‘Landmark’ kankeronderzoek, voor 89% ongeloofwaardig?

12 april 2013,
Afgelopen jaar zijn er een aantal studies opgezet om onderzoek te doen naar de onafhankelijkheid en objectiviteit van wetenschappelijk onderzoek. Uit deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de wetenschap vanwege gelden die bedrijven aan universiteiten en onderzoeksinstituten geeft leidt tot compromissen wat betreft de resultaten. Wetenschappelijke literatuur bevat steeds vaker onzuivere resultaten  Het lijkt erop dat  89% van de resultaten gekleurd is en bij herhaling van het onderzoek niet niet reproduceerbaar is. Daaruit kan men concluderen dat onze gezondheidszorg en medische richtlijnen gebaseerd zijn op onzuivere onderzoeksresultaten die de belangen van de grote bedrijven ter wille zijn.

Kanker is een moordenaar. In de VS alleen al stierven in 2012 een half miljoen mensen aan een vorm van kanker en werd bij 1.6 miljoen mensen de diagnose kanker gesteld. Deze aantallen in aanmerking genomen mag men verwachten dat medische onderzoeken op goed bewijs gestoeld zijn. Je zou verwachten dat er objectief en zuiver onderzoek gedaan wordt naar de juiste therapieën. 

In maart echter publiceerde ‘Nature’, het alom gerespecteerde en bekende wetenschappelijke tijdschrift, een schokkend onderzoeksresultaat. 

Glenn Begley en Lee Ellis bekeken de resultaten van 53 z.g. ‘Landmark’ onderzoeken op het gebied van kanker. Ze deden een ‘double check’ om zeker te zijn van hun resultaat. Wat bleek was dat slechts in 11% van de gevallen de resultaten van de ‘Landmark’ onderzoeken de uitkomsten bij herhaling hetzelfde waren.

Twwe zorgelijke conclusies uit dit onderzoek zijn:

Allereerst werden de nagezochte resultaten eerder gepubliceerd in belangrijke wetenschappelijke bladen en ten tweede werden de uitkomsten van de studies gebruikt als basis voor de algemeen geldende kankertherapieën die miljoenen mensen momenteel ondergaan. De twee onderzoekers, Begley en Ellis,  namen contact op met de auteurs van de gepubliceerde artikelen en vroegen hen naar details van hun experimenten. Doordat ze een overeenkomst getekend hebben dat ze geen bronnen zouden prijsgeven kunnen ze niet zeggen welke onderzoeken niet kloppen. Daaruit mag men concluderen dat de onderzoekers, die het dubieuze materiaal publiceerden zeer wel op de hoogte waren van de onzuivere resultaten en hun misleiding naar het publiek. 

Het is wel bekend dat veel wetenschappers verbonden zijn met en (geldelijke) steun ontvangen van de grote farmaceutische bedrijven. Dat blijkt de bron van het probleem te zijn. Het openbaar maken van deze belangenverstrengeling zou voldoende moeten zijn om een einde te maken aan deze praktijken of ten minste de uitkomsten van onderzoeken in twijfel te trekken. Meestentijds proberen de betrokkenen hun samenwerking verborgen te houden. Auteurs worden vriendelijk verzocht  bekend te maken wie de fondsen verleend voor een onderzoek en of er een belangenconflict kan optreden voordat zijn hun resultaten mogen publiceren. Slechts weinigen geven hier gehoor aan. Een onderzoek naar de kankeronderzoeken die plaats vonden op de Universiteit van Michigan liet zien dat in slechts 29% van het kankeronderzoek sprake is van belangenverstrengeling.

Natuurlijk gelden deze uitkomsten niet alleen voor het kankeronderzoek. Allerlei medische onderzoeken kunnen met dezelfde problematiek te maken hebben. Auteurs maken zelden kenbaar dat ze op enigerlei wijze verbonden zijn met de industrie. Daarentegen is bekend dat een groot percentage wel financieel verbonden is met de farmaceutische industrie. Dat varieert van adviseurschap en aandelenbezit tot  geldelijke steun voor onderzoek.

De rapporten van Glenn Begley en Lee Ellis zijn schokkend te noemen en suggereren dat het grootste deel van de medische wetenschap en gezondheidszorg inmiddels een corrupte basis hebben.

 

Door: Eleni Roumeliotou 12 april 2013 

Bronnen:
Begley C.G. & Ellis L. 2012. Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature. 483: 531–533 http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7391/full/483531a.html

Editorial note. Nature. 485 (41) (03 May 2012) http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7396/full/485041e.html

American Cancer Society. 2012. Cancer Facts and Figures. Available online at: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-031941.pdf

Irwin B, Hirsch BR, Samsa GP, Abernethy AP. 2012. Conflict of interest disclosure in off-label oncology clinical trials. J Oncol Pract. 8(5):298-302. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277767

Norris SL, Holmer HK, Ogden LA, Burda BU. 2011. Conflict of interest in clinical practice guideline development: a systematic review. PLoS One. 6(10):e25153. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22039406

Jagsi R. 2009. 29 percent of cancer studies report conflict of interest. University of Michigan Health System. Available online at: http://www.uofmhealth.org/news/1147cancer-studies-report-conflict-of-interest 

Eleni Roumeliotou is geneticus en heeft een Master in menselijke moleculaire genetica behaald aan het Imperial College London, UK. Ze verliet de academische wereld om haar passie te volgen die ligt op het gebied van  alternatieve gezondheid maar dan op wetenschappelijk bewijs gestoeld. Momenteel werkt zij als freelance schrijfster.
 
Disclaimer: Dit artikel is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advise, diagnose of behandelmethode. De hier weergegeven visie hoeft niet overeen te komen met de visie van GreenMedInfo.

 

Bron: http://www.greenmedinfo.com/blog/could-89-landmark-cancer-research-be-untruthful