Wij hebben de kracht om de toekomst te veranderen

We hebben de kracht. Ja, we hebben de innerlijke kracht om voor onszelf en onze planeet het tij ten goede te keren. 

De hiërarchie op aarde
Onderaan de hiërarchie staat de massa, de meute, de grote groep gewone mensen. Deze groep bestaat uit allemaal unieke individuen. De massa wordt geregeerd door officiële vertegenwoordigers op internationaal, landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. In de verschillende departementen zitten lieden uit de onderste hiërarchiegroep: de grote groep mensen. 

Grote ondernemingen hebben door lobbyen en het verlenen van onderzoekssubsidies en beurzen een enorme invloed op de regering, universiteiten en scholen. De corporaties zijn betrokken in financiën, olie & energie, farmaceutica, het militair-industriële complex, chemie, Telecom en georganiseerde godsdienst. 

De schaduwregering bestaat uit mensen uit de politieke elite en corporaties en sommige facties van het militair-industriële complex (black-ops). 

Speciale leden uit deze groepen worden onderdeel van de Illuminati, de Nieuwe Wereld Orde, de bloedverwanten, globalisten, Bilderbergers etc. Enkele facties van deze schaduwregering hebben contact met niet-menselijke entiteiten. 

Mensen van de heersende klasse hebben zich altijd beziggehouden met occulte praktijken en contact gezocht met niet-menselijke entiteiten. Dit deden zij om egoïstische redenen, om meer rijkdom, macht en controle te vergaren. Ze waren blind voor het feit, dat ze hiermee slaven werden van datgene wat hen macht schonk. In feite werden zij de meest gemanipuleerde, gecontroleerde groep mensen op aarde.

Met niet-menselijke entiteiten worden in deze context kwaadaardige wezens bedoeld, die de mensen op aarde voor eigen gewin manipuleren. Bovenaan de hiërarchie op aarde staan deze niet-menselijke entiteiten. Ze zien de mensen op aarde als een energiebron, fysiek, spiritueel en emotioneel. 

Ze zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de UFO-verschijnslen en ontvoeringen door buitenaardsen (ook het militaire complex maakt zich hieraan namelijk schuldig). Ze worden de Grijzen, Archonten, Djinn, gevallen engelen, demonen, schaduwwezens, vampiers en incubi/succabi genoemd. Het zijn wezens die zich in verschillende dimensies kunnen bewegen. Ze bestaan net buiten de frequentie waarin wij leven. 

Ze hebben geen fysieke aardse lichamen zoals wij, ze hebben een energetisch lichaam. Het lijkt alsof ze uit het niets kunnen verschijnen of verdwijnen. Ze kunnen samengaan met iets anders of plots een andere verschijningsvorm aannemen. Sommigen hebben technische hulpmiddelen nodig om te reizen tussen dimensies, andere kunnen het ook zonder de hulp van techniek.Ze hebben sterk telepathische vermogens. Ze kunnen ons laten zien, wat zij willen dat wij zien. Ze beïnvloeden ons vanuit de schaduwwereld, zonder dat wij het doorhebben. Ze proberen ons onder hun controle te brengen met behulp van trucs, leugens en deceptie.

Door onze zwaktes, onze graaizucht, wreedheid, haat en gewelddadigheid te prikkelen manipuleren ze ons, chaos en oorlog zijn het gevolg. Vervolgens voeden zij zich met die negatieve energie. 

Het zijn parasieten waarvan de mensheid zich niet bewust is. 

Deze entiteiten willen dat we met onze onderste chakra’s bezig zijn, met ons ego, met overleven en instincten. 

Onze natuurlijke behoefte aan liefde, succes en veiligheid wordt daarmee mede door hun invloed omgebogen in egocentrisch gedrag. Hebzucht, wellust, hang naar macht en controle zijn het gevolg, net als ontkenning en rationalisering. We zijn voedsel voor hen, terwijl we ons milieu vernietigen.

Oorlog, apathie, arrogantie en hebzucht zijn slechts symptomen, niet het probleem zelf. Om onze problemen aan te pakken moeten we begrijpen waarin deze hun oorzaak vinden. Er zijn ook vele wezens die de mensheid goedgezind zijn. Zij willen helpen een einde aan te maken de manipulatie van “vampiers” en wensen dat de mensheid een natuurlijke evolutie doormaakt. Wij hoeven alleen om hulp te vragen. Ze respecteren onze vrije wil. 

Het is aan ons onze vrije wil effectief en verantwoordelijk te gebruiken. Dat is een belangrijk onderdeel van ons huidige groeiproces. We kunnen alleen zelf leren. Niemand kan voor ons leren.

We hebben de kracht in ons om de aarde en ons leven positief te veranderen. We hebben de kracht om te leren en te evolueren, dat is zelfs onze opdracht. Hoe gaan we dat doen?

Hoe kunnen we de controlemechanismen van de matrix vreedzaam en effectief doorbreken?

Dan moeten we eerst uitleggen wie de spirituele poortwachters zijn: 

1) Het zijn negatieve wezens, gedeeltelijk menselijke, gedeeltelijk niet-menselijke entiteiten, wachters die als een soort gevangenisbewaarder fungeren. Zij proberen ons af te houden van de waarheid en kennis van onze ware spirituele identiteit.

2) Het zijn behulpzame gidsen, gedeeltelijk menselijke, gedeeltelijk niet-menselijke entiteiten, die ons kunnen helpen de waarheid omtrent onze ware identiteit te ontdekken. Ze moedigen ons en onze vrije wil aan. 

3) Wijzelf, we zijn zowel wachter als gids. We zijn door de matrix zo geconditioneerd, dat we onze eigen poortwachters zijn. Het is onze vrije wil die bepaald of we wachter of gids zijn.

Het principe vrije wil wordt in ons persoonlijke leven steeds meer geweld aangedaan, door het immer groeiende en oprukkende wereldwijde controlenetwerk.


Bewustzijn
Bewustzijn is universeel. Ieder van ons is deel van het altijd evoluerende universele bewustzijn (UB).

We communiceren voortdurend met het UB. We dragen dingen bij, we halen er dingen uit. De sterkte van onze verbinding met het UB is afhankelijk van een aantal factoren: genen, kosmische en solaire activiteiten, onze positie op aarde en hoe deze locatie zich verhoudt met de elektromagnetische velden; en onze individuele spirituele ontwikkeling. 

De natuurlijke verbinding met het UB kan worden onderdrukt door allerlei chemische, genetische en psychologische factoren en door verborgen technologische manipulatie.

Bewustzijn gaat verder dan de door ons gedefinieerde natuurwetten. Polariteit bijvoorbeeld. Polariteit is een tijdelijke natuurlijke kwaliteit op aarde. Dag en nacht, licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, hitte en koude, waarheid en leugen, hard en zacht etc. Er is zijn een bijna oneindig aantal dualiteiten. In hun natuurlijke vorm zijn zij een kortstondige veranderlijke grootheid. Wanneer ze kunstmatig worden gemanipuleerd kunnen de consequenties verschrikkelijk zijn.Kleine disbalansen in de dualiteit leiden tot groeimogelijkheden en kansen. Disbalans geeft een mogelijkheid om te groeien. Groei lijdt tot evolutie en hoger bewustzijn. 

Aanhoudende vormen van disbalans komen niet voor in de natuur. Dat is altijd het gevolg van kunstmatige manipulatie op een of andere manier. Kunstmatig opgewekte en aanhoudende disbalans leidt tot aanhoudende verwarring, agitatie en chaos. Het zorgt ervoor dat er niets wordt geleerd, er is sprake van negatieve evolutie, mensen blijven verward achter.

Negatief gebruikte technologie kan zorgen voor stagnatie. Er wordt niets geleerd, er is geen evolutie, geen hoger bewustzijn.

De natuur gebruikt een zelfcorrigerend mechanisme om de balans te herstellen. Dit kan alleen wanneer de oorzaak van disbalans een natuurlijke is. Het herstel gaat langzaam, stapsgewijs en onopvallend (“natuurlijk”). Hoe groter de disbalans, hoe intenser het automatische herstelproces is. 

De natuur is veranderlijk en evolueert ‘van nature’. Wanneer we samenwerken met de natuur zal er balans zijn. Wanneer we de natuur proberen te beïnvloeden met technische en kunstmatige manipulaties, zal de interne en externe disbalans zorgen voor chaos alom. 

Onze trillingssnelheid past zich aan al naar gelang hoe we ons voelen, al naar gelang we leren, evolueren en spiritueel groeien. De omgeving kan onze frequentie ook beïnvloeden. Zonnevlammen en kosmische evenementen kunnen ons elektromagnetische veld enorm veranderen. 

Waarom is het belangrijk dit te weten? Omdat de ingestelde controlemechanismen onze natuurlijke trillingssnelheid onderdrukken.  Zo leven we in een langdurige disbalans. Dat kan een enorme impact hebben op onze gezondheid. Het trekt entiteiten aan met een lagere vibratie, die zich voeden met die lagere trillingsenergie.

Het grootste deel van de technologische manipulatie gebeurt zonder dat de mensen het zich bewust zijn.


De aura
De aura lijkt op een persoonlijk schild. Wanneer de aura gezond is, omringt een elektromagnetisch veld ons, waar doorheen niets negatiefs kan komen.  Het geeft ons energie en is een spiegel van onze ziel en spirit. 

Sommige mensen kunnen aura’s lezen. Ook entiteiten uit andere dimensies kunnen onze aura’s lezen en evalueren. Kwaadaardige wezens kiezen zo hun slachtoffers uit, goedgezinde entiteiten bieden hulp en begeleiden. 

Onze aura kan ook als een soort van superbewustzijn fungeren. Het reageert op alles (zichtbaar en onzichtbaar) om ons heen en kan ons in de vorm van intuïtie boodschappen geven. De kracht en de gezondheid van de aura houdt direct verband met de trillingssnelheid, harmonie en interne balans.

Het controlenetwerk is een kunstmatig mechanisme, dat met opzet speciale aspecten van ons bewustzijn aanvalt. Het richt zich op ons innerlijk gevoel van harmonie, onze trillingssnelheid en onze aura. Wanneer technologieën worden  gemanipuleerd kunnen ze ons lichaam negatief beïnvloeden. Onze natuurlijke manier van leren, groeien en evolueren wordt schade aangedaan.  

De kwaadaardige entiteiten die onze aarde onder controle proberen te houden willen niet dat informatie over hen naar buiten wordt gebracht. Hun agenda is gebaat bij geheimhouding. 

Maar de sluier wordt langzaam maar zeker opgelift. Steeds meer mensen worden wakker.Dat is wat de entiteiten vrezen, dat bewuste mensen ervoor zorgen dat hun agenda voortijdig tot een einde komt. Duizenden jaren zijn ze met dit plan bezig geweest. 

Wanneer we kiezen voor rechtvaardigheid, wanneer we onze vrije wil gebruiken, worden we bewust of onbewust, geholpen door gidsen. 

Ik verlang van niemand dat ze mij blind geloven. Ik hoop dat mensen die dit lezen deze informatie ook niet direct afwijzen als zijnde onzin, omdat het niet voldoet aan de voorgeprogrammeerde inzichten.

Ik geloof, dat we een tijd tegemoet gaan, waarin mensen natuurlijke intuïtieve gaven gaan gebruiken. Ik geloof, dat we verwarrende tijden tegemoet gaan. Maar het is ons hart en onze intuïtie die ons boven onszelf zullen laten uitstijgen.  

Vergeet het niet. We hebben de kracht. We hebben de innerlijke kracht om voor onszelf en onze planeet het tij ten goede te keren. 

We zullen innerlijke vrede kennen en innerlijke vrede leidt tot vrede tussen landen.
We zullen geluk kennen, geluk heeft een functie voor het individu, maar ook voor de wereld.
We zullen liefde kennen. Liefde is de enige universele constante factor.
We zullen de waarheid kennen, waarheid is een voorwaarde en gevolg van kennis en inzicht.

Inzicht komt voort uit kennis en compassie. Waarheid leidt tot inzicht. Inzicht leidt tot de waarheid. Een combinatie van waarheid en inzicht is noodzakelijk om liefde te laten floreren. 
Samengesteld uit een aantal artikelen door Bob Reynolds van www.pbase.com 
Bronnen:
http://www.pbase.com/olybob/gatekeepers1
http://www.pbase.com/olybob/gatekeepers2
http://www.pbase.com/olybob/gatekeepers3
http://www.pbase.com/olybob/journeytoascension