GM schandaal: wat zijn eigenlijk de effecten op lange termijn van genetisch gemanipuleerd voedsel?

 

Wetenschappelijke onderzoeken moeten eerst door de corporaties die de genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen verkopen en produceren zelf zijn goedgekeurd, voordat zij gepubliceerd mogen worden.

 

Een van de grootste mysteries die optreedt rondom genetisch gemanipuleerd voedsel, is de afwezigheid van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke lange termijn effecten ervan. Sinds de start in de negentiger jaren in Amerika en Argentinië, is er geen onderzoek gedaan naar diëten met genetisch gemanipuleerde voeding op mensen of zelfs ratten. Nu is duidelijk geworden waarom: de GM corporaties, zoals Monsanto, BASF, Pioneer en Syngenta, verbieden dit.

 

In een artikel van het ‘Scientific American’ van augustus 2009 wordt duidelijk hoe de snelle verspreiding van GM producten in de voedselketen sinds 1994 heeft plaats gevonden. Er is niet één onafhankelijke studie gepubliceerd, in wat voor wetenschappelijk magazine dan ook. De reden is dat het niet mogelijk is te verklaren, dat genetisch gemanipuleerde gewassen, zoals Monsanto Roundup Ready sojabonen of MON8110 GMO maïs, tot schadelijke gevolgen kunnen leiden. De GM industrieën verbieden namelijk deze onderzoeken!

 

Echt waar. Voordat men zaad aanschaft, om te planten of wat dan ook, moet men een verklaring ondertekenen: de “End User Agreement”. Monsanto, Pioneer (Du Pont), en Syngenta verbieden met deze verklaring elk onderzoek. Wetenschappers mogen geen onderzoek verrichten naar de omstandigheden waaronder de GM zaden bloeien of sterven. Of bepaalde GM zaden beter zijn dan anderen, of dat GM zaden tot een grotere voedsel productie leiden dan natuurlijke zaden. Het meest alarmerend is het verbod om mogelijke effecten op de lange termijn te onderzoeken, op mensen of dieren.

 

Het enige onderzoek dat gepubliceerd mag worden, is onderzoek wat vooraf is goedgekeurd door Monsanto en de andere GM corporaties.

 

Het hele proces  om genetisch gemanipuleerde gewassen in de V.S toe te staan sinds 1992, werd op verzoek van Monsanto, gedaan zonder speciale onderzoeken om het veilig gebruik ervan te testen. Volgens president Bush waren GM zaden substantieel zo goed als gelijk als natuurlijke zaden. Is hier sprake van corruptie? Vroegere advocaten van Monsanto werden toegewezen als verantwoordelijke EPA en FDA vertegenwoordigers, die de regels moesten opstellen voor de GM industrie. Tot aan vandaag heeft de overheid niet één onafhankelijk onderzoek gedaan naar het veilig gebruik ervan. Alleen onderzoeken die door de GM industrieën zelf zijn verricht zijn gepubliceerd. Geen wonder dat Monsanto en consorten zo positief zijn, en GM als dé oplossing presenteren voor alle honger in de wereld.

 

In Amerika hebben 24 in maïs en insecten gespecialiseerde wetenschappers een protestbrief gestuurd naar het EPA (Environmental Protection Agency). Zij eisen dat het censorschap van Monsanto, BASF, Pioneer en Syngenta wordt opgeheven. Het gaat tenslotte om de voedselketen en de gezondheid van mens, dier en het milieu. Al het voedsel zou nauwkeurig onderzoek moeten ondergaan, ook genetisch gemanipuleerde gewassen. Voortaan zullen we voordat we een pak cornflakes openmaken, checken of er GM maïs in is gebruikt! 

Auteur: © F. William Engdahl,  29 juli 2009

 

F. William Engdahl is schrijver van “Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order”. 

 


Ook het boek "Seeds of Destruction" is van zijn hand
 

 

Global Research, 2007 ISBN 978-0-937147-2-2

 


Engdahl heeft na veel research een boek geschreven over de kleine socio-politieke elite groep die macht heeft over ons allemaal: wie de macht over de voeding in handen heeft kan alle mensen controleren.

Het gaat niet alleen over de gevaren van genetisch gemanipuleerd voedsel. Engdahl neemt de lezer mee naar geheime achterkamertjes van corporaties en politiek en onderzoekslaborato ria.

De auteur openbaart de diabolische wereld van winstgedreven politieke intriges, dwang en corruptie bij de overheid, waar genetische manipulatie en het patenteren van levensvormen gebruikt worden om wereldwijd controle over de voedselproductie te verkrijgen. Het boek leest niet alleen als een thriller, het is een thriller.

Engdahl’s boek gaat verder dan de bekende controverse, dat de praktijk rondom de techniek van genetische manipulatie omringt. Het boek opent je ogen, je moet het gelezen hebben, wanneer je sociale rechtvaardigheid en wereldvrede belangrijk vindt.

Wat Engdahl’s visie op de wereld beangstigend maakt is de echtheid ervan. Hoewel de beschaving is gebouwd op humanistische grondslag, is in deze tijd van “vrije markten” álles – wetenschap, handel, agricultuur en zelfs zaden – in de handen van enkele wereldwijde corporaties en hun politieke medestanders, een wapen geworden.

Om wereldheerschappij te verkrijgen hebben ze niet langer soldaten met bajonetten nodig. De controle over de voedselproductie is genoeg (Dr. Arpad Pusztai, biochemicus en werkzaam geweest bij het Rowett Instituut van Schotland).

Wie meer wil weten over de socio-politieke agenda, waarom biotechnische corporaties alles doen om genetisch gemanipuleerde zaden over de hele wereld te verspreiden, lees dit uitstekende boek (Marijan Jost, professor in genetica, Kroatië).

Het boek leest als een moordmysterie waarin vier giganten, Anglo-Amerikaanse agro conglomeraten, geen enkele scrupules hebben om genetisch gemanipuleerde voeding door te drukken om daarmee de controle over de grondslag van ons bestaan te verkrijgen (Anton Moser, professor van biotechnologie, Graz, Oostenrijk).