Wat is de ware slavenmentaliteit?

Wat zijn de tekenen van het onbewuste verlangen voor collectivisme en controle?
Wat maakt dat een slaaf doet wat hij doet? 

Om over na te denken:

De ware slaaf wordt niet geboeid, geslagen of met de dood bedreigd om te gehoorzamen. De ware slaaf geniet van zijn ondergeschiktheid. Hij wordt angstig bij het idee onafhankelijk van het systeem te zijn. De ware slaaf zal vechten voor het behoud van het establishment en is bereid ervoor te sterven.

De minste eigenschap van een slaaf is niet noodzakelijk zijn onbekwaamheid om de waarheid te zien. De slaaf ziet en begrijpt deze terdege, maar kiest ervoor de realitieit te negeren, omdat de waarheid niet past bij zijn eigen waanideeën over het leven. De slaaf heeft zich erbij neergelegd. Waarheid bestaat maar is niet nuttig. Feiten zijn werktuigen die naargelang gebruikt kunnen worden of verworpen.

De slaafmentaliteit vereist een zekere consistente basis om vol te kunnen houden. De autoriteit van de regering is meestal voldoende. Gezaghebbers schrijven wetten uit, die tegen het geweten kunnen ingaan, maar de slaaf is gestopt met luisteren naar zijn innerlijke stem.  Als u zich ooit heeft afgevraagd waarom tirannieke dictators hun wetten eerst in schrift willen vastleggen begrijpt u nu waarom. Oligarchen begrijpen dat de geschreven wet een middel is voor de slaaf om zijn deelname aan de misdaden van de staat te rationaliseren. Wanneer een elitaire bloeddorstige regering idiote regels in wetten omzet, heeft het volk geen keuze dan te volgen, niet waar?

Een slaaf zoekt harmonie niet in zichzelf, maar buiten zich, zelfs wanneer die "harmonie" een systeem is dat ontworpen is om hem te vernietigen. De wreedheid van collectivisme is gelegen in de kunst om medestanders in het systeem te kunnen troosten. Zolang de slaaf voelt dat hij een deel is van de machine, erkend wordt door de groep, voelt hij weinig compassie om wat het systeem anderen aandoet.
 
Veel gehoorde argumenten zijn, we moeten allemaal samenleven en daarbij hoort dat we onze individualiteit moeten opofferen voor het algemeen nut… of,  regeringen beschermen ons en we zouden alles moeten doen om hun werk gemakkelijker te maken…
Ze zullen zichzelf nooit afvragen of het systeem werkelijk wettig is of schadelijk. Het systeem "is" gewoon, hun verlangen om gerustgesteld te worden wordt ermee vervuld en dat is voldoende. Want met al hun gepraat over "eenheid" en het "algemeen nut" zijn mensen met een slavenmentaliteit vooral zelfzuchtig. Ze nemen niet deel aan de groep voor anderen, ze dienen hun persoonlijke verlangens.
 
Het doet misschien ironisch aan, maar de gemiddelde slaaf houdt van tirannie, omdat het hem de kans geeft eventueel zelf aan macht te ruiken. Mensen met een slavenmentaliteit zijn dikwijls mensen die zich sinds hun jeugd ontoereikend hebben gevoeld. Terwijl de meeste mensen persoonlijke onzekerheid in hun leven met vallen en opstaan proberen te overwinnen, neemt de slaaf de gemakkelijke weg door zich aan bureaucratie over te geven. De regels van de gezaghebbers geven laffe en lege mensen een stok waarmee ze kunnen slaan om te laten zien “wie de baas is”.
 
De meeste mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, werken op eigen manier en tempo aan zichzelf. Een slaaf heeft daarvoor de energie niet, hij vraagt de samenleving om hem te vertellen hoe hij zou moeten leven. Hij zal iedereen die een autoritaire positie heeft bereikt op zijn woord geloven.

Wanneer mensen met een slavenmentaliteit worden geconfronteerd met anderen die hun eigen weg gaan, die rebelleren tegen de mal van het establishment, zullen ze verafschuwing voelen. Rebellie en onafhankelijkheid zijn verschrikkelijk voor een slaaf. Het systeem voorziet hem van zijn hele identiteit. Het systeem beledigen staat gelijk aan beledigen wie hij is.
 
De slaaf zoekt goedkeuring voor zijn ideeën bij iedere gelegenheid. Hij zal zover gaan anderen te dwingen het eens te zijn met zijn ideeën, zodat hij zich veiliger kan voelen. Het is normaal dat mensen op zoek gaan naar andere mensen met gelijkaardige meningen en idealen, maar het is niet natuurlijk of gezond dat mensen het regeringsapparaat inschakelen als wapen om alle anderen bang te maken en te dwingen.


Nu de gevaren van federaal fascisme de oppervlakte hebben bereikt en het zinkende schip omcirkelen, is het interessant te kijken waarvoor de massa gaat kiezen. Zullen ze het pad van het individu kiezen, hun regering de rug toekeren en de wereld nieuw maken? Of zullen ze het pad van de mentaliteit van de slaaf kiezen en een maatschappij die op totalitaire leest is geschoeid?

Gedeelte uit: http://www.zerohedge.com/news/guest-post-understanding-slave-mentality  

't Vertalerscollectief