Vaccinatie en borstvoeding

 

   

Sinds minister Klink besloten heeft dat kinderen tot en met vier jaar, zwangere vrouwen vanaf de vierde maand en ook huisgenoten van baby’s jonger dan zes maanden tot de risicogroep voor de Mexicaanse griep behoren en hen dus een vaccin aan te bieden tegen deze griep, rijzen er vele vragen. Een van de vragen is of vaccinatie invloed heeft op de borstvoeding en of borstvoeding doorgang kan vinden in geval van vaccinatie van de borstvoedende moeder. De hamvraag hierbij is natuurlijk of en in hoeverre de adjuvans van het vaccin in de moedermelk terecht komen en op die manier schade kan  veroorzaken bij de zuigeling.

 

Wat zegt de overheid?

Volgens de informatie van de overheid kan men veilig borstvoeding blijven geven als de moeder een vaccin heeft ontvangen. Het zou zelfs zo zijn dat borstgevoede baby´s afweerstoffen meekrijgen via de moedermelk als de moeder gevaccineerd is en op die manier zou de baby beter beschermd zijn tegen de Mexicaanse griep. Op artsennet staat echter het volgende hierover te lezen: ´Het natuurlijk doormaken van een infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) leidt tot de aanmaak van zowel IgG als IgA. Vaccinatie met dood vaccin leidt tot de aanmaak van IgG, maar niet tot de aanmaak van IgA. Via borstvoeding wordt voornamelijk IgA (8090%) overgedragen. IgG komt in mindere mate voor in borstvoeding, met uitzondering van de eerste moedermelk (colostrum) waar wel grotere hoeveelheden IgG in voorkomen. Een gevaccineerde moeder draagt via de borstvoeding minder antistoffen over dan een moeder die de infectie heeft doorgemaakt.´

 

Het RIVM(1) zegt het volgende: ‘Tot nu toe zijn er geen negatieve effecten bekend van het vaccineren van moeders die borstvoeding geven.’ Wat wil dat in feite zeggen? Dat het totaalonbekend is of er bepaalde effecten zijn, hoe ernstig die eventueel zijn en op welke schaal deze voorkomen. Zowel op korte als op lange termijn. Vervolgens zegt het RIVM: ‘De aanwezigheid van thiomersal als conserveringsmiddel is geen reden om vrouwen die borstvoeding geven niet te vaccineren.’

Op grieppandemie.nl(2) staat dat ‘vrouwen die borstvoeding geven, gewoon gevaccineerd kunnen worden. Het vaccin dat in Nederland gebruikt wordt, vormt geen risico voor het kind.’ Dit is tegenstrijdig met de woorden op de site van het RIVM, die in feite zeggen dat de risico’s niet bekend zijn.

In de bijsluiter en op de etikettering van Pandemrix, het vaccin dat in Nederland gebruikt wordt voor deze ‘risicogroep’, valt niets af te leiden over veiligheid tijdens de borstvoedingsperiode. In de productkenmerken is ook niets te lezen over of dit vaccin getestis op voedende vrouwen en wat het effect vervolgens op zuigelingen is.

 

Naast het veel besproken thiomersal moeten we ons natuurlijk ook afvragen in hoeverre de andere bestanddelen zoals squaleen, polysorbate 80 en formaldehyde in de moedermelkterecht komen en wat voor effect dit kan hebben. Evenals de wisselwerking van de diverse lichaamsvreemde stoffen die in moedermelk voorkomen. Hierover heb ik nog geen duidelijke informatie kunnen vinden op het internet.

De injectievloeistof wordt rechtstreeks in de bloedbaan gespoten en aangezien moedermelk van bloed wordt gemaakt is het zeer aannemelijk dat er stoffen van het vaccin hierin terechtkomen. Vraag daarbij is natuurlijk hoeveel komt er in de melk terecht en hoe staat dit in verhouding tot het lichaamsgewicht van de baby. Kortom, bij het op zoek gaan naar informatie hierover rijzen er nog meer vragen dan dat er antwoorden komen. Overigens vermoed ik dat een baby via vaccinatie volgens het rijksvaccinatieprogramma, dat al op de leeftijd van twee maanden begint, veel heftiger blootgesteld wordt aan de hulpstoffen die in de verschillende cocktails zitten.

 

Verontreinigingen in moedermelk

Al vele decennia is moedermelk verontreinigd met chemicaliën uit het milieu, zoals dioxines en PCB’s. Deze krijgen we veelal via onze voeding binnen en komen op die manier in de moedermelk terecht. Als ons gehele voedselketen verontreinigd is, dan is het niet meer dan logisch dat de melk van de mens en van andere zoogdieren ook verontreinigd is. Moedermelk is, in tegenstelling tot andere vloeistoffen die het menselijk lichaam uitscheidt, een geliefde stof om te onderzoeken op verontreinigingen en als gevolg daarvan is dit ook regelmatig in het nieuws te lezen. Het is natuurlijk zorgwekkend dat moedermelk verontreinigd is met stoffen die daar niet in thuis horen, maar in plaats van vraagtekens te stellen over het nut van borstvoeding kunnen we ons misschien beter afvragen hoe we ons leefmilieu schoon en veilig houden, zodat niemand hiervan schade ondervindt.

 

Borstvoeding versus kunstvoeding

Maar wat is het alternatief als je een baby of kind aan de borst hebt en er toch voor kiest om jezelf te laten vaccineren? Vele gezondheidsautoriteiten waaronder ook de Wereld Gezondheidsorganisatie(3) benadrukken de vele voordelen die borstvoeding biedt voor zowel moeder als kind. Dit is de omgekeerde wereld want de waarheid is dat borstvoeding geen enkele, maar dan ook geen enkele voordelen biedt. Borstvoeding is namelijk de normale voeding voor de zuigeling, een logische volgende stap in de voortplanting na conceptie, dragen en baren. Borstvoeding is dus helemaal niet zo bijzonder maar juist het niet geven van borstvoeding heeft veel nadelige effecten. Baby’s die kunstvoeding krijgen hebben bijvoorbeeld vijf maal zoveel kans om in hun eerste levensjaar in het ziekenhuis te belanden. Een grotere kans bestaat ook o.a. op infectieziekten, diabetes, allergische reacties, overgewicht, kanker, leukemie, chronische darmziekten, neurologische aandoeningen(4). Daarnaast is de kansop ‘SIDS’ (Sudden Infant Death Syndrom, of ‘wiegendood’) bij kunstgevoede baby’s groter (waarbij overigens een zeer interessante vraag is wat de vaccinatiegraad is bij borstgevoede baby’s ten opzichte van niet borstgevoede baby’s, refererend aan de bevindingen van

Dr. Viera Scheibner die een duidelijk verband ziet tussen vaccinaties en ‘wiegendood’(5)). Minder bekendis dat er voor de moeder ook risico´s kleven aan het niet geven van borstvoeding, namelijk o.a. een verhoogde kans op botontkalking, borstkanker en baarmoederhalskanker. Een goed artikel van Dr. Linda Folmen Palmer met als titel ‘De dodelijke invloed van kunstvoeding in Amerika’(6) laat een schokkend beeld zien van de effecten van kunstvoeding. De cijfers liegen er niet om. In dit baanbrekende werk komt zij o.a. tot de conclusie dat kunstvoeding het risico op kindersterfte in Amerika verdubbeld.

 

Kunstvoeding gemaakt van koeienmelk vormt in de regel een groter risico voor het neurologisch systeem van de zuigeling dan moedermelk dat besmet is met lichaamsvreemde stoffen. Vrijwel de meeste medicijnen gaan samen met borstvoeding(7). Hoewel het mogelijk is dat hiervan sporen van in de moedermelk terecht komen, wegen de nadelen hiervan bij lange na niet optegen de risico’s van kunstvoeding.

Vee wordt overigens tegenwoordig verplicht gevaccineerd tegen een aantal ziekten en veelal ‘preventief’ behandeld met antibiotica en allerlei andere ´geneesmiddelen´. Het maken van kunstvoeding is een ware ´kunst´. De eerste soorten kunstvoeding die in de vorige eeuw op de markt kwamen waren niet bepaald veilig te noemen en het is dan ook ´dankzij´ de kunstvoedingsindustrie dat er veel onderzoek gedaan is naar borstvoeding. Daardoor is er nu een ‘relatief veilige’ vervanging voor moedermelk op de markt. Het is echter pertinent onmogelijk om moedermelk na te maken. Borstvoeding bevat levende stoffen die de beste bescherming bieden tegen o.a. infectieziekten en verandert continu van samenstelling, exact afgestemd op de ontwikkeling en de behoeftes van het opgroeiende kind. De melk van de moeder bevat antistoffen tegen ziektes die in de omgeving aanwezig zijn, dus ook de griep. Het zal niet de eerste keer zijn dat een borstgevoede baby als enige vrij is van griepsymptomen in een gezin waar de griep heerst omdat deze al in een vroeg stadium bescherming krijgt via antistoffen in de moedermelk.

Via het drinken aan de borst vindt er een unieke uitwisseling plaats van voeding in de breedste zin van het woord. Dat is niet te vergelijken met het drinken uit een fles met een kunstmatige flessenspeen waarvan de inhoud veelal verwarmd is in een magnetron.

 

Dat baby’s het beter doen op borstvoeding, ook al is dat gecontamineerd met stoffen die daar eigenlijk niet in thuis horen, rechtvaardigt overigens nog niet de aanwezigheid van giftige stoffen in vaccins voor moeders die borstvoeding geven. En zeker niet als het niet bekend is wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Minister Klink heeft aan de gezondheidsraad advies gevraagd over vaccinatie van zwangere vrouwen met betrekking tot de vaccins met en zonder adjuvans. De gezondheidsraad zegt dat het vaccin zonder adjuvans niet geregistreerd is en dus niet beschikbaar is. Het vaccin Celvapan is echter wel geregistreerd in de EU en diverse landen in Europa hebben dit vaccin besteld. In een brief(8) aan Hellingen Bunders advocaten, die hier navraag naar deed heeft de gezondheidsraad toegegeven dat er een fout is geslopen in het advies aan de minister. Het is nu echter niet meer mogelijk om aan dit vaccin zonder adjuvans te komen.

 

Kunstvoedinglobby

Net als de vaccinatielobby voert de kunstvoedinglobby een gelijksoortige strijd tegen de “borstvoedingsmaffia” via o.a. de media om moeders te doen geloven dat kunstvoeding evengoed of zelfs beter zou zijn als borstvoeding. Zie b.v. dit artikel in de Pers:http://www.depers.nl/binnenland/165890/Terreurvanborstvoeding.html waarin diverse feiten verdraaid worden en in een ander perspectief gezet worden, wat menig specialist op het gebied van borstvoeding de haren omoog doet staan.

Dr. Pieter Sauer zegt bijvoorbeeld in dit artikel: ‘Wetenschappelijk gezien is er geen bewijs dat borstvoeding voor de baby grote voordelen heeft boven flesvoeding’. Sinds kunstvoeding op de markt is moet blijkbaar ineens wetenschappelijk bewezen worden dat borstvoeding beter is. Na een paar klikken op het internet krijg ik in beeld dat deze heer Sauer in de wetenschappelijke adviesraad zit van Danone Babyvoeding(9). Ook deze heer Sauer kreeg (net als Ab) in januari van dit jaar een prijs(10) van 125.000 euro vanwege zijn baanbrekend onderzoek naar de oorzaken van overgewicht bij jonge kinderen…

Het is wettelijk verboden om reclame te maken voor zuigelingenvoeding tot en met 6 maanden maar om het ´maagaandeel´ (zoals dat genoemd wordt binnen de industrie) te vergroten wordt van alles bedacht. Tijdschriften voor jonge ouders worden gesponsord door de kunstvoedingsindustrie, gynaecologen en verloskundigen krijgen les in borstvoeding van kunstvoeding fabrikanten, als je pasgeboren baby in het ziekenhuis ter wereld komt heeft hij/zij een wiegenkaartje met het logo van Nutricia, en proefverpakkingen met veelbelovende nieuwsbrieven hebben hun weg gevonden via de ´blije doos´, die gratis wordt aangeboden aan aanstaande moeders.

De WHO (World Health Organisation) en Unicef zeggen: “Borstvoeding is een niet te evenaren manier om aan zuigelingen de ideale voeding te geven voor een gezonde groei en ontwikkeling”. In 1981 is er een internationale gedragscode opgesteld voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk, flessen en spenen met als doel om te voorkomen dat borstvoeding geven ondermijnd wordt. In de praktijk zien we echter dat de industrie maar al te vaak over de schreef gaat.

 

Wat nu?

Zei minister Klink dit najaar niet dat er, hoe dan ook, geen risico’s genomen zullen worden met de gezondheid van de bevolking? De veiligheid van het vaccin kan niet gegarandeerd worden en zeker niet als het gaat om baby’s die borstvoeding krijgen van gevaccineerde moeders. In de berichtgeving van de overheid wordt echter om deze feiten heen gedraaid. Het zou de overheid niet misstaan als zij hierover heldere en eerlijke informatie geven naar haar bevolking toe. De gezondheidsraad geeft nu toe dat zij een fout heeft gemaakt in het advies aan minister Klink.

Zwangere vrouwen hadden een vaccin aangeboden kunnen krijgen zonder adjuvans en wat mij betreft borstvoedende moeders ook.

De overheid wil de genomen koers echter niet bijstellen en gaat gewoon door met het genomen vaccinatiebeleid. Daarbij nemen zij geen verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van vaccinatie ligt namelijk volledig bij de gevaccineerde zelf.

Wie zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar gezondheid gaat dus ook zelf op zoek naar informatie hierover.

 

 

 

 

Auteur: © Liesbeth Hiddema,8 december 2009


Bronnen 

1.) RIVM NL
2.) grieppandemie

3.) WHO
4.) Begeleiding bij borstvoeding – Adrienne de Reede

5.) Vaccinatie – Viera Scheibner

6.) Mercola

7.) Borstvoeding

8.) Meer weten over

9.) RUG

10.) HealthDirect

Achtergrondinformatie

http://www.whale.to/m/bottle.html

http://www.llli.org/Release/contaminants.html

http://www.borstvoeding.com/files/medicijnenlijstnl2009v3.pdf

http://www.kellymom.com/health/chemical/mercury.html

http://www.borstvoeding.com/

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

http://www.lalecheleague.nl/

http://www.nvlborstvoeding.nl/