Louise’s Blik


Nederland heeft tegenwoordig een eigen KuKluxClan: Knottnerus-Klink-Coutinho...
Hun eerste kruizen staan al te branden in de lusthof van de complementaire geneeskunde, en in tuinen en op balkonnetjes van die wetenschappers, journalisten en ouders die het vaccinatie-evangelie openlijk in twijfel trekken. Zowel dat van HPV, als van DTP-BMR en alle andere alfabetsoep gifcombi’s. Ik stel voor om deze Inquisitiefikken met elkaar te verbinden tot een vreugdevuur dat de arrogantie en de diepe spirituele duisternis in deze lieden kan verlichten. Want het is me nu echt genoeg.

Uit de research voor mijn boek Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ komt vanachter de mantra “Vaccinaties zijn veilig en effectief” vaccinatie tevoorschijn als een wapen van massadestructie. Hoewel de BBC me in mijn laatste toepassing van het woord holocaust (kleine letter!) nu gelijk geeft (Israel troops admit Nazi like war crimes in Gaza) zal ik het hier niet gebruiken, hoe toepasselijk wederom ook.

Het meest recente -- althans bekende -- slachtoffer van de ‘bloedmoord’, zoals de artsen begin 1900 de vaccinatiepraktijk noemden, is Freek Hagoort. Dit onschuldige 8-jarige jongetje overleefde de DTP-BMR-giftombola niet omdat deze in zijn bloed, longen en organen een wel zeer ernstige en abnormaal snel verlopende infectie in gang zette van streptokokken, stafylokokken en virussen. De directe relatie tussen de supertoxische vaccinlawine en deze acute extreme immuunsuppressie is relatief eenvoudig aantoonbaar via het non-specific stress syndrome (Selye, 1937). Maar zoals gebruikelijk laat het RIVM ook nu weer niets na om dit causale verband te verduisteren. Waar is de emmer?

De door justitie ingeschakelde patholoog-anatoom (PA) blijkt na overleg met het RIVM --
de hoofdverdachte! -- geen nader onderzoek te hebben gedaan naar BMR-virussen in het bloed. Ook heeft deze PA zich laten beïnvloeden door een onbewezen RIVM-aanname ten aanzien van de kans dat deze vaccinaties in drie dagen tijd zouden kunnen leiden tot actieve virussen in het bloed. Zijn lijkschouwingsrapport vermeldt als doodsoorzaak “weefselschade en functieverlies van de longen door een bacteriële ontsteking met als verwikkeling bloedvergiftiging”, en concludeert lafhartig dat “volgens het RIVM op basis van uitgebreid onderzoek een oorzakelijk verband van overlijden kort na de vaccinatie onwaarschijnlijk is.” En hiermee hoopt het RIVM effectief de vraag te hebben weggepoetst waarop dit instituut met de langste neus van Nederland expliciet geen antwoord wenst.

Baas Coutinho moest wel zeggen dat hij in het algemeen niet kan uitsluiten dat iemand overlijdt aan de gevolgen van dergelijke inentingen... Zijn kwetsende perceptie klinkt in zijn: “Het is echter wel onwaarschijnlijk dat zoiets gebeurt.” Is het niet merkwaardig dat een door justitie aangestelde patholoog-anatoom ruggespraak houdt, uitgerekend met het instituut wiens inwonende dochter, het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), de desbetreffende vaccins heeft ontwikkeld, geproduceerd, dan wel geleverd? Die meldt over deze brouwsels: “Van DTP- en BMR vaccin zijn alleen bijwerkingen bekend die mensen zelf gemeld hebben bij hun consultatiebureau-arts of - verpleegkundige. Dat zijn meestal de weinig voorkomende en wat ernstiger bijwerkingen.“

Vanuit persoonlijke gesprekken met consternatiebureau-artsen weet ik hoe het RIVM na melding van ernstige vaccinatiegevolgen steevast een medewerker stuurt, getraind in adding insult to injury. Deze bewerkt de geschokte ouders net zolang totdat zij
toegeven niet te hebben gezien wat zij hebben gezien... Doe mij nòg maar een emmer.
De ouders van Freek zijn ontroostbaar. Ik ken hun pijn. En ik hoop dat de onzinnige dood
van hun zoon een zo groot mogelijke ‘zingeving’ krijgt doordat deze door heel Nederland
resoneert als een -- wetenschappelijk onderbouwde -- waarschuwing. Een signaal dat alle nu nog twijfelende artsen voorgoed klaarwakker schudt!

De HPV-vaccinatiecampagne werd gemanipuleerd met iPods, eenzijdige PR, en
regelrechte leugens als ‘Baat het niet, dan schaadt het niet‘ (RIVM-Conijn in Nova).
De Nederlandse moeders van de toekomst antwoordden met een overduidelijk NEE.
De KuKluxClan is nu bang dat dit ontluikend bewustzijn overslaat naar het gehele
Rijksvaccinatieprogramma. Ik hoop dat die angst realiteit wordt: dat heel Nederland uit de farmahypnose ontwaakt, en vaccinatie eindelijk als moordwapen herkent.

Een brandend Kul-Kluts-kruis in mijn tuin zal simpelweg dienen ter verlichting van het
pad naar die waarheid! Dus, heren inquisiteurs: doe mij d’r maar twee!

BBC: Israel troops admit Nazi like war crimes in Gaza, 19.03.2009,

Viera Scheibner, Vaccination, the Medical Assault on the Immune System, 1993,
ISBN 0.646.15124.X (verkrijgbaar via A&A en D.L. Röver);

D.L. Röver, Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, 2009,
ISBN 978.90.202.0372.1
Auteur: © Désirée L. Röver, 2009