Toxinen van genetisch gemodificeerde gewassen in bijna iedere vrouw


Canadese studie naar gifstoffen van genetisch gemodificeerde gewassen in de bloedstroom van zwangere en niet zwangere vrouwen en hun foetussen

Giftige stoffen uit genetisch gemodificeerde (GM) gewassen vinden hun weg naar de bloedstroom van vrouwen en hun foetussen. Dit schokkende gegeven weerspreekt de claims van de GM industrie. 

Tot nu hebben wetenschappers en multinationals die GM gewassen promoten altijd volgehouden dat de toxinen van genetisch gemodificeerde gewassen geen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid, daar deze in het menselijke darmstelsel afgebouwd zouden worden. Echter, de aanwezigheid van GM toxinen in het bloed toont nu onomstotelijk aan dat dit niet gebeurt.

Glyfosaat (Roundup) is een genetisch gemanipuleerd breedspectrum onkruidbestrijdingsmiddel dat wereldwijd in gebruik is als onkruidbestrijder, zowel in de landbouwsector als de niet-landbouwsector. 

Monsanto is de producent. Monsanto is ook de producent van genetisch gemanipuleerde zaden van o.a. maïs, katoen, soja en koolzaad. Roundup past precies op de ‘Roundup Ready-zaden’.

In het blad “Reproductive Toxicology” is aandacht besteed aan de studie "Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec" (Blootstelling aan GM pesticiden van zwangere vrouwen en foetussen in de regio ten oosten van Quebec). Ze hebben gemeten in hoeverre hoe de blootstelling van zwangere vrouwen aan pesticiden die worden gebruikt in GM industrie, zich verhoudt tot de blootstelling van de foetus aan deze stoffen; dus of deze toxines ook via de moederkoek bij de foetus komen.

Onderzoekers Aziz Aris en Samuel Leblanc hebben bloedmonsters genomen van dertig zwangere en negenendertig niet-zwangere vrouwen uit de stad Sherbrooke in Quebec.

In Canada worden jaarlijks miljoenen kilo’s glyfosaat gebruikt. De meeste producten waarin glyfosaat is verwerkt zijn een mix van glyfosaat met een uitvloeimiddel, dat ervoor  zorgt dat glyfosaat tot in de plantencellen komt. De producenten beweren dat glyfosaat goed en snel afbreekbaar is.

Producten met glyfosaat zijn giftig voor dieren én de mens. Oog- en huidirritaties, hoofdpijn, misselijkheid, gevoelloosheid, verhoogde bloeddruk en hartkloppingen zijn bekende symptomen en een direct gevolg. De uitvloeier in het veel gebruikte Roundup is nog giftiger dan het glyfosaat zelf.

Aris en Leblanc zochten in het bloed van vrouwen specifiek naar:

 • Glyfosaat, merknaam Roundup
 • Glufosinaat, een breedspectrum  onkruidbestrijdingsmiddel
 • AMPA, aminomethyl phosphorzuur
 • 3-MMPA, 3-methylphosphinico propionic acid
 • Cry1Ab, het Bt toxine van glufosinaat

Zowel glyfosaat als glufosinaat werden in hoge mate gevonden in het bloed van de niet-zwangere vrouwen; bij zwangere vrouwen, opvallend genoeg, nauwelijks (5 en 19%). Zwangerschap heeft grote veranderingen tot gevolg in het metabolisme van de vrouw. Men zou hopen dat dit een adequate bescherming is tegen de schadelijke stoffen van GM gewassen. Helaas.

In het bloed van zwangere vrouwen en de navelstreng van hun foetussen  werden de Bt toxinen 3-MPPA (het afbraakproduct van glufosinaat) en Cry1Ab (een van de Bt-insecticiden die ingebouwd worden in GM gewassen) gevonden, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Toxine

Zwangere vrouwen

 

3-MPPA

100%

100%

Cry1Ab

93%

80%

Bacillus thuringiensis (Bt) is een in de natuur voorkomende grondbacterie. Deze bacteria produceren eiwitten die inherente insecticiden zijn. Door dit feit zijn 'briljante' maar kortzichtige wetenschappers maar al te graag bereid om deze bezigheid te rechtvaardigen – door het creëren van nieuwe, te patenteren producten in de biolaboratoria van hun opdrachtgever - en dachten dat het een uitstekend idee zou zijn om die bacteria in de genen van verschillende plantensoorten, zoals graan, katoen en aardappelen te introduceren en door dat zo effectief te doen dat iedere plantencel giftig zou worden voor insecten.

Nu is het eten van zo'n plant met giftige eiwitten een alarmerende gedachte, zoals het eten van een dier dat net zo geleefd heeft (dit is belangrijk om dit biovergrotende fenomeen in een later scenario te kunnen begrijpen). Maar gegeven de onbegrijpelijk gecompliceerde taak om de potentiële zijdelingse schade hiervan vast te pinnen, is de 'Big Biotech' in dezelfde positie gekomen als 'Big Tobacco' tientallen jaren geleden en om zichzelf te kunnen verdedigen met de stelling - 'er is geen afdoende link'-argument, dat zijdelings aan het voorzorgsprincipe om de bijkomstige kostenrationalisatie te omvatten, hetgeen zo typerend voor deze 'corporate-world' is.

Giftigheid van  3-MPPA en Cry1Ab

Besef, dat 3-MPPA en Cry1Ab worden gebruikt in bestrijdingsmiddelen vanwege hun giftigheid.

3-MPPA, het afbraakproduct van glufosinaat, werd bij bijna 70% van de niet-zwangere vrouwen aangetroffen, bij 100% van de zwangere vrouwen en bij 100% van hun foetussen. Ook het aantal vrouwen en kinderen met Cry1Ab in hun bloed was hoog: 69% van de niet-zwangere vrouwen, 93% van de zwangere vrouwen en 80% van de foetussen.

3-MPPA

3-MPPA is een zeer gevaarlijke chemische stof en geeft de volgende klachten:

 • Bij inademen: brandend gevoel, hoest, benauwdheid en keelpijn
 • Bij huidcontact: verbranding, pijn en blaarvorming
 • Bij de ogen: wazig zicht, verbranding en pijn

En nu is er bewijs dat het zeer giftige 3-MPPA in bijna alle door Aziz Aris en Samuel Leblanc onderzochte zwangere vrouwen en hun foetussen opduikt.

Cry1Ab, het Bt toxine van glufosinaat

Greenpeace heeft Cry1Ab onderzocht en de conclusies zijn niet geruststellend.

 • Cry1Ab is een potente immunogeen, dat betekent dat het een reactie creëert in het immuunsysteem. Het bevat een gen dat weerstand bied aan antibiotische streptomycine. Daarom zal waarschijnlijk het probleem van voor antibiotica bestendige bacteriën toenemen.
 • De reactie van het afweersysteem kan worden gestart door een injectie van de stof in het lichaam of door opname via de mond.
 • De reactie betreft alle slijmvliezen.

De auteurs van de studie concluderen dat voorkomen beter is dan genezen. Omdat uit de studie blijkt dat GM toxines in bijna alle vrouwen aanwezig zijn, is de bewering van producenten dat genetisch gemodificeerde gewassen veilig zijn, omdat de stoffen zouden worden afgebroken, ontkracht.

 

Door Heidi Stevenson, 20 mei 2011