ADHD aangepakt door dieet

Het Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet


Twee op de drie kinderen komen van hun ADHD af dankzij een persoonlijk dieet,meldt een artikel van Nederlandse wetenschappers in het medische vakblad‘The Lancet’.
Honderden kinderen werden bij het onderzoek betrokken. Lees meer… 

Het Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet (PVG-dieet) is gebaseerd op het ‘few foods diet’ (rijst, lam, sla, peer en water), maar is met een aantal voedingsmiddelen uitgebreid. Het is dus absoluut niet zo dat het dieet uitsluitend bestaat uit het ‘few foods diet’!

Het PVG-dieet werkt met een ingenieus wisselschema en is aangepast aan het Nederlandse voedingspatroon: het is dus redelijk normaal eten – met elke dag iets extra’s – terwijl het toch een streng dieet blijft.

Inmiddels hebben meer dan 600 gezinnen het PVG-dieet gevolgd. Slechts 5% van de deelnemers is niet in staat om zich aan de dieetvoorschriften te houden. Inderdaad: 95% van de gezinnen houdt het PVG-dieet tot het eind toe vol! Dit geeft aan dat het PVG-dieet goed vol te houden is.

Het PVG-dieet wordt voor elk kind apart aangepast, afhankelijk van individuele gevoeligheden, van de achtergronden en van de mogelijkheden van het gezin. Er is dus geen sprake van een standaard dieet.

Er wordt tijdens het PVG-dieet niet alleen op voeding gelet: ook andere aspecten worden in het onderzoek meegenomen. We krijgen namelijk niet alleen via de voeding allerlei stoffen binnen die van invloed zouden kunnen zijn op het gedrag, ook via de huid en de luchtwegen kunnen allerlei stoffen opgenomen worden.

Het PVG-dieet is dus zeer weloverwogen samengesteld. 

Gezien het feit dat kinderen op meerdere voedingsmiddelen tegelijk reageren en aangezien elk kind weer op een andere combinatie van voedingsmiddelen reageert, is het onmogelijk om op eigen houtje uit te zoeken waar een kind niet tegen kan. Zomaar een aantal voedingsmiddelen weglaten uit het dieet van een kind heeft dus geen enkele zin. De kans dat precies de goede combinatie voedingsmiddelen wordt weggelaten uit het dieet, is namelijk zeer klein. Daarom is het belangrijk om onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedrag altijd te beginnen met een streng eliminatiedieet, dat onder begeleiding wordt uitgevoerd en dat wordt aangepast aan het kind en het gezin.

Om te voorkomen dat ouders onbewust hun voedingspatroon al gaan aanpassen voor aanvang van het onderzoek, is het helaas niet mogelijk om meer informatie te geven over de samenstelling van het dieet.

Het PVG-dieet wordt nooit langdurig gevolgd. Jonge kinderen volgen het dieet drie tot vier weken, iets oudere kinderen volgen het dieet 4 tot 5 weken. Wanneer een kind niet met gedragsveranderingen reageert op het dieet, mag het daarna weer alles eten. Als het kind wel met gedragsverbetering reageert op het dieet, kan het instromen in het vervolgonderzoek: langzaam maar zeker wordt het dieet dan uitgebreid.

Lees ook artikel Een vandaag: Voeding veroorzaakt heel erg vaak ADHD!

Video: Twee jaar geleden volgde EenVandaag wetenschapper Lidy Pelsser die destijds bezig was met het opzetten van een groot onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD. Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten zijn afgelopen weekend gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.
Pelsser bewijst dat met behulp van een dieet en een goede begeleiding van ouders ADHD bij 78% van de kinderen kan verdwijnen. Ook zijn medicijnen als Ritalin en Concerta niet langer meer nodig.


Bron:ADHD research centrum