Bewustzijn is nodig om de NWO te weerstaan

Wat is er nodig om genoeg mensen te doen ontwaken? Genoeg mensen om een echt verschil te maken en onze manier van leven anders te implementeren. Laat me mijn verhaal doen om duidelijk te maken waarom ik denk dat de waarheid zal zegevieren. Ik geloof dat het bewustzijn een vorm van energie is die constant in beweging is. Deze beweging is op weg richting groei en expansie en niet andersom..

Dus stel ik deze hypothese voor: Als meer mensen vandaag de dag ontwaken dan gisteren zullen morgen nog meer mensen wakker zijn dan vandaag, waarvan ik denk dat dit het geval is, dan kunnen we wiskundig gezien durven te voorspellen dat de mensheid zich zal keren tegen de huidige ideologie en tirannie die de wereld probeert over te nemen.

Of beter gezegd kleine verschuivingen leiden ons weg van het huidige politieke paradigma. Paradigma verschuivingen vinden constant plaats, overal om ons heen. We hebben eigenlijk heel veel kleine paradigma’s (of overtuigingen) die deel uitmaken van onze algemene paradigma ofwel geloofssysteem. Deze overtuigingen worden steeds opnieuw uitgedaagd in deze veranderende wereld. Voor iemand die niet erg zeker zijn van zichzelf en de zaken om hem heen kan dit heel beangstigend zijn. Zelf vertrouw ik op mijn zekerheid die gebaseerd zijn op dingen die we kunnen voorspellen vanuit natuurwetenschappen en wiskunde, maar ook vertrouw ik op mijn bewustzijn van dingen die we niet volledig kunnen begrijpen en voorspellen als de universele scheppingskracht, het universum én de kracht en het potentieel van de mens en zijn spiritualiteit.

Laten we ons doel voor ogen houden om genoeg mensen te doen ontwaken om echt het verschil te maken. Daarvoor dienen we zoveel mogelijk ingangen in het bewustzijn van mensen zien te vinden. Hoe kunnen we dit doen? Door te beseffen dat vrijwel alles wat we doen ons verbindt met de ware werkelijkheid en de waarheid. De magie schuilt erin dat we de grote verbondenheid met alles gaan zien en ons realiseren dat er maar een realiteit is in je huidige ervaring en dat dit nu is, dit moment waarop je leeft en handelt. Het verleden en de toekomst zijn niet meer dan een fractie van onze huidige realiteit, niet meer dan een droom. TV, films en alle vormen van media om ons heen zijn allemaal gewoon geprogrammeerd als elektronische media om een beroep op je zintuigen zo je ideologie te beïnvloeden.

Zet de waarheid in als overtuigingsmiddel

Met een stevige kennis van wie we zijn op zak en een zo goed mogelijk inzicht in ons eigen bewustzijn, kunnen we een gericht plan uitzetten dat succes garandeert. Werkelijke achterpoortjes of ingangen tot het bewustzijn vinden is de meest effectieve manier om het bewustzijn te openen. Het is van belang wegen te vinden om mensen uit alle lagen van de bevolking te verbinden. Die diversiteit is speelt een rol in het grote ontwaken op alle niveaus. Daarin is het aan ons om gemeenschappelijke kenmerken te vinden in plaats van verschillen. Deze overeenkomsten zullen leiden tot werkelijke interacties die meer van invloed zijn en indruk maken. Zie allereerst het glas als half vol in plaats van half leeg. Duik in de kennis die beschikbaar is over wie we zijn en gebruik deze kennis als hulpmiddel om je te ontwapenen van alle haat. Deze kennis over onszelf is belangrijk. Daarnaast moet je inzicht krijgen in weten wat je niet weet en erkennen wat je niet begrijpt.

Ik spreek over een ontwapeningsideologie omdat alle mensen uiteindelijk los kunnen komen van de ideologieën waarin ze verstrikt waren. Mensen kunnen veranderen en een mens kan zijn oude ideologieën afwerpen als ze zien en voelen wat er werkelijk om hen heen gebeurt en er klaar voor zijn. We kiezen ervoor ons te verbinden met onze ideologieën en gebruiken die als een vorm van identificatie, maar dit kan veranderen als er nieuwe waarden en ideeën doordringen. Vaak maar niet altijd vinden deze veranderingen plaats en worden ze beïnvloed door persoonlijke ervaringen en een toename van kennis over zaken, groei van innerlijke wijsheid en logica.

Het vinden van slimme ingangen die leiden tot bewustzijnsveranderingen vormen een uitdaging. Dus geef ik een tip: observeer waar een persoon om geeft en waar het meest van zijn tijd in gaat zitten en bekijk of je via die kennis een ingang kunt vinden naar een nieuwe visie in verbinding met wat hem of haar bezig houdt, wacht vervolgens op het juiste moment en de juiste plaats om je bericht over brengen.  

Of het nu gaat over het discussiëren over het verloren pensioen van oma, vaders problemen op het werk of bij een student een andere invalshoek om zijn geleerde stof te bezien, dit zijn allemaal ingangen tot het bewustzijn van de ander. Houd je aandachtspunten algemeen en breed zonder persoonlijke aanval. Het echt gerichte, intensieve werk kun je rustig over laten aan de eigenlijke poortwachters die weten wat ze doen. Agressie is nimmer een  ingang om iets voor elkaar te krijgen

De grote poortwachters hebben hulp nodig, maar dit artikel is erop gericht om de gemiddelde onwetende burger te bereiken die redelijkerwijs zijn pad zouden kunnen veranderen als hij de omvang van het kwaad in de wereld gaat inzien en begrijpen dat neergezet wordt door een groepje over de wereld heersende monsters.

De globalisten maken er een puinhoop van en laten puinhopen achter overal op deze wereld waar ze komen. Als je daar kennis van hebt is het gemakkelijker om te delen wat er gedaan wordt overal ter wereld. De gemiddelde burger die in de wereld van Hollywood geloofd zal niet willen luisteren naar enige waarheid of  logica met betrekking tot de 9/11 waarheid. De wetenschap is meer geneigd te luisteren wanneer je de financiële ineenstorting uit kunt leggen, de werking van de banken en bailouts, werkeloosheid, medisch opgelegde structuren, of andere zaken die de gewone man raken. Maak niet de fout te denken dat iemand precies gelooft zoals jij, iedereen is weer anders en probeer zeker niet dwangmatig tot overtuiging over te gaan. Iemand moet klaar zijn voor het verhaal dat je gaat vertellen, dan komt het aan. Mensen kunnen en zullen altijd dingen vinden om het niet eens te zijn. Hou er rekening mee en laat je daardoor niet uit het veld slaan.

 Dit proces vraagt erom vakkundig, fijngevoelig en selectief de waarheid in de wereld te brengen. Het is het planten van kleine zaadjes die zullen ontkiemen naar gelang de ontwikkelingen in en om de mensen heen. Kijk om je heen, we gaan dagelijks vooruit.

We weten dat de som van delen gelijk is aan het geheel dus laten we voortgaan in het uitvoeren van kleine contra-strategieën tegen de wereldheersers met hun plannen voor de nieuwe wereldorde tot we de kritische massa bewust naar een nieuw niveau hebben gebracht wat een merkbare verandering zal brengen in de verdeling op de schalen van het wereldtoneel.  Door Bernie Suarez

Bernie Suarez is activist, kritisch denker en een radiopresentator, muzikant, veteraan, liefhebber van vrijheid en de Grondwettelijke rechten, kunstenaar en TV maker.  Hij heeft tevens een achtergrond in psychologie en adviseert iedereen te kijken naar de documentaire genaamd “The Century of the Self”. Bernie heeft geconcludeerd dat dat de manier is om de Nieuwe Wereld Orde te verslaan en werkelijk de waarheid te zien die je wil zien. De oplossing is het inzetten van de waarheid.

Bron: http://www.activistpost.com/2013/03/finding-entry-points-of-consciousness.html