De hart-soetra, gezongen door Imee Ooi
De hart-soetra

Bodhisattva Mededogen,
diep in wijsheid overschrijdend,
zag de leegte der vijf delen.
Zo vond hij verlossing.

Saripoetra luister:
vorm is niets dan leegte,
leegte niets dan vorm;
verschijnselen zijn ledig,
leegte een verschijningsvorm.
Ook voelen, denken, willen en beseffen.

Saripoetra luister:
alles is van oorsprong leeg
en niets ontstaat er of vergaat,
en niets bevuild of onbesmet,
en niets is winst of armoe.

Daarom is er in de leegte ook
geen vorm, gevoel, denken, wens of besef.
Er is geen oog, oor, neus, tong, lijf of brein,
geen kleur, toon, geur, smaak, aanraking of voorwerp,
ook geen zicht, noch blikveld of bewustzijn,
geen onwetendheid, noch einde aan onwetendheid,
geen ouderdom of dood.

Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden,
ook geen einde aan het lijden en geen pad.
Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken.

Weet dan dat de bodhisattva,
niet gehecht aan iets bijzonders
en gerust in wijsheid overschrijdend,
vrij is van de banden der misleiding.

Niet aan angsten onderhevig
is verlichting hier bereikt.
Want alle boeddha's van verleden,
heden en toekomst,
in wijsheid overschrijdend,
komen tot volmaakt ontwaken.

Weet dat deze wijsheid dan
de meest verheven lofzang is,
de ongekende mantra,
die elke vorm van lijden wegneemt.

Zonder feil onloochenbaar
is dit de hoogste wijsheid.
Weet en spreek zijn waarheid nu:

 

Voorbij, voorbij en overschreden

Al is overschreden

O welk een ontwaken

Al is Eén
 

 

Vertaling: Ad van Dun
Bron: http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/meditatie/intern/audio/recitatie-hartsoetra