Deze video begint met een uitleg over HAARP, wat het is en hoe het werkt. Men kan met deze technische installatie onder andere holografische beelden projecteren in de lucht. Dit kan aangewend worden voor militaire doeleinden en om de mensen te beïnvloeden. Stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de geest van de mens gemanipuleerd kan worden met dit wapen.