De nieuwe wereldorde en de Codex Alimentarius

 

 

Het VN plan om organische landbouw en natuurgeneeskunde uit te schakelen.

 

Toespraak door Ian R. Crane.

 

Ik zou deze speech eigenlijk moeten beginnen met : “Is dit werkelijkheid ?”

Want toen ik dit onderwerp begon aan te kaarten, was de reactie van de mensen : “Wees niet stom, dit gaat niet gebeuren.” En ik zei : “Dat is precies wat ze willen. “

Ik had een aantal gesprekken en de volgende dag deed ik research en toonde een document van de Nationale Gezondheidsfederatie … met als openingsparagraaf  :

“Nooit gehoord van de Codex ? Dit is nu juist de bedoeling.”

 

De agenda van de Codex :

- enkel supplementen met laag potentieel die niet tot je gezondheid bijdragen

- meestal genetisch gemanipuleerd voedsel

- werkzame supplementen onbeschikbaar of enkel op voorschrift

Zo gebeurt al in Noorwegen en andere landen zullen volgen

 

Mijn bedoeling is u attent te maken op een aantal zaken, want vanavond moet u zelf een fundamentele beslissing nemen en ik zal u aantonen dat dit een belangrijke beslissing is.

 

Sta me toe u Mark J.  Plotkin PH.D. te introduceren. Ik leerde de man via zijn boeken kennen, toen ik onderzoek deed in Centraal Amerika ongeveer 10 jaar geleden en ik zijn boek “The Sjaman’s Apprentice” las. Mark Plotkin is afgestudeerd aan Harvard en hij ging op reis naar het Amazonegebied als rugzaktoerist. Hij raakte zo gefascineerd dat hij besloot plantkunde te studeren. Een paar jaar later ging hij terug en zijn missie was contact te leggen met een stam die bijna geen contact had met de buitenwereld. Dit lukte hem en hij ontdekte een cultuur die niet bezoedeld was door de Westerse beschaving. Mensen liepen naakt rond . De mannen droegen enkel een koord rond hun pols, die hen van nut was bij de jacht.

Hij was echter gefascineerd door hun  natuurlijke geneeswijze en het feit dat de Sjamaan – de medicijnman – de bron van informatie was, generatie na generatie doorgegeven; de Sjamaan koos een leerling aan wie hij de informatie doorgaf.

Plotkin kwam tot de bevinding dat natuurlijke geneesmiddelen werden gebruikt en gemengd; bovendien hadden deze mensen een hoge levensverwachting. Hij nam de info mee naar Los Angeles  en verkocht deze aan een farmaceutische firma om zijn reizen naar het Amazonegebeid te financieren.

 

Toen hij 4 jaar later naar de stam terugging, was hij verbijsterd. De mannen droegen Levis en Hawaï-hemden – het koordje rond hun pols was verdwenen.

Bij aankomst in de hut van de medicijnman, werd hij kwaad : alle potjes met natuurlijke kruiden waren vervangen door flesjes van de farmaceutische industrie.

De meeste synthetische geneesmiddelen waren ontwikkeld op basis van info door hemzelf  4 jaar eerder doorgegeven aan de farmaceutische industrie.

Hij vroeg de Sjamaan waarom deze medicijnen werden gebruikt en hij zei : “Wel de missionarissen zeiden ons dat onze natuurlijke geneesmiddelen het werk zijn van de duivel en we moeten deze medicijnen in flesjes gebruiken.”

Ik raad u aan het boek “The Sjaman’s Apprentice” te lezen. De rol van de missionarissen in dit verhaal wordt geminimaliseerd. Er is een verfilming van het boek op DVD beschikbaar. ---Het volgende citaat heeft me diep getroffen : “Als een Sjamaan sterft, is het net alsof een bibliotheek verdwijnt.”

 

Een leerling zijnde van Oude Tradities en Wijsheden, is het niet de eerste keer dat we een dergelijke situatie meemaken.

Ik bedoel maar, dezelfde mensen die synthetische geneesmiddelen aan stammen opdrongen, hebben dezelfde overtuigingen als zij die de bibliotheek van Alexandria in 415 verbrandden; duizenden boeken werden in de 16e eeuw in Centraal Amerika verbrand, zelfde verhaal in Bagdad met de vernietiging van het Bagdad Museum en Speciale Eenheden die trachtten oude Sumerische teksten te vernietigen, uit schrik dat deze teksten hun overtuigingen die zij aan de massa willen doorgeven, zouden tegenspreken. ( “Special Investigation” door Robert Fisk. Dood aan de geschiedenis. 2000 jaar oude Sumerische steden geplunderd. Massale troepenbewegingen, privatisaties hebben ertoe geleid dat oude Mesopotamische sites hun artefacten en rijkdom verloren. De bijna totale vernietiging van het historische verleden van Irak – de bakermat van de menselijke beschaving – bleek een van de meest schandalige symbolen van onze bezetting). Plotkin erkende dat we te maken hebben met een situatie waarbij kennis die duizenden jaren was doorgegeven in een wip werd uitgevaagd.

 

De farmaceutische industrie is ongeveer 80 jaar oud.

 

Laat me even een boek aanhalen van F. William Engdahl “ Seeds of destruction”.

De Verborgen Agenda van Genetische Manipulatie. Een quote van een Canadese vriend : dit vakkundig boek focust op het feit dat een kleine socio-politieke Amerikaanse elite tracht controle te krijgen over de basis van het menselijk overleven : de voorziening van ons dagelijks brood.

“Wie macht heeft over de voedselvoorziening, heeft macht over de bevolking”

 

“Dit is geen gewoon boek over de gevaren van genetisch gemodificeerd voedsel. Engdahl neemt de lezer mee in de wandelgangen van macht, achter de schermen van wetenschappelijke labo’s. De auteur legt een duivelse wereld bloot  van politieke intriges, gedreven door winst, corruptie in regeringskringen en onderdrukkingsregimes.

Een wereld waarin genetische manipulatie en het patent op het  leven worden gebruikt om wereldwijde controle over de voedselproductie te verwerven.”

Dit is slechts het topje van de ijsberg.

 

“15 mei 2007. Gordon Brown roept op tot “Globalisatie en de Introductie van een Nieuwe Wereldorde”. De eerste keer tijdens een speech in India.

Tony Blair sprak ook enkele malen over de Nieuwe Wereldorde oa in nasleep van 11 september.

Gordon Brown hield een speech voor de Confederatie van de Britse Industrie, enkele weken vooraleer hij beschouwd werd als de niet-verkozen premier van het Verenigd Koninkrijk, waarin het begrip Nieuwe Wereldorde niet minder dan 9 keer werd vermeld.

 

Het begrip “The New World Order” is heel belangrijk. Ik verwijs hierbij naar het gelijknamig boek van George Orwell uit 1938, in heel wat opzichten een visionair boek.

 

Hitler gebruikte eveneens “New World Order”. Zijn financiële sponsors waren de farmaceutische industrie : IG Farben, het conglomeraat van de 3 belangrijkste Duitse farmaceutische bedrijven : Hertz, Bia en BASF.

De bestuurders van deze firma ’s werden in Nurnberg terechtgesteld en beschuldigd van oorlogsmisdaden. De meesten onder ons kennen Auschwitz als een concentratiekamp.

Wat de meesten niet weten, is dat Auschwitz het grootste werkkamp was.

IG Farben gebruikte de mensen als werkslaven, maar ook en belangrijker als testpersonen, menselijke guinese biggetjes.

De CEO’s werden na de oorlog opgesloten, maar na 10 jaar stonden 2 van de vroegere topmensen van IG Farben aan het hoofd van 2 van de belangrijkste Duitse farmaceutische bedrijven : Hertz en BASF.

 

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de farmaceutische industrie een van de belangrijkste sponsors was van het Bush regime.

 

Gordon Brown maakte duidelijk dat hij gewonnen is voor de agenda van de Nieuwe Wereldorde en we gaan even kijken naar een aantal aspecten van die agenda.

 

“Globalisatie” is duidelijk een belangrijk aspect dat steeds meer aan belang wint.

En de meeste mensen hebben er geen idee van wat er te gebeuren staat.

De details van de Codex mogen niet gekend zijn; ook de inhoud van de politieke agenda ligt gevoelig.

 

Dus na WO II zou de kaart van Europa er als volgt hebben uitgezien : 27 verschillende naties, elk afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen intern beleid, filosofie, lifestyle, maar sinds 1957 en de oprichting van de Club van Rome, die oorspronkelijk een economische coöperatie of economische coöperatieve organisatie was, is Europa uitgegroeid tot een superstaat van 27 naties. En nu heeft een gouverneur in een Amerikaanse staat meer macht en autonomie dan een eerste minister van een Europese natie. Er zijn meer federale wetten in Europa dan in de VS en Europa als een federatie bestaat sinds 1957.

 

Ook andere gebieden in de wereld verenigen zich : Liga van Afrikaanse naties, van Arabische naties, …. en tenslotte de imminente Noordamerikaanse Unie, een proces dat in gang werd gezet door het ineenstorten van de dollar.

Interessant echter, indien men de statistieken bekijkt, zoals er een werd gepubliceerd in The Independent, kan een waardedaling van de dollar opgemerkt worden, op het moment dat George Bush aantrad in het Witte Huis. Het begin van de recessie was ingezet.

 

De bedoeling is te komen tot een Noordamerikaanse Unie en als je denkt dat dit slechts fantasie is, verwijs ik graag naar een magazine van de Nationale Gezondheidsfederatie “Health Freedom News”. De voorzitter van deze organisatie is Paul Anthony Taylor en het hoofdartikel in deze editie is “Noordamerikaanse Unie – een grap of superregering  in de maak ?”

P. A. Taylor is een van de hoofdrolspelers van de niet-gouvernementele organisatie die het recht heeft te participeren in het Codex proces, een man die weet waarover hij spreekt.

 

De reden, waarom de VS de Noordamerikaanse Unie willen stichten, afgezien van economische belangen, ligt in het feit dat het leger wenst te recruiteren.

Dus als de grenzen opengaan, zullen er zich niet zo veel Canadezen laten inschrijven, maar wel Mexicanen. Een Noordamerikaans leger is de volgende stap, hoofdzakelijk bestaande uit Mexicanen.

 

Een ander document, waarover ik het in mijn speeches nogal vaak heb is “Rebuilding America’s Defences”, geschreven door een organisatie “the Project for the New American Century”. Dit specifiek document werd gepubliceerd in september 2000.

Het spreekt letterlijk over de VS die de wereld vooral militair willen domineren. Het spreekt zelfs over het gebruik van farmaceutische middelen om het leger performanter te maken door het verminderen van angst, verminderen van de behoefte aan voedsel en water.

“In aanloop naar de 21e eeuw zullen toekomstige soldaten opereren in geclimatiseerde pakken, gewapend met sensoren enz.” Soldaten worden robotten.

Het is niet verwonderlijk dat het Amerikaans leger schuldig is aan vele gruweldaden. Ze zijn niet menselijk; hebben geen rationele denkprocessen.

 

Dus als je dit leest en denkt, mijn God, dit is het werk van een paar ziekelijke psychopaten, kom je tot de vaststelling dat  inderdaad vooraanstaande mensen hierin de hand hebben.

Anekdote : Pentagon kon geen rekenschap geven van zo’n 2,3 triljoen dollar, info die verloren ging in de nasleep van 11 september. Ik verwijs ook naar mijn DVD “Fool me once”.

Dus als we de informatie interpreteren en er dan voor kiezen er niets mee te doen, laten we toe onrust onder de burgers te zaaien.

 

De volgende stap is de fusie van “The American Union” met de EG, waardoor het machtigste economische samenwerkingsverband ter wereld ontstaat; deze fusie zal economisch overheersen en heel snel de andere handelsassociaties opslorpen – alle onder de vlag van de VN. De symboliek van de vlag van de Verenigde naties is heel belangrijk. Men herkent de Wereldbank.

Ik verwijs ook naar het boek “Confessions of an Economic Hitman” van John Perkins.

John Perkins werkte vele jaren voor de Wereldbank of voor dochterondernemingen.

Zijn taak bestond erin contact te leggen met zich ontwikkelende naties en de regeringen ervan te overtuigen in massale kredietplannen te stappen, in principe om zich ontwikkelende landen in een schuldenpositie te brengen. Op microkosmisch vlak geldt : eens een individu in serieuze schulden zit, heb je hem onder controle en hetzelfde geldt op macrokosmisch vlak : een land met grote schulden is een gewillig slachtoffer. En het mag niet verwonderen dat er een gemeenschappelijk kenmerk is tussen alle landen die gekenmerkt worden als “spil van het kwaad” : landen als Cuba, Noord-Korea, Iran, onlangs Rusland, Venezuela en een stijgend aantal Latijns-Amerikaanse landen zijn vrij van schulden.

 

De Wereldbank heeft een aantal aanhangers o.a. de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie. De naam van deze organisaties dekt de lading niet : de Wereldhandelsorganisatie heeft niets te maken met wereldhandel en de Wereldgezondheidsorganisatie niets met gezondheid. Elk land dat kandidaat is om deel uit te maken van de Wereldhandelsorganisatie staat onder toezicht van de VN.

De lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie moeten zich houden aan de “wetten” : v.b. de Wereldhandelsorganisatie is van oordeel dat het wettelijk is dat de VS hun hormoonhoudend rundsvlees exporteren. En het ziet geen reden waarom een natie, zeker een lidstaat, de import van hormoonhoudend rundsvlees zou verbieden.

De Europese Unie weigert Amerikaans rundsvlees te importeren, dus moet de EU jaarlijks een boete betalen. De boete wordt steeds hoger, naarmate de EU ze verwerpt, tot uiteindelijk het hormoonhoudend rundsvlees wordt gekocht.

Maar wie zal het eten ?

Wel je weet het niet, want een groot deel van de Codex bestaat erin de labels op voedsel te verwijderen.

 

Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat de EU een democratische organisatie is. Ik kan u verzekeren van niet. Vooreerst kunnen we in debat gaan over 2 belangrijke begrippen : democratie en stemadvies. Ik bedoel, stemadvies is geen democratie.

De verkiezing van Europese parlementsleden is net zo opmerkelijk als de verkiezing van vakbondsafgevaardigden als je vakbondslid bent. De vakbondsafgevaardigde speelt geen rol in de bepaling van de strategie of het bestuur van een onderneming en dit is precies het geval met de parlementsleden : ze zijn een adviserend orgaan; de echte macht ligt bij de commissieleden.

 

(Tot voor kort had de EU geen president. De president van de EU wordt aangeduid en het presidentschap was indertijd beloofd aan Tony Blair, die katholiek zou moeten worden.

Een protestant kan geen lid worden van de EU. De EU is een katholieke entiteit.)

 

Dus wat we hebben is de Sovjet staat van Groot-Brittannië. Ik bedoel, je bent er je van bewust of niet dat Jacqui Smith … een week voordat ze werd verkozen tot minister van binnenlandse zaken een wetgeving goedkeurde die meer niet-gouvernementele organisaties toegang verleende tot het privé-leven van alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk, meer nog dan de KGB ten tijde van de Sovjet-Unie. Het verlies van bepaalde diskettes kan een goede zaak zijn geweest.

De biometrische identiteitskaarten werden zo vlug ontwikkeld, dat het verlies van deze diskettes bewezen heeft, dat deze heren niet te vertrouwen zijn met basisgegevens. Dus laat ons dit niet als louter negatief zien, iemand kan ons een grote dienst bewijzen.

 

De media zeggen : “Ons werd een referendum beloofd, maar je gaat er ons geen geven.”

De media zullen druk uitoefenen en als er geen reactie komt van het publiek, zal Gordon Brown van de gelegenheid gebruik maken om ons deel te laten uitmaken van de EU.

Binnen de Europese Grondwet zal het voor de politieke partijen (van oa Wales, Schotland) onmogelijk zijn hun nationalistische ambities naar voren te brengen ; uiteindelijk zullen partijen die campagne voeren op nationalistische basis als illegaal worden beschouwd.

 

Ik citeer The Sun : “Europa. Nooit eerder hebben zo weinigen beslist voor zovelen.”

En eerder, Trevor Kavanagh, “Wakker schudden van Europese Slapers”

Ik heb reeds vele jaren gezegd dat deze Australiër de meest belangrijke politieke commentator is, maar hij werkt voor Murdoch en meer bepaald voor The Sun, met dagelijks 13 miljoen lezers.

Wat hij schrijft, komt in principe hierop neer : “Mijn God, zien de Britten niet wat er aan het gebeuren is ?”

 

Wat zijn de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde ?

 

  1. 1 Regering voor de hele Wereld
  2. 1 Wereldeconomie
  3. 1 Wereldreligie
  4. Bevolking minder dan 1 miljard mensen

 

Je denkt dat dit belachelijk is, dat het niet gaat gebeuren. Maar sta me toe je te vertellen dat er organisaties zijn, die steeds meer openlijk spreken over het doel om de bevolking te verminderen.

 

Ik wil het volgende even onder de aandacht brengen, want het is heel belangrijk. De Club van Rome is effectief een groep binnen …de Bilderbergers waren een spin-off van de Club van Rome, maar de mensen die deel uitmaken van deze denktank maken deel uit van de binnenste gelederen.

“Global Warming” in 1991 gepubliceerd door de Club van Rome is het eerste rapport dat ik over dit onderwerp kon vinden.

 

Graag aandacht voor het volgende.

 

Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen (geschreven na de val van de Sovjet-Unie, toen de Koude Oorlog ogenschijnlijk voorbij was).

 

“Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekort, hongersnood en dergelijke in het plaatje passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door tussenkomst van de mens.

 

"De echte vijand is de mens zelf.”

 

Deze mensen zijn erg verstandig, ze kennen het spel en hebben veel ervaring.

Dus wat ze doen is het volgende : ze jagen ons op en houden ons alert.

Ikzelf ben geen groene jongen : ik kom op voor de Waarheid, Politieke Integriteit en … Eerlijkheid. Deze mensen maken duidelijk dat ze een agenda hebben die mensen vasthouden in een vicieuze cirkel. “Groene belastingen” zijn  een paar decennia van ons verwijderd.

Waar ik het over heb, is slechts een paar jaar van ons verwijderd.

 

Dr. Eric Pianka, professor Zoölogie aan de Universiteit van Texas in Austin, hield een speech in augustus 2006 : “Topwetenschapper hield een speech op de Academie voor Wetenschappen in Texas, waarbij hij de noodzaak bepleitte om 90 % van de bevolking te vernietigen door het Ebola virus”

 

De beangstigende commentaren van dr. Pianka en hun enthousiaste ontvangst benadrukken de agenda van een elite om ijzingwekkende maatregelen van bevolkingscontrole uit te vaardigen.

De man kreeg een staande ovatie.

 

Voor hen die twijfelen, dit document is genaamd de “Georgia Guidestones” en het werd uitgebracht in 1980; er zijn 12 doelstellingen. Ik haal hier enkel de belangrijkste aan :

 

Wereldbevolking onder 500 miljoen, om evenwicht met natuur te behouden ( VS heeft nu 300 miljoen inwoners)

Voortplanting onder controle houden, algemene conditie en diversiteit verbeteren “Mein Kampf” – zelfde agenda

 

Op 11 september maakte Senator Gary Hart op TV een statement waarin hij zei : “Amerikanen zullen in groten getale op Amerikaanse bodem sterven.”

Nu toen ik de speech hoorde en het me enkele maanden kostte om de video te vinden, stelde ik vast dat hij citeerde uit een ander rapport, geschreven door een andere rechtse groep,

The Project for the New American Century, en het was de Hart-Rudman US Commission on National Security en ze maakten het volgende statement in hun rapport :

“Amerikanen zullen sterven in grote getale”

 

Ik vermoed dat hij sprak over de farmaceutische industrie want :

 

“In de VS alleen zijn er jaarlijks 106.000 doden door toedoen van voorgeschreven geneesmiddelen, die correct zijn ingenomen.”

 

Dit werpt voor mij een heel nieuw licht op mijn research en er is 1 boek in het bijzonder dat mijn aandacht trok : “Corporate Crime in the pharmaceutical industry” door John Braithwaite en toen ik probeerde het te kopen, bleek dat de farmaceutische industrie had getracht de hand te leggen op elk exemplaar. “Nog eens 150.000 mensen zullen sterven als gevolg van medische blunders, hetgeen dan ook één van de belangrijkste doodsoorzaken in de VS zou worden.”

 

Naar schatting zijn 7,8 miljoen mensen gestorven nav correct ingenomen geneesmiddelen in de periode 1990-2000.

 

Bij farmaceutische testen dient bewezen te worden dat 5 % van de behandelde personen een positief effect van dat bepaald geneesmiddel heeft ondervonden.

 

Geneesmiddelen doden meer mensen dan :

Amerikaans leger : in 2002 boekten de 10 belangrijkste farmaceutische bedrijven meer winst dan de 490 bedrijven in Fortune 500

Ongevallen met auto’s

Vuurgevechten (politie en burgers) : in 1997 meer doden in toevallige vuurgevechten dan bij ongevallen met auto’s

Terrorisme (11 september – Madrid 11 maart – London 7 juli)

 

Mensen beginnen zich dit te realiseren en stellen vragen ivm impact van voeding.

De verminderde voedselkwaliteit begint zijn tol te eisen (New Scientist : “Kan fast food de werking van de hersenen wijzigen net zoals tabak en heroïne ?”)

Sta me toe een anekdote te vertellen van zo’n 30 jaar geleden : als trainer had ik een leerling met een nogal onvoorspelbaar gedrag. Door toedoen van de bedrijfsarts, die enkel voorstelde zijn voedingsgewoonten aan te passen, veranderde het gedrag van de man in 6 weken spectaculair.

 

Op 22 november 2007 verscheen in The Daily Mail : “Europese experten vragen om een verbod op gekloonde landbouw en drukken hun bezorgdheid uit over dierenwelzijn.”

 

“De Amerikaanse FDA zal naar alle waarschijnlijkheid zijn akkoord geven tot de verkoop van gekloonde dierenvoeding – zonder labels – in de komende weken “

 

Het comité voor labeling van voeding valt onder de verantwoordelijkheid van de Canadezen.

Gelabeld voedsel heeft een effect op ons gedrag; wat gaan we doen als we niet weten wat we eten ?

De ORGANISCHE LANDBOUW komt onder druk te staan, want wanneer eens de labels zijn verwijderd, hoe zal de consument weten of het vlees is gekloond of gecontamineerd met groeihormonen ?

Texas is de grootste leverancier van rundvlees in de VS; het is bovendien de staat met de grootste mensen, groeihormonen zitten niet alleen in vlees.

 

 

Sta me toe het even te hebben over het geneesmiddel Ritalin. Ritalin is een extreem gevaarlijk geneesmiddel. Ik citeer de “Daily Mail” : “Duizenden hyperactieve kinderen krijgen Ritalin of zelfs geneesmiddelen tegen schizofrenie. Zijn zij het slachtoffer van hebzuchtige farmaceutische firma’s en dokters die te vlug een diagnose stellen ?”

Tegenwoordig krijgt 10 % van de Amerikaanse schoolgaande jeugd Ritalin voorgeschreven en het voorschrijven gebeurt ook steeds meer in het Verenigd Koninkrijk. Eveneens volgens de “Daily Mail” : meer verontrustend is de suggestie dat ADHD niet meer is dan een uitvinding van farmaceutische bedrijven die klinische proeven hebben gebruikt om een ziekte te behandelen met hun geneesmiddelen.

 

Nu, Ritalin is een stimulerend middel. Het is verwant aan cocaïne. We zouden verontwaardigd zijn, mocht een ouder zijn kind cocaïne geven.

In feite beseffen dokters niet hoe Ritalin werkt, het is een stimulerend middel, maar heeft een tegengesteld effect : het kalmeert. Een moeder getuigde in een uitzending een tijdje geleden : mijn hyperactieve dochter is kalm door Ritalin, maar het is mijn dochter niet meer.

We veroordelen deze kinderen tot een leven van voorgeschreven geneesmiddelen. Een natie vol zombies, de mogelijkheid tot enige spirituele ervaring wordt weggenomen.

 

Voor volwassenen is er Prozac : de dagelijkse superpil voor mannen ouder dan 50 jaar.

Voorpagina van “The Independent” van 2 nov 2007 (middel werd eerst uitgetest op muizen) : “uren lopen zonder vermoeidheid, langer leven, meer seks, meer eten zonder bij te komen.”

 

“We zijn een natie verslaafd aan pillen”, omdat de farmaceutische industrie dit zo wil.

Farmareuzen hebben een simpele filosofie : “vanaf de conceptie tot de dood van een mens : een stroom van inkomsten.”

 

In het boek “Corporate Crime” probeert John Braithwaite de mentaliteit te begrijpen : individueel hebben we te maken met familiemensen, maar als groep functioneren deze mensen totaal anders : geen greintje menselijkheid of  medeleven. Alles draait om winst maken.

 

Nu eventjes naar de Codex. De Codex heeft een zeer complexe structuur : bestaande uit 27 comités, die zich bezig houden met verschillende aspecten van de voedselketen.

De twee belangrijkste zijn : Voedingsleer en Dieetleer (onder toezicht van Duitsland) en labeling van voedsel (onder toezicht van Canada).

Deze 2 belangrijke comités hebben impact op alle andere en de trend is duidelijk :

 

“minder organisch voedsel en minder complementaire natuurlijke geneeskunde”

 

Een advocaat drukt het als volgt uit : “ de Codex is het politieke equivalent van de huidige toxicologische handboeken, omdat het internationale handel en consumptie in de wereld bekrachtigt : van pesticiden tot straling, genetisch gemanipuleerd voedsel en synthetische equivalenten voor geneesmiddelen en voedingsstoffen, boven biocompatibele natuurlijke substanties.”

 

Het is een geleidelijk proces : “in 2010 zullen we nog toegang hebben tot organisch voedsel, in 2020 is de kans heel wat kleiner.”

De comités die de Codex voorbereiden, staan onder druk van de farmareuzen.

In Frankrijk werd recent aangekondigd dat het landbouwarsenaal voorzien voor organische landbouw zou toenemen, maar er werd niet  gezegd dat het arsenaal voorzien voor genetisch gemanipuleerde landbouw 3 x sneller zou stijgen.

 

De Codex werd gelanceerd in 1962 en was oorspronkelijk met de beste bedoelingen in het leven geroepen.

Pas toen farmaceutische bedrijven de mogelijke winsten zagen, begon het mis te lopen.

Hele teams werkten aan strategieën om de kansen maximaal te benutten. Een echte David en Goliath situatie. Maar David maakt een kans …

 

De Codex dient de economische belangen van de farmareuzen en de Wereldhandelsorganisatie zal de Codex implementeren op basis van Napoleontische Wet.

In het Verenigd Koninkrijk is GEWOONTERECHT van kracht : wat niet specifiek verboden is, is toegestaan. De NAPOLEONTISCHE WET is net het tegenovergestelde : wat niet specifiek vermeldt wordt, is verboden.

Farmaceutische bedrijven en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie maken het testproces zo duur, dat alleen firma’s zoals Monsanto en farmareuzen op de “goedgekeurde” lijst kunnen staan.

 

In 1994 protesteerden in de VS heel wat mensen tegen de implementatie van de Codex. Dit feit werd uit de nationale en internationale media gehouden, enkel op lokale basis werd hierover bericht. Mensen schreven hun senatoren aan.

“The Health Education Act” werd in 1994 geïmplementeerd, die de complementaire en alternatieve therapieën omkaderde. Dan verlegde de Codex Commissie haar aandacht naar Europa. Dus de voorbije 13 jaar heeft de Commissie getracht het protectionisme van de Europese lidstaten aan te tasten.

 

De Britse regering zei : “We doen wat de EU van ons verlangt”. De EU vaardigt richtlijnen en verordeningen uit. Een verordening is in principe een wet, een richtlijn geldt als een aanbeveling.

 

De privatisatie die nu aan de gang is, is het gevolg van EU-richtlijnen.

Dus de manier waarop de Wereldhandelsorganisatie werkt, is als volgt : als zij een vertrouweling  binnen de EU hebben, kunnen zij aan elk deel van de wereld opleggen, wat dient te gebeuren en als het niet gebeurt, kunnen er boetes opgelegd worden.

 

Dit zijn de spelers :

Dr. Rolf Crossklaus – voorzitter van het Codex Comité Voedings- en Dieetleer

 

Team dat tegen de Codex ingaat :

Internationale niet-gouvernementele Organisatie onder het mom van de Nationale Gezondheidsfederatie en dit zijn de 3 hoofdrolspelers :

 

- Scott Tips, President van de Nationale Gezondheidsfederatie (Codex Alimentarius, Global Food Imperialism) – een overzicht van artikels van de hand van mensen die ervaring hebben met de Codex Alimentarius Commissie

- Paul Anthony Taylor, voorzitter Nationale Gezondheidsfederatie

- Dr. Robert Verkerk, Chief Executive

 

Dr. Robert Verkerk is extreem belangrijk, want hij wist wat er gebeurde in 2002. Hij was professor aan het Imperial College in London en besliste om de academische wereld te verlaten en te vechten tegen de Codex Alimentarius. Hij is de wetenschappelijke adviseur van de Nationale Gezondheidsfederatie en Chief Executive van de Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid.

 

Aan het begin van mijn betoog legde ik er de nadruk op dat een beslissing zal moeten genomen worden.

De enige manier om tegen de Codex in te gaan is via de wetenschap.

 

Het beste wat we kunnen hopen, is de implementatie van de CODEX vertragen door gezond verstand te gebruiken.

Licht je collega’s in.

Als je lid bent van een organisatie, kan je uitzoeken wat de houding van je vertegenwoordigers is tegenover de Codex en als ze geen strategie hebben, vraag hen dan waarom niet.

 

Tot slot een paar citaten van mijn favoriete filosoof : Marcus Aurelius (121-180 AD).

 

“Houd rekening met het feit dat alles met elkaar verbonden is.”

 

De Codex is gelinkt aan heel wat andere zaken. Daarom ook het belang van de Nieuwe Wereldorde in mijn betoog.

De manier waarop de VN, Wereldhandelsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie met de EU samenwerken en de nationale regeringen onmenselijk behandelen, heb ik ook duidelijk willen maken.

 

“Wat we in dit leven doen, gaat over in eeuwigheid”

 

Bedankt voor uw aandacht.

 

 

Auteur: © Ian R. Crane