Van complot tot realiteit

Een eerbetoon aan activisten en alternatieve media


"De uiteindelijke waarde van een mens wordt niet bepaald door waar hij voor staat als alles goed en gemakkelijk gaat, maar door waar hij voor staat in moeilijke en controversiële tijden," 
Martin Luther King
uit: Strength to love.

4 augustus 2011
Onze media zitten volledig verstrikt in cynisme - of we er nu een 'gevestigd' of 'alternatief' stickertje op plakken. Helaas is cynisme een sterke drijvende kracht achter het nieuws. Mensen zwermen als bijen rond de laatste ramp, rond het laatste verhaal over hopeloosheid of rond het laatste artikel dat bewijst dat het altijd nog een pak slechter kan. De media leven van onze instinctieve drang naar zelfbehoud, in plaats van dit instinct aan te wakkeren en tot voorbeeld te stellen van wat ons sterk maakt.

Daarom bieden we u graag een overzicht dat zal aantonen dat alles niet verloren is. Integendeel. De heersende klasse hangt aan de laatste strohalm door het wereldwijde ontwaken van de mensheid. Een steeds groter aantal mensen keert de gevestigde media steeds meer de rug toe en gaat op zoek naar de werkelijke toedracht achter de ééndimensionale nieuwsberichten van NOS, VRT, Standaard, Volkskrant & Co. De mensen beginnen te snappen wat er speelt en stellen zich steeds vaker vragen bij de officiële uitleg van gebeurtenissen en onderliggende controlemechanismen.

Veel kennis die lange tijd is afgedaan als 'complottheorieën' blijkt feitelijk waar en steeds meer mensen hebben dit in de gaten. Het enige wat de handlangers van de duistere krachten op de achtergrond nog rest is het zoeken naar smoesjes en uitvluchten om een draai te geven aan de informatie die steeds sneller en in steeds grotere hoeveelheden naar buiten komt. Ze blijven ons maar vertellen dat ze het beste met ons voor hebben. Maar als dat zo is, waarom blijkt dan na jaren onderzoek van tientallen, honderden onafhankelijke journalisten dat de wereld die de heersende klasse vandaag de dag op ons bord legt een eindeloze aaneenschakeling is van misdaad, leugens, bedrog en oplichting?

Dus in plaats van moedeloos te zijn en onze rechten en vrijheden vrijwillig over te laten aan cynisme en apathie, kijken we nu naar 21 gevallen waarin de waarheid uiteindelijk zegevierde over de leugens. We hebben er heel wat weggelaten en er zullen er nog heel wat volgen.

Geheime genootschappen: Genootschappen die ooit volledig werden ontkend door de gevestigde media zijn dankzij dappere onderzoekers van de alternatieve media aan de oppervlakte gekomen. Duistere broederschappen als Skull and Bones zijn uitgebreid aan bod gekomen, vrijwel alle grote nieuwskanalen hebben bericht over de Bilderberg Groep en zelfs de bijeenkomsten in Bohemian Grove zijn bij een breed publiek bekend.

Deze geheime genootschappen waren vroeger clandestiene ontmoetingsplaatsen van de poppenspelers om over het lot van de wereld te beslissen. Nu de sluier is opgelicht zien we hoe ze in paniek een schuilplaats zoeken. De geniepigheid waarmee de poppenspelers opereren blijkt nu de nagel aan de doodskist waar het wereldwijde bedrog van de bewoners van deze planeet al met één been in staat. De poppenspelers worden zelf een voor een ontmaskerd. Alleen daardoor komt de wereld te weten hoe hun verdeel-en-heers-spelletje in elkaar steekt.

Het misleidende politieke paradigma van links tegen rechts: Het feit dat 'links' en 'rechts' niets anders zijn dan twee vleugels van hetzelfde beest wordt steeds algemener geaccepteerd. Steeds meer kiezers weten dat het geen bal uitmaakt op welke partij je stemt. We vergeleken het al eens met een trein: uw stem en de coalitie die daarvan het gevolg is bepaalt alleen de kleur van de stoelen en wie de kaartjes knipt. Waarheen het spoor leidt en op welke stations gestopt wordt wordt elders beslist. Steeds vaker wordt inmiddels gesproken over het post-democratische tijdperk, omdat het steeds duidelijker wordt dat de kiezer geen enkele invloed heeft op het gevoerde beleid. Het werd voor het eerst echt duidelijk door de manier waarop het Franse en Nederlandse 'Nee' tegen de Europese grondwet terzijde werd geschoven. Met de recente farce van het geënsceneerde debat over het schuldenplafond in de VS moge het voor iedereen nogmaals voor eens en voor altijd duidelijk zijn geworden. Deze gefingeerde crisis is vooral gebruikt voor het installeren van een soort triumviraat naar Romeins voorbeeld, met het goedgekeurde amendement dat de vorming van een uit zes personen bestaand 'supercongres' bewerkstelligt. Dat in ieder geval de Amerikanen dat hebben begrepen mag blijken uit het feit dat slechts 6% van de Amerikanen deze week positief denkt over de werking van hun parlementen.

Wereldregering (NWO): Dit complot is één van de pronkstukken waar al tientallen jaren voor gewaarschuwd wordt. Inmiddels vind je in elke krant en met enige regelmaat ook op radio en TV verwijzingen naar de Nieuwe Wereldorde, en de globalisten steken hun plannen al enige tijd niet meer onder stoelen of banken, zoals mag blijken uit dit boek van oorlogshitser Anne-Marie Slaughter (what's in a name...?). Vrijwel de gehele methodiek van de globalisten is ontleed en uitgelegd door onafhankelijke onderzoekers, die zelf toegeven hoe proberen hun machtspositie te handhaven en uit te breiden middels geënsceneerde revoluties, het infiltreren van protestorganisaties en jeugdbewegingen en een heel scala aan politieke destabilisatieprogramma's. Het uitvoeren van de plannen wordt echter tegengewerkt door een inzichtelijke revolutie. Ze zijn er deels in geslaagd hun draaiboek uit te voeren (de EU), maar hun lompe werkwijze heeft ervoor gezorgd dat hun globalistische plannen zijn doorzien en op groeiend verzet stuiten.

Wereldwijde kartel van privaatbanken: meeliftend op de plannen van de Globalisten voor een centrale wereldregering zien we de plannen voor een wereldwijde munteenheid. Maar ook hier zijn onafhankelijke onderzoekers achter hun plannen gekomen. G. Edward Griffin beschreef al in 2002 in zijn boek The Creature from Jekyll Island een door de grootbanken geplande instorting van de economie om nog meer controle te kunnen uitoefenen. Ook de Amerikaanse Libertarische senator Ron Paul accepteerde dat hij 'complotdenker'-etiket kreeg opgeplakt door bekend te maken dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve niets met de Amerikaanse overheid te maken had en gewoon een commerciële bank was die enorm veel geld verdiende aan de uitgifte van de dollar. Dankzij pioniers als Griffin en Paul moest de Fed onlangs keihard toegeven dat de Amerikaanse overheid helemaal niets te zeggen heeft over zijn 12 centrale banken. Ze zijn in handen van privé-investeerders. Daarbij is de Fed een van de hoofdrolspelers in de plannen voor een centrale wereldregering en wereldwijde munteenheid. Het hele draaiboek wordt geregisseerd door kartel van banken die hun plunderpraktijken naar een hoger plan willen tillen - zoals ze dat met elk land dat in de klauwen van het IMF of de Wereldbank valt hebben gedaan - zodra ze de financiële wereld onder een centrale holding hebben weten onder te brengen. Een van de gereedschappen daarvoor is de gekaapte milieubeweging en de sprookjes over opwarming en CO2. Maar de wereld is tijdig wakker geschoten en de kans is groot dat hun plannen alsnog verijdeld kunnen worden. De ontwikkelingen in Engeland, waar men momenteel fel van leer trekt tegen corrupte media en banken zijn wat betreft een zeer goed teken.

Opwarming van de Aarde: vooral sinds hacktivisten Climategate ontketenden door het openbaar maken van interne emails van de wetenschappelijke dekmantel van het bankenkartel, het CRU en het IPCC, is het voor de meeste mensen duidelijk dat de wetenschap achter de veronderstelde door mensen veroorzaakte opwarming van de Aarde grotendeels op frauduleuze praktijken en onwetenschappelijk verkregen 'kennis' gebaseerd is. Pogingen daarna om het enorme schandaal in de doofpot te stoppen waren voor zeer veel mensen de doodsteek voor de klimaatkruistocht van El Gore en zijn trawanten. De voorgestelde maatregelen om de zogenaamde door mensen veroorzaakte opwarming tegen te gaan blijken dan ook niets anders dan nieuwe manieren voor de kartels van bankiers en globalisten om de belastingbetaler verder te plunderen en de eigen bankrekeningen te spekken. De met veel geweld en weinig democratie doorgedrukte CO2-heffingen komen weeral hen ten goede die met hun genetisch gemanipuleerde gewassen en hallucinante industriële vervuiling er verder weinig blijk van geven zich zorgen te maken om het milieu. De door mensen veroorzaakte opwarming - inmiddels noodgedwongen omgedoopt in de nietszeggende term 'klimaatverandering' - is momenteel een van de laatste drogredenen die de globalisten hebben weten te bedenken om de wereld te verenigen achter de strijd tegen een gemeenschappelijke 'vijand'.

Agenda 21: een belangrijk onderdeel van de plannen van de globalisten is het allesomvattende beheer van de grondstoffen en hulpbronnen van de planeet onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het fascistische model dat wordt omschreven in Agenda 21, onder het mom van het redden van de planeet, wordt inmiddels ook langs alle kanten doorprikt en bestreden. De lidstaten van de VN doen inmiddels gecoördineerde pogingen in de vorm van het toe-eigenen van landbouwgrond, het opleggen van beperkingen inzake het gebruik van landbouwgrond en een steeds ingrijpendere bureaucratie rond alle menselijke activiteit. Terwijl de gevestigde media hun werk doen door het voorzichtig aankondigen van slimme energiemeters, VN-Groenhelmen en de energiepolitie, begint de burger in te zien dat de plannen van overheden en regeringen helemaal niets doen voor de bescherming van het milieu. Wederom waren het de alternatieve media en onafhankelijke onderzoekers die dit aan het licht hebben gebracht.

Big Brother: ooit afgedaan als fictie kom je inmiddels in alle media berichten tegen over het gebruik van de nieuwe technologische snufjes voor het in de gaten houden van de burger. Het elektronische concentratiekamp begint met het volgen van GSM's, het opslaan van surfgedrag op het internet, het lezen van emails door overheidsinstanties, danig vorm te voorzichtig . Alle data worden verzameld, opgeslagen en uitgeplozen door inlichtingendiensten. In echte wereld, aan de andere kant van uw voordeur is de aanwezigheid van Big Brother niet meer weg te denken met bewakingscamera's op elke straathoek, registratiecamera's boven de snelwegen en gedetailleerde satellietfoto's van elke vierkante meter van de planeet. Alles wordt gerechtvaardigd met de denkbeeldige dreiging van terrorisme. In Europa is het nog niet voor iedereen duidelijk, maar in de VS is de politiestaat al een dagdagelijkse realiteit en is er geen ontkomen meer aan de gruwelijke uitwassen van een op hol geslagen veiligheidsapparaat. Europa zal volgen en fictie-auteur George Orwell promoveren tot profeet.

Black ops: Niet-Westerse landen zijn al lange tijd bekend met de tactieken van economische (en echte) 'huurmoordenaars'. Het gaat hierbij onder andere om door overheden geïnitieerde moordaanslagen, clandestiene operaties om democratisch verkozen regeringen omver te werpen, onderdak verlenen aan oorlogsmisdadigers en meer van dat fraais. Na de start van de Strijd tegen het Terrorisme kwamen deze moord-, martel- en misleidingspraktijken aan de oppervlakte en hoopte men dat de burger ze zou accepteren als een noodzakelijk kwaad. Toen Leon Panetta recent aankondigde dat black ops onderdeel zouden uitmaken van het buitenlands beleid van de VS bedoelde hij dat niemand, waar ook ter wereld, nog veilig zou zijn voor staatsgeweld. Dit is waarschijnlijk altijd al het geval geweest, maar het werk van klokkenluiders, alternatieve media en onafhankelijke onderzoekers heeft er voor gezorgd dat men nu open kaart moet spelen over de moorden en aanslagen van inlichtingendiensten en huurmoordenaars. Uiteraard doen overheden hun uiterste best vooral de klokkenluiders te bestrijden; want dat zijn de mensen die de strijd met het systeem van binnenuit aangaan en dus het grootste risico vormen voor de psychopaten in onze ministeries en parlementen. Dankzij de openbaringen, toespraken, boeken en artikelen van klokkenluiders wordt de naïeve gedachtengang van de bevolking ten gevolge van tientallen jaren van genadeloze overheidspropaganda langzaamaan doorbroken. Maar we zijn er nog lang niet, en de psychopaten zitten ook niet stil, getuige de aankondiging van vorige week over een op te richten cyberleger.

Oorlogsmisdaden: De gevestigde media in vrijwel alle landen zijn niet bereid de oorlogsmisdaden van Westerse legers aan te kaarten. Wanneer er iets naar buiten komt over de wandaden van de Amerikanen in Irak, Libië of Afghanistan of het IDF in Gaza zijn het vrijwel altijd activisten en onafhankelijke journalisten die het meeste en gevaarlijkste werk doen. Luchtaanvallen met onbemande vliegtuigjes en munitie gemaakt van nucleair afval waardoor mensen generaties later nog sterven aan de gevolgen van zo'n aanval zijn uitgebreid gedocumenteerd en zorgen ervoor dat steeds meer mensen zich afvragen hoe humanitair de missies werkelijk zijn. De oorlogsmisdaden die werden en nog steeds dagelijks worden onthuld laten de protesten naarmate de mythe van het "verspreiden van democratie en vrijheid" uiteenvalt toenemen - zelfs binnen de landen die verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden. Langzaamaan wordt de sluier van valse democratie opgetild en zien we het ware gezicht van de tirannie die eronder schuilgaat.

De waarheid over 11 september: heel voorzichtig sluipt het ware verhaal achter de geënsceneerde aanslagen van 11 september 2001 de gevestigde media binnen, in die zin dat er nu schoorvoetend wordt erkend dat het instorten van WTC 7 onverklaarbaar is in de gangbare verklaring, en dat er in het officiële onderzoeksrapport van de regering niet eens melding van wordt gemaakt. De tiende verjaardag van de aanslagen hebben daarom alles in zich om een keerpunt te worden. De aandacht van de aanslagen zal enorm zijn, meer en meer mensen zullen in aanraking komen met de alternatieve media en wat zij over 11 september te zeggen hebben en het kan niet uitblijven dat er massale demonstraties voor de waarheid op touw zullen worden gezet en er wellicht links en rechts toch lastige vragen zullen worden gesteld. Maar juich niet te vroeg: de poppenspelers weten dit ook en zullen ongetwijfeld hun voorzorgsmaatregelen hebben genomen om via gevestigde media hun eigen verhaal weer kracht bij te zetten. Desondanks zullen tientallen miljoenen mensen de komende weken voor het eerst in aanraking komen met het principe van false flag terrorism - geënsceneerde terreuraanslagen.

False Flag Terror: De Strijd tegen het Terrorisme begon officieel op 11 september 2001 met de in scene gezette aanslagen op het World Trade Center in New York, maar echt voortvarend gaat het niet meer. De omvang van de doofpotoperatie en de enorme hoeveelheid onderzoek die is gedaan om de officiële lezing te verpulveren heeft bijna heel de wereld (voor en tegen) bekend gemaakt met het principe van False Flag Terror - geënsceneerde terreuraanslagen. Het principe is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid zelf, en is over heel de wereld door machthebbers gebruikt om de bevolking angst aan te jagen en de eigen machtspositie te versterken. Het gegeven is eerder regel dan uitzondering, en zelfs de meest belezen historicus zal zijn uiterste best moeten doen om een conflict te vinden dat niet middels leugens, bedrog en valse voorwendselen is begonnen. Het grootste deel van de wereld is in augustus 2011 wakker genoeg om te veronderstellen dat vrijwel alle grote terreuraanslagen het werk zijn van geheime diensten en (elementen binnen) regeringen, in plaats van eenzame gekken en religieuze fanatici en extremisten. Regeringen en/of regeringsleiders waren in de 20e eeuw verantwoordelijk voor de dood van 200 miljoen mensen; een aantal dat we kunnen verdubbelen als we ook alle personen meetellen die na het staken van de 'vijandigheden' aan de gevolgen van de oorlog overleden -- de grootste massamoord in de geschiedenis van de mensheid. In de VS werden de gevestigde media onlangs gedwongen zich bezig te houden met zo'n false flag-concept toen de ATF met de broek op de enkels werd betrapt bij het leveren van wapens aan Mexicaanse drugsdealers. Hoewel het hele verhaal de Amerikaanse regering het schaamrood op de kaken had moeten brengen, aarzelden de psychopaten in Washington niet om het zo te draaien - uiteraard in eendrachtige samenwerking met de Amerikaanse massamedia - dat het gebruikt kon worden om wapenhandelaren te dwingen te klikken over mensen die een wapen aanschaffen.

Staat van beleg in de VS: dit onderwerp is tot nu toe vooral iets van extreemrechtse complotanalisten die proberen het oprichten van burgermilities te rechtvaardigen - aldus de gevestigde media. Maar nu de VS een politiestaat is geworden is het niet langer te ontkennen, zeker niet nu de staat van beleg al in meerdere Amerikaanse steden is afgekondigd. Het zal waarschijnlijk nooit als dusdanig worden afgekondigd, maar wel te herkennen aan het annuleren van de principes van habeas corpus en posse comitatus, buitenlandse troepen om de orde te handhaven, het inperken van de vrijheid van meningsuiting, het instellen van eenavondklok, arrestaties en veroordelingen wegens activiteiten die (grond)wettelijk zijn toegestaan en het militariseren van de politie. Tot nu toe ging de brave burger ervan uit dat politiegeweld alleen voorkwam bij drugsgerelateerde zaken of in de Derde Wereldlanden, maar een simpele zoekopdracht op YouTube naar police brutality (waarschuwing: sommige beelden zijn zeer expliciet en schokkend) zal iedereen dwingen dat beeld bij te stellen. In Europa is de politie altijd al minder gewelddadig geweest dan in de VS, maar ook hier treedt de politie steeds harder en vooral ook steeds willekeuriger op tegen burgers. Wie het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft bestudeerd weet dat inmiddels ook binnen de grenzen van de EU alles geoorloofd is, zelfs het doodschieten van demonstraten of andere 'storende elementen'. In de VS is als reactie op het politiegeweld inmiddels een reactie gekomen vanuit de rangen van het leger en de politie zelf: de Oath Keepers. Zij proberen - met succes - leden van het leger en de politie te overtuigen de kant van de vrijheid te kiezen, en vormen zo misschien wel de grootste weerstand tegen de groeiende tirannie.

FEMA-kampen: In de VS (Ook in Europa, aanvulling redactie) zijn meerdere concentratiekampachtige faciliteiten op video vastgelegd en uitgebreid gedocumenteerd en ook door bekende Amerikanen, zoals de voormalig gouverneur van de staat Minnesota, Jesse Ventura in zijn inmiddels beroemde police state episode onder de aandacht gebracht. Waar dit eerder allemaal ontkend werd zagen we na de uitzending van die aflevering een klassiek patroon van ontkennen wegverklaren ontstaan. Men geeft inmiddels toe dat de kampen bestaan maar ze zouden net als de uitgebreide rampenoefeningen dienen voor de opvang van slachtoffers van natuurrampen en economische ineenstorting, en worden door de media uitgelegd als onderdeel van vooruitziend beleid. Wie de afwikkeling van de orkaan Katrina en de olieramp in de Golf van Mexico heeft gevolgd weet dat FEMA er eerder is om mensen tegen te houden, te arresteren en op te sluiten dan om ze te helpen. Bekijk vooral ook eens de lijst presidentiële decreten inzake FEMA.

Mind control: het hersenspoelen en herprogrammeren van mensen neemt velerlei vormen aan, zoals voorspellende tv-programmering. In het geval van de rol van de farmaceutische industrie in dit aspect zijn de gevestigde media overigens wel zeer openhartig door openlijk te spreken over het beïnvloeden van de bevolking met medicatie, en zelfs voor te stellen om het anti-psychosemiddel Lithium aan het drinkwater toe te voegen om de mensen rustig te houden. Hoewel nog veel te weinig mensen weten dat dit gebeurt slagen de alternatieve media er nu al tientallen jaren in deze praktijken naar buiten te brengen.

Weermodificatie: de globalisten zijn te ver gegaan in hun klimaatveranderingsprookje door toe te geven dat ze experimenteren met het beïnvloeden van de atmosfeer (alias chemtrails) en programma's om het weer te veranderen. De alternatieve media waren ook hier tot voor kort de enigen die er aandacht aan besteedden door bijvoorbeeld de mensen te waarschuwen voor onderbelichte publicaties zoals een studie van de Amerikaanse luchtmacht uit 1996, getiteld Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (PDF) - Weer als versterking: de baas zijn over het weer in 2025. De verschillende denktanks van de elite hebben openlijk hun bevindingen over de beleidsstructuur rond een dergelijk initiatief gepubliceerd. Het fantastische werk van veel onderzoekers, die het etiket van aluhoedje op de koop toe namen, krijgt meer en meer aandacht middels uitzendingen van films als What in the World are They Spraying?, waarin het zich opstapelende bewijs voor deze geheime weermodificatieprogramma's duidelijk maakt dat chemtrails iets zijn om je grote zorgen over te maken.

De gevaren van genetisch gemanipuleerd (GG) voedsel: de allesomvattende gevaren van GG-voeding wordt door onderzoekers, activisten en de enkele eerlijke wetenschapper doorlopend aan de kaak gesteld. Daarnaast zijn de afschuwelijke misleiding en het misbruik van firma's als Monsanto uitgebreid gedocumenteerd, en is de wereld steeds beter op de hoogte van de spelletjes en doofpotoperaties van bedrijven, politiek en wetenschap. GG-gewassen en pesticides blijken een science fiction-nachtmerrie met de verspreiding van nieuwe soorten superonkruid. Het rommelen met onze voedselvoorziening is een van de meest onverantwoordelijke en onvergeeflijke vormen van verraad door de wetenschap. Het goede nieuws is dat er een wereldwijde golf van actie van consumenten is ontstaan die heeft geresulteerd in een flink aantal 'overwinningen', waaronder in ieder geval een fatsoenlijke etikettering van producten in de winkel. In veel landen gaan activisten echter veel verder door GG-akkers en -zaden te vernietigen. Hongarije besloot onlangs alle GG-mais op zijn akkers te vernietigen. In de VS, Zuid-Amerika en India blijft Monsanto een slagveld aanrichten met het vervuilen van fauna en het ruïneren van kleine boerenbedrijven.

De gevaren van fluoride: door het geweldige onderzoek van Dr. Paul Connett staat de zaak tegen fluoride inmiddels erg sterk Het is algemeen bekend dat natriumfluoride door de nazis werd gebruikt om de gevangenen in de kampen kalm te houden; het goedje heeft dus niets te zoeken in de drinkwatervoorziening. Toch zijn er heel wat Westerse landen waar dit vergif aan het drinkwater wordt toegevoegd (in Nederland en Vlaanderen gebeurt dit officieel niet). Het bekendmaken van deze praktijken leidden in heel wat landen tot actiegroepen binnen de leefgemeenschappen, en in veel gevallen is er met succes tegen gedemonstreerd. Een recente studie toonde aan dat fluoride hersenschade kan veroorzaken en dat vooral kinderen er nooit mee in contact mogen komen. Dat geldt dus ook voor de fluoride in uw tandpasta, die zogenaamd goed is voor de tanden.
(Aanvulling redactie: In Nederland is Fluoridering van het drinkwater tegengehouden door een grootscheepse actie waarbij de artsH.C.Moolenburg een belangrijke rol heeft gespeeld)

Vaccinaties: ondanks de wereldwijde campagne voor verplichte vaccinaties (soms met een pistool op het hoofd of via GG Muggen) die wordt gestuurd door de partners van de Bill and Melinda Gates Foundation, zijn de gevaren van vaccins steeds beter bekend. Ook dit onderwerp werd tientallen jaren afgedaan als iets waar alleen religieuze fanatici zich druk over maakten. Maar sinds de bizarre reactie op de door mensen gemaakte varkensgriep kennen heel veel mensen de gevaren van vaccins en twijfelen zeer velen aan de werkzaamheid ervan. Het feit dat het varkensgriepvaccin (Mexicaanse griep) onacceptabele bijverschijnselen veroorzaakt en ook het debacle met Gardasil hebben de zorgen rond vaccins veel aandacht in de gevestigde media bezorgd. Al tientallen jaren worden de mensen beetgenomen door de staatspropaganda en vervalste wetenschap omtrent de enorme cocktail aan vaccins die kinderen voor hun 12e levensjaar krijgen toegediend. Vaccins werken niet en veroorzaken ernstige ontwikkelings- en gezondheidsproblemen bij kinderen.

Gezondheid & Welvaart: nu de wereld langzaamaan begint te beseffen welke duizelingwekkende hoeveelheid gifstoffen er in ons voedsel en ons drinkwater zitten, dringt ook het besef door dat de bovenstaande voorbeelden niet op toeval berusten - in het beste geval werden er miljoenen levens op het spel gezet om winst te maken. Maar iedereen zou inmiddels kunnen weten dat een zeer groot deel van de toezichthouders van de overheid in de zak zitten bij de bedrijven en dat de volksgezondheid die toezichthouders geen zier kan schelen. Fluoride in het drinkwater, vaccins, GGO's en de wanpraktijken van de farmaceutische industrie - en niet te vergeten de nog grotendeels niet onderzochte gevaren van elektromagnetische vervuiling - zijn tientallen jaren voor de burger verborgen gehouden. De onafhankelijke media en goed geïnformeerde activisten hebben enorme vooruitgang geboekt op dit gebied en dat heeft de grote bedrijven miljarden dollars gekost. Naast het onthullen van de gewetenloze praktijken van de bedrijven wordt er nu ook steeds meer gewerkt aan het aan de kaak stellen van de enorme hoeveelheid mensenlevens die de grote bedrijven op hun kerfstok hebben, en die wellicht zelfs van bovenaf wordt gestuurd: eugenica.

Eugenetica: het plan voor het verminderen van het aantal bewoners op deze planeet was tot voor kort een van de meest ongelooflijke complotten. Maar onder de dekmantel van de overbevolking, klimaatverandering en (in de VS) rantsoenering van de gezondheidszorg wordt er nu openlijk over gesproken. Het achterliggende verhaal komt tot nu alleen in de alternatieve media aan bod, dankzij journalisten die dapper genoeg zijn om de essays en boeken van de globalisten te lezen. Het is duidelijk dat hun eindspel gericht is op een serieuze reductie van de wereldbevolking. Alle dood, verderf en genetisch gerommel wordt nu langzaam in stelling gebracht om samen met het gigantische veiligheids-militair-industrieel apparaat heel de wereld te veranderen in één groot gevangenenkamp. Maar het zal ze niet lukken. De wereld is wakker geschoten en lijkt bereid om de strijd aan te gaan met de onzichtbare poppenspelers.

Klonen, mens-dierhybriden en genetisch ontwerpen: een terloops berichtje in de The Daily Mail bevestigt wat alle "zweefteven" en "aluhoedjes al jaren beweerden. Het bericht is slechts het topje van de ijsberg, zoals blijkt uit deze video. Een wetenschappelijke elite treedt steeds meer op de voorgrond om hun eindspel aan te kondigen. Het kraken en misbruiken van onze genetische code zal zeker leiden tot tal van dwalingen. Elke wetenschappelijke ontwikkelingen wordt namelijk misbruikt. Zelfs de ooit krankzinnig genoemde complottheorie van de Supersoldaat (PDF) middels het verzamelen van DNA van soldaten. Deze pogingen om de perfecte soldaat te creëren zijn het kenmerk van een moderne Dr Mengele, maar de wetenschappers van JASON zijn er inmiddels volop mee bezig. Activisten zijn zich heel goed bewust van dit onderdeel van het eindspel en hebben de geheime plannen rond het verzamelen van DNA dat vervolgens aan de medische sector verkocht wordt ontmaskerd, net als de vele ballonnetjes die werden opgelaten rond andere manieren van het verzamelen van menselijk DNA, bijvoorbeeld van arrestanten. Alleen de onafhankelijke media brengen de waarheid omtrent deze krankzinnige experimenten aan het licht.

Het is duidelijk dat we op een kruispunt staan. Een kruispunt waar beslist zal worden welke kant het de komende 100 jaar met de Aarde op gaat. Het is een strijd tussen mensen die in vrijheid willen leven en psychopaten die alles in het werk stellen om ons die vrijheid te ontnemen ter meerdere eer en glorie van zichzelf. De intellectuele apathie en de zelfcensuur van het grootste deel van onze academici en experts is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de netelige situatie waarin we ons nu bevinden. We moeten met zijn allen de moed hebben om de controversiële vragen te blijven stellen en ook de andere complotten blijven onderzoeken, omdat die de realiteit van morgen zullen zijn. 


Door Activist Post & Zen Gardner
Met dank aan Arjan Plantinga voor zijn vertaling.

Bron: http://www.zonnewind.be/wereld/complottheorie-realiteit-feiten.shtml