Wet aangenomen, censuur op internet in de UK.


Op 7 April 2010 is in het lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk een wet aangenomen die het mogelijk maakt censuur toe te passen op internet.
Deze wet geeft de regering de mogelijkheid websites die ‘niet wenselijke berichtgeving’ voor de bevolking plaatsen, aan banden te leggen of uit te filteren.

Deze ‘Digital Economy Bill’ (die weinig met economische belangen van doen heeft) bevat een clausule die aangeeft dat welke website dan ook geblokkeerd kan worden via technisch ingrijpen. Internetproviders zijn verplicht hieraan mee te werken.

Enkele stappen die tegen sites ondernomen kunnen worden:
De snelheid van sites en of de capaciteit kan verlaagd worden.
Bepaalde siteonderdelen kunnen ontoegankelijk worden voor gebruikers. 

(Opmerking redactie wijwordenwakker: In de Automatiserings Gids wordt in april melding gemaakt van het feit dat Google websites die sneller zijn voortaan bovenaan plaatst in de ‘hit’ lijst.)

Lord Mandelson De Engelse Minister van Binnenlandse Zaken wil op deze manier grip krijgen op het onafhankelijke internet.
Mandelson begon zijn hetze tegen het vrije internet vrijwel meteen na zijn twee weken durende verblijf op het Griekse eiland Corfu ten huize van Nat Rothschild.
Hij was daar samen met David Geffen, muziek- en filmmagnaat en een van de rijkste mensen ter wereld.

De wet wil daarbij aan providers de taak opleggen al hun gebruikers in de gaten te houden. Er dienen bestanden te komen waarin alle internetverkeer bijgehouden wordt, wie welke websites bezoekt en vooral wat men download.
Op illegale downloads, muziek en films door gebruikers, komt zonder vorm van proces een boete tot 50.000 Ponden te staan.
Internet Providers die niet mee werken kunnen een boete van 250.000 Ponden verwachten.

Journalist en expert op de wet voor copyrights,  Cory Docktrow merkt op dat Mandelson en zijn eventuele opvolgers het recht hebben:

1 Samenstellen van een militie of controleapparaat dat websites de toegang tot het net kan ontzeggen.

2 Persoonlijk gebruik van internet te bespioneren.

3 Verplicht stellen bepaalde artikelen van het net te verwijderen of hele websites te blokkeren.

4 Naar behoefte straffen opleggen en aanpassen, geldelijke boetes maar ook gevangenisstraf is mogelijk.

Al in 2008 gaf de Engelse regering te kennen een centrale database aan te willen leggen die de gegevens vastlegt van ieder verzonden internetbericht, elk telefoongesprek en elke website die bezocht wordt. Dit project met de naam ‘Mastering the Internet’ (MTI) neemt vaste vorm aan en wordt geïmplementeerd met hulp van de Amerikaanse defensiegigant Lockheed Martin en het Engelse IT bedrijf Detica, welk nauw verbonden is met geheime diensten.

Inmiddels hebben 20.000 mensen per brief geprotesteerd en hebben 300 Internet Service Providers geprobeerd deze privacyschending te stoppen maar zonder succes.

Ook in Australië, Nieuw Zeeland en de VS vinden deze ontwikkelingen plaats.
In nieuw Zeeland is per 1 februari j.l. een internetfilter in werking getreden zonder enige berichtgeving vooraf. Bepaalde sites konden ineens niet meer bezocht worden (Daaronder infowars, de site waarop de bron van dit artikel verschenen is).

In 2009 werd in de VS de ‘Cybersecurity Act’  geïntroduceerd die de regering toegang geeft tot alle digitale informatie van iedere burger. Dit omvat persoonlijke berichten, bank- en zakelijk verkeer en medische gegevens.
Als de nationale veiligheid in het geding is mag de president het internetverkeer geheel stilleggen.

Senator John Rockefeller speelde hierin een belangrijke rol en sprak n.a.v. de internetaanvallen op de Amerikaanse regering de woorden: ‘Was het niet beter geweest als we internet nooit uitgevonden hadden?’ 

Vrij internet wordt wereldwijd aangepakt om plaats te maken voor een geheel gecontroleerd internet2.Bron: Steve watson,
Infowars   

Samengevat door 't schrijverscollectief