Een nog niet op mensen getest experiment:
 VS bestrijdt verplichte etikettering


In Natural News wordt verslag gedaan van een aantal zaken met betrekking tot het etiketteren van voedsel: de rol van de VS hierin en het debat hierover tussen de VS en andere landen, zoals Zuid-Afrika (SA).
De VS is tegen etikettering van voedsel, SA is vóór.
De hoofdpunten van de strijd worden in het hierna volgende verkort weergegeven. Voor uitgebreide informatie raadpleeg naturalnews.

De VS en verschillende andere landen bezochten kort geleden een ‘Codex’-vergadering in Calgary om te spreken over het etiketteren van voedsel. De Codex Alimentarius is een verzameling van internationale goedgekeurde voedingsnormen, die op een universele manier zijn gepresenteerd. Deze Codex is er om de gezondheid van de mensen te beschermen en eerlijke voedselhandel te garanderen.
De vergadering had als belangrijkste doel: te komen tot een verplichte voorgeschreven etikettering van GM (= genetisch gemanipuleerd)- en GE (= genetisch veranderd)-voedsel ten behoeve van de consument.
De VS vindt dat alle GM/GE-voedsel gelijk is aan niet-GM/GE-voedsel. SA en veel andere Afrikaanse landen zijn het daarmee niet eens en zij weigeren zich te schikken naar de mening van de VS, die zich beroept op een Executive Order van George H.W. Bush uit 1992. Door het volgen van deze Order (voorgeschreven leefregel) wordt het als niet noodzakelijk geacht dat GM/GE-voeding wordt onderzocht voordat deze de markt op gaat. De ‘Food and Drug Administration’ (FDA) in de VS verplicht projectontwikkelaars om te waarborgen dat het voedsel, dat zij aan consumenten aanbieden, veilig is en voldoet aan de wettelijke voorschriften. Bovendien heeft zij de autoriteit om voedsel uit de markt te halen wanneer het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dit geldt ook met betrekking tot GM-voedsel.

Op dit moment is het GM-voedsel in de VS niet of nauwelijks getest. Dit is opmerkelijk gezien twee feiten:
a. VS is wereldleider op het gebied van GM/GE-voedsel.
b. Ieder ander land test al het voedsel voordat het in de voedingsketen terechtkomt.
Sommige Afrikaanse landen hebben het gevoel dat de VS een bevolkingsreductiestrategie toepast, omdat GM/GE-voedsel door deze landen ‘dodelijk’ genoemd wordt.

Gedurende bovengenoemde vergadering heeft SA een document gepresenteerd waarin een aantal kritische punten wordt genoemd onder andere:

1. Het maakt verschil uit tot welke religieuze groep je behoort als het gaat om het eten van voedsel.
SA vindt dat er aandacht geschonken moet worden aan religie en ethische overtuigingen door op het etiket van voedsel te vermelden of er genetisch gemanipuleerd is. Je moet weten als Jood of als Moslim of graan veranderd is met een gen van varkens bijvoorbeeld.
SA stelt dat de Codex en de World Trade Organisation (WTO) de ethische en religieuze rechten van christenen en joodse gelovigen niet beschermt.

2. Er kunnen gezondheidsbezwaren bij de consument ontstaan die niet voorzien zijn.
Consumenten kunnen het op grond van ethische , religieuze of emotionele motieven bezwaarlijk vinden sommige GM/GE-producten te kopen.

Ook kunnen er onbekende effecten optreden bij het consumeren van GM/GE-voedsel.
Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat er ziektes ontstaan die resistent zijn tegen antibiotica, omdat er een antibiotisch gen in het voedsel zit, dat men eet.
Reden voor SA om te stellen dat GM/GE-voedsel verplicht geëtiketteerd wordt.
Men kan dan zelf bepalen of men voor dit voedsel kiest ja, dan nee.

Bovendien hebben veel studies aangetoond dat er schadelijke tekorten en langetermijneffecten kunnen optreden door het consumeren van gemanipuleerd voedsel. Voor voorbeelden zie bovengenoemde site.
Behalve dat GM/GE-voedsel niet gelijkwaardig is aan niet gemanipuleerd voedsel is aangetoond dat het ook nog giftige voedingsstoffen kan bevatten. Ook hierdoor wordt het voedsel niet veilig.
Tenslotte is toezicht op de voedingsmarkt en de gevolgen voor de gezondheid van de mens niet mogelijk zonder etikettering.

Op grond van het voorgaande is de conclusie voor SA dat etikettering hoogst noodzakelijk is. Door etikettering worden handelaren en klanten in staat gesteld zich te informeren over risico’s van het eten van de voeding die zij kopen. De Codex impliceert etikettering. De mens kan vrijwillig beslissen over het voedsel dat hij eet, zonder dat er sprake is van dwang, fraude en vrijheidsberoving. Op die manier kan hij al of niet deelnemen aan het experiment.

De VS en zijn bondgenoten (onder andere Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Nieuw Zeeland, Maleisië, Indonesië) schoven de beweegredenen van SA om voor etikettering te stemmen terzijde en zij stelden dat GM/GE-voedsel volgens onderzoek veilig is en dat etikettering niet nodig is.
Daarentegen verklaarde SA in een nieuwe vergadering dat ze haar eigen etikettering zonder toestemming van de VS zou maken. Swaziland, Kenya, Ghana, Egypte, Cameroon, Sudaan, Nigeria, andere Afrikaanse landen dan SA, Japan, EU, Zwitserland en Noorwegen onderschreven deze beslissing.
In de vergadering kwamen deze landen overeen alle voorafgaande documenten over etikettering opzij te schuiven en de deur open te houden voor toekomstige internationale etikettering van GM/GE-voedsel op een later tijdstip. De VS stemde tegen deze overeeenkomst.

Door Dr. Gregory Damato, Ph.D.


Over de schrijver:
Dr. Gregory Damato woont in Perth in West-Australië. Hij is vegetariër en hij runt een Quantum-Biofeedback-Kliniek waarin hij uiteenlopende ziektes behandelt, van autisme tot kanker.
Op dit moment is hij bezig met het schrijven van een boek voor ouders om hen te informeren over de gevaren van inentingen bij hun kinderen en van chemische stoffen in speelgoed; over de effecten van EMF’s en EMR’s; over het bestrijden van kinderziektes en neurologische ziektes door middel van het verhogen van natuurlijke immuniteit, ontgifting, voeding en energetische medicijnen.
Zie ook zijn website.Samenvatting door ‘t schrijverscollectief, november 2008