Het rapport van Iron Mountain,
Illuminati mind control

Uittreksel uit Big Oil & Their Bankers… Chapter 13: USS Persian Gulf
Het door de Rothschild geleide internationale bankkartel leerde al lang geleden dat het veel gemakkelijker was om mensen te hersenspoelen dan hen onder de ogen te zien in een open strijd. De afgelopen decennia zijn deze technieken, onder leiding van televisie “programmatie”, behoorlijk geraffineerd geworden.
De VS testte verschillende top-geheime hoog-technologische wapensystemen op het schouwtoneel van de Golfoorlog terwijl ze gebruik maakten van een aantal lage frequentie favorieten. Toen de Iraakse grondtroepen zich overgaven, waren velen van hen in een staat van waanzin en lethargie die veroorzaakt kan worden door extreem lage frequentie radiogolven die de VS al in het Vietnam confict gebruikte als wapen.
Dr. Jose Delgado, psychiater aan de Yale University en de CIA, bestudeerde mind control voor de firma tijdens de jaren 1950 als onderdeel van het MK-ULTRA programma. Delgado besloot “De fysieke beheersing van vele hersenfuncties is een bewezen feit ... het is zelfs mogelijk om voornemens te creëren en te volgen... Door electronische stimulatie van specifieke hersenstructuren kunnen bewegingen veroorzaakt worden via radio commando’s...door controle op afstand.”
Volgens een militair document, PSYOP to Mindwar: The Psychology of Victory, dat geschreven werd door Kolonel Paul Valley en Majoor Michael Aquino, gebruikte het Amerikaanse leger een operationeel wapensysteem “om de geest van neutrale en vijandelijke individuen in kaart te brengen en ze vervolgens te veranderen in overeenstemming met de Amerikaanse nationale belangen.”

De techniek werd gebruikt om de overgave van 29.276 gewapende Vietcong en Noord-Vietnamese legersoldaten in 1967 en 1968 te verzekeren. De US Navy was ook nauw betrokken bij “psychotronisch” onderzoek. [1] Veel Amerikaanse militairen die nabij de DMZ, die Noord- en Zuid-Vietnam verdeelde, hebben gediend beweren op regelmatige basis UFO’s te hebben gezien. The Pentagon Papers onthulden dat de geheimzinnige JASON Society een electronische barrière geplaatst had langs de DMZ.
Majoor Michael Aquino was een PSYOPS legerspecialist in Vietnam, waar zijn eenheid gespecialiseerd was in drugsaansporing, hersenspoeling, virus-injectie, hersenimplantaten, hypnose, en het gebruik van electromagnetische velden en extreem lage frequentie radiogolven. Na Vietnam verhuisde Aquino naar San Fransisco en stichtte hij de Temple of Set.
Set is de oude Egyptische naam voor Lucifer. Aquino was nu een Senior US Military Intelligence ambtenaar. [2] Hij had een top-geheime veiligheidsmachtiging gekregen op 9 juni 1981. Minder dan een maand later onthulde een memo van de inlichtingendienst van het leger dat de Temple of Set van Aquino een zijtak was van de Church of Satan van Anton La Vey, die ook haar hoofdkantoor in San Fransisco had. Twee andere Set-leden waren Willie Browning en Dennis Mann. Beide waren officieren van de inlichtingendienst van het leger.
De Temple of Set was geobsedeerd door militaire aangelegenheden en politiek fascisme. Het was vooral bezig met de Nazi Order of the Trapezoid. De “officiële” baan van Aquino was geschiedenis professor aan het Golden Gate College. De Temple recruteerde dezelfde Hells Angels die Billy Mellon Hitchcock had gebruikt om zijn slechte CIA zuur uit te delen. Zijn leden bezochten prostituees waar ze zich bezighielden met allerlei sadomasochistische activiteiten. [3]

De directeur van het Army Counter-Intelligence, Donald Press, onthulde dat Dennis Mann werd toegewezen aan het 306 PSYOPS Battalion en dat Aquino toegewezen werd aan een top-geheim programma bekend onder de naam Presidio.
Presidio is ook de naam van een spookachtig complex in de Golden Gate National Recreation Area, dat naar verluidt regelmatig bezocht werd door Michael Gorbatsjov toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maakte Aquino deel uit van een operatie om “de geest in kaart te brengen” van de laatste leider van de Sovjet-Unie en brachten ze hem ertoe om zowel glasnost als perestroika, de twee vrije markt beleiden die uiteindelijk leidde tot de ondergang van de Sovjet-Unie, voor te stellen? Herinner je het vreemde merkteken dat plotseling op het voorhoofd van Gorbatsjov verscheen? Was hij geïmplanteerd met een soort van microchip mind-control apparaat om hem te laten denken “in overeenstemming met de Amerikaanse nationale belangen”?
Dergelijke Orwelliaanse technologie wordt regelmatige basis over heel de wereld op de markt gebracht. De International Healthline Corporation en anderen verkopen microchip implantaten in de VS, Rusland en Europa. De goedhartige samenleving heeft een beleid aangenomenvan het microchippen van alle loslopende huisdieren. De staat Hawaï vereist dat alle huisdieren zijn gechipt.
Zesduizend mensen in Zweden hebben een microchip in hun hand toegelaten die ze gebruiken voor alle aankopen. In Japan zijn er ook proefprojecten aan de gang. In juli 2002 meldde de National Public Radio het begin van een soortgelijk proefproject in Seatle. Later in 2002, na een uitbraak van verdachte ontvoeringen van jonge meisjes, meldde de BBC dat een Brits bedrijf van plan is om kinderen te implanteren met microchips zodat hun ouders hun verblijfplaats kunnen controleren.Dr. Carl Sanders, een hoog aangeschreven ingenieur electronica, onthulde dat een microchip-project dat hij gestart was om mensen met afgesneden ruggenmerg te helpen werd overgenomen door de Bill Colby’s Operation Phoenix in een reeks bijeenkomsten die georganiseerd werden door Henry Kissinger. Sanders zegt dat de beste plek voor een microchip-implantaat juist onder de haarlijn op het voorhoofd van een persoon is, vermits het apparaat kan worden opgeladen door veranderingen in lichaamstemperatuur, die daar het meest uitgesproken zijn. Interessant genoeg is dit de locatie van de pijnappelklier of het Derde Oog.
De Emigration Control Act van 1986 geeft de president de macht om elke vorm van ID verplicht te stellen die hij nodig acht. [4] Onderzoekers in Zuid Californië hebben een chip ontwikkeld die de hippocampus nabootst, een deel van de hersenen dat zich bezig houdt met geheugen. Ambtenaren van het Pentagon zijn geïnteresseerd om het te gebruiken in experimenten om een “super-soldaat” te creëren. [5]
Een andere microchip met de naam Braingate wordt in verlamde mensen geïmplanteerd. Het stelt hen in staat om hun omgeving te controleren door simpelweg te denken. [6]

Rapport van Iron Mountain
In 1961 leidden ambtenaren van de regering Kennedy, McGeorge Bundy, Robert McNamara en Dean Rusk, allen CFR- en Bilderberg leden, een werkgroep die keek naar “het vredesprobleem”. De groep kwam samen in Iron Mountain, een enorme ondergrondse corporate atoomschuilkelder nabij Hudson, New York waar de CFR-denktank The Hudson Institute gevestigd is. De bunker bevat overvloedige kantoren voor Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell en JP Morgan Chase in geval van een nucleaire aanval.  [7] Een kopie van de groepsdiscussies, beter bekend als het Report from Iron Mountain, werd door een deelnemer gelekt en in 1967 gepubliceerd door Dial Press.
De auteurs van het rapport zagen oorlog als nodig en iets wenselijk, onder de vermelding dat “oorlog zelf het fundamentele sociale systeem is waarbinnen andere secundaire vormen van sociale organisatie strijden of samenspannen. (Oorlog is) de belangrijkste organiserende kracht ... de essentiële economische stabilisator van moderne samenlevingen.” De groep vreesde dat door “tweeledig leiderschap” de “heersende administratieve klasse” zijn vermogen tot “rationaliseren van een gewenste oorlog” zou verliezen, wat leidt tot de “daadwerkelijke ontbinding van militaire instellingen.”
Het rapport gaat verder met te zeggen “...het oorlogssysteem kan niet verantwoordelijk toegestaan worden om te verdwijnen tot...we precies weten wat we in de plaats gaan zetten...De mogelijkheid van oorlog zorgt voor een gevoel van externe noodzaak zonder welke geen enkele regering lang aan de macht kan blijven...Het basisgezag dat een moderne staat over z’n volk heeft ligt in zijn oorlogsmachten. Oorlog heeft als de laatste grote bescherming gediend tegen de afschaffing van de nodige klassen.”

Historicus Howard Zinn beschreef dit raadsel toen hij schreef, “het Amerikaanse kapitalisme had internationale rivaliteit en periodieke oorlog nodig om een kunstmatige gemeenschap van belangen te creëren tussen de rijken en de armen, verdrong de echte gemeenschap van belangen onder de armen die zichzelf in sporarische bewegingen liet zien.”
De bende van Iron Mountain was niet de eerste die de deugden van de oorlog ontdekte. In 1909 kwamen de beheerders van de Andrew Carnegie Foundation for International Peace bijeen om het Amerikaanse leven vóór WO-I te bespreken. Vele deelnemers waren leden van Skull & Bones. Ze besloten “Er zijn geen gekende middelen efficiënter dan oorlog, ervan uitgaande dat de doelstelling is om het leven van een heel volk te veranderen...Hoe kunnen we de Verenigde Staten in een oorlog betrekken?”
Het Report from Iron Mountain gaat verder om een geschikte rol voor te stellen voor die van de lagere klassen, vertrouwen gevend aan militaire instellingen door het aanleveren van “asociale elementen met een acceptabele rol in de sociale structuur. De jongere en meer gevaarlijke van deze vijandige sociale groeperingen zijn onder controle gehouden door het Selectief Diensten Systeem...Een mogelijk surrogaat voor de bestrijding van poteniële vijanden van de samenleving is de herintroductie van de slavernij, ietwat consistent met de moderne technologie en het politieke proces ... De ontwikkeling van een geavanceerde vorm van slavernij kan een absolute voorwaarde zijn voor sociale controle in een wereld die in vrede is.”De zotten van Iron Mountain, ofschoon enthousiast over het idee van slavernij, catalogiseerde als andere socio-economische vervangingen voor oorlog: een uitgebreid sociaal welzijnsprogramma, een reusachtig vrijblijvend ruimteprogramma dat gericht is op onbereikbare doelen, een duurzaam wapeninspectie-regime, een alomtegenwoordige wereldwijde politie- en vredesmacht, massale wereldwijde milieuvervuiling die een grote arbeidspoel vergt om op te ruimen, sociaal-georiënteerde bloedsporten en een uitgebreid eugenetica programma. [8]
De Iraakse genocide vervulde de dromen van de Club of Rome Nul Populatie Groei maniakken, terwijl ze ook een proeftuin voorzag voor twee van de oorlogssubstituten zoals voorgesteld door de Iron Mountain fascisten: een wapeninspectie-regime en de VN-vredesmacht. Beide concepten wonnen voorsprong in de internationale gemeenschap dankzij de Golfoorlog.
Terwijl de internationale bankiers het Iraakse volk wilden straffen en ontvolken voor hun hardnekkige socialistische neigingen die historisch gezien ervoor zorgden dat de bankiers hun Four-Horsemen-olietentakels uit de Iraakse oliegronden hielden, wilden ze Saddam Hussein aan de macht houden zodat zijn voorbijgegane dwingelandij - zijn Panama – gebruikt kon worden als voorwendsel voor de Amerikaanse militaire bezetting van de Perzische Golf oliegronden.
Net zoals Osama bin Laden later nuttig zou blijken voor Four Horsemen plannen in de regio van de Kaspische Zee, was Saddam de perfecte schurk om te zorgen voor voortgezette oligarchie hegemonie over de Perzische Golf olie-reserves.

Dean Henderson is de auteur van Big Pil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries en Das Kartell der Federal Reserve. Inschrijvingen voor zijn Left Hook blog zijn gratis bij www.deanhenderson.wordpress.com

[1] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.369
[2] The Robot’s Rebellion: A Story of Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.221
[3] Cooper. p.361
[4] Icke. p.223
[5] Inquirer. UK. 10-25-05
[6] PhysOrg News. 11-1-95 www.physorg.com/news7746.html
[7] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000. p.114
[8] Ibid. 116

Bron: Dean Henderson voor The Intel Hub – 3 april 2012 - http://theintelhub.com/2012/04/03/illuminati-mind-control-the-report-from-iron-mountain/

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief