Oppervlakte gentech-gewassen stijgt tot 170 miljoen ha wereldwijd

Donderdag 21 februari 2013,

In 2012 werden wereldwijd 170,3 miljoen ha genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd, een toename met 6 % of 10,3 miljoen ha ten opzichte van 2011. In totaal teelden 17,3 miljoen landbouwers ggo-gewassen. Ten opzichte van 1996 is de oppervlakte met 100 vermenigvuldigd. Dat meldt ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) in zijn jaarverslag.
Ggo-gewassen werden geteeld in 28 landen in de wereld, die samen 60 % van de wereldbevolking uitmaken. Daarvan waren er 20 ontwikkelingslanden. Voor het eerst is de oppervlakte ggo-gewassen in ontwikkelingslanden trouwens groter dan deze in geïndustrialiseerde landen. In twee landen werden voor het eerst ggo-gewassen toegelaten in 2012, nl. in Sudan en in Cuba. Anderzijds waren er drie landen die afhaakten in 2012, nl. Duitsland, Zweden en Polen.
De Verenigde Staten blijven, met 69,5 miljoen ha ggo-gewassen de belangrijkste telers, gevolgd door Brazilië met 36,6 miljoen ha, Argentinië met 23,9 miljoen ha, Canada met 11,6 miljoen ha en India met 10,8 miljoen ha.
In Europa werd in 2012 in vijf landen (Spanje, Portugal, Tsjechië, Slowakije en Roemenië) BT maïs geteeld op een oppervlakte van 129.071 ha, het overgrote deel daarvan in Spanje.
Voor 2013 wordt de eerste droogtetolerante ggo-maïs verwacht in de Verenigde Staten en tegen 2017 zouden dergelijke rassen ook in Afrika gelanceerd worden. Daarnaast wordt ook gesproken over droogtetolerant ggo-suikerriet in Indonesië.

Bron: http://www.landbouwleven.be/nl/article/oppervlakte-ggo-gewassen-stijgt-wereldwijd-tot-170-miljoen-ha/15390.aspx