Men houdt ons zorgvuldig onder verdoving

 Het klinkt misschien vergezocht maar het is waar, de mensheid wordt zorgvuldig verdoofd, iedere dag opnieuw.

Op dit moment is alles in een stroomversnelling geraakt en is er in de breedte zoveel gaande dat je er bijna gek van wordt om het bij te houden. Toch zien de meeste mensen niet wat er voor hun ogen plaats vindt. Is dat niet vreemd?

De oorzaak daarvan ligt in polarisatie. Het is met opzet dat wij steeds voor en tegens te horen krijgen over alles. Zo worden we bewust in tweedeling gehouden en de dualiteit waarin we leven gevoed in plaats van opgelost.

Blijf alert!

Zij die durven te ontwaken aan de realiteit van dit alles worden in het spel tegenover de slapende massa geplaatst door ze de stempel van ‘conspiracydenker’ op te plakken. Iedereen krijgt de kans wakker te worden en het grote spel te doorzien maar niet iedereen zal de kans grijpen.

Dit is onderdeel van de werking van de wetten van het universum.
Uiteindelijk zal alles oplossen maar tegen welke prijs?
Waar ligt onze individuele verantwoordelijkheid?

Conditionering en medicatie, brood en spelen, ontkenning en niets doen
Hierin ligt de grote scheuring. Zij die wakker zijn plaatsen zich buiten het gecontroleerde systeem maar de slapers worden als poppetjes aan miljoenen nanotouwtjes bewogen door de wereldmacht achter het toneel. Als je dat niet weet, weet je niet dat je het niet weet en ben je gemakkelijk in het niet weten te houden.

  Wake up!

Als je wel bewust en wakker bent blijkt de wereld een omkering te zijn van wat je altijd geleerd, gedacht en geloofd hebt. Je weet dan wat je weet, er is helderheid en je snapt waar het om draait. Om daar te komen moet je door een heleboel mist en stofnesten heen maar als je eenmaal doorziet groeit het inzicht steeds sneller. Zo werkt het altijd. 

Hoe wordt de grote illusie in stand gehouden?

Geestelijke conditionering ligt aan de basis hiervan en dat wordt groots uitgewerkt door de makers en onderhouders van de matrix waarin we leven. Als dit patroon eenmaal draait en de gevangenen ervan niet meer weten dat ze gevangen zijn is het niet moeilijk te onderhouden. Leugens stapelen zich op leugens maar worden geslikt voor zoete koek.

We zien zelfs niet meer dat we ingezet worden om te werken zodat men daarboven de vruchten kan plukken. Hier in het westen leven we in relatieve ‘welvaart’ en werken we vrolijk mee aan uitbuiting van mens en Aarde. Wij kijken ook niet wat de gevolgen zijn voor mensen in de lage lonenlanden of waar het kinderslavenarbeid aangaat. Het zijn vervangbare ‘Human Resources’. Ben jij je er wel van bewust dat jij ook in deze zin vervangbaar bent?

Deze ziekelijke maatschappij draaiend houden vraagt heel wat van de makers.
Om ons in een staat van slaapwandelen te houden gebruiken ze meerdere methoden.

Dat moeten ze wel want de aard van menszijn is dat we moeilijk te beheersen zijn en in wezen blijven verlangen naar ware vrijheid. Dus is de lucht vol chemtrails en zit er fluoride in het water (ook weer in Nederland http://www.pateo.nl/fluor.htm ). 

Vergis je niet, dit alles weten geeft je ook een kick. Het is moeilijk ons allemaal onder de duim te houden. Tenzij ze van de hele mensheid af willen maar wie moet er dan hun werk doen, hun rijkdom aanleveren en voor ze koken en poetsen?

Middelen om de mensheid verdoofd te houden
Hoe houden ze ons onder controle?

Allereerst door ons lichamelijk aan te pakken. Onze voeding is in kwaliteit sterk achteruitgegaan, vervuild door bestrijdingsmiddelen, snelle onnatuurlijke kweekmethoden, genetische manipulatie, water van slechte of bewerkte kwaliteit enz. De meesten van ons brengen hele dagen in kantoren of werkruimten door zodat we geen direct daglicht ontvangen.

Het onderwijs is hét systeem om de kinderen voor te bereiden op een werkzaam, gehoorzaam leven. Niks zelf onderzoeken en creatieve oplossingen te vinden, we krijgen voorgeprogrammeerde stof en denkmethoden aangeleerd. We leren wát we moeten denken en niet hoe zelf te denken. De media maakt dit programmeringssysteem compleet. Zij schotelen ons een gewelddadige wereld voor met liefde die veelal alleen uit seks bestaat.Kijk er goed naar, ontleed wat er gebeurt en wordt wakker en zet het apparaat dan uit. Laat je niet langer vullen met deze voorgeschotelde troep.

Als laatste is er de elektromagnetische vervuiling waar we in gevangen zijn geraakt. Waarom kunnen we eigenlijk niet meer zonder dat mobieltje dat 20 jaar geleden niet eens bestond?

De straling van de apparaten die ons omringen werken in op het menselijke trillingssysteem en brengen het in de war.

Als je met open ogen naar deze wereld kijkt kun je zien dat het een soort van groot interneringskamp is waarvan de bewakers ons de illusie geven dat we vrij zijn. Dat kunnen ze gemakkelijk omdat ze ons in de marge wat keuzes geven die de illusie in stand houden. Het  prikkeldraad hebben ze slim bekleed met politieke systemen en controle mechanismen die we zelf mee onderhouden.

Als iemand anders is of zich anders gedraagt roept de menselijke schaapskudde zelf hem of haar tot de orde of krijgt diegene een etiket als zonderling, niet normaal.

Tegenwoordig wordt dat mede ondersteund door dagelijkse controle via camera’s overal, telefoon en internetdatabases worden opgeslagen betaling via pasjes zodat aankopen geregistreerd zijn enz. 
Men roept daarover dat het enkel ingevoerd is voor onze veiligheid maar het tegenovergestelde is waar.

Zeven fundamentele vragenVragen die beantwoord moeten worden door jou en mij voordat we helder en individueel naar deze wereld kunnen kijken:

Hoe kan welke regering dan ook instemmen met het misbruiken en uitbuiten van de aarde en het ook nog verkopen als zijnde goed voor u en mij. Waarom laat men toe dat water en voedsel vervuild worden door bestrijdingsmiddelen en toevoegingen?

Waarom mag het belang van grote corporaties, geld en economische belangen voorop staan in het nemen van beslissingen?

Hoe verkoopt men oorlogen, wapenhandel en geheime en openbare gevangenneming en liquidaties van ongewensten?

Hoe kan het zijn dat een elitaire, arrogante groep die zich uitverkoren noemt zoveel heeft dat de hele wereldbevolking erdoor uit de armoede gered kan worden?

Waarom worden er aan de lopende band maatregelen goedgekeurd die ons van onze vrijheid beroven en ons constant controleren?

Hoe kan het gebeuren dat een farmaceutische industrie die slechts een eeuw bestaat de hele natuurgeneeswijzen van eeuwen uit het systeem weet te weren?

Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar één vraag is nog niet gesteld.
Hoe kan het zijn dat de mensheid niet massaal hiertegen in opstand komt?Hypnotisch en verdoofd, het lied van vandaag 
Iedere dag opnieuw ben ik verbaasd dat zo weinigen werkelijk waarnemen wat er gaande is.
‘Business as usual’ is het motto en we gaan vrolijk verder met kwetteren, twitteren over veelal nietszeggende zaken. O, en als ze maar niet aan mijn geld en bezittingen komen.

Dit helder hebbende is het hoog tijd voor drastische veranderingen.
Want is dit nog een wereld waarin we kinderen en kleinkinderen willen zien opgroeien?Bovenstaand plaatje komt uit de film ‘Time machine’ van H.G. Wells die meewerkte aan het globalistische plan dat zich momenteel ontvouwt.  Zijn werk hoort onder de categorie ‘predictive programming’ ofwel voorspellend gedrag. Zo wordt in literatuur en films een visie in de wereld gebracht waar de machthebbers naar toe werken. 

De mensheid ziet het niet, loopt er met open ogen in. Wat eerst fictie, een verhaaltje, vermaak is wordt snel genoeg dagelijkse werkelijkheid.
Shakespears Macbeth sprak: ‘Een verhaalt verteld door een idioot vol trompetgeschal en woede, stelt niks voor’ maar dat blijkt slecht het begin van een verandering die de controleurs van de ze planeet voor ogen hebben.

Wie zit hier eigenlijk achter?
Ik ben er van overtuigd dat hier verborgen spirituele krachten achter zitten. De beschreven technieken zijn uitingen vanuit het diepst van de matrix.
Wordt er ook iets anders uitgezonden? Zijn wij onderdeel van iets veel groters?
Dat weet ik niet zeker maar ik houdt terdege rekening met die mogelijkheid.
Dat alleen al maakt en houdt mij vrij. Dit te aanvaarden geeft mij een grote ongekende heldere, bewuste en wonderlijke kracht.

Dat maakt de dag weer goed.

Ik wens jou, lezer, ook een goede dag.
Geloof de voorgeschotelde onzin niet.

Veel liefs en ga door, ontdek je kracht!

 

Zen, 7 februari 2013 ZenGardner.com

Vrije bewerking van:http://www.zengardner.com/anesthesia-queen-of-cryptocracy/