Angst als programmering in de mens

Wees niet bang!

De mondiale elite heeft door de eeuwen heen technieken verfijnd om de heerschappij over de grondstoffen op onze planeet te verzekeren. In vroegere tijden werden opstandige burgers gewoon gekruisigd, terwijl af en toe een bloedbad onder boeren werd aangericht om een klimaat van angst te verzekeren en elk sprankje verzet tegen de hegemonie te verijdelen.

Wanneer deze openlijke en bloedige strategie tot revolutie leidde, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, Amerika en Rusland en later in Cuba, Congo en Vietnam kozen oligarchen een strategie van geheime moordaanslagen en intriges in contrarevolutionaire partijen.

In de loop van de geschiedenis hebben de internationale bankensyndicaten en hun kliek zich gewend tot psychologische oorlogsvoering. Ze leerden dat het veel gemakkelijker is om de ​​bevolking onder controle te houden door hersenspoeling dan hen op straat neer te maaien en het risico te lopen dat hun wrede acties zich tegen hen keren. Ze leerden dat het belangrijk is om mensen volgzaam, angstig en onwetend te houden.

In 1913 werd de Rockefeller Foundation opgericht. Het zou het familiefortuin van de familie Rockefeller behoeden voor het moeten betalen van inkomstenbelasting dat er vanwege het 16de Amendement (1917) aan zou komen.  Nog belangrijker was dat het de eigenaars van de particuliere Federal Reserve (1917) in staat zou stellen de publieke opinie te sturen door middel van het toekennen van beurzen. 

Een van de meest beruchte tentakels was de General Education Board (Algemene Onderwijsraad). In ‘Occasional Letter #’1 verklaarde het bestuur: 

We dromen ervan onbeperkte middelen tot onze beschikking te hebben en mensen, die zich gehoorzaam confromeren. De conventies van het huidige onderwijs zullen uit hun herinnering verdwijnen en we zullen ongehinderd door traditie onze eigen wil kunnen opleggen aan een dankbaar en responsief volk. We zullen van deze mensen geen filosofen of wetenschappers maken... daarvan hebben wij er al genoeg. 

In de daaropvolgende decennia zouden de neerbuigende parasieten van Club Fed verschillende verhaallijnen fabriceren om het volk angstig te houden: de Grote Depressie, de Koude Oorlog, het McCarthyisme en het nucleaire Armageddon. Al deze waren ook gunsten voor het internationale bankensyndicaat en hun vrienden van defensie / olie / drugsmaffia.

Nu hebben we het “moslimterrorisme” en opwarming van de aarde waarvoor we allemaal bang moeten zijn. Beide "enge verhaallijnen" zijn gebruikt ter verrijking van de mondiale elite en de beperking van onze burgerlijke vrijheden.


Wees niet bang!


Door Dean Henderson, 12 november 2012
Bron: www.deanhenderson.wordpress.com

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief