‘Moed’ en het spel van ‘wij en zij’

Een gedicht en een artikel over Bewust Zijn
  Moed

(Arend Zeevat – 18 08 2014)


Aan alle moedige gevoelige zielen
In deze moeilijke tijd bijeengekomen
Die opnieuw in de materie vielen
Om het leven opnieuw te laten stromen

Moed was zeker nodig
Om dit voormalig paradijs te betreden
Inmiddels is de mens daar overbodig
Wordt er alleen maar gestreden

In naam van religie, vaderland, democratie
Is er menigeen de weg kwijt geraakt
Heersers met een agenda van depopulatie
Hebben de aarde tot hel gemaakt

Angst, haat en nijd
Emoties waar demonen zich mee voeden
Opgeroepen door alle strijd
Velen daarvoor laten bloeden

Laat toch het strijden
Wees vreugde, vrede en liefde
Verminder daarmee het lijden
Wees je eigen Verlosser en Geliefde

Herinner je ware wezen
Goedheid, Waarheid en Schoonheid
Uit de egodood opgerezen
Ons in ware Liefde verblijdt

Daarom een hommage aan allen
Die voor rechtvaardigheid gaan
Door de wereld worden aangevallen
Toch in hun individualiteit blijven staan

Want overwinnen zal het Licht
Ten gunste van ieder die er naar streeft
Ontdaan van aardse plicht
Dansend het leven zich verder weeft

Houdt moed
Ook in deze zware tijden
De zon stralend in ons gemoed
Overwint al het lijden

 

 

Het spel van wij en zij

Dit alles is een schaakspel van dagen en nachten
waar het lot speelt met mensen als pionnen op het bord
hier en daarheen geschoven, samen of strijdend tegen elkaar
en een voor een terug in de doos verdwijnend

Omar Khayyam (Uit: Rubaiyat)

 

Het oneindige spel van tegenstelling

Er zijn talloze artikelen en interviews over het spirituele ontwaken te zien via de alternatieve media. Ze gaan over de wederkomst, de verschuiving van tijd, het beschermen van de planeet, protesteren tegen van alles en nog wat, slaan met een toverstokje dat alles moet oplossen of het zitten in meditatiehouding terwijl mantra’s die we aangeboden kregen de aarde kunnen terugbrengen in zijn paradijselijke staat. 

Hoog tijd dus om de ‘deleteknop’ in de hersenen in te drukken want nu, in deze wereld van dualiteit, is Utopia niet haalbaar.

 

De paradijselijke staat is éénheid en of je het wilt geloven of niet, de eenheid is niet te vinden in deze gespleten wereld van dualiteit. Oorlog, vrede en weer oorlog, dat is het programma dat is ingesleten in de software van onze geest. Persoonlijk kennen we ook allemaal onze overwinningen en nederlagen in de innerlijke strijd die geleverd wordt, dat zal niet veranderen tenzij we zelf de leiding nemen over onze eigen gedachtewereld en ten aanzien van ons eigen lot.

Goedkope praatjes

De ‘experts-maffia’ in onze wereld heeft de informatiekanalen in handen, zij beheersen de media, de politiek, de filosofie en bepalen de sociale structuur waarin we leven. Allemaal leggen ze regels op waarin we wel of niet geloven, maar feit is dat de overgrote meerderheid er klakkeloos in meegaat.

‘Hij heeft een titel, hij zal wel weten waar hij het over heeft’, en wij leveren onze gedachten en geest maar al te gemakkelijk uit aan de titeldragers die veel weten van heel weinig, een vak(je) beheersen van kennis maar dat betekent niet dat er ook wijsheid is. Dat is helemaal het geval als de kennisdrager charismatisch over komt of zich als goeroe opstelt.

De bedriegers

Er loopt een groot aantal mensen rond op deze planeet die zeggen ‘verlicht’ te zijn en niet onder stoelen of banken steken hoe geweldig ze zijn. Ze spreken vooral over wat we willen horen, allemaal liefde en licht om vervolgens kritiek te hebben op anderen en nog een stukje dood dier te verorberen. Zij zijn de ego-goeroes die zich de gedachten van anderen eigen maken om die te herhalen op hun eigen wijze. Zo treden zij binnen in de gedachtewereld van anderen en ze nemen hun geest in omdat die luisteraar vaak geen eigen geestelijke inhoud heeft.

  

Het is zaak deze patronen in onszelf te herkennen en wanneer we werkelijk een verandering in ons wezen willen bewerkstelligen zullen we niet langer mogen dralen in het niemandsland van onwetendheid en naast licht en liefde zelf wetend worden en handelen vanuit dat weten, we zullen zelf de hamer moeten hanteren als we iets willen bouwen. 

Allereerst is het zaak het leven te doorzien voor wat het is, een soort van videospel, een matrix vol illusies. Vervolgens is het mogelijk je terug te trekken uit dit conflict gestuurde bestaan. 

Zoek je ware zelf

De oorlog vindt plaats in jou en alle anderen, het is de strijd van de angst om fysiek welbevinden, het hebben van een baan, een huis en geld. Zo wordt het bestaan voortgedreven door stress en nemen we deel aan de dagelijkse strijd van overleven samen met alle anderen om ons heen. We conformeren ons aan het systeem dat ons in de pas houdt terwijl we innerlijk voelen dat we eigenlijk stil willen staan om uit te schreeuwen hoe we ons voelen. Maar we gaan door, meegedreven door de stroom waarin we ons bevinden. De mensen van deze wereld rijden in een koets met paarden ervoor maar hebben geen teugels in de hand dus kunnen ze zelf geen richting geven aan hun bestaan.

 

De weg der sterren

Wij mensen zijn werkelijk sterrenwandelaars maar zijn in de loop van het bestaan teruggebracht tot kruipende dienaren die een niets ontziende meester dienen. In dat hele proces zijn we zo angstig geworden, bang om van alles te verliezen (familie, baan, huis geld) dat we het er maar mee doen en stil zijn omdat iets anders ongepast is. We kunnen immers alles verliezen als we onze diepere gevoelens laten zien en kenbaar maken wat we werkelijk willen. Op die wijze ontkennen we alles wat in ons hart leeft terwijl het juist het hart is dat ons de richting aangeeft tot verheffing, tot opstanding. We zijn daarin vaak lafaards, we kiezen de ‘gemakkelijke’ weg.

Van denken naar hart of hart-denken

Hoe vaak heeft je hart niet het onderspit gedolven ten opzichte van je denken? Hoe vaak deed je iets tegen beter weten in? Hoe vaak heb je dat gedrag niet moeten goedpraten naar jezelf toe en jezelf voor de gek gehouden?

  

Het is dat gedrag dat deze planeet op de knieën heeft gekregen, en we zijn allemaal samen verantwoordelijk voor de vorm die het leven heeft gekregen, waar we nu mee zitten en wat in ons en om ons heen zichtbaar is. We zijn zo zeer geconditioneerd dat we standaard reageren op prikkels en praatjes. Onze gedachten reageren vaak negatief en boos op gebeurtenissen waardoor we zelf mee de problemen creëren en in stand houden. Zo rijden we alsmaar rondjes op een rotonde, zijn we vastgeraakt in het schaakspel van ‘zij en wij’. 

De massa is niet toe aan een DNA verandering die de mogelijkheid schept boven dit driedimensionale ‘wij en zij’ spel uit te komen. Het zachte licht en liefde wereldje van gelijkheid en eenheid is hier en nu niet haalbaar maar de innerlijke weg kan altijd en overal gegaan worden. 

Werkelijk ontwaken is bewustwording van de spirituele strijd die binnen in ons plaats vindt en niet zozeer daarbuiten en weten dat het ene het andere creëert en in stand houdt. Wanner komen we los uit het spel van ‘wij en zij’? Wanner gaan we de energie die dit spel van ons vraagt in onze eigen ‘oplossing’ steken? Zo lang je in het geloof blijft hangen dat het spel gewonnen kan worden ( of verloren) vecht je een nobele strijd die geen winnen kent. Dit leven is er een van eten en gegeten worden op allerlei niveaus.

 

Het reptiele brein dat ons vasthoud in vlucht en/of vechtreacties, blijft zich vastklampen aan de buitenwereld en is geprogrammeerd om dat patroon vast te houden kost wat kost. Deze reptiele inprenting is de parasiet in ons die het eenheidsbewustzijn blijft aanvallen en verorberen tot wij stop zeggen.

Om vrij te worden moeten we de weg naar binnen gaan, ons denken onderzoeken en onze reacties beschouwen zodat we de dualiteit kunnen gaan doorzien. We moeten gaan inzien waar we nog steeds deelnemen aan het schaakspel van ‘wij en zij’. Want we spelen steeds weer een stukje mee, dat is aanvankelijk onvermijdelijk.

Om daar werkelijk verandering in aan te brengen zijn een aantal sleutelwoorden van belang; vertrouwen en inzicht. 

De programmering kan doorzien worden, de teugels kunnen in de hand genomen worden om de paarden van onze rijdende koets te sturen in plaats van blind te laten rondrennen. Daarbij moeten we altijd alert blijven want de worm die ‘ego’ heet is sluw en vangt ons steeds weer in het leven vanuit de reptiele vorm, najagen van genot en angst voor verlies. De ego-worm zal steeds opnieuw proberen ons te pakken via verleiding, emotionele pijn en verdriet en proberen ons tot geweld en negativiteit te verleiden in ons dagelijkse bestaan.


 

Ik daag je uit

Het doorbreken van de programmering is lastig, het is als een zware tocht bergop. Toch moeten we omhoog willen we het overzien en doorzien. Als we de weg gaan is vertrouwen hebben van groot belang, vertrouwen in het Ene dat ons draagt, het Ene waarin we ons bewegen is altijd met ons maar we durven er ons niet echt aan over te geven. De zintuigelijke wereld houdt ons vast in de doodlopende straat van geboorte, leven, dood en opnieuw geboren worden. Dat is een reis van pijn en verdriet door levens en levens heen waardoor ons goddelijke bewustzijn diep begraven is geraakt.

Vaak is in het diepst der ervaring het gouden licht het meest nabij. Als we vertrouwen hebben is er altijd een weg, een richting die we voelen dat ons hart wil gaan. Dan kunnen we werkelijk ervaren dat de grote liefde die alles draagt geen grenzen heeft en geen ‘wij en zij’ kent. Als we die stroom oppakken zal een regen van liefde en overvloed ons deel zijn. Nooit op een manier die zintuiglijke wensen vervult maar op een innerlijk vervullende wijze die ons los van deze duale wereld zal leiden en de juiste weg zal doen bewandelen naar een vervulling van het hart.

‘Zie de leliën in het veld, zij arbeiden niet, zij spinnen niet….’
Lucas 12 vers 27 

Wat we nu kunnen doen is onze liefde delen met alles om ons heen en trachten zonder oordeel, steeds met nieuwe ogen de wereld te bezien. We kunnen naar binnen reiken en daar luisteren naar de antwoorden die opwellen in het hart. We kunnen vanuit een Christusbewustzijn in onszelf handelen en trachten de zijn als de leliën in het veld…. 

 

Vrij naar: http://www.heartstarthebooks.com/the-game-of-us-and-them/