Ontwaken

 

Dit zijn enkele delen uit een lang artikel van dr. Joseph Chiappalone, de link naar het volledige verhaal staat onder aan de tekst.

We staan aan de vooravond van een massaal ontwaken; voor sommige mensen opent het de deur naar eeuwige vreugde in het paradijs, voor anderen de weg naar de hel.

Ik schrijf over de status quo. Ik schrijf over voorspellingen. Ik schrijf over de verschrikkelijke staat waarin we ons bevinden en wat we kunnen doen om dit te verbeteren. 

Ik heb in het verleden geschreven over het gnostische begrip ‘de hemelse vergissing’, dat heeft geleid tot de afschuwelijke virtuele werkelijkheid waarin we ons vandaag de dag bevinden. Tijdens een experiment door lichtkrachten is de polariteit en de materie ontstaan. De energie die nodig is om de materie in stand te houden, wordt aan de echte Lichtwereld onttrokken. 

Alle pogingen om het bewustzijn uit de polariteit op te nemen, werd door de afgezonderde parasitaire krachten afgewezen. Ze verschansen zich in hun eigen “spel”, terwijl ze Licht in de val blijven lokken om hun spel draaiende te houden.

Ik heb al vaker uitgelegd hoe en wanneer we wakker kunnen worden uit deze droom en een nieuwe dimensie kunnen binnentreden, waaruit het probleem van het Kwaad is verdwenen.

Wat betreft de voorspellingen, deze zijn natuurlijk alleen achteraf op accuraatheid te testen. Men kan allerlei voorspellingen doen en alles is, tot het gebeurt, mogelijk. Ook mijn informatie is speculatief, tot op de dag waarop deze is gemanifesteerd. 

Geloof dus niets blind. Gebruik je hersens, maar houdt een open geest. Cruciale gebeurtenissen kunnen zorgen voor plotselinge veranderingen. Niets is zeker in het leven, behalve de dood en de belastingen, zoals een oud gezegde luidt. 

Van één ding echter ben ik zeker: ontwaken zullen we. Het kwaad zal verdwijnen. We zijn allemaal betrokken bij dit laatste gevecht, dat zonder twijfel binnen deze generatie zal worden beslecht. Alleen over het wanneer, daarover is geen zekerheid te geven. Richt je op het Hogere. Wanneer je zuiver bent, zal deze energie je leiden op de weg van licht. Je bent zelf verantwoordelijk. Gidsen en helpers uit andere dimensies kunnen je bijstaan. 

Vermijd lichamelijke, emotionele, mentale, seksuele en geestelijke vervuiling. Houd jezelf schoon, zo goed als je kan. 

Ontwikkel spirituele vaardigheden zodat je uit de klauwen van demonen blijft, die heden ten dage steeds vaker openlijk blijk geven van hun presentie. Leer jezelf lichamelijk, emotioneel en spiritueel te beschermen. Zo verspil je geen energie. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar mijn boeken over de metafysische structuur van de mens.

Zorg voor een gezond lichaam. Zorg dat je aura verschoond blijft van negatieve invloeden. Vermijd schadelijke stoffen, vermijd hallucinogenen, medicijnen, schadelijk voedsel en dranken enz. Deze kunnen lijden tot beschadiging van het lichaam en de bewustzijnscentra’s en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de aan geestesziektes lijdende mensen.  

Wees je bewust dat het lichaam slechts een jas is voor je kern van licht, je ware goddelijke zelf, dat je bent. Je zult het lichaam spoedig achterlaten. Verspil niet te veel tijd aan dit tijdelijke kledingstuk. Het zijn mensen die zich laten leiden door demonen en robotten, die hun tijd verdoen met uiterlijkheden. Kruiperig verlangend naar vleiende blikken, geobsedeerd door hun gewicht en tekortkomingen. Dit alles zorgt voor meer en meer ontevredenheid in hun leven. Besef dat het lichaam een tijdelijke 'kartonnen doos' is. Bezin je op wie en wat je werkelijk bent.

In de gnostische tekst ‘Het lied van de parel’ worden we herinnerd aan onze ware afkomst, het rijk van het licht. Juist in donkere tijden kan zo’n tekst ons inspireren om in te keren tot onszelf en het licht in ons te realiseren. Waarden als eerlijkheid, oprechtheid, bescheidenheid en compassie zijn belangrijk.

Veel mensen keren zich af van ware liefde. Ze beantwoorden aan emotionele liefde, met seksualiteit, met machtspelletjes en bezitsdrang, maar dat heeft niets te maken met ware liefde. Dat is een door het Kwaad gecreëerd vernietigend mechanisme om energie te kunnen aftappen. Emotionele liefde is een geprogrammeerde reactie van de kartonnen doos. Meestal komt deze tot uitdrukking door lichamelijke noden, via hormonen en conditionering. Ware liefde is een uitdrukking van goddelijkheid. 

Verspil je tijd niet aan mensen die je energie ontfutselen. De geste om je vijand de andere wang toe te keren kan een valstrik zijn. Handel altijd uit liefde, maar wanneer je merkt dat een individu niet reageert op liefde, verspil dan je energie niet! Ga door!

In dit proces van ontwaken zal een scheiding ontstaan tussen levensvatbare geestelijke wezens en niet levensvatbare. Wees je bewust dat je het leven van anderen niet kan redden. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de kans gehad. 

Maak je los van de ratrace, terwijl je doorgaat met leven. Je bent in de wereld, maar niet van de wereld.

Straal liefde en goedheid uit. Stap niet in de valkuil van wraak nemen op diegenen die je verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. Superieure krachten manifesteren goddelijke rechtvaardigheid.Wereldwijd worden mensen zich bewust van het feit dat dit leven voor de meesten van ons bestaat uit hard werken en lijden, terwijl een heel kleine meedogenloze minderheid de macht in handen heeft, rooft en moordt. Dit kunnen we afleiden uit hun immorele gedrag ten tijde van de financiële en economische crisis, uit de immer doorgaande oorlogen, die land na land uitputten, uit de moord op mannen, vrouwen en kinderen en niet te vergeten, de dieren.

De reden waarom de meesten van ons het lijden niet zien, totdat het op hun eigen stoep staat, is omdat we allemaal zo gewend zijn om te kijken naar pijn, lijden en misère. Het lijkt een onderdeel te zijn geworden van normaal leven. We zijn immuun geworden, zolang het onszelf niet betreft.

Door de televisie en films worden we geprogrammeerd demonisch gedrag normaal te vinden. Als je ziet wat er vandaag de dag wordt uitgezonden in vergelijking met zo'en dertig jaar geleden, dan begrijp je wat ik bedoel. Satanisch gedrag is het nieuwe motto, juist voor het “einde” der tijden. 

Terwijl je de geschiedenisboeken leest, die zijn geschreven door de overwinnaars, kom je tot de ontdekking dat de wereld in handen is van mensen die geweld en exploitatie nastreven. Dat is omdat zij door kwade krachten worden geleid. 

We kunnen onszelf de vraag stellen: 

  • Waarom worden juist nu mensen en masse wakker? Waarom doorzien we nu hoe de wereld in werkelijkheid in mekaar zit?
  • Waarom is de geestdodende en hypnotiserende virtuele werkelijkheid niet langer in staat mensen in slaap te houden? Waarom worden we wakker en herinneren we ons steeds beter wat onze werkelijke geschiedenis en onze ware aard is?

Is het omdat Newagers met blinkende ogen zeggen dat we ontwaken omdat we onszelf kunnen beteren, de aarde tot een nieuw paradijs kunnen omvormen? Een nieuwe gouden tijd op aarde? Natuurlijk niet. Iedere poging die we in het verleden hebben ondernomen om van de aarde een betere plek te maken, is mislukt. Dus hoe komt het dat nu eindelijk wereldwijd een massaal ontwaken plaatsvindt? Sinds de ontwikkeling van de derde dimensie, na de 'hemelse vergissing', woedt hier een strijd van het goede tegen het kwade. We zijn nu aan het einde van deze oorlog gekomen. Het goddelijke, dat voorheen de kracht van het kwaad temperde, is nu met opzet losgelaten.

De krachten van het kwaad, de duistere Archonten, kunnen zonder tegenwerking floreren en hun acties openlijk promoten en ten uitvoer brengen. Iedereen kan het zien. 

Iedereen moet het kwaad zien. Iedereen moet zien hoe onrechtvaardig het leven op deze planeet echt is. Iedereen moet beseffen, dat een bestaan dat wordt gedomineerd door het kwaad, een heilloze weg is. Iedereen moet ermee akkoord gaan, moet door eigen ervaring voelen dat er een einde aan dit lijden en deze misère moet komen.

Geloof niet in de sprookjes van buitenaardsen die ons komen redden. Wezens uit andere delen van het universum zullen ons eerder willen overheersen, omdat zij grondstoffen nodig hebben en de macht over de aarde willen hebben. Deze wezens zijn niet-levensvatbare robotten en demonen.

We moeten ons realiseren waarom het systeem waarin wij leven zo niet langer kan doorgaan. We moeten ons realiseren waarom het kwaad uit ons leven moet verdwijnen. Daarvoor is geen plaats in de goddelijke orde.

Degenen die het leven hebben verdiend door te laten zien dat ze kunnen leven in liefde kunnen modificaties ondergaan zodat zij ook buiten deze dimensie kunnen leven.  Hetzelfde geldt voor mineralen, planten en dieren. 

Diegenen die verlangen naar technologische verbeteringen gaan voorbij aan het feit dat technologie op zichzelf een limiterende factor is. Technologie is in het verleden van hulpmiddel tot wapen gemaakt.

Wist u dat in de laatste 100 jaar door buitenaardsen technologie aan de Amerikanen is gegeven? Zij hebben er wapens van gemaakt. Zelfs technologie waarvan wij lijken te profiteren, zoals computers en mobiele telefoons, wordt in werkelijkheid gebruikt om ons te bespioneren en kan zelfs worden ingezet om ons te vernietigen.

Het is de technologie die Archonten kunnen inzetten om met een minimale inzet een maximum aantal mensen te vernietigen. Op afstand kan met een druk op de knop een smartbom worden weggestuurd en zo miljoenen mensen vermoorden in een verafgelegen land. Dan heb ik het nog niet gehad over supersoldaten met robottechniek, onbemande vliegtuigen met bommen, insect drones, etc. 

Technologie is verantwoordelijk voor chemtrails, HIV, gemodificeerd voedsel, vaccins, vergiftigde aarde, lucht en water. 

Eugenetica, de techniek ter rasverbetering, wordt in volle gang in praktijk gebracht. Het zou door de nazi’s zijn begonnen, maar wordt nog steeds door de Rockefeller Foundation gesponsord. Wist u dat, toen beleidsmakers van de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg terechtstonden voor oorlogsmisdaden, ze hun grootschalige sterilisaties (meer dan 450.000 mensen in minder dan tien jaar) goedpraatten door Amerika aan te wijzen als hun grote inspiratiebron?

De kwade krachten, de Archonten, de demonen die ons mensen onder controle willen hebben, en hun schepper Yaldabaoth, Mammon, Saklas of Jehovah, kunnen vele vermommingen dragen en vele rollen spelen. Ze zijn aanwezig in alle rassen, alle landen en alle religies. 

De veranderingen die in de komende jaren doorgang zullen vinden zijn niet te stoppen. Mensen die denken een nieuwe realiteit te hebben geschapen, zullen tot de ontdekking komen dat zij een persoonlijke illusie hebben gecreëerd binnen de virtuele werkelijkheid.

De belofte dat je alles kunt bereiken wat je wilt, alles kan bezitten, altijd gelukkig kunt zijn, is bedrog van zichzelf tot goeroe uitgeroepen demonen en hun geldverdienende ondernemingen. Bij veel van deze ondernemingen is het bedrog de laatste jaren aan het licht gekomen. De leugenachtige programmering van het kwaad wordt open en bloot aan de schandpaal genageld. 

Voeg daaraan toe de armoede door financiële manipulatie van de bankiers, de belemmeringen op het gebied van persoonlijke vrijheid, de met opzet gecreëerde ziektes met behulp van chemtrails, de genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, de vergiftigde lucht etc., hoeveel is er nog nodig om de burger te laten opstaan? De terminale gekte is zonneklaar.Men wil met technologie de levensduur verlengen. Bent u de laatste jaren wel eens in een verpleeghuis of verzorgingshuis geweest? Heeft u daar gesproken met (demente) bejaarden? Veel van deze mensen zouden willen sterven. Vinden dat hun leven klaar is. Het systeem van het kwaad weigert hen deze genadige daad. Ze lijden, lijden en lijden nog eens meer.

Waarom is dat, denkt u? Het systeem voedt zich met hun energie. Het systeem gebruikt de erbarmelijke staat van de patiënten om hun familieleden zoveel mogelijk uit te knijpen. Soms is het bewustzijn vervangen door een ander (demonisch of robotachtig) wezen.

Wie gelooft in een utopia door eugenetica? Kunt u me een voorbeeld van verbetering van het leven noemen? Kernenergie? GM-voedsel? Smartbommen? Hoe kunnen de mensen de verloedering stopzetten? Hoe kunnen mensen de vernietiging van de zon of zwarte gaten tegenhouden?

De Newagers geloven dat ze God zijn en dat is gewoonweg arrogant. 

Kinderen kunnen toekomstvisioenen hebben. Sommigen herinneren zich hun vorige levens of spreken over astrale reizen. Sommigen kunnen engelen en demonen zien, net als dieren, maar er wordt hen verteld te stoppen over die onzin te praten. Net als hun ouders ooit werd verteld hun mond te houden toen zij erover spraken met hun ouders. Bepaalde gaven worden soms familiair doorgegeven, maar worden uit angst voor bespotting meteen de kop ingedrukt. 

Leerkrachten op school vertellen hen dat psychische krachten niet bestaan. Religie leert hen dat het krachten van de duivel zijn. Mocht dit alles niet genoeg zijn, dan worden de kinderen uiteindelijk naar een dokter gestuurd, die hen diagnosticeert met een geestesziekte. Zo wordt een kind met een gave van God door het systeem van het kwaad het duister ingeduwd, waaruit het moeilijk ontsnappen is. 

Ja, het is een afschuwelijke wereld. We worden voor de gek gehouden. Onze sprankelende geest wordt een kopje kleiner gemaakt. We worden energetisch leeggezogen. 

We kunnen als we naar boven kijken allemaal de chemtrails zien en hun effecten voelen op onze ademhaling. We kunnen allemaal lezen over de eugenetica en de gulle vaccinaties op het Afrikaanse continent (van Bill Gates bijvoorbeeld). 

De schandalige activiteiten van een multinational  Monsanto zijn overduidelijk. Kijk naar de Franse documentaire ‘The World according to Monsanto’, en huil. Het kwaad krijgt de hulp van regeringen. 

Mensen worden zich wereldwijd bewust van deze zaken. Ze willen dit niet. Het leven zou anders moeten worden ingericht. Door wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen en astrale reizen wordt een spirituele component zichtbaar. 

Ik weet dat we een nieuwe dimensie zullen binnengaan.  (Redactie: Wilt u het hier ontbrekende deel ook lezen, ga naar de bron en link onderaan voor de complete Engelstalige tekst.) 

Rampen die wellicht zullen optreden zijn:

1 Uitbarstingen van vulkanen
2 Verschuiving van de breuklijnen 
3 Omkering van de magnetische polen 
4 Verschuiving van de aardas 

Buitenaardsen vechten onderling over de macht over de aarde.

Hun acties:

• Stelen menselijk en dierlijk materiaal om hybriden mee te ontwikkelen.
• Kidnappen mensen als voedsel.
• Creëren en laten ‘chupacabras’ (vampierachtig wezen) los in de wereld.
• Wonen in bases diep onder de aarde en onder de zee.
• Ontvoeren mensen en doen onderzoek op hen.

Mensen zullen bijzonder angstig worden wanneer ze beseffen dat we in een eindtijd leven. Dat er een spirituele component is. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat ze in het leven hebben gedaan. 

Wie zullen ze de schuld geven van hun noodlot? Ze kunnen alleen naar zichzelf wijzen. Ze hebben genoeg kansen gehad. De meeste rampspoed is door mensen gemaakt, door demonen in lichamen van mensen wel te verstaan. Veel mensen kunnen ze tegenwoordig zien. Ontwaak!

 

Copyright dr J Chiappalone, September 6, 2012, www.jchiappalone.com

Bron: http://rense.com/general95/massawake.html