TV en computer kunnen het zenuwstelsel manipuleren


De TV en de computer kunnen worden gebruikt om uw zenuwstelsel te manipuleren. Het menselijk zenuwstelsel beheerst alles, van de ademhaling en de productie van spijsverteringsenzymen tot het geheugen en de intelligentie.

Manipulatie van het zenuwstelsel door elektromagnetisch veld van monitors US octrooi nr. 6,506.148 

Er zijn fysiologische effecten geobserveerd bij proefpersonen in respons op prikkeling van de huid met zwakke elektromagnetische velden pulserend op bepaalde frequenties rond 1/2 Hz of 2.4 Hz, om de sensorische resonantie te prikkelen. Met gepulste beelden zenden veel computer monitors en TV buizen gepulste elektromagnetische velden van voldoende amplitude uit om die prikkeling op te wekken. Het is daarom mogelijk het zenuwstelsel van een proefpersoon te manipuleren door gepulste beelden op een computer of TV in de buurt. Voor de TV kan het pulserende beeld worden ingebed in het programmamateriaal, of overlaid door een videostream te moduleren, als RF-signaal of videosignaal. Het beeld op een computer kan effectief gepulst worden door een eenvoudig computerprogramma. Bij bepaalde monitors kunnen gepulste elektromagnetische velden die de sensor resonanties van proefpersonen in de buurt kunnen prikkelen, genereren net als de beelden worden gepulst met sublimale intensiteit.


Barbara H. Peterson

Bron:
http://spktruth2power.wordpress.com/2011/02/16/us-patent-6506148-nervous-system-manipulation-by-electromagnetic-fields-from-monitors/