H.G. Wells en de wereldbrein matrix

Hoewel H.G.Wells voor de huidige generaties gepopulariseerd werd als een groot profetische science fiction schrijver, was hij in zijn tijd eerder gekend als een zeer drukke jongen die bezig was om de Nieuwe Wereld op Orde te krijgen...letterlijk. Als uitgesproken voorstander van alle globale zaken drong Wells aan op een consistent thema van globale gemeenschap en had hij een diepe minachting voor de gewone mensheid, een typisch elitaire eugenetische eigenschap die hij ook verdedigde. Waarom waren zijn voorspellingen zo juist, hetzij op technologisch vlak, hetzij op vlak van maatschappelijke veranderingen? Zou zijn lidmaatschap in geheime clubs en verenigingen er iets mee te maken hebben?

Ha, altijd hetzelfde, wie nemen we beet. Dingen gebeuren niet zomaar, ze zijn gepland. Lang op voorhand. Tegen de tijd dat de maatschappij hier volledig wakker in wordt, is het misschien net te laat. Hoewel het al eeuwen, zoniet duizenden jaren, doorgaat, is het voor de meesten te moeilijk te verduren. Lafaards. Hoe je het ook bekijkt, iedereen die niet bereid is de Waarheid onder ogen te zien is een lafaard. Natuurlijk is er voor iedereen hoop, je kunt Nu altijd je eeuwige zelf die verbonden is met het hele Universum ontdekken. Daarin ligt onze sleutel tot vrijheid. Maar mensen moeten beslissen om die te nemen.

H.G. Wells.
Zie de elitaire arrogantie.
Fauteuil-ingenieurs bepalen nog altijd jouw lot.

Het Plan ontvouwt zich
Hier zijn een aantal onmiskenbare fragmenten uit een uitmuntend artikel over de Wereld Brein theorie van Wells. In 1938, op 72-jarige leeftijd, publiceerde Wells in Amerikaanse en Engelse edities zijn kleine opstel en toespraken boek met de titel World Brain. In die tijd van zijn leven was Wells een bekend internationaal literair figuur. Zijn boeken, zowel fictie als non-fictie, waren populair en alom vertaald. Hij had toegang tot de belangrijkste staatsmensen van zijn tijd. Wells was een utopische sociale hervormer. Hij was geïntrigeerd door het socialisme en werd vóór de Eerst Wereldoorlog een tijdje ingehaald door Beatrice en Sidney Webb, George Bernhard Shaw en anderen uit de Fabian Society. Na de oorlog was hij meer en meer passioneel toegewijd aan het idee dat een nieuw soort wereldorde nodig was. In dit verband was hij, met een nieuwsgierige ambivalentie, getuige van de opkomst van het fascisme en de Russische communistische staat. Zo minachtend kritisch als hij was, vooral voor de fascistische dictators, leek hij af en toe toch te suggereren dat hun totalitaire regimes fasen vertegenwoordigden in de evolutie van een nieuw soort van eengemaakte Wereld Staat waarvan hij geloofde dat die onvermijdelijk was. En om de toekomstige generaties van transhumanisme en de globale geest aan te spreken: ... Wells sprak over de geleidelijke verschijning van “synthetische supergeesten...waarin het individuele bewustzijn de neiging heeft om zich samen te smelten”... “binnen de Homo Sapiens soort.” Deze super-individuele organisaties zijn culturen, kerken, gemeenschappen, staten, klassen en geloven, en ze vertegenwoordigen “ophopingen van mentaliteit.” Wells stelde dat de huidige trends lijken aan te wijzen dat deze worden “samengesmolten”. Ze lijken te gaan in de richting van een “ultieme eenwording in een colletief menselijk organisme wiens kennis en geheugen zal bestaan uit alleen maar wetenschap en alleen maar geschiedenis, die de doordringende wil zal synthetiseren om te leven als en zich voort te planten in een collectief doel van voortzetting en groei.” Wil je weten waar dit Wells-monster met dit alles naartoe wil? In een later boek, The Shape of Things to Come, schildert hij de adaptieve processen die aan het werk zijn in de menselijke samenleving af als het overwinnen “van de individuele inherente afkeer van ondergeschiktheid en zelfopoffering.” Om het sucses van de nieuwe sociale orde die begint op te komen in de eenentwintigste eeuw te verzekeren “wordt de mens zijn leven en interesses gesocialiseerd tegen zijn natuurlijke aanleg.” Dit wordt omschreven als een subversief individualisme. In de toekomst van Wells gelooft hij dat “de troebelere processen van selectie” zullen worden “versneld en geregisseerd door eugenetische inspanningen” en de mens uiteindelijk een nieuwe soort zal worden (p 426 – bron). Ik durf ervoor te wedden dat je dat allemaal niet wist.

De onvoltooide bol van het werk in wording

 

De Wereld Encyclopedie bestaat nu
[Wells] was van mening dat zijn “moderne encyclopedisme” deel uitmaakte van een “programma voor de herorganisatie en heroriëntatie van wereldwijde ontwikkeling en informatie. Niets minder” (Wells, 1938, P17). Hij verklaarde dat het verzamelen zou betekenen:“feiten en suggesties met dezelfde nadruk op wetenschappelijke realiteit en dezelfde uitsluiting van irrelevanties die het etablissement van de wereldbeschouwing die ik de lezer voorlegde, controleerde.” Ibid.

Wikipedia en al zijn vermeende bronnen is er slechts een onderdeel van. Het is duidelijk dat van in het begin Wikipedia een globalistisch gesponsord vergaren is van informatie en er zeker een wereld dominante agenda aan het werk is. Niemand vertrouwt hun informatie, maar toch ben je ervan afhankelijk voor snelle definities. Slim vergaren van informatie, alles volgens plan. Het is de Wereld Encyclopedie zoals voorspeld/voorzegd/voorgeschreven door Wells. Meer zelfs, de matrix van informatie die H.G. Wells voorspelde gaat levend en wel over het totale internet, veilig en volledig gecontroleerd door de NSA en elk snood informatie-verzamelend lichaam in de zwarthartige, zwarte-operatie wereld. De info-reuzen zoals Google maken er allemaal deel van uit. Ze weten het allemaal. Maar het maakt hen niets uit, zo is het nu eenmaal voor de koudhartige uitvoerders van dit masterplan. Het verbazingwekkende is dat het zo lang op voorhand en specifiek te lezen is in de goed gepubliceerde woorden van H.G. Wells, George Orwell, Aldous Huxley, George Bernard Shaw en andere leden van de Fabian Society, dat het duidelijk wordt dat het een langdurig plan is dat nauwkeurig wordt opgevolgd.


Eugenetica is de Levensader van de Globalistische Elite

Om de utopische samenleving te verwezelijken moet de elite het kreupelhout verwijderen...de ongewensten, de onreinen, de kansarmen...alsof ze niets te maken hebben met hun schepping. De arrogante hypocrisie is niet te beschrijven, maar het volstaat te zeggen dat we deze parasieten moeten identificeren voor wie ze zijn en hun snode ondernemingen aan het licht moeten brengen. Wells en vele anderen maken deel uit van het verwezelijken van de voortgang van de agenda. Wat verwonderlijk is in het onderzoeken van deze evolutiestructuur is hoe soepel deze parasieten in staat geweest zijn om hun plannen te verwezelijken, generatie na generatie. Die stiekeme, glibberige natuur is zo verwant aan de satanischische onderbouwing van de elite-klasse, dat dit niet te ontkennen valt.Het is bijna voorbij – Tijd om het zwaard van onderscheid te plaatsen
De waarheid kan niet worden overtroffen, ondanks al hun lange termijn plannen. We hebben het hier al vaak over gehad, deze heersers zijn lange termijn planners en gemotiveerd en gesterkt door, weten wij veel wat, maar het is niet goed, en het is op lange termijn. Wat dan nog. Dit deel van hun agenda is gewoon nog een stukje van de puzzel van hun meervoudige onderdrukking van de mensheid. De geschiedenis werd verbasterd, uitgewist en vervalst. Het schoolsysteem noemt nooit de eugenetica of wat H.G. Wells nog meer predikte. Het is typisch. Trek je les hieruit. Het raakt alleen maar een deelaspect. De big picture zien is waar het allemaal om draait. Vertrouw op je instincten. Vertrouw op je hart. Wees moedig in je overtuigingen.


Altijd liefde, Zen
Bron : Zen Gardner – 2 juni 2012 -
http://www.zengardner.com/h-g-wells-wikipedia-and-the-world-brain-matrix/

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief