Naomi Wolf over haar boek ‘Give me Liberty’ op Youtube
 

Naar aanleiding van haar laatste boek ‘Give me Liberty’ geeft Naomi Wolf op Youtube in een interview haar mening over de wereld van vandaag. Zij waarschuwt dat de wereld zich in een zeer kritieke situatie bevindt. 
 

In Amerika is er al sprake van een politiestaat, vergelijkbaar met de situatie in het Nazi-Duitsland en het Italië van Mussolini. (Hierover schreef Naomi Wolf al in het boek ‘The End of America’.) De president van de Verenigde Staten heeft een onbeperkte bevoegdheid om in te grijpen in het leven van iedere Amerikaanse burger, wanneer hij dat nodig acht. Het leger is tot in detail uitgerust en getraind om waar en wanneer dan ook naar goeddunken van de president op te treden, zonder dat hij de toestemming nodig heeft van het Congres of de Senaat.
 

Het budget dat de president ter beschikking staat om de zogenaamde veiligheid voor de burgers te handhaven is vrijwel onbeperkt. Naomi Wolf spreekt van een theocratisch fascisme, waarbij God de dekmantel is waaronder de leiders het volk onder de duim kunnen houden: ‘In naam van God en voor het Vaderland’.

 

In ‘The End of America’ beschreef Wolf de tien stappen die een machthebber kan gebruiken om het democratisch karakter van de staat te vernietigen en het volk aan zich te onderwerpen.

 

Deze tien stappen zijn:

  1. Creëer een afschrikwekkende interne en externe vijand.
  2. Maak gebruik van geheime gevangenissen waar folteringen plaatsvinden.
  3. Ontwikkel een gangstergroep of een paramilitaire macht, die geen verantwoording verschuldigd is aan de burgers.
  4. Stel een intern surveillancesysteem in werking.
  5. Val burgergroepen lastig.
  6. Bemoei je met willekeurige gevangenschap en bevrijding.
  7. Richt vooral je aandacht op sleutelfiguren.
  8. Controleer de media.
  9. Behandel alle politieke andersdenkenden als verraders.
  10. Stel de regels van de wet buiten werking.

Dit boek laat zien hoe bovengenoemde tactiek ook werd gebruikt in Nazi-Duitsland, in het fascistische Italië en elders. Het toont de toepassing ervan in Amerika sinds 11 september 2001.

 

Ook haar boek ‘Give me Liberty’ geeft de lezer inzicht in de mechanismen die momenteel werkzaam zijn tussen leiders en hun volk. Mechanismen, die er voor zorgen dat vrijheid langzamerhand een verloren goed aan het worden is.

 

't Schrijverscollectief

 

Bron: ‘The End of America’ en interview met Naomi Wolf.