Website HAARP uit de lucht gehaald

18 april 2011
De Amerikaanse overheid heeft de website van het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) een tijd lang uit de lucht gehaald. HAARP is een Amerikaans militair onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd.

Is de website uit de lucht gehaald om bewijzen van milieumodificatie door HAARP en het opwekken van aardbevingen te verdoezelen?

 
HAARP Sea-Based X-Band Radar (SBX) platform

De website van HAARP is drie weken onbereikbaar geweest. HAARP kan, doordat het onder andere tot aardbevingen en daarmee tsunami’s kan aanzetten, als bijna ongrijpbaar oorlogsmiddel tegen buitenlandse mogendheden worden ingezet. Op de HAARP website waren bewijzen daartoe zichtbaar.

Full-quality collection of graphs: http://wikiworldorder.com/images/HAARP-Japan-Earthquake.png

Een magnetometer meet verstoringen in het magnetische veld in de hogere atmosfeer van de aarde. HAARP zond een 2,5 Hz frequentie, de kenmerkende frequentie voor een aardbeving, voor middernacht op 8 maart 2011 uit en bleef deze frequentie uitzenden gedurende de hele dag van 9 en 10 maart. De 2,5 Hz frequentie bleef nog 10 uur uitzenden op de dag van de 9.0 aardbeving in Japan.

 Een van de spectrometerbeelden uitvergroot

Sinds de ontdekking dat de 2,5 Hz radiofrequentie dé kenmerkende frequentie van een aardbeving is, zijn de HAARP antennes door het leger van de VS gebruikt om de aardbevingsfrequentie naar de ionosfeer te stralen. De ionosfeer weerspiegelt deze straling terug enkele kilometers diep de aarde in. Het hangt van de geologische kwaliteiten van het terrein op de aarde en de ondergrondse waterwegen af wat vervolgens gebeurt. Door de specifieke aardbevingfrequentie dagenlang op een specifieke plaats op aarde af te vuren kan een aardbeving worden opgewekt.

De Milieu Modificatie Conventie (Environmental Modification Convention, ENMOD) uit 1978, in Geneve door de Verenigde Naties ondertekend, verbiedt het vijandige gebruik van milieu modificatietechnieken. De term "milieu modificatietechnieken" verwijst naar de techniek die de dynamiek, samenstelling en structuur van de aarde of het heelal kan veranderen, met inbegrip van diens biotoop, lithosfeer en atmosfeer, door doelbewuste manipulatie van natuurlijke processen.

Milieuoorlog wordt gedefinieerd als de opzettelijke wijziging of manipulatie van het natuurlijke milieu (zoals klimaat, weersomstandigheden, ionosfeer, magnetosfeer, tektonische plaat systeem en/of het activeren van seismische gebeurtenissen) om, als onderdeel van strategische of tactische oorlogvoering, met opzet een geofysisch doel of een bepaalde bevolkingsgroep te vernietigen.

Getuige de data op de website van HAARP heeft de VS het ENMOD verdrag overtreden. Andere data van de magnetometergrafieken van HAARP vielen samen met eerdere catastrofes uit de afgelopen jaren: de Haïti aardbeving in 2010, de hittegolf in Rusland uit 2010, de overstromingen in 2010 in China en Pakistan.

De aardbeving die Japan trof op 11 maart 2011 om 05.46 uur UTC had een kracht van 9 op de schaal van Richter. Daarmee valt ze officieel onder de noemer 'catastrofaal'. Volgens de data van de magnetometer van HAARP begon de uitzending van 2,5 Hz op 8 maart 2011 en hield pas 10 uur na het begin van de aardbeving op.

Vele kleinere aardbevingen volgden in de weken erna. Deze werden niet geregistreerd op de magnetometer van HAARP. Waarom niet? Omdat de magnetometer alleen wijzigingen in de hogere magnetosfeer van de aarde vastlegt. Het is geen seismograaf, waarmee seismologen aardbevingen (seismische golven) kunnen registreren op een seismogram.

Bekende HAARP patenten zijn:

U.S. Patent 4686605: Apparaat en methode om de atmosfeer, de ionosfeer en/of de magnetosfeer te veranderen (1987)
U.S. Patent 5038664: Methode om een deeltjeslaag van elektronen te creëren hoog boven de aarde (1991)
U.S. Patent 4712155: Apparaat en methode om een kunstmatige verwarmende plasmalaag te creëren  hoog boven de aarde (1987)
U.S. Patent 5218374: Krachtig zendapparaat met printercircuit dat holtes in de aarde kan detecteren (1993)
U.S. Patent 5068669: Krachtig zendapparaat (1991)
U.S. Patent 5293176: Tweepolige matrix antenne elementen (1991)
U.S. Patent 5202689: Lichtgewicht reflector in de ruimte (1993)
U.S. Patent 5041834: Kunstmatige spiegel in de ionosfeer, plasmalaag die kan worden gemanipuleerd (1991)
U.S. Patent 4999637: Kunstmatige wolken creatie door ionosatieproces (1991)
U.S. Patent 4954709: Hoge resolutie gammastralen detector (1990)
U.S. Patent 4817495: Systeem om objecten in de ruimte te differentiëren (1989) 
U.S. Patent 4873928: Atoombom explosie zonder straling (1989)

Denkt u nog steeds dat HAARP een samenzweringsverhaal van fantasten is? Dat het een onschuldig wetenschappelijk project is, dat de atmosfeer wil onderzoeken? De lijst van bovenstaande  patenten zal genoeg moeten zijn om iedereen te overtuigen dat HAARP echt is. Dat het bezig is aktief het milieu te veranderen.  

HAARP werd mogelijk gemaakt door sponsoring van het congres. Het congres werd verteld dat HAARP zou worden gebruikt om te onderzoeken welke mineralen, wapens  en tunnels diep in de aarde aanwezig waren. Zou de 2,5 HZ langdurig uitgezonden worden, dan zou een aardbeving kunnen optreden. De Senaat van de VS zette gedurende de regeringsjaren van Clinton en Gore 15 miljoen dollar opzij, alleen al om dit laatste kunstje verder te ontwikkelen. 

Bron: PC Latest news, World news Monday
http://presscore.ca/2011/?p=2261

Andere artikelen van Presscore over HAARP:
HAARP Magnetometer data shows Japan earthquake was induced.
U.S. environmental warfare against foreign states.
Link between HAARP earth-penetrating tomography technology and earthquakes.
Scientific proof that solar flares didn’t cause Japan earthquake.

Vertaald door ’t Vertalerscollectief