Vreemde bossen, oceanen en hemelen,
wijzigingen in de chemie van de atmosfeer en hydrosfeer door genetische manipulatieStel dat ons dalend aantal bestuivers - bijen, motten, vlinders en vleermuizen - die op duizenden hectaren giftige bomen komen, genetisch zo ontworpen zijn dat elke cel in de boom bestrijdingsmiddelen uitstraalt, van kruin tot wortel. Stel je een wereld voor zonder bestuivers. Zonder zaadverdelers. Zonder bodemmicroben. Het zou een stil bos zijn, een dodelijk bos, een vreemd bos. Geen wonder dat Vandana Shiva  spot op de naam biotechnologie. "Dit is geen levenstechnologie. Het is een dode wetenschap. "Genetisch gemanipuleerde bossen zijn een holocaust op de natuur.Een bekroonde documentaire,A Silent Forest: The Growing Threat, Genetically Engineered Trees  (2005, 46 min.) somt de verschrikkelijke gevolgen op. Ann Petermann  , directeur van Global Justice Ecology Project, definieert de kwestie: "Genetisch gemanipuleerde bomen zijn de grootste bedreiging voor 's werelds resterende bossen sinds de uitvinding van de kettingzaag." Jim Hightower  noemt ze "wijd verspreidend, explosief brandbaar en met een onverzadigbare dorst naar grondwater." Indien het planten van een steriel, moordend bos niet bizar genoeg is, zullen een aantal genetisch gemodificeerde bomen levensvatbaar worden en kunnen en zullen ze de natuurlijke soorten besmetten.

Boompollen kunnen meer dan 950 kilometer  reizen, volgens een model dat gemaakt werd door de Duke University, meldde Petermann in 2006. Een andere studie vond dennenpollen 650 kilometer van de dichtstbijzijnde dennen. Dit jaar was een wetenschapper verrast kiemkrachtige zaden te vinden op40 kilometer van de kust . "Steriele bomen zouden ook in staat zijn om hun transgenen te verspreiden door vegetatieve vermeerdering," merkt Petermann op  . Anders dan bij dieren, sluit seksueel steriel zijn de voortplanting niet uit als het gaat om planten.

Genetische gemanipuleerde verontreiniging komt wereldwijd voor, zoals gedocumenteerd door GM Watch   en de GM Contamination Register   (onder andere). De technologie kan niet in bedwang worden gehouden. Genetisch gemodificeerde organismen zijn dominant boven de natuurlijke soorten en zullen voor altijd de natuurlijke planten van de Aarde veranderen. Tussen haakjes, de laatste partij  van goedgekeurde genetisch gemodificeerde bomen - 200.000 eucalyptussen voor zeven zuidelijke staten in de VS (Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida en South Carolina) – zijn ontworpen om de koude te verdragen. Er is een rechtszaak ingediend om hun goedkeuring te vernietigen.

Chemisch wijzigen van de atmosfeer om ze af te koelen

De heersende machten wijzigen niet alleen bomen, gewassen en dieren genetisch, ze veranderen de atmosfeer ook chemisch. In 1976 verbood de Verenigde Naties vijandige milieu modificatie , nadat onderzoeksjournalist Jack Anderson ontdekte dat het gebruikt werd in Vietnam, Laos en Cambodja. Volgende maand, oktober 2010, zal de VN stemmen over een resolutie om alle geofysische oorlogsvoering activiteiten te verbieden.

Terwijl de  politie  chemtrails  een “samenzweringstheorie” noemt, is het onwaarschijnlijk dat het wetenschappelijk orgaan van de VN dat oproept tot hun beëindiging, een dergelijke aanbeveling zou baseren op fictie. Wie geïnteresseerd is in de wetenschappelijke en juridisch bewijs kan de bronnen nakijken in mijn stuk over atmosferische geo-engineering  .

Klimaatverandering wordt nog steeds gedebatteerd, vooral nadat de University of East Anglia  betrapt werd op het publiceren van valse gegevens   waaruit blijkt dat de temperatuur stijgt. Significante fouten in een rapport van de UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waar ook valselijk als een feit beweerd wordt dat Himalaya gletsjers zouden smelten in 2035, stimuleren ook de discussie. Onlangs vertelde een onafhankelijk onderzoeksorgaan het IPCC om testoppen met lobbyen  namens de opwarming van de aarde programma's. De leden van het IPCC werden ook verplicht hun financiële connecties aan dergelijke programma’s bekend te maken.
De temperatuur van de planeet wordt gekenmerkt als te warm, en de rijken en machtigen willen dus de planeet afkoelen. Als ze dat doen, zullen die koude-tolerante genetisch gemanipuleerde bomen overleven.

Het veranderen van de chemie van de hydrosfeer

Overheden ondersteunen ook de wijziging van de chemie van de hydrosfeer. Er is nog veel discussie   over de vraag of ijzer-bezaaiing van de oceanen   genoeg koolstof uit de atmosfeer haalt om daadwerkelijk de planeet af te koelen. Maar, net zoals de oplichting van de handel onder een absoluut emissieplafond, kan er winst gemaakt worden, dus staan beleidsmakers nog steeds achter het idee. Buiten de opzettelijke pogingen tot geo-engineering, kunnen we ook de industrie de schuld geven hieraan mee te werken.

Meer dan een eeuw werd de mensheid opgelicht in milieuvergiftiging met toxische chemische stoffen die eindigen in onze rivieren, meren en oceanen. "Conventionele" landbouw en industriële vervuiling doden ons. Bedrijven profiteren hiervan, en worden natuurlijk beschermd door de regeringen.

Het meest recente voorbeeld hiervan is BP die minstens 7,5 miljoen liter giftige olie oplosmiddelen in de Golf van Mexico spoot. Dit is na de dag van de aarde uitbarsting die tot 1320 miljoen liter olie in de Golf vrijliet. Die oplosmiddelen laten de olie gemakkelijker doordringen in de organen van het zeeleven, en ze belemmeren de olie-etende bacteriën. Ze vernietigen een oceaan  en de Amerikaanse Senaat geeft BP een vrijgeleide. Ze weigert  om dagvaardingen te verlenen om dit te onderzoeken, laat staan strafrechtelijk te vervolgen.

Vergeet partijdigheid, zegt Dateline Zero, "ze zijn van dezelfde partij, ze krijgen hun geld van de zelfde mensen, ze krijgen hun orders van dezelfde mensen, inclusief de grote olie industrie." De acties van de betrokken bedrijven en de overheidsinstanties belast met hen te reguleren, hebben doorlopende gelijkmatige vernietigende gevolgen veroorzaakt.

Dit gebeurt over de hele wereld. Bedrijven vernietigen de planeet onder het mom van een winstzoektocht. Maar hun ecomoordende activiteiten zijn zo verschrikkelijk en zo alomtegenwoordig dat de winst nauwelijks geloofwaardig lijkt als authentiek motief. Met dit alles samen - chemisch gewijzigde hemelen en wateren en genetisch gemanipuleerde planten en dieren – kunnen bewuste mensen niet anders dan verbaasd zijn over de vreemde transformatie van de planeet Aarde.

 

Bron: Rady Ananda voor Global Research – 8 september 2010

't Vertalerscollectief