Wat we niet op school leren maar van levensbelang is


Tijdens onze opvoeding en op school leren we van alles over hoe we ons moeten ontwikkelen tot een gemiddeld mens, zich gedragend naar de algemeen geldende regels en netjes het pad lopend dat voor ons uitgestippeld is als maatschappelijk aanvaardbaar.

En waar bleef de spiritualiteit die ons innerlijk moet voeden? Hoe zou ons leven er uit zien als we dit mee hadden gekregen in onze dagelijkse lessen? Hoe zou de wereld er nu en in de toekomst uit zien als we er vroeg kennis van hadden genomen? 

We zijn spirituele wezens die een menselijke reis maken

Voordat we in ons fysieke lichaam terecht kwamen gingen we door de tunnel van vergetelheid, het geboortekanaal van de moederschoot. De uitdaging van het leven bestaat uit het weer her-in-neren, weer weten wie en wat we zijn. Uiteindelijk zijn we nooit afgesneden van de bron maar de verbindingsdraad lijkt wel erg ver uitgerekt en dun geworden. We kunnen die draad inkorten, sterk maken en als een pilaar van licht de verbinding laten herstellen door weer te weten, diep van binnen wie en wat we zijn. 

Zielen zijn onsterfelijk

We zijn onsterfelijk maar hebben de focus verlegd naar het fysieke sterfelijke lichaam. Innerlijk zijn we verbonden met de vloed van ervaringen die het leven als fysiek wezen opdoet. Als de tijd komt om los te laten, te sterven, rijst uit het lichaam de lichtvonk op naar een ander trillingsveld. We nemen onze ervaringen mee zodat we tijdens de levens kunnen groeien in ervaring en wijsheid.

Alles is energie

Alles vibreert en heeft een frequentie, een trillingsgetal en snelheid. Zo heeft zelfs de steen op het pad zijn eigen trilling, net zoals de bomen en planten en dieren. Alles en iedereen is verbonden met de grote levensboom of de onuitputtelijke bron. We kunnen ons met alles verbinden in ons bewustzijn wanneer we ons afstemmen op de andere of het andere. Omdat we ook nog voor 90% uit water bestaan en trilling daarin opgeslagen wordt via gedachten, geluid, kleur en vooral via liefde kunnen we ons verbinden via die vibratiegolven. Als we daar begrip van krijgen snappen we ook hoe alternatieve gezingsmethoden werken en kunnen we ziekten overwinnen met onze bewustzijnskracht. 

Gedachten vormen de realiteit

Gedachten zijn vormen van energie die zich manifesteren in de vorm van de wereld zoals die zich aan ons voordoet.  Het is daarom van belang je jezelf bewust te zijn van je gedachtenstroom en daarin je verantwoordelijkheid te kennen. Je bent altijd de co-creator van je wereld. Dat vergt een flinke dosis werk. Wanner velen zich zouden richten op liefde en vrede zou het hier en nu waarheid kunnen zijn.
Negatieve gedachten vormen een negatieve wereld met geweld en oorlog. Leer je gedachtenpatronen kennen en werk ermee door het goede uit te zenden. 

Wij zijn degenen waarop we wachten

Zoveel mensenrassen en daarbij nog zoveel dimensies met allerlei wezens en rassen in een universum en dan nog zovele universa. Wij zijn hier en nu en zijn letterlijk verbonden met het bewustzijnsveld van deze Aardeplaneet. Deze planeet  heeft momenteel alle hulp en inzet nodig en wij zijn hier met een opdracht. De tijd is cruciaal en er wordt iets van ons verwacht, werk en help mee hier een tijd van herstel en innerlijke groei te realiseren. Een gouden tijdperk. 

We zijn hier niet voor het eerst

De meesten van ons reïncarneerden hier al vele malen. Er zijn zielen die de weg bereiden, die de leiding nemen, en er zijn volgers en leerlingen maar ook zielen die enkel toekijken naar wat hier gebeurt. De wegbereiders helpen ons in onze scholing om te groeien in bewustzijn en liefdekracht. Zij leren ons dat de intentie achter elke handeling van belang is.

 

We zijn niet alleen

Er is veel hulp en kracht om ons heen. Lichtwezens die ons graag zien groeien begeleiden ons op ons pad en hopen dat we onszelf optillen naar een steeds hoger niveau. Ze zijn er altijd en als we ze nodig hebben kunnen en mogen we alles vragen. De vrije wil van de mens maakt dat zij niet zelf in kunnen grijpen maar op onze verzoeken dienen te wachten. Elk idee dat ontstaat is een kracht en zo kan een wens geuit worden zonder dat we ons ervan bewust zijn. Het is aan ons te bepalen vanuit welke intentie wij vragen stellen en in hoeverre het van binnenuit komt. 

Tijd is een illusie

Het grootste deel van onze ziel bestaat tijdloos en is in verleden heden en toekomst tegelijk. Tijd geeft ons een referentiekader waarin wij opeenvolging van daden en reacties ervaren en dat is een manier om te leren wat de gevolgen van iedere daad kan zijn. Meditatie kan je in een staat van niet-tijd brengen en die ervaring kun je in het leven meenemen als leidraad.


 Verlichting brengt je nergens heen

Verlichting is niet ergens anders of ergens naar toe gaan het is een staat van zijn. Een verlichtingservaring kan je helpen een andere weg in te slaan door de kennis mee te nemen van je bron-ervaring. Het is zoals de zen uitspraak luidt: ‘Eerst zijn bergen bergen, dan zijn bergen geen bergen meer en vervolgens zijn bergen weer gewoon bergen’. 

Liefde is alles

We kunnen alles vanuit liefde benaderen, liefde voor de goede kanten van ieder medemens, liefde voor de aarde en alle wezens daarop. Maar ook de liefde voor onszelf, voor wat wij in diepste wezen zijn is van belang. Daar ligt een kracht die vergeving en acceptatie is en ons steeds weer opstuwt om het beste te zijn wat in ons vermogen ligt. Door daaraan te werken naderen we in trillingsgetal steeds meer de bron en die kan ons tegemoet komen vanuit de liefde die de bron IS.

 

Verandering begint  wanneer we kennis nemen van bovenstaande informatie. Het is niet aan ons anderen te overtuigen maar wel is het onze taak het beste te ZIJN van wat we kunnen zijn, nu, vandaag, iedere dag. Spreek jouw waarheid uit als er om gevraagd wordt. Probeer niet een grootse overtuiging uit te dragen maar doseer het zodat het verstaan kan worden.

Laat zien dat je verantwoordelijk bent voor jezelf en niet leunt en steunt op anderen of het nu om middelen of meningen gaat. Maak jezelf sterk door iedere handeling vanuit een innerlijke kracht op te dragen aan het hoogste. Als we dit mee kunnen geven, voor kunnen leven, aan de komende generatie, aan de mensen om ons heen, zal er een grote verschuiving plaats vinden. Iedere handeling, hoe klein ook, kan voortkomen vanuit die interne liefdekracht, vanuit de hoogste intentie die in ons is. Dan maken wij het bestaan hier werkelijk anders en kan de toekomst een totaal andere zijn dan waar we nu op af stevenen.

Het is aan ons de ander te benaderen zoals wij zelf benaderd zouden willen worden. Het is aan ons deze wereld te veranderen door te leven zoals we zouden willen zien dat het leven zich aan ons zou verschijnen.


Met dank aan Zen Gardner www.zengardner.com  

Vrije vertaling van http://www.zengardner.com/top-10-spiritual-truths-werent-taught-school/#sthash.4X0VbIyB.dpuf