Wie en wat is multinational Monsanto? 
 


Monsanto onderscheidt zich van andere multinationals door de vastberadenheid om de hele voedselketen wereldwijd te controleren. De afgelopen tien jaar heeft Monsanto honderden bedrijven opgekocht die zaden produceren. Monsanto voert een absolute controle uit, onder andere door middel van patenten. Deze patenten leveren geld op. Natuurlijke gewassen leveren geen geld op omdat er (nog?) geen octrooi op genomen kan worden. Men hoort mensen wel eens zeggen: Als je geen problemen wilt krijgen met Monsanto, dan koop je toch gewoon hun genetisch gemanipuleerde zaden niet? Dan koop je toch ‘natuurlijke’ zaden?

Zo makkelijk is dat niet.

Een geschiedenisles: Joe Francis Queeny startte in 1901 in St. Louis, na een lange carrière in de farmaceutische industrie, een bedrijf dat de kunstmatige zoetstof saccharine produceerde. Het bedrijf van de Ier, kreeg de familienaam van zijn vrouw. Zijn eerste grote klant werd Coca Cola. Hierna maakte Monsanto andere producten voor de farmaceutische en voedselindustrie, o.a. vanilline, cafeïne en aspirine. In 1985 kocht G.D. Searle & Co Monsanto op. Nutrasweet (merknaam voor aspartaam) werd een nieuw product. Over de gevaren van aspartaam is elders in deze website veel te lezen.

Tijdens WO II ontstond er een partnerschap tussen de regering en Monsanto. Monsanto kreeg te maken met het Manhattan Project, dat uiteindelijk leidde tot de productie van de eerste atoombom. Tot de jaren 80 was Monsanto ook verantwoordelijk voor Mound Labaratory, een nucleaire faciliteit voor de Amerikaanse regering. Monsanto was betrokken bij de productie van het beruchte 'Agent Orange', het chemische wapen dat werd ingezet tijdens de Vietnamoorlog. Verder is Monsanto ook vanaf het begin betrokken geweest bij de productie van de zeer giftige organische chloorverbindingen ‘pcb’s’.

Monsanto kwam negatief in de media door het rubberverzachtende middel ‘Etoxiquine’. Het heeft voor een voedingsschandaal gezorgd in de jaren negentig toen het toegepast ging worden als conserverend middel in het droogvoer van huisdieren. Er ontstonden gezondheidsproblemen bij de huisdieren. Etoxiquine mag niet meer als conserveermiddel in voor menselijke consumptie bestemd vlees gebruikt worden en wordt door de diervoeder industrie steeds minder gebruikt.

Monsanto promoot groeihormonen die geproduceerd worden op basis van genetische manipulatie. Deze groeihormonen worden bij koeien ingespoten en zorgen voor een grotere melkproductie. De zogenaamde rBGH’s of rBST’s worden in Amerika verkocht onder de naam Posilac. Monsanto beweert dat de consumenten geen nadelige gevolgen hebben van dit product. Maar in Canada, Nieuw-Zeeland, Japan, Australië en ook in Europa zijn rBGH’s nu officieel verboden omdat is vastgesteld dat ze erg schadelijk zijn. Vee dat met het middel wordt geïnjecteerd is extra gevoelig voor vele aandoeningen, waaronder uierontsteking en onvruchtbaarheid. De ziektes waarvoor de koeien behandeld moeten worden veroorzaken niet alleen onnodig lijden bij de dieren. De melk van deze dieren bevat  pus, antibiotische resten en een hormoon (IGF-1). Dit (natuurlijke) hormoon komt normaliter ook voor in melk, maar is bij niet-kinderen een carcinogeen (onder meer borst- en prostaatkanker). De mensen die melk drinken van deze koeien lopen de kans immuun te worden voor antibiotica.

Monsanto is de producent van genetisch gemanipuleerde zaden van o.a. maïs, katoen, soja en koolzaad. Ook maakt Monsanto het herbicide Roundup. Dit middel wordt nu inmiddels overal ter wereld ingezet als onkruid bestrijder. Roundup past precies op de ‘Roundup Ready-zaden’ van Monsanto. Monsanto heeft deze Roundup Ready-zaden uiteraard gepatenteerd en doet alles om deze rechten te beschermen. Boeren mogen de zaden na een oogst niet verzamelen en hergebruiken, maar moeten nieuwe zaden kopen. Het kan gebeuren dat de Roundup-Ready zaden via de wind, insecten of vogel uitwerpselen op het land van een boer terechtkomen: als Monsanto erachter komt, heeft deze boer moeilijkheden. Monsanto heeft een legertje onderzoekers, de zogenaamde Monsanto-politie, die erachter proberen te komen of de rechten worden geschonden en die boerderijen, zaadverkopers en coöperaties bezoeken.

De akkers van de boeren worden besmet met genetisch gemanipuleerd zaad van Monsanto. Hoe kunnen de boeren de ‘Monsanto-politie’ tegenhouden die ongevraagd monsters nemen van de producten van hun land? Hoe kunnen de boeren de helikopters van Monsanto tegenhouden die spioneren vanuit de lucht? Wanneer Monsanto beweert genetisch gemanipuleerde monsters gevonden te hebben, starten zij een rechtszaak tegen de boer. De boer wordt beschuldigd van diefstal. De boer heeft immers niet betaald voor het ‘in gebruik nemen’ van door Monsanto genetisch gemanipuleerde zaaigoed. De boeren hebben geen geld om rechtszaak na rechtszaak vol te houden en stemmen in met een schikking met Monsanto. Het jaar erna zullen ze uit angst Monsanto zaaigoed aanschaffen. Zo zijn vele boeren financieel geruïneerd, terwijl de reserves van Monsanto onuitputtelijk zijn. Geen enkele boer is veilig voor Monsanto.

Monsanto probeert het de boeren onmogelijk te maken ‘normaal’ zaaigoed te verkrijgen. Monsanto heeft bijna alle zaadproducenten in ‘de Midwest’ van Amerika opgekocht, ook Seminis, de katoenzaden-onderneming Emergent genetics en het prestigieuze De Ruiter Seeds uit Bergschenhoek in Nederland.

Wanneer een staat in Amerika de zogenaamde ‘Monsanto Zaadwetten’ heeft aangenomen zijn er regels voor registratie en onderzoek waaraan een boer moet voldoen, en boetes wanneer die regels niet worden opgevolgd. Op deze manier worden boeren tegengewerkt die zelf zaad willen verzamelen. Monsanto lobbyisten zorgen dat de wetten worden aangenomen. Met Monsanto zaadwetten is het voor boeren niet meer mogelijk om gewoon zelf zaad te winnen, te bewaren en vrijelijk te verspreiden. Vroeger lagen de zakken met zelf gewonnen zaad klaar in de schuur voor het volgende jaar. Dat is nu voorbij.

Monsanto lobbyisten komen vaak uit het Monsanto concern zelf. Veel critici wijzen op de nauwe banden tussen Monsanto en de Amerikaanse keuringsdienst van waren FDA. Er zijn banden met inlichtingen diensten, het leger en presidenten van Amerika. Zo is Michael Taylor een draai-deur advocaat van Monsanto, die de giftige rBGH doorgedukt heeft als senator onder Clinton en nu naar voren wordt geschoven in de Senaat om de wetsvoorstellen HR875 en S425 door te drukken. Als de wetsvoorstellen HR875 en S425 doorgedrukt worden, is Monsanto de volledige heerser over het voedsel in Amerika. Kortom; genetisch gemanipuleerde planten, slachtvee geïnjecteerd met Posilac, boerderijen die alleen nog maar aan de Monsanto-normen voldoen, gechipt vee en eigenaren, volledig ontnomen van alle vrijheid. Het zal het einde betekenen voor alle kleine, van generatie op generatie overgegeven boerderijen.

Er wordt in Amerika erg veel haast gemaakt om de wetsvoorstellen HR875 en S425 binnen 2 weken te implementeren. Grootste lobbyist; Monsanto. Door deze wet moeten organische tuinders specifieke kunstmest gebruiken en hun planten met chemicaliën besproeien. Ook privé tuinen met producten voor eigen gebruik vallen onder deze wet. De wet strekt zich uit tot alles wat gebruikt wordt voor consumptie en ook (consumptie)dieren vallen hier onder.

Monsanto probeert nog meer antidemocratische wetten door te drukken, die zorgen dat regio’s zelf geen zeggenschap meer hebben over wat er in hun omgeving geplant wordt. Burgers kunnen geen nee zeggen tegen de teelt van genetisch gemanipuleerde planten die industriële chemicaliën of drugs produceren. Of de teelt van rijst met menselijk DNA erin. Dat daarna deze planten mixen met de oorspronkelijke natuurlijke gewassen, is gewoon pech. Op deze kaart is te zien of de staat waarin u woont in Amerika nog vrij is van de Monsanto/Vilsack wet.

Eigenaren van zaadwinnende machines krijgen de politie op hun dak. De politie zegt dat omringende boeren geklaagd hebben over ‘onhygiënische praktijken’. 

Op deze youtube video spreekt Vandana Shiva over de bovengenoemde Monsanto technieken. Zij is een van de leidende anti-Monsanto propagandisten in de wereld. Ze schreef er het boek ‘Monocultures of the mind’ over.

Kent u het verhaal van Gandhi? De Britten hadden in 1930 op zout een belasting gelegd. Gandhi liep bij wijze van geweldloos protest een ‘satyagraha’ (geweldloos verzet) met duizenden Indiërs meer dan 400 kilometers naar de zee: de mars naar de zee . De Engelse soldaten sloegen de mensen neer met de kolven van hun geweren. De mensenstroom hield echter niet op. Het geweldloze verzet van de Indiërs bracht het onderdrukkende Britse gedrag aan het licht. De zout ‘satyagraha’ werd een symbool voor onafhankelijkheid.

Vandana Shiva is een ‘zaad satyagraha’ begonnen: geweldloos verzet tegen de zaadwetten. Zij heeft miljoenen boeren achter zich staan. De rest van de wereld zouden Gandhi en Shiva moeten eren om hun gevecht voor onafhankelijkheid en het strijden tegen het verlies van basale vrijheden.

In vele derde wereld landen is Monsanto en diens werkwijze een groot probleem. De ongeletterde arme boeren begrijpen niet wat ze in huis halen wanneer zij door PR worden overgehaald of gedwongen worden door wetgeving. De opbrengsten van genetisch gemanipuleerde gewassen zijn minder dan van biologische en natuurlijke gewassen, de grond waarop het groeit is na 10 jaar zo goed als dood. De boeren staan voor enorme extra kosten omdat de bemesting erg duur is en ze elk jaar weer opnieuw duur zaad moeten kopen. Het drijft Indiase boeren tot wanhoop: het aantal zelfdodingen onder boeren die in de wurggreep van Monsanto zijn gekomen is dramatisch. 

Greenpeace heeft een rapport genaamd ‘de zeven doodzonden van Monsanto’ gepubliceerd: klik hier 

Greenpeace is van mening dat de chemie gigant Monsanto systematisch openheid verbergt over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen voor consumenten en producenten. Toen in 2008 een ‘International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development’ (IAASTD), gerapporteerd werd, werd er kritiek gespuid over de genetisch gemanipuleerde gewassen. Hierna stapte Monsanto uit het IAASTD.

In januari 2007 werd in Frankrijk Monsanto schuldig bevonden door een rechter. Op de verpakking van hun Roundup herbicide werd vermeld dat de toxinen van Roundup biologisch afbreekbaar waren. Dat zijn ze niet. Het is algemeen bekend dat de toxinen van Roundup slecht zijn voor de menselijke gezondheid en omringende natuur. De woorden ‘biologisch afbreekbaar’ moesten van de verpakking worden gehaald. 

Later dat jaar moest Monsanto in Zuid Afrika van de reclame commissie (ASA) een advertentie intrekken waarin valselijk werd vermeld dat “er geen negatieve wetenschappelijke  of medische gevolgen bekend waren door het gebruik van genetisch gemanipuleerde voedsel”.

In Duitsland werd in 2005 door de rechter bepaald dat een rapport over proeven met genetisch gemanipuleerde maïs ‘MON863’ op ratten openbaar moest worden gemaakt. De conclusie van onafhankelijke wetenschappers: de ratten hadden tekenen van vergiftiging in nieren en lever.

Beloften van Monsanto, door het gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden: meer opbrengst, meer winst, blijkt in de praktijk niet uit te komen. Er zijn zoveel bijkomende kosten dat er vaak überhaupt geen winst wordt gemaakt. 

Monsanto is een van de deelnemers aan- en investeerders in de ‘Svalbard Global Seed Vault’, de Wereldzaadbank in Spitsbergen. Net als Syngenta Foundation, de Rockefeller Foundation, de Bill en Melinda Gates Foundation en de Noorse regering. In een grote bunker worden miljoenen door vele landen gedoneerde zaden opgeslagen 'met het oog op toekomstige catastrofes'. 

Link naar de ‘Monsanto files’



Nederlands ondertitelde versie van de documentaire (1 uur en 41 minuten)

'The world according to Monsanto'

Marie-Monique Robin, die al drie andere documentaires op haar naam heeft staan over biodiversiteit en patenten op leven, kwam daarbij steeds de naam Monsanto tegen en ging daarom op onderzoek uit naar het bedrijf zelf. Onthullend.



Auteur: © ’t Vertalerscollectief wergroep Wijwordenwakker