Europees Parlement onderzoekt Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO)
en “Pandemie” schandaalDe Raad van Europese lidstaten start in januari 2010 een onderzoek naar de invloed van de farmaceutische bedrijven op de mondiale varkensgriep campagne, waarbij de aandacht vooral gaat naar de mate van beinvloeding van de farma-industrie op de WGO. De Gezondheidscommissie van het EU-parlement heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot het onderzoek. De stap is een al lang vervallen stap in de richting van publieke transparantie van een “Gouden Driehoek” van geneesmiddelencorruptie tussen de WGO, de farma-industrie en de academische wetenschappers die de levens van miljoenen mensen permanent beschadigden of zelfs dood veroorzaakten.

Het parlementsvoorstel werd geïntroduceerd door Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig SPD-lid van de Duitse Bundestag en nu voorzitter van de Gezondheidscommissie van het EU-parlement. Wodarg is een arts en epidemioloog, een specialist in longziekte en milieugeneeskunde, die van oordeel is dat de huidige varkensgriep "pandemie" campagne van de WGO "een van de grootste medische schandalen is van de eeuw.”[1]

De tekst van de resolutie, net goedgekeurd door een voldoende aantal stemmen in de Europese Raad in het EU-parlement, zegt onder andere: "Om hun gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins tegen griep te promoten, beïnvloeden farmaceutische bedrijven de wetenschappers en officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheidsnormen om overheden wereldwijd te alarmeren en beperkte gezondheidsmiddelen te verkwisten door inefficiënte vaccinatiestrategieën en miljoenen gezonde mensen bloot te stellen aan het risico van een onbekend aantal neveneffecten van onvoldoende geteste vaccins. De vogelgriep campagne (2005-2006) in combinatie met de varkensgriep campagne lijkt een grote schade te hebben veroorzaakt, niet alleen aan een aantal gevaccineerde patiënten en aan de volksgezondheidsbudgetten, maar ook aan de geloofwaardigheid en de verantwoordingsplicht van belangrijke internationale gezondheidsagentschappen. "[2]

Het parlementaire onderzoek zal zich buigen over de kwestie van de "vervalste pandemie" die in juni 2009 door de WGO werd uitgeroepen op advies van haar groep academische deskundigen, SAGE, waarvan vele leden intensieve financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins. Zij onderzoekt de invloed van de farma-industrie in de creatie van een wereldwijde campagne tegen de zogenaamde H5N1 vogelgriep en de H1N1 varkensgriep. Het onderzoek zal “dringende” prioriteit krijgen in de algemene vergadering van het parlement.

In zijn officiële verklaring aan de Commissie, gaf Wodarg kritiek op de invloed van de farmaceutische industrie op wetenschappers en ambtenaren van de WGO en zei dat het heeft geleid tot de situatie waarin "miljoenen gezonde mensen onnodig worden blootgesteld aan het risico van slecht geteste vaccins," en dát voor een griepstam die "veel minder schadelijk" is dan alle voorgaande griep epidemieën.

Wodarg zegt dat de rol van de WGO en haar pandemie-noodsituatie-verklaring in juni de speciale aandacht moet worden van de Europese Parlementaire onderzoekscommissie. Voor het eerst werd de WGO-criteria voor een pandemie veranderd in april 2009, toen de eerste Mexicaanse gevallen werden gemeld, om niet het reële risico van een ziekte, maar het aantal gevallen van de ziekte als basis te nemen voor het uitroepen van een “Pandemie." Door de varkensgriep te classificeren als pandemie, werden landen gedwongen pandemieplannen uit te voeren en varkensgriepvaccins aan te kopen. Omdat de WGO niet onderworpen is aan enige parlementaire controle, betoogt Wodarg dat het noodzakelijk is voor regeringen om aan te dringen op verantwoording. Het onderzoek zal ook kijken naar de rol van de twee kritische agentschappen in Duitsland die richtlijnen opmaken over de pandemie; het Paul-Ehrlich- en het Robert-Koch-Instituut.

Bravo!
Auteur: © F. William Engdahl

F. William Engdahl is auteur van Full Spectrum Dominance: Totalitaire democratie in de Nieuwe Wereld Orde. Hij kan worden gecontacteerd via zijn website, www.engdahl.oilgeopolitics.net.

Noten

[1] Rainer Woratschka, Schweinerei mit der Grippe, Der Tagesspiegel, 16 December, 2009,

[2] Dr. Wolfgang Wodarg, Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics - a threat for health, zie zijn website.

Met dank aan: Global Research, 31 december2009:

‘t Vertalerscollectief