Burgerlijke ongehoorzaamheid of vernietiging van de biodiversiteit op aarde?

11 mei 2013
Mensen, wakker worden! Hoeveel tijd hebben we nog? De top van de EU is na veel lobbyen van zaadgiganten tot de conclusie gekomen dat de tijd van totale controle over de voedselketen is aangebroken. De enige zaden die straks nog legaal zijn, worden de door de staat goedgekeurde  genetisch gemanipuleerde zaden. Diegenen die geld genoeg hebben kunnen deze kopen.

Het is vijf minuten over 12. Het is onbekend waarheen we gaan met genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen. Alleen visie en moed kunnen de impasse doorbreken, die willens en wetens tot stand lijkt gebracht om de genenpoel van het menselijk ras en de planetaire biodiversiteit te wijzigen
(lees meer: obsolescence of the human race).

De technocraten in Brussel staan op het punt een wet aan te nemen die het verzamelen van natuurlijke zaden strafbaar maakt. De corporaties, de zaadgiganten, bedrijven als Monsanto hebben straks het monopolie en patenten van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en domineren de voedselketen. Hij die controle heeft over het voedsel, heeft controle over het volk. De mensen staan in dat geval schaakmat.

‘De EU’ heeft besloten, dat het tijd is het natuurlijke leven op de planeet te veranderen.

Dat is wat ze willen doen vanaf 6 mei 2013. Daarna hebben we het aan onszelf te wijten,  tenzij we ongehoorzaam zijn aan het gecentraliseerde, totalitaire regime, dat de planeet al bijna helemaal heeft overgenomen. We zijn er zelf medeplichtig aan, we staan toe dat we slaven worden van de Corporate Staat. Dat wil zeggen, als we doorgaan als gehypnotiseerde zombies, in plaats van het heft in eigen handen te nemen en te weigeren om aan het doodvonnis te voldoen. Deze 'weigering' is mogelijk. Maar het zal alleen de gewenste uitkomst hebben als we de goddelijke krijger, die slaapt in ons allemaal, wekken.

We moeten nu actie ondernemen. Voeding raakt ons allemaal, we kunnen niet zonder. De controle over deze dagelijkse noodzaak wordt onder onze neus weggekaapt. Aan ons om nu Nee te zeggen! Ook spirituele en kunstzinnige mensen. Zij hebben een kritieke rol in het beschermen van de heilige natuur. Technocraten en hun Illuminati meesters zijn niet in staat de kracht van de geest te dimmen, wanneer deze eenmaal is gewekt. We moeten allemaal vlammen. Of we sterven de hongerdood.

Uithongering van de geest is net zo erg als verhongering door gebrek aan voedsel, misschien nog wel erger. Het is de taak van kunstenaars om de hongerende geest te voeden. 

Ik ben boer, acteur, activist en schrijver. Ik zie hierin geen tegenstrijdigheid. Het zijn elkaar versterkende krachten van het geschenk van het leven dat ons hier op aarde heeft gebracht. En dit geschenk begint met een zaadje. Wanneer het zaadje tot bloei komt presenteert het een kracht die de tunnelvisie van technocraten kan overwinnen en de door macht verblinde politici, Bilderbergers en Illuminati top. Ze zullen allemaal ten prooi vallen aan onze Excalibur, als we niet vergeten deze te gebruiken.

We moeten wel!

Op dit moment worden eeuwenoude zaden in laboratoriumschaaltjes omgevormd tot een genetisch gemanipuleerde Holocaust. Wat de inwoners van de EU tot zich nemen wordt langzaam maar zeker door zaadgiganten bepaald. Het GGO bedrijf zit door middel van lobbyen diep geworteld in het EU in Brussel. We moeten hiertegen vechten met duizend zwaarden. Want het zijn uiteindelijk wijzelf die genetisch worden gemanipuleerd en gedegenereerd.

Die subversieve genetische veranderaars zijn ervan overtuigd dat ze zullen slagen, met hun sinistere machtsspelletjes. Maar, dappere zielen, niets kan ons meer aansporen tot actie als de uitdaging dat men ons wil degenereren. Dat men een levenloze trans-humanistische toekomst ziet voor het menselijk ras. Laten we dus gebruik maken van deze gelegenheid.  Laten we onze tegenstanders verrassen. Laten we gebruik maken van deze poging om ons tot absolute slavernij te dwingen en de controle terugnemen over ons lot en het lot van dit universum.

Dan beseffen we dat onze oh zo lang in slaap gesuste potentie moet opstaan. We kunnen de aasgieren van Brussel terugdringen.

Laat 'de redding van het zaad' dienen als een symbool van het tarten van alle levensbedreigende besluiten en wetten. We kunnen dit niet alleen overlaten aan boeren en tuinders. Net zoals we het niet alleen kunnen overlaten aan 'kunstenaars' om de creatieve aard die in alle menselijke wezens bestaat te uiten. Of aan 'artsen' om ons te vertellen dat we ziek zijn en hoe we onszelf kunnen genezen. Aan ‘bankiers' om ons te vertellen waar we ons geld moeten laten en wat we ermee moeten doen.

De redding van natuurlijke zaden is iets wat ons allemaal treft. Maak een einde aan de tirannie. Weiger te voldoen aan eisen die leiden tot de dood van de natuur. Kweek je eigen voedsel. Knoop banden aan met de lokale boeren en telers. Inspireer hen om biologisch verantwoord 'echt' voedsel te verbouwen. Betaal er een eerlijke prijs voor en bied aan om te helpen met oogsten. Verbind je met hen.

Blijf niet als verdoofd zitten en laat je als een nummer bij de check-out balie afserveren. Het leven begint als we onze eigen weg inslaan, de vijand in de ogen kijken en NEE zeggen.

Door Julian Rose
Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/05/11/civil-disobedience-or-death-by-design/ 

Vertaald door ’t Vertalerscollectief