Bewustzijn gaat door ook bij inactieve hersenen

In een onlangs gehouden interview met neurochirurg Eben Alexander op 'The Peoples Voice Network'  presenteert hij overtuigend zijn bewijs dat bewustzijn ook bestaat wanneer de hersenen tijdens coma inactief zijn en bewustzijn dus niet door de hersenen gegenereed kan worden.

We zijn met misleidende materialistische concepten over de aard van de menselijke Ziel en diens integrale rol in onze evolutie als spirituele wezens te lang in het duister gehouden, zegt hij. De materialistische wetenschap heeft zijn langste tijd gehad, veel wetenschappers veranderen hun standpunten. Oude concepten worden verbannen naar dezelfde vuilnisbak waarin eerder de overtuiging dat de aarde plat was is verdwenen. We zijn bezig meer volwassen inzichten te ontwikkelen.

De wetenschap verruimt zijn grenzen, oude gezichtspunten over ruimte/tijd moeten compleet worden herzien. Wereldwijd begint men het begrip Ziel, Bewustzijn te onderzoeken dat bestaat buiten het lichaam en eeuwig is. Bewustzijn is de kern van waaruit de realiteit zich ontvouwt.

De hersenen sturen het lichaam aan door input van de persoonlijkheid. Hogere intelligentie, of het onbewuste, is het mechanisme dat het lichaam beheerst. De Ziel, die we nog een plaats moeten geven en moeten benoemen. Het is de component van Vrije Wil dat blijft bestaan lang nadat het lichaam dood is. Onze Ziel is eeuwig.

Bijna-doodervaringen, het paranormale, mysticisme en herinneringen aan vorige levens leiden allemaal tot de conclusie dat er een Ziel bestaat die verdergaat na het leven op Aarde. Als we de essentie van onze Ziel erkennen verlaten we de begrenzingen van de illusionaire op de Aarde gebaseerde mentaliteit. We reiken naar de grotere kosmos van het leven. Er bestaan vele dimensies buiten de Aarde, in tijd en ruimte. Als spirituele wezens kunnen we deze bereiken.  We zijn zoveel meer als dat we denken.

Edgar Cayce, vader van de holistische geneeskunde, pionierde al met het concept. Ee zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring op Aarde doormaken. Onze voorouders wisten dit ook al.

Deze keer op Aarde  zullen we het valse gevoel dat we allemaal gescheiden zijn transcenderen. We moeten begrijpen dat we één zijn, dat we samen een eenheid vormen. We hoeven niet of spiritueel of wetenschappelijk te zijn. Spiritualiteit en wetenschap kunnen samen de basis vormen voor een vreedzaam bestaan in de grotere kosmos.

Door Debbie West, 22 maart 2014  
Bron: http://www.wakingtimes.com/2014/03/22/brain-create-consciousness/     

Referenties:

http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes  

http://www.collective-evolution.com/2013/10/29/science-now-proves-reincarnation-a-look-at-the-souls-journey-after-death/

http://www.sott.net/article/271933-Scientists-claim-that-Quantum-Theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death

Dr. Eben Alexander: http://www.eternea.org/

Sacred Acoustics: http://www.sacredacoustics.com/