Doelen van de illuminati en het  ‘comité van 300’
Door dr. John Coleman


 

1.     Eén nieuwe wereldregering vormen – de Nieuwe Wereld Orde (NWO) – met één geldsysteem en één wereldkerk.

 

2.     Het vernietigen van de nationale identiteit en nationale trots, noodzaak om het concept van een wereldorde te doen slagen.

 

3.     Het vernietigen van alle religies, behalve de nieuwe zelf gecreëerde religie door NWO. Deze begon in de jaren 1920 -1930; zij realiseerden zich dat de mensheid een religieuze uitlaat nodig had, daarom zetten zij een ‘kerk’ op die het geloof kon leiden in de door hen gewilde richting.

 

4.     Controle over iedere man, vrouw, kind door mind controle en/of zoals Zbignew Brezinski dit noemt ‘techonotronics’, zodat de mens een soort menselijke robot wordt in een systeem van terreur. Feliks Dzerzjinski’s Rode Terreur lijkt er kinderspel bij.

 

5.     Een einde maken aan alle industrialisatie en de productie van nucleair gegenereerde energie van wat zij noemen ‘de post-industriële zero-groei maatschappij’. Alleen de computer en dienstverlenende industrieën worden getolereerd. De Amerikaanse industrieën zullen naar Mexico verplaatst worden, waar voldoende goedkope arbeidskrachten (lees: slaven) zijn. In 1993 is dit gerealiseerd met de ‘North American Free Trade Agreement, beter bekend als ‘NAFTA’. Amerikaanse werkelozen zullen drugsverslaafd worden of in de statistieken van de eliminatie van de overmatige wereldbevolking verdwijnen (Global 2000).

 

6.      Drugsgebruik moet aangemoedigd worden en pornografie moet als kunstvorm worden geaccepteerd.

 

7.     Grote steden moeten ontvolkt worden, op de manier zoals Pol Pot dit in Cambodja gebood met gedwongen deportatie naar het platte land. De genocide plannen van Pol Pot werden trouwens in Amerika bedacht, 2-3 miljoen van de 7 miljoen Cambodjanen werden hier slachtoffer van. De plannen werden opgesteld door een onderzoeks instituut van de Club van Rome en Thomas Enders, een hoge functionaris van het ministerie van buitenlandse zaken in Amerika.   

 

8.     De wetenschappelijke vooruitgang moet door de illuminati worden gecensureerd. Nucleaire energie voor vredesdoeleinden wordt belachelijk gevonden evenals de nationale en internationale fusie-experimenten. Volgens de illuminatie moeten energiebronnen beperkt blijven zodat de mens afhankelijk is.

 

9.     Het verminderen van de wereldbevolking met drie miljard mensen door middel van oorlogen (ontwikkelde landen) en honger en ziekte in onderontwikkelde landen. Voor het jaar 2050 moeten de ‘nutteloze eters’, zoals het comité van 300 ze noemt, van de aarde verdwenen zijn. Het comité van 300 had Cyrus Vance de opdracht gegeven een rapport te schrijven over dit onderwerp. Het rapport werd geschreven onder de titel ‘Global 2000 rapport’. Het werd geaccepteerd door voormalig president van Amerika Jimmy Carter en minister van Buitenlandse zaken Edwin Muskie. De bevolking van Amerika zou in het jaar 2050 met 100 miljoen moeten zijn afgenomen.

 

10.  Het Tavistock Instituut kreeg de opdracht een plan te maken om de eenheid van het gezin en de morele wortels van de natie te ontmoedigen. De arbeidersklasse moest werkeloos worden, naar drank en drugs grijpen en de jeugd moest door rock muziek opgezet worden tegen het establishment. Gedirigeerd door het Tavistock Instituut schreef professor Willis Harmon van Stanford Research het rapport dat later bekend zou worden als het ‘Aquarian Conspiracy’.

 

11. Om te zorgen dat de mensheid geen controle heeft over zijn eigen lot moesten er in de wereld diverse crisissen gecreëerd worden, die dan ‘opgelost’ konden worden. Dit zou de mensen hulpeloos maken, ze in de war brengen en gedemoraliseerd doen raken. In Amerika is er sinds 1980 een crisis management voor opgericht: Federal Emergency Management Agency (FEMA).

 

12. Het Tavistock Instituut moest nieuwe cultussen manipuleren en andere instant houden door popgroepen die door het Tavistock Instituut werden gepland: de Beatles bijvoorbeeld.

 

13. Er moest worden doorgebouwd op het christelijke fundamentalisme, dat werd misbruikt om de mythe van ‘Gods gekozen volk’, de joden van de Zionistische Staat Israel te versterken. Grote sommen geld werden gedoneerd om de ‘religieuze’ zaak te dienen.

 

14. Politieke chaos en economische ineenstorting werden bewerkstelligd.

 

15. Internationale supranationale instituten zoals de Verenigde Naties, het IMF, de Bank of International Settlements, Wereld Rechtbank moesten worden gestimuleerd en nationale lokale instituten moesten zich langzaam maar zeker opheffen en onder gebracht worden onder de VN.

 

16. Infiltratie in alle regeringen ter wereld en daarna de soevereine integriteit ervan van binnen uit proberen te vernietigen.

 

17. Controle houden over alle interne en externe zaken van de VS.

 

18. Organisatie van een wereldwijd terroristen netwerk en onderhandelen met de activisten van terreurdaden.

 

19. De educatie van Amerika in handen krijgen en controleren met het doel deze totaal te devalueren. In 1993 is de uitwerking hiervan duidelijk, het zal nog evidenter worden wanneer Amerika gaat werken met het Outcome Based Education (OBE) systeem.

 

 

 

 

Vertaald en samengevat door: ‘t Vertalerscollectief

Bronnen: http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml
http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml