Bent u ook een ADHDer?

De Ultrakorte Vragenlijst voor ADHD bij volwassenen kan dienen om bij verdenking op ADHD een eerste snelle screening te doen. Deze vragenlijst past de DSM-IV criteria toe voor de diagnose: de drie kernsymptomen onrust of hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratie- of aandachtsproblemen worden uitgevraagd. Een symptoom moet er niet af en toe, maar doorgaans zijn.
 

  1. Voelt u zich doorgaans onrustig? (Bijvoorbeeld: gejaagd, moeite met stilzitten, friemelen, veel sporten, of beweeglijk zijn)
  2. Heeft u doorgaans de neiging eerst te doen en dan pas na te denken? (Bijvoorbeeld: dingen eruit flappen, teveel geld uitgeven, of ongeduldig zijn)
  3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen? (Bijvoorbeeld: snel afgeleid zijn, dingen niet afmaken, snel verveeld, vergeetachtig, of chaotisch zijn)

Indien het antwoord op één of meer van bovenstaande vragen "Ja" is:

  • Heeft u dit altijd gehad? (Bijvoorbeeld: zolang als u zich kan herinneren, of bent u het grootste deel van uw leven zo geweest)

Indien het antwoord op de laatste vraag "Ja" is, overweeg dan verdere diagnostiek naar AD(H)D.

Bron: http://www.adhd-expertise-amersfoort.nl/kenmerkenadhd/

De diagnose zou van toepassing zijn op zo'n 4 procent van de bevolking. Vorig jaar slikten 79 duizend volwassenen adhd-medicatie. Dit betekent dat er een potentiële doelgroep is van zo'n 400 duizend 18-plussers die nu nog geen behandeling krijgt.

De vergaderingen van het European Network Adult ADHD worden door farmaceut Janssen-Cilag gesponsord.

Ruim de helft van de wetenschappers betrokken bij de Europese richtlijn voor diagnose en behandeling van volwassen adhd'ers wordt bovendien door fabrikanten betaald voor advieswerk of spreekbeurten.

Bericht uit de Volkskrant:

Het aantal volwassenen met de diagnose adhd neemt de komende jaren fors toe. Dit verwachten psychologen en farmaceuten, die zich op de groeimarkt storten met bijscholingssessies, gespecialiseerde behandelingen en nieuwe pillen. Tot dusver werd adhd vooral gediagnosticeerd bij kinderen.

Het aantal kinderen dat medicijnen zoals Ritalin of Concerta slikt, is sinds 2005 bijna verdrievoudigd. De Tweede Kamer heeft een onderzoek gevraagd naar de hoge aantallen. Volgens critici worden onder invloed van de farmaceutische industrie te gemakkelijk medicijnen voorgeschreven.Lang werd gedacht dat het mogelijk is over adhd 'heen te groeien'. Onterecht, stellen adhd-experts. Volgens psychiater Sandra Kooij, gepromoveerd op adhd bij volwassenen, kan de aandoening levenslang klachten geven op het gebied van werk, opvoeding en relaties. De diagnose zou van toepassing zijn op zo'n 4 procent van de bevolking. Vorig jaar slikten 79 duizend volwassenen adhd-medicatie. Dit betekent dat er een potentiële doelgroep is van zo'n 400 duizend 18-plussers die nu nog geen behandeling krijgt.

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3283300/2012/07/07/Golf-aan-volwassenen-met-adhd.dhtml 

30 juli 2012 verschijnt dit bericht op artsennet.nl: ADHD-medicijnen veel vaker geslikt

Het gebruik van ADHD-medicijnen is afgelopen jaar fors gestegen. Het aantal mensen dat de middelen slikte, steeg met 14 procent. Bij volwassen is zelfs sprake van een stijging van 19 procent.

Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen, meldt het Nederlands Dagblad. In 2005 gebruikten nog maar 70.000 Nederlanders medicijnen tegen, tegenover 200.000 in 2011.

Methylfenidaat

Het middel methylfenidaat, verkrijgbaar onder merknamen Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym, werd afgelopen jaar 1,1 miljoen keer verstrekt. Het is daarmee het populairst.

Farmaceutische industrie

Artsenfederatie KNMG vraagt zich af of mensen niet te snel een medisch etiket krijgen opgeplakt. 'Ik vraag me sterk af of het aantal mensen met ADHD werkelijk zo fors is toegenomen', zegt Lode Wigersma, directeur beleid.

'Psychiaters die voorstander zijn van medicijngebruik blijken veel connecties te hebben met de farmaceutische industrie. De discussie hierover zal nog even voortduren, maar wij maken ons wel zorgen over deze ontwikkeling.'

Bijwerkingen

Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb heeft meldingen gekregen van meerdere psychische bijwerkingen van methylfenidaat. Het gaat onder meer om meldingen van psychotische stoornissen en depressies. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar effecten op lange termijn ontbreekt echter nog.

Gebruik terugdringen  

Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten (Volksgezondheid) wil met psychiaters en artsen om tafel om het toenemend medicijngebruik onder kinderen terug te dringen. Ook komen er nieuwe richtlijnen voor gebruik van medicijnen tegen ADHD in de jeugdzorg, benadrukt een woordvoerder.

Bron: Nederlands Dagblad

Lees ook:
Het Ritalin dossier op wijwordenwakker.org  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1356

Arsennet over ADHD:  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Dossiers/ADHD-5.htm