Ben de verandering, het omslagpunt is hier en nu

 

4 april 2013,
Men stelt mij keer op keer de vraag: ‘Wat kan ik doen? Hoe kan ik meehelpen om de wereld te veranderen? Maakt het een verschil wat ik doe?’

Goede vragen

Dus vertel ik mensen keer op keer dat bewustwording is waar het om draait, dan weet je van zelf wat je moet doen. Zorg ervoor dat je innerlijke kennis toeneemt, dat maakt je sterk.

Wanneer iemand zulke vragen stelt kun je er van uit gaan dat ze weten waar ze moeten gaan zoeken om te vinden. De informatie op alle vlakken groeit exponentieel zowel op het internet als anderszins.

De kansen liggen voor het grijpen. Of dit in voorgaande perioden, zoals het Atlantistijdperk, ook zo was, weet ik niet maar de kansen die er nu liggen zijn uniek. 

Kijk, lees en leer!

Toegegeven, in een samenleving waar het licht groter is zouden we wellicht niet zoveel moeite hoeven doen om alle desinformatie uit de aangeboden kennis te filteren. Dat alleen al kost veel energie en tijd zeker voor de beginnelingen. Maar, het is onze taak om te leren en we leven hier en nu dus… we gaan aan de slag en doen het. Stop ermee om alle aandacht te geven aan de Matrix waarin we leven. Spendeer daar je energie niet langer aan. Het is al erg genoeg als je vastzit aan een baan, zeker als je werk hebt wat niet naar je zin is. Zaken en bedrijven maken groot deel uit van het vampierachtige systeem waarin we vastzitten. Maar vergis je niet, het systeem brokkelt af, het loopt op een eindje. 

Ga niet zitten zeuren over wat je wel of niet kunt doen als je je dagen voor de TV doorbrengt of nergens anders aan denkt als aan je volgende uitje of vakantie. Je hebt dagelijks een kans je uit te spreken over wat je weet en waar je voor staat.Laat je bewustzijn spreken

Wanner de informatie zichtbaar wordt omdat je een zoeker bent, gaat het stromen. Het blijft binnenkomen terwijl jij een diepe spiritualiteit daarin kunt gaan ervaren. Je gaat de wereldzaken doorzien en dat geeft je de kans je innerlijk los te gaan maken. De zintuigen brengen de informatie bij je binnen maar de niet zintuiglijke wereld zal zich openen met een nieuwe ongekende kracht. Het is van belang dat je gaat doorzien al alle geloofssystemen je al die tijd gebonden en vastgehouden hebben in hun vangnetten. Daarbuiten roept de vrijheid die ongekend krachtig en wonderlijk licht is.
Een blik op de nachtelijke sterrenhemel met al zijn wonderen zegt genoeg.

En dan is het aan jou om de diepe innerlijke kennis te ontwikkelen. Als je je begeeft in de esoterische wereld van kennis gaan de puntjes die je in het begin waarneemt geleidelijk aan een groot patroon vormen, dat proces komt overeen met het doorzien van het maatschappelijke systeem en zijn achterliggende machtsstructuren. Dan wordt het tijd om te DOEN.  Meditatie kan een goede weg zijn om te beginnen stil te kunnen zijn van binnen. Bid, zing dans, lach, schreeuw, DOE  iets. Laat van je horen, laat horen wie je bent en wat je bent.

Ik hoorde eens een spreekwoord dat ik nooit vergeten ben:

‘Het verlangen van een lui mens zal zijn dood zijn,
omdat zijn handen niet bereid zijn ervoor te werken’
 

Maak je geen grote zorgen, velen hebben dit proces al voor jou doorlopen. Maar… jij moet het zelf doen, nu! Met het bewustzijn in je dat groeit zal verandering je deel zijn. Je zult de stappen zetten omdat ze zich aan je voor zullen doen. Kies waarin je je taak wilt doen.

Ben actief op het internet, schrijf of praat over wat je ziet en weet, plak posters, deel flyers uit, maak filmpjes, spreek met mensen die je kent of onbekenden in de trein of bus, zoek gelijkgestemden en onderneem actie. Ben je geen prater, trek dan een T-shirt aan dat laat zien waar je voor staat. Lach naar mensen, omhels mensen, laat zien dat houden van is waar het allemaal om draait. En…help diegenen die al actief zijn en velen bereiken, ze kunnen alle hulp gebruiken.
Bedenk wat je allemaal kunt doen, herken de momenten en laat ze alsjeblieft niet voorbij gaan.

Er moet aan de riemen van een boot getrokken worden voordat het roer effect kan hebben en om kan gaan.

Ieder initiatief doet ertoe, hoe klein ook

Denken dat je als eenling onbelangrijk bent is wat ons aangeleerd is door het systeem. Ieder van ons bezit een oneindig potentieel en oneindige mogelijkheden om dingen waar te maken. Ieder van ons is eeuwig en oneindig bewustzijn. We zijn allen verbonden met alles, werkelijk alles. Als wij veranderen, verandert alles. Wil je hier nog iets over weten lees dan:  Change the Morphic Field...Change the World! De kwantumfysica heeft dit gegeven al wetenschappelijk aangetoond. De onbegrensde verbondenheid van ons allemaal met alles en iedereen is de ware werkelijkheid. Nu moet het in ons tot waarheid worden zodat het doorwerkt in ieder woord en iedere gedachte die we delen in deze wereld. Met dat als basis kunnen we werkelijk alles!Het omslagpunt

Laat de informatie die nu volgt goed tot je doordringen, het geeft je inzicht in de kracht van verandering. Resultaat van een technisch onderzoek toont aan: 
Als 10 % van de mensen wakker wordt (of een mening vertegenwoordigt die afwijkt van de gangbare opinie) gaat het systeem om!Uit het onderzoeksrapport:  'Vanuit dit gezichtspunt bekeken, zien we dat het omslagpunt waar een minderheid (aangegeven in rood) zich bevindt zich snel kan omzetten tot een meerderheid. Als in de loop van de tijd de minderheid meer kracht krijgt en de 10% haalt, verandert het netwerk ten gunste van deze mening naar een meerderheid (zie de grafiek Links onder) en neemt het minderheidsidee de meerderheid over.' Bron: SCNARC/Rensselaer Polytechnic Institute

Wetenschappers aan het  Rensselaer Polytechnische Instituut concludeerden dat wanneer 10% van de mensheid een overtuiging heeft dit altijd overgenomen zal worden door de meerderheid. Deze wetenschaoppers, die deel uitmaken van Social Cognitive Networks Academic Research Center (SCNARC) op Rensselaer maakten tijdens hun onderzoek gebruik van analytische computerprogramma’s  en methoden om dit omslagpunt te vinden. De uitkomst heeft gevolgen voor het bestuderen van invloed en sociale interacties op een breed vlak, variërend van vernieuwing tot politieke ideeën. 

Wanneer het getal onder de 10% blijft is er geen enkele voortgang zichtbaar in de verspreiding van de visie. Volgens SGNARC directeur, tevens vooraanstaand professor daar, Boleslaw Szymanski zou ‘Het de tijd van de ontwikkeling van het hele universum in beslag nemen’ om de visie te vergroten als de 10% niet gehaald wordt. ‘Komt het aantal hierboven dan verspreidt het idee zich als een ondoofbaar vuur’. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd op 22 juni 2011 op het internet op http://www.cs.rpi.edu/~szymansk/papers/pre.11.pdf Het is van belang te weten dat het netwerk of de sociale achtergronden daarbij niet van belang bleken te zijn. Als de invloed groeit en de 10% haalt is het proces onomkeerbaar en zal de hele samenleving veroveren.

Conclusie: Uitgaande van verschillende sociale netwerken is het van belang dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van de nieuwe visie. Uiteindelijk heeft ieder persoon een netwerk en ontmoet mensen. Wat bleek was dat mensen met een hogere positie, rang  en een  uitgebreid netwerk niet meer kans hebben de 10% te halen dan de gewone man uit de straat. Uiteindelijk heeft iedereen een netwerk en dat spreid zich ver uit als het van de een naar de ander gaat. Daarbij werd uitgegaan van een conservatief publiek en wereldbeeld dat door de massa aangehangen werd. Daarbinnen bleek dat als het netwerk eenmaal actief is en er een paar voortrekkers zijn die ‘ervoor gaan’ om een nieuwe visie te lanceren en zij het gesprek aangaan met de traditionele groep, het tij eerst langzaam maar dan ineens sterk keert.‘Mensen hebben over het algemeen niet graag een afwijkende opinie en zoeken in de regel naar een consensus. Dat hebben we wel degelijk in onze computermodellen verwerkt’ zegt een van de onderzoekers S. Sreenivasan. Om dat te verwerken liet men ieder individu in het model praten met elkaar over het idee. Als de luisteraar hetzelfde idee aanhing maakte het de spreker sterker in zijn uitgangspunt. Als de visie verschillend was, begon de luisteraar het idee te overdenken en bewoog zich vervolgens door naar een andere gesprekspartner. Als de tweede gesprekspartner ook het nieuwe idee aan de orde bracht was de luisteraar bereid het idee te accepteren.

'Als de veranderaars een aantal mensen overtuigen en dat getal blijft groeien, verandert de gehele situatie’ vertelde Sreenivasan. ‘Mensen gaan dan hun eigen visie afzetten tegen de nieuwe visie, nemen die over en spreken hem door naar anderen. Als de veranderaars zich enkel naar hun conservatieve buren wenden met hun idee, gebeurt er niets, de 10% wordt nooit gehaald.’

Dit onderzoek laat zien hoe informatieverspreiding werkt. ‘Er zijn duidelijk aanwijsbare situaties waarin het helpt om via een netwerk een idee te verspreiden maar ook het onderdrukken van informatie kan op dezelfde wijze geschieden’, zegt een ander onderzoeker genaamd Gyorgy Korniss. ‘Sommige voorbeelden gingen over de noodzaak de bevolking van een stadje te evacueren voor een orkaan, of over de verspreiding van een ziekte.’  BronOp dit moment zijn dezelfde onderzoekers op zoek naar wetenschappers vanuit de sociale studies om een breder beeld te krijgen van hun uitkomsten en ze te verbinden met historische gegevens.

Ze vragen zich ook af hoe het werkt in een samenleving die van meet af aan verdeeld is in twee groepen, dat kan anders zijn dan wanneer uitgegaan wordt van één conservatief idee. Meestal is er wel een verdeling in de samenleving bv conservatief en progressief men van politieke ideevorming uitgaat.

Het omkeerpunt is hier en nu

Het is interessant het bovenstaande aan te nemen zodat je weet dat je waardevol bent in het netwerk als het om het verspreiden van een nieuwe visie gaat! Zolang de visie niet de 10% haalt is er een eeuwigheid nodig om werkelijke verandering te creëren.  Maar… al we over de 10% barrière heen komen en we de kritische massa  halen, gaat het een eigen leven leiden. Dat heeft natuurlijk te maken met het tot gemeengoed maken van een idee. Daar maken alle partijen gebruik van, dat is wel duidelijk. Maar wij, de veranderaars kunnen hier ook gebruik van maken, we kunnen het toepassen in onze manier van werken.

Kijk nog even naar 'het honderdste aap effect' op dit filmpje:Bron: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Moy6tz6Ubps

Is dat niet hoopgevend? Laten we er ons voordeel mee doen.

Maar het wordt nog spannender als we niet alleen meningen en visies op deze manier uitzetten maar ook een ander bewustzijn uitstralen naar anderen. Reken maar dat dat werkt.

Tijdens de verrichting van bovenstaande onderzoeken gaat men uit van sociale structuren en sociale druk binnen geloofssystemen. In werkelijkheid is het een multidimensionaal gebeuren dat zich op alle mogelijke vlakken afspeelt en een ongekend effect kan hebben. We kunnen niet weten waar we staan op de weg naar de 10%  maar we werken er hard aan en we gaan ervoor. Er is iets gaande, de kennis en ideeën waar wij voor staan kunnen niet langer genegeerd worden. Het is wonderlijk op dit moment, hoe meer de bestaande machten proberen deze kennis te onderdrukken, hoe sterker het naar boven komt. 

En laten we ervan uitgaan dat de planten, sterren en zelf de hele melkweg op onze hand is dit voor elkaar te krijgen… We gaan naar het omkeerpunt!

Is dat niet geweldig? Wat willen we nog meer?

Nu is het aan jou! Blaas het vuur mee aan.

Houd je niet bezig met het grote plan maar doe wat je kunt in je directe omgeving.
 Jij maakt het verschil!

 

Liefs, Zen, www.zengardner.com 

Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/04/04/being-the-change-tipping-points-and-monkeys-on-the-loose/