Blote voeten op de grond maakt gezond

 
Foto Lorenz Kerscher

21 februari 2012
The civilized man has built a coach, but has lost the use of his feet, (vrij vertaald: de beschaafde mens bouwt autobussen, maar is de kunst van het lopen verloren), citaat van Ralph Waldo Emerson.

We lopen bijna nooit meer met onze blote voeten op de aarde. De voet is gemaakt om direct contact te hebben met de aarde. De aarde is geen inerte massa, maar een levende en ademende entiteit, waarvan wij slechts een klein onderdeel uitmaken. De aarde voedt ons, maakt dat we ons geaard voelen, geeft ons stevigheid, standvastigheid en realiteitszin. De aarde voedt ons ook met haar elektromagnetische lichaam.
 
Zoals Walt Whitman het ooit beschreef, singing the body electric.  De aarde ademt inderdaad haar leven door ons, met een continuerende stroom van vrije elektronen.We kunnen door factoren in de omgeving die een negatieve uitwerking uitoefenen op de gezondheid te maken krijgen met gezondheidsproblemen. In de milieugeneeskunde is men over het algemeen bezig met de negatieve effecten die stoffen op de gezondheid van de mens kunnen hebben. Het leefmilieu van de mens is aangetast. De uitstoot van schadelijke stoffen en de diversiteit van chemische stoffen en producten waaraan men blootstaat is groot.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft echter een verrassend positieve milieufactor aangetoond: direct lichamelijk contact met het grote aanbod van elektronen van Moeder Aarde. Uit het onderzoek komt naar voren dat gebrek aan direct contact met elektronen van de aarde wel eens een belangrijke factor zou kunnen spelen bij fysiologische klachten en het algeheel gevoel van ongemak. ‘Earthing’ of ‘geaard zijn’ duidt op de ontdekking van de positieve milieueigenschappen door met blote voeten op de aarde te lopen, te zitten of te werken.  De geleidingssystemen van het lichaam zijn dan in directe verbinding met de elektronen van de aarde. ‘Aarden’ is een eenvoudige techniek die door iedereen kan worden toegepast en voor belangrijke klinische verbeteringen kan zorgen. Het direct verbinden met de elektronen van de aarde heeft interessante positieve fysiologische veranderingen en welzijn tot gevolg. 

Wetenschappelijk gemeten resultaten zijn o.a.: betere nachtrust, pijnvermindering, verandering in de hartslag, ademhaling, bloedoxydatie en huidgeleiding, minder spierpijn en een lager en genivelleerd niveau van cortisol in ons lichaam. 

 

Bron: http://www.greenmedinfo.com/blog/barefoot-contact-earth-necessary-health

James L Oschman schrijft in het artikel ‘Can electrons act as antioxidants?’ (http://www.earthinginstitute.net/commentaries/oschman_antioxidants.pdf) dat het lopen op schoenen en slapen in bedden ons isoleert van het elektrische veld van de aarde en de stroom van vrije elektronen naar ons lichaam.