Simpele vraagjes over vaccinatie met grote gevolgen
Steeds meer stellen ouders zich vragen over het rijksvaccinatieprogramma en de inhoudsstoffen van de aangeboden vaccins. Facebookgroepen breiden zich uit, discussies worden opgestart...

De voornaamste genoteerde struikelblokjes die regelmatig terugkomen : 

* Waarom is het hepatitis B vaccin voor àlle baby's ingevoerd terwijl dit een seksueel overdraagbare ziekte betreft. Zo'n kleintje deelt toch geen spuiten, is toch niet seksueel actief in de wieg ?

* Waarom wordt het griepvaccin voor aanstaande moeders aanbevolen? Een glaasje wijn of een sigaretje mag/kan niet, want gevaarlijk voor het ongeboren kindje. Over de inhoudsstoffen van vaccins (die ook de placenta passeren) hoeven we ons blijkbaar geen zorgen te maken. Is het dan wel veilig voor dat kleine, nog onvolgroeide, wezentje?

* Er komen steeds meer berichten langs van ouders over de toenemende (soms ontoelaatbare) druk en intimidatie door Consultatiebureaus om hun kind te laten (her)inenten... Dit terwijl :
- vaccineren niet verplicht is (wettelijk vastgelegd)
- het recht op vrije keuze gerespecteerd moet worden (wettelijk vastgelegd)

* Is het echt waar dat ouders die niet willen vaccineren op het CB een briefje voorgeschoteld krijgen waarin ze verklaren dat zij dan voortaan zelf verantwoordelijk zullen zijn voor alle ziektes waar het kind aan dood kan gaan (mondelinge toelichting van CB arts)? Gaat dit niet té ver? Vaccineren is toch niet verplicht? Is hier een juridische reden voor?

Zolang de overheid en farmaceutische industrie NIET kunnen garanderen dat vaccins 100% veilig zijn, zullen steeds meer goed geïnformeerde ouders zich verzetten tegen het 'opgedrongen' vaccinatiebeleid. Zolang men uitgaat van een 'acceptabel risico' wanneer sprake van ongewenste bijwerkingen en zelfs sterfgevallen, zullen de autoriteiten rekening moeten houden met tegengas van een snel groeiende groep kritische burgers...
 


Voor meer gezondheidsinfo: http://alephinformeert.blogspot.fr/