Twee engelstalige video's waarin bekende artsen spreken over de achtergronden die meespelen bij de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse - varkens griep

Dr Leonard Horowitz heeft een verklaring onder ede afgelegd over de geneesmiddelenkartels en belangenverstrengelingDr Rauni Luukanen Kilde over de varkensgriep.
Zie ook haar uiteenzetting over mind control.