De psychopathische cultuur in de politiek

9 mei 2013, Global Research
Wanneer je de wereld van vandaag wil analyseren is het belangrijk naar de economische, sociale en politieke processen uit het verleden te kijken. Waarom komt in het ene land fascisme op en is in andere landen communisme of kapitalistische liberale democratie komen bovendrijven (1) (2)?

Onderzoeker Stefan H. Verstappen werpt een blik op de maatschappij; hoe de individuele keuzevrijheid in het verleden werd gevormd door mensen/krachten buiten onze bewuste controle en hoe deze de maatschappij nog steeds sturen (3).

Machiavellisme is een term die wordt gebruikt in de politiek en psychologie en werd ontleend aan de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli en zijn boek ‘De Vorst’. Het boek gaat over de manieren waarop men de macht kan verkrijgen en hoe men deze macht vervolgens kan behouden. Binnen de psychologie wordt met de term machiavellisme bedoeld dat men een sluwe, gewetenloze aanleg heeft.

Terwijl machiavellisme al lange tijd wordt geassocieerd met gewetenloos gedrag verschuift Stefan Verstappen de focus. Hij ziet dat mensen met psychopathische persoonlijkheden sinds jaar en dag de neiging hebben om de macht te grijpen. Deze mensen bedriegen zonder scrupules op hun weg naar de top. In politiek moorden zien ze niets ergs. Aardige mensen hebben de tendens onder aan de ladder te eindigen. Psychopaten zoeken actief naar posities met macht en vertellen daarna aan anderen hoe zij hun leven moeten leiden. De meeste mensen laten zich door hen manipuleren en kijken zelfs op naar hen, de psychopaten. Het is tijd dat wij mensen wakker worden en de psychopaten niet meer voeden in hun hang naar aandacht, macht en controle.

Hoe komt Verstappen tot deze conclusie?

Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door karaktereigenschappen als gebrek aan empathie en berouw, criminaliteit, asociaal gedrag, egocentrisme, geen persoonlijke relaties kunnen vormen, manipulatie , onverantwoordelijkheid, impulsiviteit en een parasitaire levensstijl (4).

Kijk met deze definitie in het hoofd eens rond in de wereld: naar de criminele, parasitaire acties van bankiers, die miljoenen mensen tot armoede hebben gebracht; naar landen die zijn vernietigd of tot oorlog gebracht, omdat grote corporaties grondstoffen wilden stelen om daarmee grotere winsten te behalen.

Kijk naar de atoombommen die in 1945 op onschuldige burgers werden gedropt, of naar het gebruik van verarmd uranium en doodseskaders, die onnoemelijk veel ellende hebben gebracht. Omdat machthebbers macht willen behouden of meer macht willen krijgen en omdat mensen hun rijkdom willen veiligstellen of nog meer rijkdommen willen vergaren.

Mensen die verantwoordelijk zijn voor deze acties hebben niet dezelfde normen en waarden hebben als doorsnee mensen. Men kan zelfs concluderen, dat het niet de crème de la crème is die de ‘top’ bereikt, maar eerder het uitschot.

Mensen die de neiging hebben om de baas te spelen over de wereld, diegenen die verantwoordelijk zijn voor afschuwelijke daden, proberen hun verwrongen wereldbeeld en verwrongen normen en waarden aan de hele wereld op te leggen.

Met films en programma’s uit Hollywood, reclames en politieke ideologie moet iedereen worden overtuigd dat we in een wereld van oorlog en geweld leven, waarin je gegeten wordt als je niet van je afbijt. Waar concurrentie nodig is en coöperatieve samenwerking niets opbrengt. Waar agressie de sleutel is tot 'succes' en waar succes hetzelfde is als het vergaren van persoonlijke rijkdom en weelderige opvallende consumptieartikelen.

Het wordt ons door de strot geduwd met programma’s als 'Big Brother’, waar de grootste manipulator wint en 'The Apprentice'. De Nederlandse versie van het Amerikaanse programma The Apprentice (met Donald Trump) heeft de naam Topmanager Gezocht. Tien kandidaten krijgen in Amerika en Nederland de kans om in de voetsporen van de ‘super ondernemer’ te treden. Ze moeten bewijzen geschikt te zijn voor het harde bedrijfsleven. De winnaar moet agressiever, onbetrouwbaarder en sluwer zijn dan de medespelers en bereid zijn om de concurrenten te vernietigen. Dat zijn de rolmodellen die dienen te worden bewonderd en nagevolgd!

Het is geen teken van gezondheid wanneer je je goed kunt aanpassen aan een zieke samenleving, zei Krishnamurti ooit. Leerling concurrenten zijn zeer gedreven individuen: niet gedreven door de behoefte om de mensheid te helpen, maar door egocentrisme en hebzucht. En, uiteindelijk, zijn dit eigenschappen die veel mainstream opinieleiders, vooraanstaande politici en hun bazen in de corporate-wereld zoeken.

Egocentrisme, agressie, concurrentie, onbetrouwbaarheid en hebzucht zijn ook onlosmakelijk verbonden met expedities voor geopolitiek gewin, waarbij een half miljoen kinderen in Irak de dood vonden(5); met acties van militairen in de jungle van India, waarbij de armste mensen van de natie werden neergeslagen en verkracht, omdat ze in de weg van winst en hebzucht stonden​​ (6).

Teveel mensen hebben zich aangepast aan een zieke samenleving, of ze nu in Nederland, Amerika of India wonen. De mensheid wordt van jongs af aan geleerd om neurotisch en wreed te zijn en deze eigenschappen worden als aan te prijzen gedrag gezien.

We worden wereldwijd met een dieet van perverse waarden en destructieve acties gevoed. Kapitalisme, consumentisme, de nieuwe wereldorde, oorlog tegen het terrorisme of tegen drugs of armoede en neoliberalisme; allemaal zijn ze gebaseerd op de leugen dat diegenen die de controle hebben de belangen van ons mensen op het oog hebben. Dat hebben ze niet. Hoeveel ze ook met alle mogelijke middelen, oorlog, moord, foltering of propaganda proberen de mensen te overtuigen. Een menselijk leven betekent voor hen: niets. 

Video: de psychopathisch cultuur bij machthebbers, een interview met Stefan VerstappenBron: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eKqs7GJ0jdY

 

Door  Colin Todhunter
Bron: http://www.globalresearch.ca/psychopathy-politics-and-the-new-world-order/5334458

Noten

1) Robert Brenner (1976), “Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe”.Past and Present 70

2) Barrington Moore (1993) [First published 1966]. Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world (with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott ed.). Boston: Beacon Press.

3) Defense Against the Psychopath (2013): http://www.youtube.com/watch?v=HQkDvO3hz1w

4) Polaschek, D. L. L., Patrick, C. J., Lilienfeld, S. O. (15 December 2011). “Psychopathic Personality: Bridging the Gap Between Scientific Evidence and Public Policy”. Psychological Science in the Public Interest 12 (3): 95–162.

5) Reuters report (2000), UN Says Sanctions Have Killed Some 500,000 Iraqi Children: http://www.commondreams.org/headlines/072100-03.htm

6) BBC Newsnight interview with Arundhati Roy (2011): http://www.youtube.com/watch?v=XrYQmRBdMPQ

7) Colin Hay (2001), What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a ‘Process Without a Subject’: http://www.criticalrealism.com/archive/cshay_wpisad.html

Copyright © 2013 Global Research