Griepvaccinatie: feiten en mythen


In de “Cochrane Library” is een opmerkelijke studie over griepvaccinaties te vinden. De Cochrane Library is een verzameling van databases en de meest uitgebreide bron van hoogwaardige onafhankelijk informatie over het effect van gezondheidszorginterventies. In de studie "Vaccines for preventing influenza in healthy adults" (Vaccinaties die griep moeten helpen voorkomen bij gezonde volwassenen) over griepvaccinaties is men tot de eindconclusie gekomen, dat er geen bewijzen zijn te vinden dat griepvaccinaties voordelen bieden.

De schrijvers merken op, dat de enige onderzoeken uit het verleden over griepvaccinaties, die tot een positieve conclusie kwamen, door de industrie waren gesponsord. Deze gesponsorde studies werden daarna uitgebreid in prestigieuze magazines gepubliceerd.

De studie kraakt de farmaceutische industrie en diens dienaren, de medicijnentest-industrie en de medische wereld die afhankelijk is van de medicijnen, compleet af. De resultaten van dit onderzoek lijken het routinematige gebruik van griepvaccinaties bij gezonde volwassenen te ontmoedigen. Gezonde volwassenen hebben geen groot risico op een complicatie zoals een infectie aan de luchtwegen. Het gebruik van griepvaccinaties zou alleen moeten worden aangeraden in individuele en specifieke gevallen.

De auteurs van de studie hebben geprobeerd andere onderzoeken, die gedaan zijn naar de effecten van griepvaccinaties bij gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar, te betrekken in hun studie. Ze hebben in het centrale register van de Cochrane Library gezocht naar alle “controlled trials”, Central, The Cochrane Library, 2010, issue 2, MEDLINE (januari 1966 tot juni 2010) en EMBASE (1990 tot juni 2010)." Ze hebben 50 rapporten bekeken. Veertig van deze vijftig rapporten betrof klinische testen met meer dan 70.000 mensen. Twee rapporten gingen alleen over nadelige bijeffecten van griepvaccinaties; deze werden niet betrokken in deze studie.

De rapporten gingen over alle typen griepvaccins: met levend, verzwakt of dood griepvirus.

Er werd speciaal gelet op aantallen mensen en de ernst van de griepsymptomen. Ze keken ook naar aantallen personen die slechte effecten hadden en naar ernst van de effecten van griepvaccinaties. De auteurs schreven naar onderzoekers van eerder gedane onderzoeken wanneer ze data misten. De respons was teleurstellend. Uiteindelijk hebben ze vijftig en niet tweeënnegentig rapporten in hun onderzoek betrokken, daar vele onderzoeken geen of te weinig controlegroepen hadden gebruikt, inconsistenties in de gepresenteerde data hadden, of te weinig data en onnauwkeurige onderzoeksresultaten hadden.

De auteurs kwamen tot de conclusie dat griepvaccinaties die door injectie werden toegebracht tot een vermindering van griepachtige symptomen leiden van 4%. Ze vonden geen bewijs dat vaccinatie leidde tot het tegenhouden van virale besmetting! Daarmee is dus het argument van de kudde immuniteit van de baan! Kudde-immuniteit is de passieve bescherming die niet-gevaccineerden genieten als gevolg van een hoge vaccinatiegraad bij de rest van de bevolking of bevolkingsgroepen. Hoe meer gevaccineerden hoe minder kans de ziektekiem heeft om zich te verspreiden. Niet-gevaccineerden zouden op die manier passief worden beschermd. Nu blijkt dat vaccinaties geen enkele bescherming bieden.

Er werd ook geen enkel bewijs gevonden dat griepvaccinaties complicaties bij griep verminderden of hadden helpen voorkomen.


Vijf mythen van griepvaccinaties

Mythe 1: De griepvaccinatie is effectief
Statistisch is het zelfs zo, dat je minder kans hebt op griep, als je geen griepvaccinatie hebt gehaald. Een journalist van BCTV in Vancouver rapporteerde dat van de 32 mensen in de eerstehulppost van het ziekenhuis 30 mensen een antigriep spuit hadden gehaald.

Mythe 2: De griepvaccinatie behaalt veel succes in het voorkómen van griep
Wanneer je beseft dat een placebo injectie met water een succesgehalte heeft van 30 % is het percentage succes van een griepvaccinatie van 6,25% erg slecht.

Mythe 3: De griepvaccinatie is veilig
De vooraanstaande immunoloog Hugh Fudenberg beweert dat wie tussen 1970 en 1980 vijf griepvaccinaties heeft gehad 10 maal meer kans heeft op Alzheimer. Dit heeft te maken met het aluminium en kwik uit de injectie die accumulerend in de hersenen worden opgeslagen. Dit leidt tot cognitieve disfuncties.

Mythe 4: Er zitten geen ongezonde ingrediënten in griepvaccinaties
In een griepvaccinatie zijn grofweg drie categorieën ingrediënten te vinden: de virussen en gecultiveerde bacteriën; geaborteerde menselijke foetuscellen, varkensbloed, nierweefsel van apen, koepokken pus, kalf serum (hierin groeien de bacteriën en virussen); neutrealisatoren, stabilisatoren, conserveringsmiddelen: kwik, aluminium en formaldehyde. Formaldehyde is kankerverwekkend, geen hoeveelheid hiervan wordt veilig geacht wanneer het in een levend organisme wordt gespoten. Het wordt gebruikt om gestorvenen te balsemen.

Mythe 5: De griepvaccinatie werkt
De griepvaccinatie maakt het immuunsysteem eerder zwakker, waardoor de kans om griep te krijgen groter wordt. Het is beter voor uw gezondheid om de griepvaccinatie te ontlopen! Niet alleen zitten er vele ongezonde stoffen in, veel mensen krijgen binnen korte tijd na hun vaccinatie daadwerkelijk griep.

Dokter Viera Scheibner is een meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van vaccins.

Scheibner: “Er wordt in steeds meer medische magazines geschreven over anaphylaxis (hypergevoeligheid en allergische reacties) en ernstige immunologische reacties als direct gevolg van vaccinaties. Er treedt een vorm van sensibiliseren op, mensen worden juist extra bevattelijk voor de ziekte waartegen gevaccineerd wordt.”

Scheibner: “We zien bij kinderen na vaccinatie, dat ze binnen enkele dagen tot drie weken loopneuzen ontwikkelen, oorinfecties krijgen, longontsteking en bronchitis ontwikkelen. De vaccinaties worden door middel van reclamecampagnes aangeprezen, ze beloven immuniteit, maar dat is niet de werkelijkheid. Er is eerder sprake van onderdrukking van het immuunsysteem.”

Scheibner: ”Vaccins kunnen interne organen beschadigen, vooral de alvleesklier. Daarom is iedereen die regelmatig gevaccineerd is bevattelijk voor auto-immuunziekten zoals diabetes, ziekte van Addison, arthritis, astma, hepatitis, lupus, MS, botontkalking en tientallen andere ziekten.”

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het lichaam zichzelf aanvalt, of meer accuraat is, wanneer het is aangevallen door een ongezonde leefstijl, stress, toxinen in medicijnen, water en voeding.

Immunoloog Jesse Stoff is van mening dat de gezondheid van een mens door vier factoren wordt bedreigd:

1. ongezonde voeding

2. door de mens veroorzaakte toxinen in het milieu

3. ziekteveroorzakende organismen en diens toxinen

4. trauma’s die het immuunsysteem beschadigen zoals röntgenstraling en stress

Andere factoren zijn slaapgebrek, te weinig lichaamsbeweging, roken, teveel alcohol- consumptie en andere excessen die het lichaam uit balans halen.

Conclusies:

De studie uit de Cochrane Library heeft weinig bewijs gevonden dat griepvaccinaties voordelen kunnen bieden. Daarbij moet worden opgemerkt dat 15 van 36 testonderzoeken door de industrie werden gesponsord. Deze griepvaccinatie testrapporten werden gepubliceerd in meer prestigieuze magazines en werden vaker geciteerd, dan de onafhankelijke rapporten, ook al was de methodische kwaliteit vergelijkbaar. Onderzoeken die uit onafhankelijke bronnen kwamen hadden geen conclusies die gunstig waren voor de griepvaccinatie industrie. Er is bewijs dat wereldwijd gemanipuleerd wordt met conclusies en valse beruchtheid van de studies.

Men kan zich afvragen hoe griepvaccinaties gerechtvaardigd kunnen worden, wanneer er praktisch geen voordeel is. De vaak gebruikte kudde-immuniteit blijkt niet waar te zijn. Er is geen voordeel te behalen, complicaties komen niet minder vaak voor, er sterven niet minder mensen na een griepvaccinatie. Er zijn genoeg gedocumenteerde gevallen bekend van ernstige schadelijke effecten van griepvaccinaties en deze worden verzwegen, verminkt en niet bekend gemaakt. Het is tijd dat volwassenen en kinderen niet langer geprikt worden, zonder een stukje bewijs dat ze daar voordeel mee kunnen doen.Bronnen:
www.gaia-health.com
www.rense.com
www.nutralegacy.com

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief