Weermodificatie, weeroorlogen, ‘natuurrampen’ als wapenDeze zomer hebben we een scala aan overstromingen, hittegolven en andere vreemde weersomstandigheden gezien. Bij deze ‘natuurrampen’ dienen we onszelf af te vragen 'natuurlijk, onnatuur­lijk of kunstmatig versterkt?' en daarnaast de vraag stellen wie ervan profiteert. HAARP is een van de technologieën die hierin een rol kunnen spelen maar al eerder schreef Tom Bearden over scalaire technieken en wapens en nog daarvoor gebruikte men zilverjodide als regenmaker op de wolken. Regeringen en groeperingen over de hele wereld houden zich bezig met weertechnieken en de gevolgen worden over de mensheid uitgestort.

'Weer op bestelling'

In 1992 berichtte de Wall Street Journal dat een Russische onderneming met de fascinerende naam Elate Intelligence Technologies Inc. met kantoren dicht bij de luchthaven Bykovo van Moskou, zo dichtbij zelfs dat de speciale antenne van het bedrijf vanaf de luchthaven te zien is, weerbeïnvloeding te huur aanbood. Volgens verschillende bronnen is een dergelijke beïnvloeding van het weer op een gebied met een oppervlakte van 'ruim vijfduizend vierkante kilometer mogelijk'. De directeur van de onderneming, Igor Pirogoff, wiens reclameleus als titel voor deze paragraaf dient, twijfelt niet aan wat zijn onderneming allemaal kan en beweerde dat hij de orkaan Andrew (schade: 17 miljard dollar) in 'een miezerig stormpje' had kunnen veranderen. Deze man voerde ook een nieuwe vorm van perversiteit in: 'afpersing met het weer': 'We garanderen goed weer voor uw buitenshuisacti­viteit als u ons huurt - en slecht weer als u niet op tijd betaalt.'  (Bron: Verboden wetenschap, red. Douglas Kenyon Ankh Hermes, 2008 Blz. 117)

Overstromingen Pakistan

De vloeden in Pakistan en de gevolgen ervan zijn al groter van omvang dan de tsunami van 2004. Nog nooit werd Pakistan op deze wijze getroffen door voortdurende extreme regenval.
Een vijde van pakistan staat onder water en 20 miljoen mensen worden hierdoor zwaar getroffen, honderden dorpen zijn weggevaagd en in een recent artikel in de Daily Mail http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1302225/Blocked-jetstream-blame-freak-weather-Russia-Pakistan.html vragen meteorologen zich af of er sprake is van een geblokkeerde luchtstroming.

Om de Shahbaz militaire basis van de VS in Jacobabad te sparen voor de vloeden die de basis dreigeden te overspoelen werd het water omgeleid richting de stad Dera Allahyar waar vervolgens 800.000 mensen getroffen werden en hun huizen moesten verlaten. Lees meer…

In het spraakmakende boek van Naomi Klein ‘De shock doctrine’ schrijft zij dat rampen en politieke wanorde gebruikt worden om de in shock verkerende bevolking een neo-liberale nieuwe agenda op te leggen zoals dat gebeurde in New orleans na de orkaan Katrina.

Het is van HAARP bekend dat het de ionosfeer zodanig kan beïnvloeden dat er een blokkade of juist een superbeweging geforceerd kan worden. Het lijkt er in dit geval op dat de stroming in de hogere luchtlagen in tweeen gespleten is, met een arm over Noord Rusland en de tweede over Pakistan. Het gebied dat zich daar tussen bevindt krijgt alle extreme effecten daarvan te verduren.

Langdurige en extreme hitte in Rusland

De uit Rusland afkomstige Andrei Areshev  is befaamd wetenschapper en adjunct-directeur van de Strategisch Cultuur Stichting (Strategic Culture Foundation). Hij waarschuwt dat de Amerikanen met hun beruchteHAARP technologie de weersomstandigheden wereldwijd kunnen beïnvloeden. Hij denkt dat de allesverwoestende branden in Moskou hiervan een gevolg kunnen zijn.

De grootste Russische hittegolf (ergste in 1000 jaar) in de geschiedenis zorgt voor grote economische problemen, voedsel- en graantekorten. Waar de media zo grof waren te beweren dat het Russische alcoholisme wel de oorzaak zal zijn is er tegelijkertijd sprake van de inzet van een klimaatwapen. Dit gebeurt nadat premier Medvedev in 2009 zijn mening gaf over de opwarming van de aarde als zijnde: ‘some kind of tricky campaign made up by some commercial structures to promote their business projects’. 

 

 Branden en rook in het westen van Rusland op 4 augustus 2010

Andrei Areshev meent dat de extreem hoge temperaturen in Rusland en aangrenzende gebieden een andere oorzaak kunnen hebben. Volgens Areshev heeft Zbigniew Brzeziński geschreven over de destructieve weermodificatiewapens in het boek: “Tussen Twee Era’s” (Between Two Ages: America's Role in the technetronic Era, New York: Viking Press, 1970) dat ging over de internationale stand van zaken en de rol die Amerika speelde als verspreider van de “technetronische” revolutie. De Club van Rome had Brzeziński de opdracht gegeven ‘Tussen Twee Era’s’ te schrijven, waarin een plan werd ontvouwd waarbij Amerika industrieel niet meer zou groeien, industrieel ‘verminkt’ werd, zodat een weg zou worden vrij gebaand voor de implementatie van ‘De Nieuwe Wereldorde’.

Brzeziński noemt in zijn boek weermodificatie een ‘vorm van sociale regulatie’.

Voor diegenen die Zbigniew Brzeziński niet kennen volgt hier een korte introductie. Hij was nationaal veiligheidsadviseur van Jimmy Carter (1977-1981). Naast Henry Kissinger en Samuel Huntington wordt hij gerekend tot de grijze eminentie onder de Amerikaanse geostrategen. Brzeziński was verbonden aan de Council on Foreign Relations, de Atlantic Council, de National Endowment for Democracy en Freedom House. Hij was directeur van de Trilaterale Commissie.

Brzeziński is professor Amerikaanse buitenlandse politiek aan Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies en onder meer verbonden aan het Centre for Strategic and International Studies in Washington. Hij is op dit moment de belangrijkste adviseur van Obama .

De wetenschappers die aan het HAARP project werken ontkennen niet dat HAARP de capaciteit heeft om structurele veranderingen in de atmosfeer aan te brengen. Daarbij merken ze op dat onderzoek zich beperkt tot de omliggende gebieden.
Toch is bekend dat het om een veel grotere capaciteit gaat: Raytheon, het bedrijf dat deze militaire faciliteit bouwde is nu de patenthouder van vrijwel alle relevante patenten die dit project aangaan. Daarvan is nummer 4,686,605 belangrijk in het geval van manipulatie van weer en klimaat en geeft aan: ‘Methode en apparaat dat wijziging aan kan brengen in een deel van de atmosfeer van de aarde, de ionosfeer en of de magnetosfeer’. Lees ook….

Weermanipulatie wapens worden door de elite gezien als een potentieel controle middel:
Brezinski: ‘De technologie van meermodificatie kan ingezet worden om langere perioden van droogte of storm te veroorzaken’.

Venezuela 2009

Venezuela kende in 2009 de ergste droogte van de afgelopen 50 jaar meteen nadat men Hugo Chavez tot totalitair machthebber verklaarde. Chavez sprak zelf openlijk over de VS weermanipulatie wapens toen Haiti werd getroffen door een aardbeving begin dit jaar (jan 2010).

John Kettler over weeroorlogen

(Onderstaande fragmenten zijn overgenomen uit: Verboden wetenschap, red. Douglas Kenyon
Uitgeverij  Ankh Hermes, 2008  Blz. 114-119)

Over politiek en superwapens

William Cohen, een voormalige minister van defensie van de Verenigde Staten, zei op een in april 1997 gehouden conferentie over terrorismebestrijding die gesponsord werd door de voormalige senator Sam Nunn: 'Anderen [terroristen] zijn al begonnen met een soort ecoterrorisme, waarbij ze het klimaat kunnen ver­anderen, aardbevingen en uitbarstingen van vulkanen op afstand teweeg kunnen brengen door elektromagnetische golven ... Er zijn dus heel wat knappe koppen bezig manieren te ontdekken om andere landen in paniek te brengen ... het is echt en daarom moeten we onze strijd tegen het terrorisme opvoeren.'

Tom Bearden over de tekst tussen haakjes in dat citaat van minister Cohen op dat het een tekstuele 'verheldering' (lees: verdraaiing) is van pr-mensen uit het Pentagon. De oorspronkelijke uit­spraak betekent dat zowel groepen als naties over deze verwoestende wapens beschikken.

Onafhankelijk en ook in samenwerking uitgevoerd onderzoek door Tom Bearden (www.cheniere.org) en veteraan aardoliegeoloog Ron Mason heeft een verbond onthuld dat zelfs volgens de standaard die ze bij Hollywood voor schurken hanteren duivels genoemd mag worden.

In een zesdelige serie artikelen in het tijdschrift Nexus (www.nexusmagazine.com)onderdetitel·Bright Skies') maakt Mason het heel aannemelijk dat de sekte Aum Shinrikyo ('Goddelijke waarheid '), die bekend werd door de aanslag met sarin in de metro van Tokio, in alle rust in het niemandsland van de West-Australische woestijn een op de ideeën van Tesla gebaseerd apparaat heeft ontwikkeld dat aardbevingen heeft opgewekt.

In latere artikelen in die serie werd deze opvatting aangepast en werd geopperd dat de scalaire schoten vanuit Rusland op Austra­lië werden afgevuurd. Erger nog was dat erbij werd gezegd dat de vuurproeven werden gedaan op een rooster, zonder rekening te houden met de onderliggende geologische structuren. Maar dat is niet het echt slechte nieuws. Je moet weten dat de ultranationalistische sekte machtige bondgenoten heeft.

Terroristische bewegingen hebben financiers nodig en het is niet zo vreemd dat een ultranationalistische beweging die staat te popelen om wraak te nemen op de Verenigde Staten voor de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki van een gelijkgestemde eenheid zou kunnen krijgen wat ze nodig heeft. Wat dacht je van de angstaanjagende Yakuza (Japanse mafia) die naar verluidt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is opgericht door een groep onverzoenlijke ultranationalisten? Wel, dat is bepaald een club met geld en macht. Maar superwapens, waar haal je superwapens vandaan? Snel, noem een supermacht die in 1989 ten onder is gegaan. Noem vervolgens de allesomvattende inlichtingendienst daarvan, een orgaan dat niet alleen de kernkoppen maar ook de scalaire wapens in handen had. Raadde je Sovjet-Unie en KGB (nu FSB)?

Volgens onderzoek uitgevoerd door Tom Bearden, Ron Mason en andere men­sen is dat de situatie waar we voor staan. Ingegeven door haat jegens de Verenigde Staten en een omvangrijke aanbetaling (900 miljoen dollar in goud) hebben leden van de KGB/FSB in het geheim verouderde Russische scalaire wapens aan de Aum Shinrikyo-as geleased en die eenheid is naast andere gemene, angstaanja­gende dingen een weeroorlog tegen de Verenigde Staten aan het voeren en daar wordt ze nog rijk van ook. (‘Zie voor de ijselijke details 'The Quantum Menace', Atlantis Rising 50, Bearden's Fer de Lance, tweede druk, en de dia's van vroegere wapens op www.cheniere.org/images/weapons/ index.html )

Hoe gaat dat? Door te investeren in energy futures en dan de markt te torpe­deren met enorme, van tevoren geplande dislocaties (opgewekte wervelstormen die offshore boorplatforms verwoesten en raffinaderijen tot sluiting dwingen), waardoor de prijzen omhoog vliegen. De sluiting van de haven van New Orleans beroofde de Verenigde Staten tijdelijk van twintig procent van zijn havencapaci­teit en verlamde kritieke importen en exporten. Als gevolg van de door Katrina aangerichte verwoesting gingen de prijzen voor huisbrandolie omhoog, wat mil­joenen Amerikanen in hun portemonnee voelden. En dat is dan nog maar het begin van de oplopende economische schade. Het is ook niet de eerste aanval van dat type.

In deel 5 van 'Bright Skies' somt Mason een aantal weeraanvallen op die tegen de westerse landen en hun bondgenoten gericht waren - oud nieuws voor Tom Bearden, die het begin van zulke aanvallen in de tijd van de Koude Oorlog plaatst met het gebruik van de Russische 'Woodpecker' voor operationele beïn­vloeding van het weer (een combinatie van een langeafstandsradarsysteem en een scalair wapen): 'Noord-Amerika heeft sinds 1976 geen "gewoon" weer gehad.' De Russen kozen heel gemeen 4 juli als de begindatum van de beïnvloeding van het weer met 'Woodpecker' .

Een andere verontrustende kant aan dat scenario is dat Mason bewijzen boven tafel kreeg dat de afgevaardigde van Aum Shimrikyu misschien betrokken is geweest bij een geheim Japans programma voor scalaire wapens, een programma dat letterlijk gesloopt werd door de aardbeving bij Kobe op 17 januari 1995 met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter, die volgde op een 'profetie' van de leider van die sekte. Het lijkt er verder op dat Yakuza de beveiliging op de wapens van de KGB/FSB heeft gekraakt en de techniek heeft afgekeken - zodat hij nu zelf draagbare scalaire wapens maakt.

Toegegeven, dit is voor de meeste mensen wel erg buitenissig, maar zoals eerder al opgemerkt is, begint het de aandacht te trekken. Bij besprekingen van het onderwerp is de toon nog afwijzend en spottend, maar dat het onderwerp en de belangrijkste spelers überhaupt worden besproken is op zich al verbazingwek­kend.

In een geautoriseerd verhaal in Bussiness Week Online met de titel 'Who Con­trols The Weather?' (www.wtov9.com/money/5141496/detail.html) worden Tom Bearden en de essentie van het scenario in de eerste twee alinea's goed weerge­geven; in de derde alinea worden wat ondersteunende websites genoemd (met de term' samenzweringstheorieën ' er tussendoor gestrooid), maar in de eerste zin van de vierde alinea wordt het hele verhaal afgebrand met de woorden, 'Voor vrijwel alle wetenschappers en weerkundigen is dit soort rationalisatie lachwekkend.' Het is maar goed dat de schrijver dat 'vrijwel' eraan toevoegde, want in elk geval één voormalige tv-meteoroloog heeft de boodschap niet meegekregen en zorgt ook voor ophef.

TV metereoloog Scott Stevens en zijn website Weather Wars (www.weatherwars. info) presenteren, niet alleen op basis van het werk van Bearden maar op basis van informatie, video's en foto's die hij en anderen hebben verzameld, onverbloemd het verbijsterende bewijs voor het onna­tuurlijke karakter van niet alleen de orkaan Katrina maar ook veel andere 'onmogelijke' of 'extreme' orkanen. In een artikel dat ooit op internet stond werd gesuggereerd dat Russische uitvinders achter de orkaan Katrina zaten. Er werd een interview van Village Voice met Stevens in aangehaald van 'vlak nadat de orkaan Katrina aan land ging' dat was opgepikt door Wireless Flash. Zijn oordeel was resoluut: 'Er is absoluut geen schijn van kans dat dit natuurlijk is, absoluut nul komma nul.' Hij voelt zich zo betrokken bij wat hij nu aan het doen is dat hij ontslag heeft genomen bij de tv-weerdienst waar hij jaren voor heeft gewerkt om al zijn tijd te kunnen besteden aan zijn onderzoek en het achterhalen van de waarheid. Natuurlijk krijgt hij alle mogelijke kritiek over zich heen; zo wordt hij op sommige web sites 'nut job' (gek) genoemd, en volgens een columnist van de Chicago Tribune lijdt hij aan wanen.

'Weer op bestelling'

In 1992 berichtte de Wall Street Journal dat een Russische onderneming met de fascinerende naam Elate Intelligence Technologies Inc. met kantoren dicht bij de luchthaven Bykovo van Moskou, zo dichtbij zelfs dat de speciale antenne van het bedrijf vanaf de luchthaven te zien is, weerbeïnvloeding te huur aanbood. Volgens verschillende bronnen is een dergelijke beïnvloeding van het weer op een gebied met een oppervlakte van 'ruim vijfduizend vierkante kilometer mogelijk'. De directeur van de onderneming, Igor Pirogoff, wiens reclameleus als titel voor deze paragraaf dient, twijfelt niet aan wat zijn onderneming allemaal kan en beweerde dat hij de orkaan Andrew (schade: 17 miljard dollar) in 'een miezerig stormpje' had kunnen veranderen. Deze man voerde ook een nieuwe vorm van perversiteit in: 'afpersing met het weer': 'We garanderen goed weer voor uw buitenshuisacti­viteit als u ons huurt - en slecht weer als u niet op tijd betaalt.'

In 'Stormy Weather - The govemment's top-secret efforts to control Mother Nature'  zetten de schrijvers Bob Fitrakis en Fritz Chess fraai uiteen dat de Ver­enigde Staten niet alleen al sinds de jaren vijftig alle militaire voordelen van beïnvloeding van het weer begrijpt maar ook al decennialang enorme bedragen besteedt aan de ontwikkeling en productie van een hele verzameling operatio­nele mogelijkheden. Een van de eerste toepassingen was Project Popeye; daar­voor werden de wolken boven de Ho Chi Minh-route met zilverjodide bestrooid met als doel dat gebied weg te laten regenen en de oogsten te vernietigen die het enorme logistieke netwerk dat die route was ondersteunden. Naar verluidt nam de regenval met dertig procent toe. Onverwachte neerslag kwam later in de vorm van verontwaardigde hoorzittingen van de Senaat en een verdrag van de Verenigde Naties.

Op 10 december 1976, slechts een paar jaar na Operatie Popeye, gaven de ver­ontruste diplomaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hun goedkeuring aan het ENMOD-verdrag, dat militaire of andere vijandige toepas­singen van beïnvloeding van het milieu verbiedt.

Artikel 1.1 eist van elke deelne­mende staat zich te onthouden van militaire of anderszins vijandige manipulatie van het milieu met wijdverbreide, langdurige of ernstige effecten, zoals verwoes­ting, schade of nadeel aan een andere deelnemende staat.

Artikel 1.2 verplicht de deelnemende staten 'andere staten, groepen staten of internationale organisaties niet aan te moedigen het wel te doen'. Artikel II omschrijft beïnvloeding van het milieu als 'elke techniek om - door opzettelijke manipulatie van natuurlijke pro­cessen - de dynamiek, de samenstelling of de structuur van de aarde, waaronder de biota, de lithosfeer, de hydrosfeer en de atmosfeer, of van de ruimte te veran­deren'.

Artikel 3 sluit nadrukkelijk vreedzaam gebruik in overeenstemming met bestaande principes en het internationale recht daarvan uit.

Tot zover prima, maar hoe zit het met laten we zeggen personen, ondernemingen en organisaties?

Artikel 4 eist dat de ondertekenaars optreden tegen activiteiten om het milieu op illegale wijze te beïnvloeden, 'waar dit onder hun jurisdictie of controle valt'.

Artikel 5 is een mandaat voor overleg en samenwerking, maar is krachteloos.

De Sovjet-Unie was voordat ze het verdrag ondertekende aan een weeroorlog begonnen tegen de Verenigde Staten, een grove schending van het verdrag, terwijl de laatste stilletjes allerlei geheime projecten voor beïnvloeding van het weer had lopen.

HAARP

Het Amerikaanse High-Frequency Active Auroral Research Project, HAARP, met het hoofdgebouw in Gakona in Alaska, zou ontstaan zijn uit de behoefte de enorme gasreserves in Alaska te gebruiken om energie op te wekken en die door de lucht naar de gebruikers te stralen in plaats van door een pijplijn met alles wat daar verder bij komt kijken. Defensie gebruikt als dekmantel onderzoek naar de bovenlaag van de ionosfeer, maar zoals de onderzoeker Bob Fletcher in zijn spe­ciale rapport 'Weather Control as Weapon' en dr. Nick Begich en Jeanne Manning in hun baanbrekende boek Angels don ~ play this HAARP hebben aangetoond is de waarheid ontstellend. HAARP kan, als we alleen naar het milieu kijken, a) de straalstroom verplaatsen of tegenhouden, wat invloed heeft op het weer in grote gebieden, b) kunstmatig breukzones opwekken, waarmee aardbevingen kunnen worden opgewekt, c) de ruimte energetisch veranderen en d) ionosferische lenzen en spiegels gebruiken, mede door de lucht vol te stoppen met stoffen als giftige bariumverbindingen via chemtrailing om niet alleen alle communicatie, energie en elektronica in een geselecteerd gebied uit te schakelen maar ook het zenuwstel­sel van mensen en/of andere levende wezens te ondermijnen en ze desgewenst te doden. HAARP is verontrustend veelzijdig en kan elk gebied en item dat expliciet verboden is door het verdrag aan.

Bij de volgende natuurramp moeten we ons dus afvragen 'natuurlijk, onnatuur­lijk of kunstmatig versterkt?' en daarnaast de vraag stellen wie ervan profiteert.

 

’t Schrijverscollectief.