De wereldmacht in beeld gebracht


Tijdens de lezing van Peter Stuivenberg op het Frontier-symposium (november 2009) werden als achtergrond voor zijn verhaal grote projecties getoond van organogrammen die destijds (voor 2005) gemaakt zijn door Université Tangente.

Organogrammen geven overzicht van organisatiestructuren en de samenhang ertussen en zijn een onderzoek meer dan waard. De schematische opzet geeft de kijker een beeld van de vertakkingen en belangenverstrengeling van organisaties, bedrijven, banken, koningshuizen, geheime diensten en ontwikkelingen die op de wereld plaatsvinden.
De informatie varieert van de bankenwereld tot grondstoffenbelangen en ‘mind-control’ toegepast via de massamedia.

Bekijk de beelden door ze bovenaan het scherm op 100% te zetten.
Het is voor de echte onderzoeker ook mogelijk een print van het geheel te maken op A1 of A0. Op die manier zijn de organogrammen werkelijk het onderzoeken waard.

Wereldregering anno 2005 in beeld. 

Biologische en psychische oorlogsvoering

Identificatiesystemen

Media en persbureau’s

Bohemian clubleden

Rothschild bank

Overige organogrammen


Met dank aan Peter Stuivenberg.