Belangenvertrengeling farmacie en media
Vaccinatieslachtoffers krijgen de schuld van de uitgeroepen noodtoestand

 

Corruptie in Rupert Murdoch’s media imperium

In Salem, Amerika, vonden in 1692 de beroemde heksenvervolgingen plaats. De medici uit die tijd konden het bizarre gedrag van de jongeren niet duiden. De jeugd was bezeten door satanische entiteiten, dachten godsdienstige fanatiekelingen en zo rechtvaardigden zij gerechtelijke vervolging, moord en doodslag.

Rupert Murdoch is de oprichter en grootste aandeelhouder van een van ‘s werelds grootste mediaconglomeraten en bezit o.a. de New York Post. Uit het artikel van 3 november j.l. “Waarom geen vaccinaties tegen de varkensgriep te krijgen zijn”, door Robert Goldberg (vice-president van het ‘Center for Medicine in the Public Interest) blijkt dat Amerika’s intelligentieniveau niet geëvolueerd is sinds de beruchte heksenvervolgingen uit 1692. De status quo van gepopulariseerde psychopathologie, sociale ongelijkheid en massamoord oftewel geïnstitutionaliseerde genocide gaat gewoon door.

Gezondheidsdeskundigen Goldberg en Peter Pitts schuiven de schuld van de uitgeroepen noodtoestand door Obama in de schoenen van “gekken die denken dat het aanwezige kwik in vaccinaties een groter probleem is dan het tekort aan vaccinaties.”

Ik, Leonard Horowitz, ben zo iemand. Ik probeer bekendheid te geven aan de giftigheid en de gevolgen van kwik in de vaccinaties, de links met neurologische ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen van kinderen. Mensen zoals ik worden door Goldberg en Pitts beschuldigd van het onder druk zetten van de regering, zodat er vaccinaties gekocht worden met één dosis in één capsule, in plaats van de multi-doses die nu aangeschaft worden. Alsof de regering ooit geluisterd heeft naar tegenstanders van het vaccineren!

In enkele dosis capsules is de toevoeging van kwik minder nodig. Verschillende vaccinaties hebben variërende kwik concentraties in zich. Dit duidt op een gebrek aan standaardisering en is wetenschappelijke nalatigheid. De productie van enkele dosis capsules is echter meer kostbaar en neemt meer tijd. “Dus” krijgen wij, tegenstanders van vaccinatie en slachtoffers van kwikvergiftiging, er de schuld van dat er een tekort is aan vaccinaties. Dat de noodoproep ‘Model State Emergency Health Powers Act implementation’ door Obama is doorgevoerd.

We worden langzaam vermoord

Ik heb last van eczeem, net als 10 tot 15% van de Amerikaanse bevolking. Eczeem is een aandoening, waarvan algemeen aangenomen wordt dat het een gevolg kan zijn van vergiftiging door vaccinaties. Het lichaam wordt geïnjecteerd met kwik en lichaamsvreemde eiwitten. Deze hechten zich aan de normale lichaamscellen. De slecht passende nieuwe combinatie van cellen wordt een antigeencomplex en wordt aangevallen door de witte bloedcellen. Het gevolg is een reeks aan auto-immuunziekten, waaronder eczeem. Wie profiteert hiervan? De farmaceutische industrie.*

Mijn moeder stierf aan de gevolgen van het Guillain Barre Syndroom, dat zij ontwikkelde na de vaccinaties tegen de varkensgriep in 1976. Mijn schoonzus kreeg reumatoïde artritis na een hepatitis B vaccinatie. Mijn schoonbroer ontwikkelde multipele sclerose na een vaccinatie in het leger. Mijn beste vriend ontwikkelde diabetes 1 na een griepvaccinatie. Al deze ziekten zijn auto-immuunziekten, en er is bewezen dat zij een link hebben met vaccinaties. **

Ik heb voor het Congres kunnen getuigen over de link tussen vaccinaties en autisme. Ik heb persoonlijk gezien hoe de wetenschappelijke studie voor het Centre for Disease Control (CDC, door Verstraeten, et. Al) getiteld, "Thimerosal VSD Study: Phase I-- Update 2/29/00” genegeerd werd. In dit rapport werden de bewijzen geleverd dat kwikvergiftiging uit vaccinaties tot neurologische ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen van kinderen kunnen leiden. Dit rapport werd eerst gecensureerd, toen aangepast. Uiteindelijk werden alle aantijgingen tegen kwik uit vaccinaties verwijderd, autisme, bleek een medisch “mysterie”.

Vandaag de dag is iedere natuurgeneeskundige in gevaar. Vooral de alternatieve therapieën die met energie werken en paradigma verschuivende therapieën, zoals biofysica, ‘hydrosonics’ en elektro-gentechnologie worden aangevallen. Zij zouden ons volledig onafhankelijk kunnen maken van de farmaceutische industrie. Beoefenaars van deze gebieden worden vervolgd omdat ze de waarheid vertellen over de gevolgen van vaccinaties en sterfgevallen die gerelateerd zijn aan kwikvergiftiging en antigeencomplexen.**

De geschiedenis herhaalt zich. De censuur en vervolging door de medische industrie doet denken aan de heksenprocessen in Salem. Historici vermoeden dat in 1692 een combinatie van gebeurtenissen, waaronder de pokkenepidemie, voor een angstig klimaat zorgde. Honderdveertig mensen werden toen veroordeeld voor hekserij. Negentien mensen werden opgehangen, één persoon werd doodgedrukt, dertien mensen stierven in de gevangenis en zo’n 1200 mensen werden op een andere wijze slachtoffer.

De reden waarom de sensatiepers van Rupert Murdoch het artikel van Robert Goldberg publiceerde is deze: de mensen geloven niet langer in heksen. Met de publicatie van het artikel moest meer angst gekweekt worden. De mensen beginnen te doorzien dat de industrie rondom vaccinaties frauduleus is. Ze vertrouwen vaccinaties niet langer en beginnen aan de beloftes van de veiligheid ervan te twijfelen. De mensen zijn het beu geconfronteerd te worden met dodelijke rampen als die met de pijnstiller VIOXX en de varkensgriepvaccinatie uit 1976. Beiden werden door de Amerikaanse overheid als veilig gecertificeerd.

Enkele vooraanstaande predikanten uit 1692 zagen in dat sommige mensen onterecht werden beschuldigd. De bewijzen waren onbetrouwbaar. Vandaag de dag klappen dokters en wetenschappers die gewerkt hebben voor grote farmaceutische consortia uit de school. Ze brengen de vaccinatieproducenten in diskrediet en doen uitspraken over de onveiligheid van de vaccinaties.

Zoals de Eerwaarde “Increase Mather” zei: “Het is beter dat tien vermoedelijke heksen aan hun lot kunnen ontsnappen, dan dat één onschuldige mens onterecht veroordeeld wordt”. Ik zeg: “Het is beter dat tien tegenstanders van de vaccinatie industrie veroordeeld worden, dan dat één kind neurologische ontwikkelingsachterstand oploopt door het kwik uit de vaccinaties.”

Op de website van de Salem Heksen achtervolgingen is te lezen dat “Terwijl de beschuldigingen doorgingen, werden arme en rijke mensen, handelaren en bedelaars, mensen uit alle lagen van de bevolking aangeklaagd. Degenen die eerst een bekentenis hadden afgelegd, wilden daarna hun bekentenis intrekken. Toen het vertouwen in de processen verminderde, namen de beschuldigingen langzaam maar zeker af en zij stopten uiteindelijk volledig.”

De beschuldigingen van de farmaceutische industrie en wetenschappelijke status quo, zoals die van Goldberg, worden steeds minder geloofd door slachtoffers van de vaccinaties. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de propaganda van Big Pharma, die angst zaait, en zien de vertegenwoordiging ervan in artikelen zoals die van Goldberg “waarin wij beschuldigd worden van onwetendheid en domheid en nu, als de veroorzaker van een nationale noodtoestand”.

Het publieke vertrouwen in de geneeskunde is tot een dieptepunt gedaald. We hebben onze ouders, vrienden en broers en zusters zien afzien. De grootste doodsoorzaak in de moderne tijd is sterfte als gevolg van aan medicijn gerelateerde ziekten. Hier zijn de klachten als gevolg van vaccinaties nog niet bijgeteld. Deze worden namelijk niet genoteerd.

Er wordt gezegd dat de geneeskunde de levensduur heeft verlengd, maar de gedegenereerde kwaliteit van het leven kan ertoe leiden dat de dood aantrekkelijker is dan een leven met medicijnverslaving en dodelijke bijwerkingen.

Genocide door de media van Rupert Murdoch

Degenen die het nog niet weten: Rupert Murdoch bezit bijna de complete media in Amerika.

Sherri Kane (onderzoeksjournalist) en ik hebben pas geleden de conflicterende belangenverstrengeling aan het licht gebracht tussen Murdoch en de medicijn industrie. Zwangere vrouwen werden pseudowetenschappelijk getest op bijwerkingen van het H1N1 vaccin in het Australische Royal Women’s Ziekenhuis. Dit ziekenhuis staat onder leiding van Elizabeth Murdoch. Susan Murdoch, schoondochter van Rupert, is manager het Murdoch Children’s Research Institute (MCRI), waar dezelfde vaccins getest werden op baby’s en kinderen. James Murdoch, erfgenaam van Ruperts imperium, staat aan het hoofd van de raad van bestuur van Glaxo-SmithKlein, de vaccin maker. Al deze aan Murdoch gelieerde ondernemingen hebben valse studieresultaten van het H1N1 vaccin geleverd. Er werden geen placebo controlegroepen gebruikt en onderzoek naar de gevolgen op lange termijn werd niet gedaan, zodat daar geen risico gebieden en negatieve resultaten over bekend zijn.

Rupert Murdoch is medevoorzitter van het door David Rockefeller opgezette en door de Britse kroon erkende Partnership for New York City (PFNYC). PFNYC is het meest machtige bio technologische kartel en het hart van de vaccinindustrie en de gentech farmaceuten. PFNYC bevordert en richt zich op de angst van mensen en overdrijft het gevaar van de kans op bacteriologische besmetting. Ze vervolgen natuurgenezers en andere alternatieve hulpverleners alsof zij heksen zijn die op de brandstapel horen.

David Rockefeller is ook voorzitter van het machtige Council on Foreign Relations (CFR). Daarnaast heeft hij in samenwerking met het Rockefellers Brothers Fund, een invloedrijk “Population Council” (PC) opgericht. CFR is Amerika’s machtigste denktank en beleidmaker. PC is de meest actieve “depopulatie organisatie” die wordt gefinancierd door de Amerikaanse regering en aan Rockefeller gelieerde organisaties. Het resultaat dat Population Council wil bereiken is een bevolkingsvermindering van bijna tweederde. Toxische medicijnen en toxische vaccinaties, waarvan sommige steriliteit veroorzaken, moeten dit bereiken. Ze zijn gelovers en volgers van het boek Ecoscience uit 1977, dat John Holdren als co-auteur heeft. Holdren is de wetenschaps-tsaar van de Obama-regering. Hierin wordt gepleit voor een massale wereldwijde depopulatie door middel van vaccines die sterilisatie veroorzaken.

Op 16 oktober 2009 werd een voorbeeld van de macht van deze groep bekend: een speciale bijeenkomst van bij de CFR aangesloten vaccinatiespecialisten en sociologen werd voorgezeten door Laurie Garret, propagandiste van de gezondheidsmedia. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de grote meerderheid van mensen die de vaccinatie voor het H1N1-virus weigerden. Ze wilden een marketing gaan voeren op ‘tekorten’ (valse beweringen over een vaccintekort publiek maken) om de door de bevolking gewantrouwde vaccins over te halen. Terwijl voorafgaand aan deze bijeenkomst bekend was gemaakt dat er voldoende vaccins voor het hele land beschikbaar waren, begon de media na deze bijeenkomst melding te maken van een ‘tekort’. Mensen raakten in paniek en in gingen in de rij staan voor een prik.

Een ander voorbeeld van fraude in de hoogste echelons van de regering heeft betrekking op de medevoorzitter van de PFNYC, Lloyd Blankfein, de voorzitter en algemeen directeur van Goldman Sachs & Co.. Zijn manager van privé zaken is Linda Daines, vrouw van de gezondheidscommissaris van de staat New York, Richard Daines. De familie Daines profiteert van de verkoop van vaccins aan de staat New York (een ander lid van de PFNYC) en andere regeringen, waaronder de regering van Amerika (officieel een ander lid van de PFNYC) die een voorraad van het H1N1-vaccin voor de Mexicaanse griep aanlegt. Goldman Sachs wordt geleid door Blankfein. Goldman Sachs was de grootste aandeelhouder bij de verkoop in 2007 van vaccinproducent MedImmune, dat het H1N1-vaccin ‘Flumist’ voor AstraZeneca produceert. Er werd $ 15 miljard voor betaald.

Wat kunnen we nu verwachten? De “Grote Pandemie” waar we voor gewaarschuwd worden?

Flumist is het H1N1-vaccin dat als neusspray wordt verkocht. Mensen die het gebruiken, verspreiden het ‘levende’ in een laboratorium geproduceerde onstabiele virus tot drie weken na gebruik. Ook mensen die niet gevaccineerd zijn lopen hierdoor het risico geïnfecteerd te worden. Deze verspreide onstabiele virussen kunnen snel muteren, waardoor nog dodelijker pandemieën kunnen worden verwacht.

Een van deze dreigingen is de mutatie van het H1N1-virus met virale longonsteking. Deze is opgetreden in de Oekraïne, waar de ramp in Chernobyl was.

De NAVO heeft zich volledig gericht op het testen en ontwikkelen van biologische en chemische wapens. Er was voorspeld dat de Oekraïne slachtoffer zou zijn van biologische wapens, geassocieerd met de door Baxter ter beschikking gestelde H1N1-vaccins. Deze voorspelling was gedaan door Israelisch Mossad agent Joseph Moshe op 11 augustus j.l., en zijn arrestatie bereikte het nationale nieuws.

Moshe had geprobeerd de Amerikaanse federale opsporingsambtenaren te waarschuwen dat Baxter bezig was een biologisch wapen te verspreiden, omdat zij al eerder dit jaar ‘per ongeluk’ met H5N1-besmette seizoensgriepvaccins naar laboratoria in heel Europa verstuurde. Baxter heeft eerder AIDS verspreidt over de wereld door met HIV vervuilde bloedproduct ‘heparin’. Geen betrouwbaar bedrijf dus. In Amerika zijn de vaccins met hulpstoffen van Baxter op dit moment verboden, dankzij een afkeuring van het Amerikaanse Congres, maar in Europa is Baxter juist favoriet. Consistent zijn de vaccinwetenschappers dus niet!

Het grootste probleem is dat niet-gevaccineerde personen indirect ‘geïmmuniseerd’ worden terwijl zij naar school of het werk gaan, en in contact komen met gevaccineerde verspreiders van het H1N1-virus. Omdat er steeds meer virussen rondwaren onder mensen en de dieren en de wereld steeds kleiner wordt, worden ergere pandemieën verwacht. Slechts één ‘tyfus-Mary’ die een nieuwe combinatie van het H1N1- en H5N1-virus bij zich draagt kan dankzij de H1N1-vaccinaties voor de dood van miljoenen mensen zorgen! Dit is wat deskundigen in feite verwachten dat er gaat gebeuren. Dit is de echte reden voor de afkondiging van de ‘nationale noodtoestand’ door president Barack Obama.

Thomas H. Glocer is de ‘nieuws tovenaar’, baas van Reuter, lid van PFNYC en gelieerd aan Murdoch. Hij is ook directeur van Merck & Co, ‘s werelds grootse vaccinmaker. Reuter en Murdoch’s Nieuws Corporatie controleren samen de Westerse wereld propaganda, daar zit ook Associated Press in, waar Murdoch weer een bestuurder in is. Murdoch en Glocer brachten het nieuws van het uitroepen van de noodtoestand tegelijkertijd naar buiten. Glocer scoopte met de H1N1 Mexicaanse griep uitbraak.

Laten we niet de belangenverstrengeling vergeten van PFNYC lid Mortimer Zuckerman. Hij is tevens hoofdredacteur van US News & World Report en het New York Daily News. Deze financierden de Amerikaanse Lyme Disease Foundation, die SmithKlein’s medicijn tegen de ziekte van Lyme “Lymerix” promootte en zo mede verantwoordelijk was voor de schadelijke gevolgen ervan bij honderdduizenden mensen, voordat de FDA het middel verbood.

Alle bovengenoemde verspreiden via de media misinformatie en helpen mee aan de populatiereductie door vergiftiging, via H1N1-hercombinaties, verspreiding door vaccinaties en vermenging met andere rondwarende virussen (de virale longonsteking uit de Oekraïne).

Intelligente activisten die bezorgd zijn worden gedemoniseerd als ‘heksen’ en holistische genezers worden buitengesloten wegens het beoefenen van ‘hekserij’. Natuurlijke geneeswijzen en middelen die de immuniteit versterken, zoals colloïdaal zilver, die ‘Big Pharma’ brodeloos zouden maken, worden onderdrukt door de vertegenwoordigers van een moordzuchtige medische cultus.

De mediagiganten en medici hebben samen het zaad gezaaid voor drastische populatievermindering. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen ondergang, nu de mensheid aan het ontwaken is en beseft welke catastrofe zich aan het ontvouwen is.

Dr. Leonard G. Horowitz is in Harvard opgeleid, bekroond auteur van 16 boeken, een internationaal erkend gezondheidsdeskundige. Hij veroordeelt de grove criminele nalatigheid in het bestuur van de ‘Mexicaanse griep-zwendel’. Ga naar FLUscam.com voor meer artikelen van Dr. Horowitz.

Het originele artikel door Goldberg hier:

* De twee meest dodelijke mythes uit de geschiedenis van de medische wereld zijn 1) dat vaccins de reden zijn waarom polio en pokken de wereld uit zijn, en niet de verbeterde hygiëne en voeding 2) dat vaccins veilig zijn, effectief zijn, terwijl schadelijke gevolgen ervan niet worden genoteerd en bijgehouden.

** Volgens ScienceDaily.com: 75% van de auto-immuunziekten treden op bij vrouwen, vooral tijdens de jaren dat zij kinderen baren. Bij de auto-immuunziekten horen zo een 80 ernstige chronische aandoeningen van o.a. het zenuwstelsel, maag-darmkanaal, en hormoonstelsel. Bij al deze ziekten vecht het immuunsysteem tegen zijn eigen organen.

Voetnoot van de auteur: Het is belachelijk om de diagnose van vaccinatie vergiftiging te negeren en daarna valse diagnoses te stellen die behandeling met medicijnen vereisen. De beste behandeling zou zijn om te stoppen met het vaccineren en vergiftigen van mensen. Het bewijs hiervoor is de waarschuwende tekst op de verpakkingen van vaccinaties, dat auto-immuunziekten het gevolg kunnen zijn. Exzeem is hiervan de meest voorkomende.Auteur: © Doctor Leonard G. Horowitz, december-2009


Met dank aan: Rense
 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief