Vluchtgedrag of wakker worden?

Niets gebeurt zonder onze toestemming. Op een of andere manier, bewust en/of onbewust, geven we onze goedkeuring of afkeuring door onze acties, woorden en intenties. Na verloop van tijd neemt onze verantwoordelijkheid toe. In deze openbaring met onze inherente toestemming wervelt een gekke wereld om ons heen. Zonder onze medeplichtige samenwerking ter ondersteuning van dit idiote systeem, zou niets van dit alles gebeuren. Geen wereldwijde slachtingen zonder soldaten, geen economische malaise zonder bankiers en kooplieden, en geen sociale degradatie en controle zonder gewillige leraren, bestuurders en handhavers.
Het hele systeem vaart op de medewerking van de mensen. U en ik, wanneer wij met hen samenwerken slagen zij. Doen wij niet mee dan kunnen zij ook niets.Waarom? .... Ga er nu mee om

Vaak is wakker worden te veel werk en vooral te onbehaaglijk voor de in vervoering gebrachte massa. De meeste mensen hebben manieren ontwikkeld om ermee om te gaan die uitgegroeid zijn tot een manier van leven. Het meest effectief is de regelrechte ontkenning dat het slecht is of zelfs de ontkenning van wat er allemaal gebeurt. Dat ga je overal waarnemen als je een wakkere en bewuste ziel bent. Het is nogal simplistisch, maar ontkenning is een groot vangnet dat heel veilig lijkt onder je. De waarheid is onder dat grote vangnet verborgen maar mensen creeëren het net zelf en durfven er niet doorheen te kijken.
De subtiele maar sterkere partner van ontkenning is geloof. Geloof speelt mee in dromen en hopen en werkt onbewust door in je verwachtingen. De grote massa heeft ervoo gekozen er zo mee om te gaan, en dat met behulp van de manipulatoren die de menselijke zwakheden hebben geïdentificeerd en wetenschappelijk gebruikt in hun voordeel. De kwestie is dat overtuigingen en denkrichtingen, zelfs zachte wattenachtige verlangens uit de new age scene. Die zijn een handige ontsnapping zijn voor alle menselijke onverteerde zaken die opgestapeld zijn in de menselijke 'staat van ontkenning’.
Waarom zou ik niet in vluchten? Het is er comfortabel. En dit ene bedrieglijke, menselijke mechanisme is misschien wel oorzaak nummer één voor de huidige sociale en morele problemen. Wat is het resultaat? Geen echte bewuste keuzen maken in gedrag, geen duidelijke goed-en-kwaad grenzen, gewoon ondoordachte aanvaarding van wat zich voordoet terwijl het verdovende ontsnappingssysteem zijn werk optimaal verricht.Schijndood ofwel opgeschort leven 

Het vasthouden aan valse hoop zet de rem op ontwikkelingsmogelijkheden. Daarin zijn religies zeer doeltreffend geweest. Gevangen in kleine "korven van hoop", zogenaamde trouwe gelovigen van elke overtuiging die elkaar op grote schaal wereldwijd helpen om te hopen en te bidden voor bevrijding en verlossing van een wereld die ze zelf dagelijks helpen bouwen, steunen en mee in stand houden!
Is dat niet vreemd? Christenen verdedigen zich immers door middel van "de Schrift" dat doordat de "machten die er zijn bepaald worden door God". Probeer dat maar eens te betwisten als je iemand uit het geloofskamp spreekt. Als je er goed over na denkt is het geloof een tijdloze manier om mensen in een bepaalde staat van zijn te houden. Neem je de implicaties waar dan gaat je hoofd er van tollen. En dus kunnen weinigen het zien voor wat het is. Als je helder kijkt zie je de verbazingwekkende omvang van dit valse hoop ontsnappings- en ontkenningssysteem.
Zoals ik al zei, het is overal: in religies, intellectuele cirkels, wetenschappelijke manieren van uitleggen en de new age beweging. Dit betoog is niet bedoeld als oneerbiedig naar welke stroming ook, ik wil gewoon dat mensen voorzichtig zijn.
Zodra je je autonomie weggeeft aan groepsdenken ga je problemen krijgen omdat je energie in de groep verdwijnt en er verlies optreed van de eigen bewuste waarheid.  Dat gaat heel snel. De energie verdwijnt in het geheel en wordt overgenomen zodat je niet gaat twisten over details of denkbeelden.  Er staan genoeg verwarende geloofssystemen klaar om mensen op te nemen onder hun mantel. Sommige zijn duidelijk, en andere zijn heel subtiel. Blijf allert  en neem niet alles zomaar aan! Op dit moment, nu staan er talloze problemen voor de deur en het is nodig dat mensen op hun hoede zijn. Blijf volledig bewust en alles komt goed.Spiritueel misbruik

De kwestie met geloofssystemen is dat zij zeer subtiel werken en op een ogenschijnlijk zachte wijze spiritueel en mentaal misbruik met zich meebrengen. Een van de oorzaken is dat de mensen van nu al vanaf de geboorte in feite al verzwakt zijn en ze vatten de nuances van bedrog in de maatschappelijke structuur niet totdat ze wakker worden of het te laat is. Kijk maar eens wanneer er een rage of vermeende sociale verschuiving is, dan zwaait de massa mee als zeewier in de sociale getijdenstroming. Ze zien niet dat er ook een andere keuze mogelijk is. Als het er uiterlijk goed uit ziet nemen mensen het al meteen voor waar aan. Vaak ook in volle overtuiging omdat in deze omdat de gemiddelde, sociale dwarrel-poel hen eronder houdt en niet boven laat komen om de niet-waarheden die uitgdragen worden te zien. Vergis je niet in de ernst van deze sociale stoornis met zijn geloofsovertuigingen, zij  zijn een logisch en eeuwig bijproduct en een grote vereeuwiging van de gefabriceerde illusie die leven heet. 
Vergeet niet dat er tal van parasitaire krachten op de loer liggen om  nieuwe naïeve nieuwe “gelovigen” te omarmen als ze op zoek zijn naar iets meer. Deze krachten zijn moeilijk te herkennen en hun uitvoerders  denken dat zij het beste “het programma uitvoeren”, ze zijn dus moeilijk te herkennen. Pas op. Neem waar en blijf bewust.

Conclusie

Deze korte verhandeling is een reactie op de vele opmerkingen en artikelen die ik de laatste tijd heb gezien over afhankelijkheid die de mensen in hun greep houdt. Het is zo herkenbaar in deze op zo veel vlakken onbewuste wereld. Het is ons op alle niveaus meegegeven via het onderwijs, de media, de politiek en alle andere wegen. We moeten deze invloeden herkennen en erkennen en ze zien voor wat ze zijn, er zo vrij mogelijk van worden en blijven en boven hen blijven staan.

Maak je los. Het is niet zo moeilijk. Begin als waarnemer en maak dan je keuzen.
Wordt wie jij werkelijk bent los van opgelegde of aangenomen overtuigingen.
Dan wordt alles duidelijk om je heen en helder in je.Love,Zen
Bron: Zen Gardner – 19 juli 2012 - http://www.zengardner.com/the-cryogenic-false-hope-escape-hatch-caper/

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief