Het Tavistock Instituut en psychologische manipulatie van het volk


Na de Eerste Wereldoorlog werd in Engeland in 1921 het Tavistock Instituut (TI) opgericht. De Graaf van Bedford, Markies van Tavistock, doneerde een gebouw aan de ‘Royal Group of International Affairs’. Het TI werd het hart van de psychologische tak van de Britse geheime dienst. 

Onder leiding van psychiater Sir John Rawlings-Rees moesten wetenschappers, sociologen en psychoanalytici het breekpunt vinden van Britse soldaten, die tijdens WO I shellshock hadden opgelopen. Shellshock is de term voor de psychologische en psychiatrische gevolgen van oorlogsneuroses; officieren hadden last van huilbuien, vermoeidheid, nachtmerries en paniekaanvallen. De hysterische vorm met verlammingsverschijnselen, tics in het gelaat, stomheid en doofheid, werd vooral bij soldaten gezien. 

In 1949 breidde Tavistock uit naar Amerika en werd met behulp van de Rockefeller Foundation het ‘Tavistock Institute of Human Relations’ opgericht. Het zou het zenuwcentrum voor de manipulatie van de wereldbevolking worden. Het instituut speelde ook een cruciale rol bij de oprichting van de OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA, het Amerikaans Bureau van Strategische Diensten en zusterorganisatie van de Britse geheime diensten ‘SOE’: Special Operations Executive en ‘SIS’ Special Intelligence Service.

Op de website van het TI valt tegenwoordig de volgende onschuldig ogende tekst te lezen: “het Tavistock Instituut is een onafhankelijke non-profit organisatie, die sociologisch onderzoek wil combineren met de praktijk. In alle sectoren: overheid, industrie, handel en gezondheidszorg worden wereldwijd organisatieproblemen aangepakt.”  

En: “De staf van het TI werkt op een creatieve manier met mensen die over de hele wereld bezig zijn met innovatieve projecten, soms zelfs in moeilijke situaties. We combineren onderzoek, analyse en praktische hulp. We zoeken oplossingen en zorgen dat deze worden geïmplementeerd. We zijn vooral bekend om onze vaardigheid problemen aan te pakken, die anders verborgen zouden blijven, soms onbewust.” 

“Het TI werkt zowel voor grote multinationals als kleine klanten. De laatste tijd heeft het TI vooral hulp geboden in ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van gezondheid, onderwijs en gemeenschappen.”    

Lees verder onder video...Bron
: http://youtu.be/-NhYAE82L5A

Het opvallende van het TI is dat het instituut compleet onafhankelijk en zelffinancierend is. Het krijgt geen subsidie van een overheid. Door hun werk in de praktijk vallen ze in het grote grijze gebied tussen wetenschappelijk onderzoek en consultancy. Ze zijn experts in antropologie, politiek, psychoanalyse, psychologie en sociologie.   

Bij het netwerk van het TI horen onder andere de Universiteit van  Sussex, het Stanford Research Institute, Esalen, MIT (Het Massachusetts Institute of Technology, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld op het gebied van natuurwetenschappen en technologie, bestuurskunde, economie, taalkunde, politieke wetenschappen en filosofie), het Hudson Institute ((<http://watch.pair.com/Hudson.html>), de ‘Heritage Foundation’ (<http://watch.pair.com/heritage.html>), Center of Strategic and International Studies in Georgetown, US Air Force Intelligence en de RAND en Mitre corporaties. 

Het personeel van de corporaties moet eerst training/hersenspoeling ondergaan bij een of meer van de TI instituten. Een verlengstuk van het TI zijn:
 

 • Mont Pèlerin Society, een internationale vereniging, in de eerste plaats van wetenschappers, zakenlui en politici. De vereniging werd in het jaar 1947 opgericht in het Zwitserse plaatsje Mont Pèlerin. MPS heeft langzaam maar zeker wereldwijde invloed weten te winnen.
 • De Trilaterale Commissie, een privéorganisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller. Rockefeller, Zbigniew Brzeziński en een aantal anderen riepen de eerste vergaderingen bijeen die zouden uitgroeien tot de Trilaterale organisatie. De eerste vergadering werd gehouden in Tokio in oktober 1973. De organisatie bestaat uit ongeveer 350 privé personen uit Europa, Azië en Noord-Amerika en heeft als doel het bevorderen van de politieke en economische samenwerking tussen deze gebieden.
 • Ditchley Foundation, door Sir David Wills in 1958 opgezet, in eerste instantie om de verstandhouding tussen Engelsen en Amerikanen te verbeteren en internationale educatie en discussie op gang te brengen.  Amerikaanse en Canadese zuster groeperingen werden opgericht.   
 • Club van Rome, een particuliere stichting die eind jaren 60 van de 20e eeuw werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

Het Tavistock Instituut experimenteerde voor het eerst met hersenspoelingtechnieken bij gevangen soldaten die voor de VS in Korea hadden gevochten. Deze experimenten werden later met succes ingezet bij het volk in de VS. 

Een vluchteling uit Duitsland, Kurt Lewin, werd in 1932 tot directeur van het Tavistock in Amerika benoemd. Hij zette de ‘Harvard Psychology Clinic’ op, die de propagandacampagne ontwikkelde om het Amerikaanse volk op te zetten tegen Duitsland. 

In 1938 ondertekenden Roosevelt en Churchill een geheime overeenkomst. Om deze overeenkomst te implementeren stuurde Roosevelt Generaal Donovan naar Londen om technieken te leren voordat hij het Office of Strategic Services opzette onder leiding van de Britse geheime dienst SOE: Special Operations Executive en SIS Special Intelligence Service.  Het Office of Strategic Services én de CIA werken volgens de richtsnoeren van het TI. Het Tavistock Instituut plande de bombardementen tijdens WO II, die door Churchill en Roosevelt werden uitgevoerd op het eigen volk. Het was een klinisch experiment in massale terreur. Het volk werd als proefkonijnen geobserveerd. Alle technieken die Tavistock en Amerikaanse foundations inzetten hebben slechts één doel: de kracht van het individu breken en hem of haar hulpeloos over te leveren aan de mensen die de baas willen spelen in de wereld: de Nieuwe Wereldorde.

Deze technieken worden gebruikt om het gezin als familie-eenheid op te breken. Religies, patriottisme en seksualiteit worden ingezet als wapens om de massa te beïnvloeden en te controleren. Freudiaanse psychotherapie kan worden ingezet om het karakter van een individu permanent te destabiliseren. Het TI heeft veel voor elkaar gekregen in Amerika, niemand kan iets bereiken in wat voor sector dan ook, tenzij hij of zij getraind is door het TI of een van de afgeleiden hiervan. 

Het grote succes van Henry Kissinger kan niet anders worden verklaard. Hij was een Duitse vluchteling en student van Sir John Rawlings-Reese in het Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (afgekort als SHAEF). Dit was het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde troepen, vanaf eind 1943 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Dr. Peter Bourne,een psycholoog bij het TI, koos Jimmy Carter uit als kandidaat voor president van de VS, alleen maar omdat hij intensieve scholing (hersenspoeling) had ondergaan.  

Het "experiment" van raciale integratie in de VS werd geïntroduceerd door Ronald Lippert van het OSS, het Amerikaanse Joodse Congres en directeur van de afdeling kindereducatie van de ‘Commission on Community Relations’. Het programma was ontworpen om raciale identiteit en etnische wortels te verstoren.  

Via het Stanford Research Institute heeft het Tavistock controle over de ‘National Education Association’, de nationale instelling die onderwijsprogramma’s bepaalt. Het ‘Institute of Social Research at the National Training Lab’  controleert en hersenspoelt de belangrijkste personen in de zakenwereld en politiek.

Een andere beruchte Tavistock strategie is het gebruik van drugs.
De introductie van bewustzijnsverruimende middelen zoals LSD in de zestiger jaren kan worden toegeschreven aan de onderzoeken van de CIA  naar militaire toepassingen van drugs. Verschillende experimenten werden uitgevoerd op het terrein van tientallen universiteiten, onder verschillende codenamen, die LSD populair maakten. Duizenden studenten werden als proefkonijnen gebruikt.

Codenaam van dat laatste project was MK-Ultra; drugs moesten populair worden. De uitvoering van dit plan begon in 1952, toen Aldous Huxley terugkeerde naar de VS. MK-Ultra is een experiment in chemische oorlogvoering. LSD werd in 1943 ontwikkeld door Albert Hoffman, die werkte voor Sandoz AG, een Zwitsers bedrijf in handen van S.G. Warburg uit Londen. De Britse geheime dienst was er direct bij de betrokken,  evenals diens onderafdeling OSS, het Amerikaans Bureau van Strategische Diensten.

Allen Dulles stond aan het hoofd van de CIA toen het beruchte project MK-Ultra van start ging. Hij was directeur van de OSS afdeling in Zwitserland. Argeloos en ongeweten werd LSD ook gegeven aan eigen employees.  Sommigen stierven, maar de schuldigen werden nooit aangeklaagd. 

De adviseur van Roosevelt, James Paul Warburg, zoon van Paul Warburg die de Federal Reserve Act (een in 1913 aangenomen wet, die het systeem van de Amerikaanse Centrale Banken creëerde) schreef en neef van Max Warburg die Hitler had gefinancierd, zette het  ‘Institute for Policy Studies’ op om de drug te promoten.

Dat was het begin van de alternatieve cultuur in de jaren zestig van de vorige eeuw. De stof had een grote invloed op de hippiebeweging, de ‘studentenrevolutie’ en werd  gefinancierd door de CIA voor $25 miljoen.

Dr. Herbert Kelman van Harvard werd ook door de CIA betaald om te experimenteren met LSD voor mindcontrole. Dr. D. Ewen Cameron, hoofd van het ‘Canadian Psychological Association’ en directeur van het Royal Victorian Hospital werd in de jaren vijftig gefinancierd door de CIA. Hij moest 53 patiënten grote doses LSD geven en hun reacties  rapporteren. De patiënten werden weken in slaap gehouden en moesten elektroshocks ondergaan.  

Een slachtoffer uit die tijd, vrouw van een parlementslid uit Canada, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de farmaceutische industrie die deze middelen heeft geproduceerd.

Alle rapporten van deze geheime CIA experimenten zijn door het hoofd van MK Ultra vernietigd. 

De experimenten uit de jaren zestig hebben nog steeds gevolgen. Het groeiende aantal drugsverslaafden, wetteloosheid, apathie en mentale ziekten worden hier aan toegeschreven. Dat is de erfenis van de Warburgs en de CIA. Hun voornaamste instelling, het ‘Institute for Policy Studies’, werd opgericht door James Paul Warburg en Marcus Raskin. Raskin was een protegé van McGeorge Bundy, de directeur van de Ford Foundation. Bundy zorgde er voor dat Raskin werd aangesteld als president Kennedy's persoonlijke vervanger bij de Nationale Veiligheidsraad.  In 1963 financierde hij en zette hij de Students for Democratic Society op, dat de drugscultuur in gang zette. 

Vandaag de dag heeft het Tavistock Instituut een budget $6 miljard per jaar. Tien grote instituten vallen onder het TI, 400 kleinere, 3000 studiegroepen en denktanks. Het Stanford Instituut en het Hoover Instituut voeren surveillance projecten uit voor Bechtel (privaat militair bouwbedrijf met omstreden reputatie) en 400 andere bedrijven en geheime operaties voor de CIA. Het is de grootste instelling voor mindcontrole en gedragswetenschappen van de westkust van Amerika.  

De Rockefeller Foundation wil de land- en tuinbouw wereldwijd onder controle krijgen. De directeur van deze tak, Kenneth Wernimont zette in Mexico en Latijns Amerika gecontroleerde landbouwprogramma’s op. Onafhankelijke boeren zijn een bedreiging voor de Nieuwe Wereld Orde. In Rusland dachten de bolsjewieken dat ze totale controle hadden over het volk; ze ontdekten dat de kleine boeren koppig hun eigen producten verbouwden en daarmee eigen kapitaal in handen hielden.  

Stalin zorgde ervoor dat al het voedsel en alle dieren werden afgenomen van de kleine boeren. Zes miljoen “Kulaks” stierven de hongerdood. De Communistische Partij zorgde ervoor dat er geen kleine zelfstandige boeren over waren en alle arbeiders werden tot slaaf gemaakt. Veel totalitaire regimes lopen op tegen die kleine boeren. 

Tegenwoordig hebben boeren in Amerika kapitaal nodig om landbouwmachines te kunnen kopen. Ze zijn gevoelig en kwetsbaar vanwege de rentetarieven. Net als in jaren dertig van de vorige eeuw, toen de kleine boeren in Rusland hun land moesten opgeven en werden gedwongen te werken op collectieve boerderijen, lopen de Amerikaanse boeren nu gevaar. Ze worden gedwongen hun land te verkopen en worden huurmannen op de grote bedrijven van landbouwcorporaties. 

Zodra burgers zich bewust worden van de ware missie van de verschillende Foundations begrijpen ze hoge rentetarieven, belastingen, scheidingen, degradatie van kerken, drugsverslaving, corruptie etc. Iedere agent is tegen de burgers, ze moeten de programma’s van de foundations uitvoeren. 
 

Tavistock Instituten in Amerika

 • Flow Laboratories, krijgt contracten van nationale gezondheidsinstituten
 • Merle Thomas Corporatie, krijgt contracten van leger, analyseert satellietdata
 • Walden Research, controle van milieuvervuiling
 • De Ditchley Foundation, heeft een belangrijke geheime taak in Amerika. Cyrus Vance leidt de Amerikaanse afdeling. Hij is oud-minister van Buitenlandse Zaken en directeur van de Rockefeller Foundation
 • Planning Research Corporation, adviseert regering van de VS
 • Brookings Institution, schrijft en bepaalt nationale agenda
 • Hudson Institute, geheime militaire agenda, hersenspoeling, controle
 • National Training Laboratories, hersenspoelen politieke leiders
 • Esalen Institute, hersenspoelen CEO’s corporaties, leger, federale agentschappen
 • Institute for applied behavioral sciences, het NTL Institute:“Al meer dan 60 jaar heeft het NTL Institute internationale trainingen gegeven aan tienduizenden individuen en organisaties. Onze wereldwijde faculteiten hebben meer dan 300 consultants, artsen en onderzoekers in dienst. Daar wordt de voorhoede van organisatie-innovatie in de organisatie en de ontwikkeling van leiderschap geleerd, als ook inter-persoonlijke vaardigheden, menselijke ontwikkeling en groepsdynamiek.
 • Western Training Laboratories in Group Development
 • National Education Association, de grootste georganiseerde lerarenvereniging, voor zowel de onderbouw als de bovenbouw, is gestoeld op het Tavistock gedachtegoed
 • International Institute for Applied Behavioral Sciences, deelnemers worden kunstmatig in stressvolle situaties gedreven en gehersenspoeld
 • Universiteit van Pennsylvania
 • Wharton School of Finance & Commerce, de door deze school geproduceerde cijfers en statistieken worden wereldwijd overgenomen door het IMF, Europa etc.
 • Institute For The Future, instituut van de toekomst, zogenaamde Delphi panles adviseren welke sociale groeperingen gesteund dienen te worden en welke de kop moeten worden ingedrukt.

Maar de vier grootste zijn: 

Institute for Policy Studies (IPS), is de oudste denktank in Amerika, opgericht door James P. Warburg en de Rothshields. Het heeft Amerika en het buitenlands beleid gevormd en hervormd. Het IPS werd in 1963 door Marcus Raskin en Richard Barnett geleid, beiden waren Tavistock ingewijden. Op de agenda stond de creatie van een “grassroots” en nieuwe linkse beweging. Sinds 1963 heeft het Instituut beleid gesmeed om de democratie, rechtspraak, mensenrechten en diversiteit te bevorderen naar het model van het Tavistock Institute. Gevestigd in Washington DC en heeft het links naar activisten en wetenschappers in de hele VS en over de hele wereld.

Het IPS is de meest prestigieuze denktank van de VS, het dicteert de besluiten die door de regering worden genomen.

Het Stanford Research Institute kan beschouwd worden als de juwelen op de kroon van de manipulatie door het Tavistock instituut in Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog werd Stanford opgericht, speerpunten waren de research van vormen van mindcontrole en “wetenschap van de toekomst”. Vele corporaties hebben hun heil gezocht bij het SRI, onder andere Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett Packard en de Bank of America. Een van Stanfords meer geheime projecten was het onderzoek naar bacteriële en chemische oorlogsvoering. Stanford is verweven met meer dan 200 kleinere denktanks in heel Amerika, die met alle aspecten van het leven te maken hebben.

De computers in Stanford staan in verbinding met 2500 researchcentra zoals de CIA, Bell Telephone Laboratories, de tak van de geheime dienst van het leger en marine en Rand, MIT, Harvard en de universiteit van California in Los Angeles, UCLA. Stanford speelt steeds een hoofdrol en fungeert als centrale bibliotheek van alle informatie. Andere diensten (hier kun je je fantasie gebruiken) mogen snuffelen in de databanken van het Stanford, zoeken naar woorden die gebruikt worden, zinnen, bronnen… Het Pentagon gebruikt deze dienst veelvuldig evenals de nationale regering.  Pentagon’s "command and control" vraagstukken worden uitgewerkt door het Stanford.
 
Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt door velen niet herkend als een Tavistock Institute adept. MIT kan worden verdeeld in de volgende groeperingen: Contemporary Technology Industrial Relations NASA-ERC, Computer Research Laboratories Office of Naval Research Group, Psychology Systems Dynamics,. Clienten van MIT zijn: American Management Association, Institute for Defense Analysis (IDA), NASA, National Academy of Sciences, National Council of Churches, U.S. Army, U.S. Department of State, U.S. Navy , U.S. Treasury en Volkswagen Company .

RAND Research en Development Corporation De RAND Corporatie was een van oorsprong een militair-strategische denktank voor de strijdkrachten van de Verenigde Staten. RAND heeft veel in de melk te brokkelen op het gebied van controle van het volk, ruimtevaart, nucleaire energie, militaire projecten en de CIA. 

De RAND Corporation werd in de jaren vijftig opgezet door Herman Kahn, die ook het Hudson Institute opzette in 1961. Kahn ontwikkelde het 'future-now thinking' als techniek om de actie en reactiepatronen bloot te leggen die tot een  nucleaire oorlog tussen Rusland en de VS zou kunnen leiden. In 1960 schreef Kahn hierover het boek ‘On Thermonuclear War’, over hoe een onbenullig conflict tussen de  sterkste machten ter wereld tot een kernoorlog en mondiale vernietiging zou kunnen leiden. Kahn zei daarover: 'They are only scenarios, intended to be used as thinking tools, nothing more' (alleen scenario’s, om over na te denken, niets meer dan dat). 

In 1967 bracht Kahn het toekomstonderzoek ‘The Year 2000’ naar buiten waarin hij een juiste voorspelling doet over de wereld van nu. Hij voorspelt het gebruik van PC’s voor zakelijke en financiële informatievoorziening, gelduitgifte, weersvoorspellingen en misdaadbestrijding. De RAND Corporatie schreef een rapport over een computer netwerk dat een nucleaire aanval kon overleven. 

Met zijn toekomstscenario’s is de planning en besluitvorming in het bedrijfsleven en de overheid op de lange termijn beïnvloed. 

In “Educating for the New World Order” van Eakman wordt gesproken over een lesmodule, die door de RAND Corporatie is opgezet voor "change agents", agenten die verandering moeten bewerkstelligen. Een stap voor stap “handboek voor verander agenten” met een contractnummer van het Amerikaanse kantoor van educatie uit 1971.  

Sommige klanten van RAND zijn: American Telephone and Telegraph Company (AT&T), Chase Manhattan Bank, International Business Machines (IBM), National Science Foundation, Republikeins Partij, Luchtmacht, Departementen van Gezondheid en Energie.

Er zijn werkelijk duizenden belangrijke corporaties en organisaties die gebruik maken van de diensten van Rand. De lijst is te lang om hier te publiceren. 


Bron: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml 

't Vertalerscollectief