Renckens-syndroom besmet politiek en zorgverzekeraars

Ik word wat moedeloos.
Moedeloos omdat zorgverzekeraars zo moeilijk doen als het gaat om homeopathische en antroposofische medicijnen.
Ik schijn een lichte, beginnende vorm van diabetes te hebben die nog goed te behandelen is, maar dan wel met een medicijn dat nogal wat bijwerkingen genereert.
Nu reageer ik nogal heftig op medicijnen, dus begin ik daar niet aan.
Bovendien, ik heb geen zin om oud te worden met een hele batterij aan medicijnen, zoals bloeddruk en maagzuur, die bovendien wel de symptomen maar niet de oorzaak bestrijden, zoals dat bij homeopathie en het geval is. Zo gaat de antroposofie ervan uit dat ieder mens een unieke mix van lichaam, ziel en geest is  Als je ziek bent, betekent het dat er iets mis is met de samenwerking tussen die elementen. Dat is het uitgangspunt van de antroposofische arts, die dus naar meer dan alleen je lichaam kijkt. Ieder mens is een unieke mix van lichaam, ziel en geest. Als je ziek bent, betekent het dat er iets mis is met de samenwerking tussen die elementen. Dat is het uitgangspunt van de antroposofische arts die dus naar meer dan alleen je lichaam kijkt. Antroposofische geneeskunde is eigenlijk reguliere geneeskunde met een beetje extra: de aandacht voor je ziel en geest.

Aha erlebnis
Hoe dan ook, ik besloot naar een antroposofische huisarts te gaan. Ik heb me destijds zowel in de antroposofie als de grondlegger, Rudolf Steiner verdiept en is voor mij aanleiding is om naar deze arts te gaan. Het werd een goed gesprek met een vrij groot aha- arlebnis gehalte. De pilletjes die ik al gebruik kan ik zo nodig blijven gebruiken, maar zullen op den duur niet meer nodig zijn omdat de weleda- medicijnen soelaas zouden bieden.
Aan de door mijn huisarts voorgeschreven pillen tegen diabetes begin ik niet. In plaats daarvan ga ik een therapie in volgen, waarmee diabetes patiënten opmerkelijke resultaten bereikten en geen diabetes meer zouden hebben.
Nou is het bij mij nog lang niet zover maar diabetes kan een silent killer zijn dus wil ik er wel wat aan gaan doen.
Maar geen pillen tegen diabetes!
In 2011 werden DPP-4-remmers 50 procent vaker voorgeschreven dan in 2010. En dat terwijl in het officiële standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is te lezen dat de nieuwe middelen niet effectiever zijn dan de medicijnen die sinds jaar en dag op de markt zijn en dat er nog te weinig bekend is over de effecten ervan op de lange termijn. Het NHG en het Geneesmiddelenbulletin ontraden het daarom ze voor te schrijven. Hoe is het dan mogelijk dat huisartsen dat toch zo vaak doen?(1) 

Homeopathisch ui is burgerlijke ongehoorzaamheid,
Gisteren belde mijn apotheek. Ze wisten niet of mijn zorgverzekeraar een Weleda medicijn tegen hoge bloeddruk vergoeden zou. Het kostte me veel tijd om daar achter te komen, maar uiteindelijk bleek dat als ze onder een bepaalde code vallen ze betaald worden vanuit mijn aanvullende verzekering.
Pffff, dat weet ik dan, maar ik ben heel wat keren tegen een muur opgelopen als ik een bepaalde therapie wilde volgen, zoals bij Frank Landsman die ook patiënten met diabetes met succes behandelt. (http://www.franklandsman.nl) Vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut werd hij vaak geconfronteerd met patiënten die meer heen en weer gestuurd werden tussen verschillende specialismen zonder dat hun klachten opgelost werden. Er bestond bij hem dan ook interesse om dieper in een mens te kunnen kijken en de werkelijke oorzaak van klachten te achterhalen.
Helaas kan ik bij hem niet terecht omdat hij niet tot een door de verzekeraar erkende club behoort. Landsman wijst erop dat vitaminen, mineralen en kruiden als voedingsnutriënten worden gezien. Er is ook een lijst gemaakt (1994) van alles wat niet kan worden toegestaan en dus verboden is. Voedingsmiddelen en kruiden die maar enig therapeutisch effect hebben worden geclassificeerd als toxinen en als zodanig moeten wij als consument beschermd worden tegen hun ‘giftige’ toxicologische werking. Eerst wordt er gezegd dat homeopathisch ui niet werkt, dan moet je het registreren voor € 25.000 euro per enkelvoudig middel zodat alleen artsen het mogen voorschrijven, dan mag je geen gezondheidsclaims maken want het is wetenschappelijk niet bewezen, maar dat is het dus wel.
“Nog even en dan wordt het eten van ui of homeopathisch ui uit je achtertuin gestigmatiseerd als burgerlijke ongehoorzaamheid, maar de indianen en chinezen deden dit al lang voordat de reguliere geneeskunde er zich alternatief mee ging bemoeien.”
De politiek en ook de verzekeraars hebben last van het Renckens – syndroom. Renckens is de voormalige voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij en schreef onlangs een heel pissig stuk over de arts Moerman en diens Moerman-dieet.
Nu kun je van mening verschillen over diens aanpak, maar om hem zoals Renckens deed hem af te schilderen als een gek, gaat te ver. Maar ja, Renckens heeft dan ook een vrij hoge zuurgraad.
(zie mijn column die ik twee jaar terug over hem schreef en die ik ook post.)
Het Renckens syndroom heeft zowel de politiek als de verzekeraars besmet. Wie bij een zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding van alternatieve medicijnen, wordt nogal eens korzelig te woord gestaan. Daar heb je er weer zo een, lijken ze te denken.

Ingebakken economisch belang
Het wordt de alternatieve geneeskunde in ieder geval steeds moeilijke gemaakt. Dankzij de aantoonbare krachtige lobby van de farmaceuten. De effectiviteit van farmaceutische lobby groepen in Brussel is onmiskenbaar; op allerlei manier probeert Big Pharma haar producten en diensten onder de aandacht te brengen van de beleidsbepalers, maar belangrijker nog: onder de aandacht van de opinieleiders. Immers wat een regering of overheid roept, wordt over het algemeen als ‘waarheid’ beschouwd, door grote groepen in de samenleving.
Zo is er volgens Dr. Matthias Rath ( 2), Een complete industrie met een ingebakken economisch belang om alle informatie over de uitroeiing van ziekten tegen te werken, achter te houden en in diskrediet te brengen. De farmaceutische industrie verdient meer dan een miljard dollar aan de verkoop van geneesmiddelen voor allerlei aandoeningen. Deze middelen kunnen weliswaar symptomen verlichten, maar genezen niet. We moeten beseffen dat deze industrie erop uit is geld te slaan uit gewone ziekten. De genezing of uitroeiing van een ziekte leidt tot de volledige ineenstorting van een miljardenmarkt van farmaceutica.

Grootinquisiteur Renckens 
Hoe dan ook, ik, maar ook vele anderen worden dagelijks geconfronteerd met deze lobby van de farmaceutica. We zien met lede ogen dat het steeds moeilijker wordt om alternatieve medicijnen of behandelingen vergoed te krijgen, waardoor vooral mensen met lage inkomens en zonder aanvullende verzekering de dupe worden. Maar ook al ben je aanvullend verzekerd, dan nog moet je heel wat huiswerk verrichten om er achter te komen of het medicijn of zorgaanbieder wel in het pakket zit.
Mede het gevolg van het Renckens-syndroom, de man die nog steeds op oorlogspad is en samen met de Skepter-kerk (Stichting Skepsis) alles neersabelt wat niet verifieerbaar of aantoonbaar is.
En het zijn vooral alternatieve artsen over wie Renckens de violen van zijn toorn uitgiet. Neem ze hun bevoegdheid af.
Zo ook in zijn in 2000 verschenen boek “Kwakzalvers op kaliloog; alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld”.
Renckens omschrijft herhaaldelijk niet-artsen als “mensen die niet gewend zijn wetenschappelijk te denken.” Maar zijn beschrijving van alternatieve geneeskundigen, alterneuten, noemt hij ze, zijn nu niet bepaald erg wetenschappelijk en rieken naar de kretologie van dr. Kretoloog.
Kwakzalvers zijn volgens Dante in de diepste regionen van de Hel bevonden” zegt dr. Kretoloog. Zij “moeten zich volgens hem verder vooral in hun onreine sop gaar koken”. Het zijn gewoon zijn brutale apen en doen ons denken aan een  zedeloze groep gajes.
Toemaar!

Het zijn, vervolgt hij, beunhazen en zijn warhoofd of … misdadiger. Het zijn  medische randgroepjongeren”
Hun publicaties kunnen met de vuilnisman worden mee gegeven … Sommige boekverbrandingen verdienen ieders sympathie Wie langer dan tien minuten hardop uit de genoemde bladen leest gaat uit de mond stinken.
Zijn diepste haat reserveert Renckens voor gediplomeerde artsen die er alternatieve geneeskunde bij doen. Die hebben “grootheidsideeën, overmatige distinctiedrift en andere karakterneurosen, en zelfs grovere psychiatrische problematiek”. Wanneer de reumatoloog professor Rasker medewerking verleent aan wetenschappelijk opgesteld onderzoek over een alternatief middel – waaruit blijkt dat het inderdaad een kwakzalf is – zou je denken dat Renckens hoera roept. Maar nee, hij beledigt de professor, zijn vader, en de universiteit waaraan de hoogleraar is verbonden. (3)
Als ik dit lees is mijn conclusie onontkoombaar: Cees Renckens was in een van zijn vorige levens        inquisiteur in dienst van de Heilige Roomse Kerk. En in deze tijd geïncarneerd om de alternatieve geneeskunst de nek om te draaien maar ook niet schroomt om Pim van Lommel (auteur van het boek “Eindeloos bewustzijn) een nep- cardioloog te noemen.
Dezelfde Renckens beweert  doodleuk dat de ziekte van Lyme gewoon een modeziekte is.
Nog even,en behandelingen daartegen worden niet meer vergoed.
Met dank aan groot inquisiteur Renckens   © DivyamAat de Kwant

(1)  Tomas Vanheste / Maurits Martijn In Vrij Nederland.

(2)  Dr. Matthias Rath is de arts en wetenschapper die baanbrekende ontdekkingen deed op het gebied van de natuurlijke beheersing van kanker, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. http://www4nl.dr-rath-foundation.org/  

(3)  Recensie Mira de Vries, voorzitter van de Vereniging voor Medische en Therapeutische Zelfbeschikking, die duidelijk stelt zelf helemaal geen voorstander van ‘alternatieve geneeswijzen’ te zijn