Een universum zo laat...
 
 
“We have been told our whole life we are consumers..., but if you think “I go back for the doctor to take a pill again”, you missed the whole point. There is no magic solution,
but there is a life-style change. It’s safe, it’s cheap, it’s simple, and it’s effective!
Everybody, every culture, everywhere knows: “You are what you eat”
Food does matter!”
(citaat uit de film: FOOD MATTERS)
 
Voor velen zal het bij het lezen van Fitzgerald’s “100 jaar medische leugens”, of bij een boek als “Not on the Label” van Felicity Lawrence, zijn alsof je een vreemdeling in een vreemd land bent waarbij je misschien voor het eerst geconfronteerd wordt met de dramatische uitkomst van een eeuw menselijk streven om de intelligentie van de natuur alsmaar te willen overtreffen en tegelijkertijd haar inherente wijsheid te negeren.(1)
  
Het is zoals Hans Moolenburg stelt “alsof deze vorm van geneeskunde, die ongeveer begon met de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw, zelf doodziek is”. Een uitspraak die we gerust mogen uitbreiden tot talloze facetten van de westerse cultuur. Op vrijwel ieder vlak heeft zij er steevast van getuigd het beter denken te weten en te kunnen dan de natuur, die telkens onderworpen, verdrukt, gecultiveerd, verbeterd of vernietigt moest worden. Van het welslagen van dat allerlaatste zijn we nu dagelijks getuige.
 
“Van een werkelijk terugdringen van kanker is helemaal geen sprake”, aldus Moolenburgh. “In de VS (dus ook bij ons) zijn alle typen kanker van 1951 tot 2001 met 85% toegenomen. De statistiek toont aan dat dit niets met het ouder worden van de bevolking te maken heeft. De groep die het hardst groeit is die van kinderen met kanker.
De bevolking wordt in wezen steeds zieker en de reguliere geneeskunde levert daar een belangrijke bijdrage aan.”(2)
 
  
Zeker 100.000 nieuwe en voor een belangrijk deel giftige tot zeer giftige stoffen hebben hun weg in ons milieu en in ons lichaam gevonden met een toename van 1000 per jaar (...) We staan oog in oog met tienduizenden producten die synthetische chemicaliën bevatten. Een groot aantal daarvan wasemt moleculen uit in de lucht, een proces dat off-gassing wordt genoemd. Alles wat je kunt ruiken, bestaat uit (verdampte) moleculaire verbindingen. Dat geldt dus ook voor de chemische toiletverfrisser, de chloorhydraten bevattende deodorant of de frisse nieuwe autobekleding waarvan de weekmakers een flinke tijd aan het uitdampen zijn.
Er zijn vijf grote algemene onderzoeken uitgevoerd waarbij bloed en urine van duizenden vrijwilligers zijn onderzocht op chemische verontreinigingen. De resultaten hiervan duiden er op dat iedere inwoner van een geïndustrialiseerd land tegenwoordig gemiddeld zevenhonderd synthetische chemicaliën in zijn of haar lichaam heeft, die opgenomen zijn uit voedsel, water en lucht.
Aangezien onze planeet overspoeld wordt door een synthetische chemische soep en aangezien de toxische moleculen zich over grote afstanden verspreiden doordat ze zich hechten aan stofdeeltjes die op de luchtstromen meedrijven, is geen mens en geen voedselbron, hoe afgelegen ook, immuun voor verontreiniging.
Niemand weet precies hoeveel synthetische chemicaliën er op onze planeet terecht zijn gekomen, terwijl er ieder jaar meer dan duizend nieuwe chemicaliën op de markt komen. De Environmental Protection Agency (EPA) heeft een lijst met ongeveer 85.000 chemicaliën in zijn registers staan waarvan slechts een klein deel ooit op de effecten voor de volksgezondheid is getest. Bovendien vertrouwt de EPA op onderzoek dat door de fabrikanten zelf wordt uitgevoerd (!).
We nemen nu nieuwe chemicaliën en nieuwe mengsels in ons op die nog nooit eerder in het menselijk lichaam zijn geweest. Stoffen die zeer langzaam afbreken en soms zelfs onvernietigbaar zijn.
 
  
Randall Fitzgerald:
“Mijn vader slikte het medicijn Vioxx tegen artritis en kreeg een beroerte, waarmee hij een van de duizenden mensen was die klaarblijkelijk aan dit geneesmiddel werden opgeofferd voordat het wegens gezondheidsrisico’s uit de handel werd genomen.”
Indringende gebeurtenissen uit zijn eigen leven maakten dat hij een minstens even indringend als gefundeerd boek schreef: “100 jaar medische leugens – hoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen”.

Een greep uit een verbijsterende reeks gegevens:
Californië: (...) recent wateronderzoek had aangetoond dat 60% van de rivieren en beken in deze staat hoge doses Prozac, Ritalin en antibiotica bevatten.
(...) Levensmiddelen uit Amerikaanse supermarkten zijn verontreinigd met giftige vlamvertragende chemische middelen (!)
Van meer dan de helft van de chemicaliën is bekend dat ze bij de mens verantwoordelijk zijn voor geboorteafwijkingen, kanker en afwijkingen aan de hersenen of het zenuwstelsel.
Bij een onderzoek door de Centers for Disease Control and Prevention, waar 2400 volwassenen en kinderen aan deelnamen, werden meer dan 200 synthetische en chemische gifstoffen in de lichamen van de proefpersonen aangetroffen, terwijl vermoedelijk nog honderden andere chemicaliën aanwezig waren.”
We hebben duizenden chemicaliën in onze voeding geïntroduceerd. Hoe beïnvloeden die ons? En hoe gaan ze in ons lichaam reacties met elkaar aan? De wetenschap van synergie – de manier waarop chemicaliën op onvoorziene wijze met elkaar reageren – is een nieuw terrein van onderzoek waarop de onderzoekers momenteel alarmerende ontdekkingen doen.
 
  
 “De medische wetenschap kan eenvoudigweg niet voorspellen wie er gevoelig is voor welke chemicaliën, in welke dosis, of op welke manier synergieën toxische omstandigheden in het menselijk lichaam creëren. De onzekerheid van deze risicofactoren tijdens ons leven vormt een soort Russiche roulette die ieder van ons elke dag op grond van de keuzes van voedsel, geneesmiddelen en omgeving met zijn of haar lichaam speelt.” (2)
 
Op grote fabrieksboerderijen in de VS worden aan 100% van het vee vijf of meer geslachtshormonen, zoals progesteron en testosteron, toegediend om de gewichtstoename te versnellen. Het is bekend dat deze hormonen bij mensen voortplantingsstoornissen en kanker kunnen veroorzaken.
Een groot deel van de commerciële zuivel- en vleesproducten in de V.S is afkomstig van dieren die dierlijk voedsel hebben gegeten, dat geproduceerd is uit de overblijfselen van miljoenen honden en katten die in dierenasielen en –klinieken met een euthenasiemiddel zijn gedood..
Er is steeds meer medisch bewijs dat erop duidt dat de kunstmatige zoetstoffen in suikervrije frisdranken hersentumoren en neurologische ziekten, zoals Parkinson en Alzheimer, kunnen veroorzaken. De incidentie van deze ziekten is dramatisch gestegen, evenredig met het gebruik van synthetische zoetstoffen.
 
In de V.S. sterven jaarlijks meer dan 100.00 mensen doordat zij negatief reageren op voorgeschreven geneesmiddelen en vertonen meer dan twee miljoen mensen ernstige, maar niet fatale reacties. Tegelijkertijd moet in dit zelfde land iedere dertig seconden iemand een persoonlijk faillissement aanvragen na een enrnstig gezondheidsprobleem.
 
Fitzgerald pleit sterk voor een natuurlijke benadering van voedsel, gezondheid en genezing. Het gaat erom ons immuunsysteem op een natuurlijke manier te bekrachtigen waarbij we voedsel gebruiken zoals de natuur het heeft bedoeld. Dat betekent ook dat het misschien niet onverstandig zou zijn kritisch te kijken naar de cocktails van vaccins waar de meeste van onze kinderen al vroeg in hun leven meerdere malen mee worden ingeënt. Niet zelden bevatten deze vaccins het op kwik gebaseerde conserveermiddel thimerosal. Stoffen die rechtstreeks in de bloedbaan worden gespoten waarbij ieder natuurlijk verdedigingsmechanisme wordt omzeild. Ook aluminium, formaldehyde, sulfieten en ethyleenglycol (antivries) blijken zich tussen de diverse vaccin-additieven te scharen en toxiceren rechtstreeks het bloed, het transportmechanisme voor stoffen en informatie door het gehele lichaam.
  
 
Wanneer gaan we eindelijk eens beseffen wat een fijngevoelige intelligente bedradingen onze lichamen vormen? Het DNA dat na de aanvankelijke euforie sinds haar ontdekking voor het grootste deel meer en meer een mysterie blijkt omtrent haar functioneren, ligt keurig netjes opgerold in iedere celkern van ons lichaam. Die celkern meet ongeveer één duizendste van een milimeter, maar in uitgerolde toestand heeft één DNA-streng een lengte van zo’n drie meter. (3) Zie dit maar eens zo intelligent te verpakken.
 
Ook de Britse arts Lynne McTaggart, bekend van het boek “Het Veld”, stelt dat genezen niet alleen een kwestie van het vinden van het juiste medicijn of de juiste operatie is, maar vooral een complex proces van het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. (4)
Blijven wij ons zelf beschouwen als consument? Laten we ons dirigeren door een mentaliteit die denkt in “consumenten” in plaatsvan in mensen, zelfs in de medische industrie? Vinden we het goed dat de keuzes op het gebied van voedsel, geneesmiddelen en productingrediënten voor ons worden gemaakt door instellingen die ons alleen maar als uitwisselbare onderdelen in een economische motor beschouwen?
  
We Feed The World.
 
In 1906 werd in de VS De Pure Foods and Drugs Act bekrachtigd, de eerste wet in zijn soort die de bevolking een (vals) gevoel van zekerheid over de veiligheid van voedsel en medicijnen gaf. Dit is wat Fitzgerald de 100-jarige leugen noemt. Het van bovenaf gesuggereerde en geïmplementeerde gevoel dat er altijd wel een overheid is die voor ons zorgt, als Vadertje Staat, of een of andere deskundige instantie die over ons waakt. Wat heerlijk om zelf niet overal voor te hoeven waken. “Mending your mind, bending your kind and you shall all serve as one” is de wijze waarop auteur Alan Watt het formuleert.(5)
Waar een televisiecultuur heerst, zijn mensen vrijwel gestandariseerd, waar ook ter wereld.
 
  
Edward Bernays was een neef van Freud en samen met zijn oom was hij van mening dat de massa slechts gedreven werd door verborgen irrationaliteit. De enige wijze waarop de massa gestuurd kon worden was door contact te maken met haar onbewuste verlangens en angsten. Nationaal-socialistisch Duitsland had laten zien hoe gemakkelijk deze verborgen irrationaliteit kon worden aangesproken, maar ook hoe gemakkelijk dit tot gevaarlijke en onbeheersbare maatschappelijke gebeurtenissen kon leiden. Met Bernays had het vooroorlogse kapitalistisch Amerika het eerste genie in huis dat diezelfde technieken toepaste maar dan op de manipulatie van ons koopgedrag en algeheel gevoel van welbevinden. Wat voorheen werd aangeduid met de term propaganda noemde hij in zijn eigen typische stijl “the engeneering of consent” en was volledig gestoeld op inzichten uit de psycho-analyse van Freud. Het was de grootse geboorte van het Consumptisme. We bevinden ons nu heel dicht bij haar nog grootsere einde.
  
Noten:
(1) Randall Fitzgerald: “100 jaar medische leugens – hoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen”, Ankh-Hermes, 2008
(2) Hans Moolenburgh: voorwoord bij genoemd boek..
(3) Pim van Lommel: “Eindeloos bewustzijn – een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring”, Ten Have, 2007
(4) Lynn Mc Taggert: “What Doctor’s Don’t Tell You”, Avon Books, 1996
(5) Alan Watts: www.cuttingthroughthematrix.com, 2007
(6) Adam Curtis, “The Century of the Self”, BBC-documentaire, 2002
 
Literatuur / films:
Felicity Lawrence: “Not on the Label – what really goes into the food on your plate” Penguin Books, 2004 (Engelstalig)
Corinne Gouget: “Wat zit er in uw eten? – de gids die ervoor zorgt dat u zich niet langer vergiftigt”, Bouillon uitgeverij, 2007 (uitstekende gids over de schadelijkheid van vele E-nummers)
Deborah Koons Garcia: “The future of our Food – there is a revolution happening  (documentaire-film over Monsanto’s manipulatie van zaden), 2004
Erwin Wagenhofer:“We Feed The World” documantaire-film, 2005
“Food Matters”, documentaire-film, 2008
 


 
Auteur: © Wido Blokland, 2008

Illustraties: © Rob Vos (fotowerken uit de Flora-serie 2002-2006)