De wereldmacht vreet alles op. Eet niet mee!

Het spel Pacman lijkt de wereld te beheersen. Zoals het bijtertje eten de banken en corporaties zich een weg door alles en iedereen en eisen ze landen, bedrijven, media en advertenties voor zich op. Ze zijn te vergelijken met een kankergezwel dat zich uitzaait.

Dit is geen welwillend organisme. Het werkt alleen volgens een eigen agenda en is gericht op alleenheersend overleven. Het wil alles en iedereen hebben en verorberen. Onafhankelijkheid en diversiteit zijn vijanden van dit bijtertje. Daarom ontwerpt en realiseert hij een gestandaardiseerde eenheid en een gemakkelijk te controleren zwakke menselijke samenleving.

Zorg ervoor dat jij geen slaafse volgeling wordt van deze universele wereldorde wordt. Laat je niet ontmenselijken of omlaaghalen tot hetzelfde destructieve gedrag als dit organisme vertoont. Dan verlaat je je eigen menselijkheid, je unieke persoonlijkheid om een geprogrammeerd wezen te worden dat gedoemd is tot vrijwillige slavernij. En je bent je daar dan niet eens bewust meer van.

Wie is de verstrekkende arm van deze controlearm?

Wie heeft het geld en de macht om deze samenleving zo te manipuleren?

Wie zijn die mannen die plunderend de wereld naar hun hand zetten?

De bankenwereld, de grote-geld mannen zijn helemaal met het spel Pacman verweven. Zij werken samen met de reuzencorporaties die hun tentakels uitspreiden over de wereld. Valt het jou niet op dat alle kleine bedrijven en winkels zo langezamerhand verdwenen zijn. En als ze nog niet weg zijn zitten ze met de huidige bankenverordeningen dik in de problemen. De grote corporaties verorberen alles op hun weg. Ze geven hun concurrentie geen kans en zijn niet blij met degenen die hun werkwijze onthullen. Het is het scenario van een wereldovername.

En jij?

Wat jij nu doet is van het allergrootste belang. Daarvoor moet je wel wakker zijn.

Jullie, lezers die het grote spel doorzien, zien ook dat de maskers gevallen zijn en dat alles op dit moment zelfs open en bloot plaatsvindt.

Het is hoog tijd dat we allemaal meewerken aan het doen ontwaken van de mensheid zodat ook zij zien wat er gaande is en hoe het spel gespeeld wordt. De half wakkeren moeten gaan zien wie de spelers zijn, dat het een grote samenzwering is, groter dan iemand zich voor kan stellen.

Jezelf bewust zijn betekent dat je de uitdaging moet beantwoorden. Er staat veel op het spel en we roepen jou op de uitdaging aan te gaan. Geef op zo te zijn als zij, geef op te gaan voor geld en goederen. Zolang je daarvoor gaat, speel je hen in de kaart en imiteer je slechts hun manier van doen. Er staat veel op het spel, het hele menszijn staat op het spel.

Meer dan wat ook vraagt deze tijd dat je bereid bent jezelf op te geven, het idee van wie je bent en wat je bent en waarom je bent wie je bent. Ga terug naar het kleine, probeer niets te betekenen in deze wereld maar probeer te zijn. Laat het dikke vette ego-gedrag achterwege en ben mens. Voedt je menselijkheid en uit die naar buiten.

Eindelijk vrij!

Dat is het glorieuze, wonderlijke allesoverheersende gevoel dat je kunt ervaren wanneer je je los maakt van de structuur waarin je opgevoed en gemodelleerd bent. Dan wordt je een waarlijk en bewust mens. Je gaat alles zien voor wat het is en de wereld om je heen brokkelt af tot alleen dat waar het werkelijk om gaat over blijft. Je werkt dan niet meer voor wat men van je verwacht, de illusies die we meegekregen hebben of voor wat je materieel wilt bereiken maar je bent er voor je innerlijk en voor je medemens en je denkt en handelt in het nu afhankelijk van wat zich voordoet.

Dat is een ‘happy end’ of liever gezegd een geweldig begin!

Je staat in de wereld maar kijkt ook met afstand naar wat er gebeurt zodat je kunt helpen waar het nodig is met een lied van vreugde in je hart.

Liefs van Zen

21 jan 2013, www.zengardner.com

Bron: http://www.zengardner.com/the-freak-cancerous-organism-devouring-the-world/