Het kloppen van de hartmensen

In jou zetelt een heilige trilling. Vaak is die gelijk aan je hartenklop. Dat klinkt logisch want de trilling is de verbinding tussen jouw hartslag en de universele trilling.

Die trilling werkt door je heen en kan de grootste barrières neerhalen en wanneer dat gebeurt is dat een grote omwenteling. Het is dé ervaring die je leven verandert en dat kan gebeuren omdat je een trilling uitzendt of omdat je de ontvanger bent.

In wezen echter is er geen zender, geen ontvanger, maar is het een gezamenlijke universele hartenklop, want er is geen binnen en geen buiten.

Er zijn immers geen tegenstellingen – er is alleen perceptie en afleiding. Alles is slechts de resonantie maar de klank veranderde in een valse toon toen de controlesystemen groeiden en de Aarde in hun macht kregen. Het eens zo indrukwekkende lied van de Aarde klinkt nu nog slechts in de harten van hen die hun kern behoeden. Zij zijn het boeket bloemen in de balzaal van het bestaan.

 

Om uit te leggen hoe het werkt spreek ik over de innerlijke en uiterlijke matrix.

Want… er zijn geen krachten die enige macht over je hebben! Ze kunnen je niet werkelijk raken met hun misleidende trillingen. Misschien wordt de buitenkant wat beschadigd en je hart zo nu en dan fiks geraakt maar je bevind je altijd in het veld van oneindige mogelijkheden en oneindige creativiteit en liefde.

Ik verwijt het niet eens meer richting het controlesysteem. De laatste jaren zijn we snel gegroeid en hebben we een basis gelegd voor netwerken vanuit het hart. Netwerken waarin we onze werkelijke vrienden hebben leren kennen. Netwerken van zielsverwanten, netwerken van internet wakkerlingen en zo meer.

De enige die belemmering die er is ben jij zelf.

Als je de matrix de schuld blijft geven van alles is dat een belediging van het oneindige kloppende hartenveld, de trilling van liefde.

Pak jezelf op en ga erin staan. Laat deze kans niet voorbij gaan.

Op het moment dat je werkelijk weet wie en wat je bent, ben je vrij.

Geen spel meer van verwijt maar het opstaan in je eigen kracht maakt je tot een meetrillend, stralend hartenwezen.

 

Zen Gardner, 21 juli 2013 
Bron: http://www.zengardner.com/the-pulsing-heart/