IntentieverklaringGroeiprocessen zijn kenmerkend voor het leven. Een kolossale eikenboom ontstaat niet in één dag en een mosterdzaadje heeft tijd nodig om uit te groeien tot een prachtige mosterdboom. Hetzelfde geldt voor spirituele groeiprocessen. Die vragen ook tijd. Voordat een roos volledig tot bloei komt, zijn er heel wat dorens zichtbaar geworden. Culturen, godsdiensten, politieke en sociale stelsels zijn aan verandering onderhevig. Ze verschijnen en verdwijnen. Alles stroomt. Niets staat stil. Maar in de stroom van het leven kan de aandachtige waarnemer wetten van harmonie, wijsheid en evenwicht leren ervaren. Dwars door veranderingen heen, leiden groeiprocessen tot ontluiking van verborgen mogelijkheden.
 
Om de hoogste staat in ons leven te kunnen realiseren, de staat van kosmisch bewustzijn, Boeddhaschap, Christusrealisatie of welke naam men aan deze ontluiking ook wenst te geven, gaan we door de smeltkroes van allerlei processen. Het belangrijkste is dat we kunnen zien dat het leven een doel heeft en niet geleid wordt door blinde evolutieprocessen. Er is geen blinde klokkenmaker of een klok die automatisch afloopt en weer opgewonden wordt door zich steeds maar herhalende blinde wetten. Wie dieper in het leven leert schouwen, komt uiteindelijk tot verstilling, tot verwondering, tot voorbij de dimensie van het vragen. Zoals de lepel in een pot honing nimmer de smaak van honing proeft, zo zal een dwaas nimmer de smaak van wijsheid proeven zolang hij gevangen zit in dogma’s, conditioneringen, verwachtingspatronen, projecties, opinies of hersenspoelingen. 

Nu Moeder Aarde in snel tempo verandert, en met haar alle levende wezens, en er in het hele zonnestelsel ingrijpende processen van verandering aan de gang zijn, is het belangrijk om op de soms onstuimige golven van verandering onze innerlijke stilte te bewaren.
De vele obstakels die door tegenkrachten worden opgeworpen teneinde de mens in zijn spirituele ontwikkeling tegen te houden, kunnen slechts overwonnen worden door een geweldloze levenshouding vanuit licht en liefde.
Zeker, veel wordt in onze tijd onthuld en veel zal nog onthuld moeten worden, want er zijn processen aan de gang die de heiligheid van het leven op velerlei niveaus ernstig schenden en de waardigheid van de levende wezens op grove wijze aantasten.

Zoals alles zijn tijd van ontwikkeling nodig heeft, zo ook deze website. Wat u in de diverse rubrieken kunt lezen, is natuurlijk geen pasklaar verhaal. Geen voltooid groeiproces, zo dat al mogelijk zou kunnen zijn. Een nieuwe website, onder de naam wijwordenwakker.org, is als een geboorte. De voorbereidende tijd is de conceptie. En zoals in de baarmoeder de foetus in negen maanden uitgroeit tot een baby die de veilige baarmoeder verlaat en er een aantal jaren over doet om uit te groeien tot een kind en uiteindelijk tot een volwassene, zo kost het ook enige tijd voordat een website volwassen wordt, zeker een website die dwars door de soms schokkende wereldgebeurtenissen heen de spirituele dimensie centraal wil stellen.

Regelmatig zullen er nieuwe artikelen verschijnen, zodat de website geleidelijk zijn vorm mag krijgen en mag uitgroeien tot een organisch geheel. Met een warm hart zullen wij verwijzen naar sites die aansluiten op rubrieken in deze site. Velen spannen zich in om mensen bewust te maken van hun ware bestemming. De werkgroep Wij Worden Wakker hoopt te mogen bijdragen tot het collectieve proces van wakker worden, waardoor de weg vrijkomt voor het ontwaken aan wie en wat wij werkelijk zijn. 

Stap voor stap zal er niet alleen informatie worden gegeven over onder andere klimaatsveranderingen, 2012, gezondheid, chips, nieuwe wereldorde, buitenaardse fenomenen, recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, farmacie, religie, spirituele teksten, literatuur en films, maar ook over hoe het onsterfelijke lichtlichaam kan worden opgebouwd, dat boven de wetten van de materie uitstijgt en ons ware wezen openbaart. Een grootse sprong in de evolutie is mogelijk als we de tegenkrachten trotseren door zelf te transformeren. 

Om dit doel na te streven zal de werkgroep (ervarings)deskundigen uitnodigen om een bijdrage te leveren. Hierbij tekenen we aan dat iedere auteur geheel verantwoordelijk is voor zijn/haar bijdrage. We hopen bruggen te mogen slaan tot onderling begrip, bij te dragen tot het afnemen van geweld, mensen te inspireren en zo nodig op te roepen tot vreedzame actie.
In de komende jaren van ingrijpende transformaties mag er veel naar buiten komen wat ons kan helpen de wereldprocessen en onszelf beter te begrijpen. Daardoor kunnen we krachtig werken aan de vervulling van ons levensdoel en elkaar en andere levende wezens steunen bij de zich voltrekkende omwentelingen.

Op de tijdsklok van de menselijke evolutie is het later dan vijf voor twaalf. Angst of vertwijfeling mogen ons echter niet regeren. Laten we gehoor geven aan de roep om onze innerlijke vrijheid te realiseren, om de vleugels van ons ware mens-zijn open te slaan. In plaats van geïnfecteerd te worden door boosheid, geweld en verdeeldheid, kunnen we mededogen, geweldloosheid, samenwerking, licht en liefde doen opbloeien. Op weg naar onze ware bestemming: kinderen van  het licht.Samen staan we sterk
in
 licht en liefde!

 

Hartelijk welkom!