Blackwater huurlingenleger, overal aktief


Audio opname van eigenaar Eric Prince nu openbaar

Blackwater is een privéleger dat ingehuurd kan worden.Deze organisatie vervult taken die het regeringsleger niet kan of mag vervullen en het gevolg daarvan is dat er inmiddels talloze rechtzaken en onderzoeken lopen naar werkwijze en gevolgen van de acties, die vaak slachtoffers eisen van burgerbevolking en die plaatsvinden om de wettelijk toegestane regelgeving heen. De firma haalt op deze manier miljoenen dollars binnen aan winsten en tekende recent een nieuwe contract met de regering van de VS. Blackwaters huurlingen zijn ’s werelds meest gevreesde professionele moordenaars. Zij kunnen hun werk doen zonder de normaal geldende wettelijke consequenties.

Er bevinden zich tussen de 25.000 en 50.000 Blackwater huurlingen in Irak.
Achtergrond Blackwater… 

Meer achtergronden en zaken waar Blackwater zoal bij betrokken is vindt u onderaan dit artikel.

Recent werd een interview onthuld met de eigenaar van het huurlingenleger.

Een samenvatting in het Nederlands:

Geheime Eric Prince-Blackwater audio opname onthuld

3 Mei 2010 Erik Prince, de teruggetrokken eigenaar van het Blackwater-rijk, geeft zelden openbare toespraken en wanneer hij dat doet tracht hij journalisten te bannen bij zijn toespraken of verbied hij audio- en video-opname. Ondanks zijn pogingen heeft het Amerikaanse tijdschrift The Nation een audio-opname verkregen van een recente prive toespraak op 14 januari aan de Universiteit van Michigan, voor een publiek van ondernemers, ROTC commandanten en cadetten, ondernemers en militaire veteranen. De toespraak was getiteld "Het overwinnen van tegenspoed: Leiderschap op het puntje van de speer" en werd gesponsord door de Young Presidents 'Association (YPO), een zakelijke netwerkvereniging die voornamelijk bestaat uit leidinggevenden. Hier zijn enkele van de hoogtepunten van de toespraak van Erik Prince: 

Stuur de huurlingen naar Somalië, Jemen, Saudi Arabië en Nigerië

Prince beschuldigde Iran ervan een “masterplan te hebben om een Sjiitische opstand te organiseren en aan te wakkeren in de hele regio.” Hij stelde voor om gewapende privémilities als Blackwater in te zetten in landen uit de regio om zich te richten op de Iraanse invloed, met name in Jemen, Somalië en Saudi-Arabië, waar Iran een zeer onheilspellende macht heeft. Volgens Prince kan dit niet opgelost worden door een heleboel geüniformeerde soldaten in al deze landen te plaatsen, het ligt veel te politiek gevoelig en bovendien is het gebruik van privémilities veel kosteffectiever (want er zal bespaard moeten worden op het totale defensiebudget).

Hij stelde ook voor om gewapende privémilities te gebruiken in het olierijke Afrikaanse Nigerië vermits guerrillagroepen de olieproductie drastisch vertragen door het stelen van olie. Prince beweerde dat er meer dan een half miljoen vaten per dag gestolen worden door criminele bendes en er zelfs enig bewijs is dat dit gebruikt wordt om terroristische organisaties te financieren.

Prince heeft geen melding gemaakt van het inheemse geweldloze verzet tegen oliewinning en vervuiling, noch van de beruchte schendingen van de mensenrechten verbonden aan multinationale oliebedrijven in Nigerië die voor een groot deel van de weerstand hebben gezorgd. 

Blackwater en het Verdrag van Genève

Prince wees smalend het debat van de hand over de vraag of gewapende personen van Blackwater konden geklasseerd worden als 'onwettige strijders' die niet in aanmerking komen voor bescherming op grond van het Verdrag van Genève. Hierover zei hij “Mensen vragen me dit voortdurend…Ben je niet bang dat je mensen niet onder het Verdrag van Genève vallen als ze in Irak, Afghanistan of Pakistan werken?, en ik zeg, absoluut niet, omdat deze mensen uit de riool kropen en ze een mentaliteit hebben van 1200 voor Christus. Ze zijn barbaren. Zij weten niet waar Genève ligt, laat staan dat daar een Verdrag werd afgesloten."

Belangrijk om weten is dat Blackwater, de Amerikaanse regering en de Pakistaanse regering steeds hebben ontkent dat Blackwater in Pakistan werkt, en Prince nu vernoemd dat zijn bedrijf actief is in Pakistan. 

Neerhalen van de Irakese Schoenen-bommenwerper voor de onvoorbereide Geheime Dienst

Prince beschreef vervolgens de heldendaden van zijn Blackwater-troepen in het beschermen van diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders en beweerde dat een van zijn mannen de Irakese journalist Muntadhar al-Zaidi neerhaalde, die zijn schoenen gooide naar president Bush in Bagdad in december 2008. Tijdens dit voorval zorgde Blackwater, volgens Prince, voor de diplomatieke veiligheid maar waren ze niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de President, wat volgens hem steeds de verantwoordelijkheid is van de Geheime Dienst. Blackwater had, volgens Prince, toevallig achterin de kamer een man staan die de eerste schoen zag en vervolgens zijn wapen trok, toen hij zag dat het een schoen was en zijn wapen terug wegstak, haalde hij de man neer, terwijl de Geheime Dienst er nog steeds onvoorbereid naar stond te kijken. Hij schoot hem niet neer maar tackelde hem, ook al was hij schuldig aan slagen en verwondingen aan de President van de Verenigde Staten. Later zou Prince aan een vriend van hem die de Geheime Dienst vroeger leidde, gevraagd hebben of ze een geschreven verslag hiervan hadden gemaakt en deze vertelde hem dat de de brief zo slecht was dat ze er geen geschreven rapport van hadden opgemaakt.

Terwijl de Geheime Dienst destijds veel kritiek kreeg op het schijnbare gebrek aan daadkracht tijdens het incident, is uit een video van het incident duidelijk gebleken dat een andere Irakese journalist, en niet bewakers, al-Zaidi op de vloer trokken. Vrijwel direct daarna werd al-Zaidi overspoeld door een bende verschillende niet-identificeerbare bewakingsagenten. 

Blackwater zijn Forward Operating Basissen in Afghanistan

Blackwater is sinds april 2002 actief in Afghanistan, toen het werd ingehuurd door de CIA voor een geheime opdracht. Sindsdien heeft Blackwater honderden miljoenen dollars gewonnen met veiligheid, drugsbestrijding en opleidingscontracten voor het Staatsdepartement, het Ministerie van Defensie en de CIA. Ze beschermt de Amerikaanse Ambassadeur Karl Eikenberry en andere hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen, bewaakt CIA-personeel en leid de Afghaanse grenspolitie op. Prince zegt dat ze vier basissen hebben gebouwd, hebben bemand en leiden. Hij noemt deze basissen ‘Forward Operating Bases (FOBs)’. FOB Spin Boldak ligt in het zuiden, in het belangrijkste drug overladingsgebied, FOB Lonestar in het oosten aan de voet van de Tora Bora bergen, één FOB nabij Herat en tenslotte nog één op een andere locatie. Eerder dit jaar zei Prince “Wie anders heeft een (FOB) gebouwd langs de belangrijkste infiltratieroute van de Taliban en de laatst bekende locatie van Osama Bin Laden?” 

Blackwater’s Drugsoorlog

Prince beschreef een Blackwater Narcotica-Verbod-Eenheid in Afghanistan die vijf jaar geleden werd opgestart en tot op heden actief blijft. Een strijdkracht van 200 personen die grote drugshandelaren te lijf gaan en meer dan 3,5 miljard dollar aan heroïne uit circulatie heeft genomen en niet boeren maar mensenhandelaars najagen. Meer specifiek beschreef hij een operatie in juli 2009 waar Blackwater NAVO luchtaanvallen inriepen op een doel tijdens een missie: “Een jaar geleden, in juli, deden ze in het zuid-oosten, de grootste hasjinval in de geschiedenis van de drugsbestrijding. Die razzia alleen al nam zo’n zestig miljoen dollar uit de Taliban-kas. Dat waren goede dagen. Wanneer de jongens dit vonden, hadden ze niet genoeg munitie en explosieven om alles op te blazen en ze konden het niet verbranden, dus moesten ze de hulp inroepen van meerdere luchtaanvallen. Natuurlijk heeft, zoals je wel weet, elk van de NAVO-landen die de luchtaanvallen uitvoerden, de eer opgestreken voor het vernietigen ervan." 

30 december 2009 CIA bombardement in Khost, Afghanistan

Op 30 december 2009 tijdens een dodelijke zelfmoordaanslag van een Jordaanse dubbelagent op het CIA station in de FOB Chapman in Khost, Afghanistan lieten acht CIA-functionarissen onder wie twee Blackwater agenten, het leven. Een toeschouwer vroeg Prince waarom deze aanval niet kon worden voorkomen (er moet bij vermeld worden dat er zowel door de vraagsteller als door Prince geen melding werd gemaakt van het feit dat Blackwater verantwoordelijk was voor de veiligheid van de CIA-functionarissen die dag). Prince antwoordde: “ 'Weet je wat? Het is een tragedie dat die jongens werden gedood, maar als je het in perspectief plaatst heeft de CIA heel weinig mensen verloren sinds 9/11. We hebben er twee of drie in Afghanistan en voorheen twee of drie in Irak verloren en ik geloof een man in Somalië met een landmijn. Dus als je vergelijkt wat Bill Donovan en de OSS heeft gedaan met de Duitsers, de Japanners en de Italianen tijdens de Tweede Wereldoorlog…het is een tragedie om je mensen te verliezen, maar het is een kostprijs van dat werk. Het is van essentieel belang, je moet risico’s nemen. In dat geval hadden ze iets wat kennelijk een zeer groot voordeel leek te zijn met zeer relevante en zeer bruikbare informatie en hij bleek een slechte vent te zijn ... Dat is wat de inlichtingendienst is, je kunt niet altijd gegarandeerd succes hebben. Je moet bereid zijn om risico's te nemen. Dit zijn berekende risico’s, maar soms loopt het slecht af. Ik hoop dat het Agentschap zich niet terugtrekt en zegt: 'Oh, we moeten bezuinigen en mogen dat niet meer doen.' Nee, we hebben nood aan die verdubbeling, hen harder aan te pakken. Dat is de kost van zakendoen. Ze zijn er om ons te vermoorden.” 

Bepaalde NAVO landen in Afghanistan keren beter huiswaarts.

Prince sprak minachtend over enkele niet nader genoemde NAVO-landen met troepen in Afghanistan, die niet willen strijden. Hij zei dat het zo’n lappendeken van verschillende internationale verbintenissen is, dat het onduidelijk is wat mensen kunnen doen en niet kunnen doen, dat het beter is dat veel van hen hun boeltje pakken en huiswaarts keren. Prince loofde Canada echter omdat de Canadezen per hoofd meer hebben verloren dan Amerika in Afghanistan. Hij sprak niet over het feit dat zijn bedrijf ingehuurd was door de Canadese regering om diens strijdkrachten op te leiden. Prince beschreef ook hoe zijn, recent verkochte, privéluchtmacht een Amerikaanse militaire eenheid uit de penarie hielp in Afghanistan. Hij vertelde dat de eenheid vocht tegen de Taliban en bijna geen munitie meer had dus dringend een noodbevoorrading nodig had. Hij gaat verder dat waarschijnlijk omwille van een procedure die een advocaat in Washington ooit schreef, de luchtmacht geen toelating had om spullen te droppen in een niet-gecertificeerde dropzone…zelfs indien de eenheid bijna geen munitie meer had. Prince zei dat hij een telefoontje had gekregen of zijn mensen de dropping konden doen en ze uiteraard hadden toegezegd. 

Blackwater leert Afghanen het toilet te gebruiken

Prince zei met trots dat zijn Blackwater troepen elke zes weken 1300 Afghanen opleiden waarbij ze de cursisten radicaal transformeren. Hij vertelt: “Je neemt deze officieren, deze Afghanen en het is de eerste keer in hun leven dat ze ooit deel hebben uitgemaakt iets dat eerste klas is. De docenten weten waarover ze over praten, ze krijgen eten, er is water en munitie voor hun geweren. Alles werkt. De eerste paar dagen van de opleiding moeten we een ‘inleiding in toilet gebruik’ geven want veel van deze jongens hebben zelfs nog nooit een toilet zien doorspoelen. We slagen erin mensen te nemen met een stam-mentaliteit, en net als de Marine die kinderen uit verschillende levensstijlen van de VS op Paris Island gooit en er Mariniers van maakt, proberen wij dezelfde mentaliteit door deze jongens heel hard te trainen. En het is grappig, ik wou dat ik een video had om je die hilarische jumping jacks te laten zien. Als je iemand van 25 jaar neemt die nog nooit in zijn/haar leven een jumping jack heeft gedaan, zijn sommige van de gecompliceerde bewegingen die ze doen zeer komisch. Maar het is een transformatie van dag een tot het einde van het programma, ze zijn heel trots en zeer bekwaam.” Prince zei dat hij vorig jaar samenkwam met een aantal generaals die hem vertelden dat de Afghanen die wij opleiden, de meest effectieve strijdkrachten waren in Afghanistan.

(noot van de vertaler: jumping jack = al springend tegelijkertijd benen spreiden en armen omhoog brengen en vervolgens springend terug benen sluiten en armen naast het lichaam) 

Orkaan Katrina en humanitaire huurlingen

Erik Prince pochte ook uitgebreid over de inzet van Blackwater in New Orleans tijdens Orkaan Katrina in 2005, waarbij ze in 36 uur tijd 145 van hun mannen vanuit hun faciliteit vijf staten verder gehaald hadden en zelfs de Louisiana National Guard voor waren. Blackwater zou 128 mensen gered hebben en duizenden maaltijden hebben verzonden. Wat Prince vergat te vermelden was dat ten tijde van de ramp minstens 35% van de Louisiana National Guard werd ingezet in Irak, inclusief hoogwater voertuigen, Humvees, bijtankers en generatoren. Verder zei Prince dat hij een plan had om een enorm humanitair schip te maken dat, met de genereuze steun van grote bedrijven, zou gereageerd hebben op natuurrampen zoals aardbevingen en tsunami’s over de hele wereld. Het leger, zo dacht hij, was geperfectioneerd om mannen en materieel te verplaatsen in de strijd dus waarom niet hetzelfde voor de humanitaire kant. Hij zou dit allemaal gratis doen, op de bonnefooi, maar werd naar eigen zeggen politiek aangevallen en heeft uiteindelijk tientallen miljoenen dollars aan advocaten gegeven afgelopen jaren, een ongelukkig misbruik van middelen omdat dergelijke boot handig zou geweest zijn voor de Haïtianen op dit moment, aldus Prince. 

Outing Erik Prince

Prince besteedde ook aandacht aan zijn outing als een CIA-aanwinst die werkt aan gevoelige Amerikaanse overheidsprogramma's. Hij beschuldigde eerder de Congresdemocraten en de media ervan hem te benoemen als zijnde werkzaam aan de Amerikaanse moordprogramma’s. Hij zei dat de Amerikaanse inlichtingendienst sterk afhankelijk is van Amerikanen die niet in dienst zijn van de regering voor de bevordering van een groter succes en aangroeiing van de inlichtingendienst. Het was volgens hem ongekend om mensen met naam en toenaam bloot te leggen, in het bijzonder diegenen die zeer hoog geclassificeerde programma’s uitvoerden.  

Bron toespraak: Jeremy Scahill for Uruknet.info op 3 mei 2010 

Samengevat en vertaald door ’t Vertalerscollectief

Achtergronden en zaken waarbij Blackwater betrokken is (geweest):
Blackwaters licence to kill

Blackwater: Mercenaries by Definition, Erik Prince, founder of the Blackwater mercenaries, has been a huge financial supporter of George W. Bush

Blackwater - What If Out Mercenaries Turn On Us?

After Fallujah: The Truth About the Blackwater Mercenaries

US Blackwater-Xe mercenaries spreads fear in Pakistani town

BlackWater Mercenaries Slaughtering Civilians

Overkill: Feared Blackwater Mercenaries Deploy in New Orleans

Blackwater Accused of Another Civilian Killing in New Lawsuit, According to Legal Team for Family of Slain Baghdad Man

Blackwater Trial: Mercenaries Go Free  after incident that resulted in the deaths of 17 Iraqis, 14 of which were unarmed, women and children. 

Blackwater: mercenaries and international law